POSTED IN Demokrati, Globalisering, Helse

Globalistenes store drøm.

WHO vil ha overnasjonal styring.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne meldingen har vi ventet på lenge. Dette er et av det første faktiske forsøkene på å etablere en global overnasjonalitet. Siden det ikke var mulig med klimasaken bruker en nå verdens helseorganisasjon. Globalistene (den internasjonale storkapitalen) prøver på alle måter å kvitte seg med folkevalgte nasjonale regjeringer.

EU er en organisasjon som forsøker å etablere en regional overnasjonalitet. Forsøket har ikke vært særlig vellykket (brexit) og verre skal de bli når det går opp for de ulike nasjonale regjeringene at de er helt avhengige av importert energi og at den ikke lenger finnes fordi Russland har solgt den til Kina og India.

Da forsvinner alle klimaløfter og land som Tyskland vil prøve å gjenopplive de nedlagte kull- og kjernekraftverkene. Men da kan det være for seint.

Einige og tru til Dovre fell – Wikipedia
Enig og tro til Dovre faller. Slik var det tidligere.

Viktige årsaker til denne ødeleggende prosessen er at det i EU og i de nasjonale regjeringene stort sett sitter folk som ikke har sin egen befolknings interesse for øye, men som bøyer seg for USAs regjering og USAs kamp for å opprettholde verdensdominansen. De er globalister.

Også i den norske regjeringen er det den samme utviklingen. I Stortinget er stort sett all opposisjon utradert og partiet Rødt legger seg nå flate for Nato-kravet om våpen til Ukraina for å kjempe mot Russland til den siste ukrainer.

WHO er et av instrumentene for global dominering og overnasjonal styring. De tar nå grep for å sikre seg overnasjonal kontroll. Det er få kritiske stemmer til også denne prosessen i regjeringen og på Stortinget.

Knut Lindtner
redaktør

WHO vil ha prioritet framfor nasjonale grunnlover: De etablerer nå en global gruppe om «beredskap mot pandemier». 

Fra Global Research.

Nå som slutten på koronarestriksjonene blir ønsket velkommen i mange land, bør man ikke bli forbauset over at det i bakgrunnen fortsettes med å bygge opp en  globalt beredskap på linje med «Great Reset». Det foregår i full fart.

Det foregår en truende enighet om «pandemisk beredskap».

Nå som Covid-tiltakene tilsynelatende har mislyktes samtidig med at både politikere og medier  har satt bremsene på, var dette tilsynelatende en del av en plan. 

Member States voice historic support for a better and more sustainably funded WHO at 74th World Health Assembly
Nå skal det bli slik: «Gi oss makten over dere!»

Verdens Helseorganisasjon, WHO, bruker nå den allmenne forvirringen til å få medlemsstatene til å underskrive på en «verdensomspennende beredskap mot pandemier». Dette skal være en avtale som i bunn og grunn gir WHO makt i alle medisinske og klimatiske nødssituasjoner. 

«[…) en enighet, en avtale – eller andre internasjonale instrumenter, som vil styrke charteret til WHO til å styre forhindringen av pandemier, men også beredskapen og hvordan de vil møte en ny pandemi».

Den nye avtalen, foreslått i 2021, utvider en opprinnelig avtale fra 2005. Den er godkjent av medlemsstatene. Det betyr at WHO-charteret (etter artikkel 9) kan gi prioritet framfor det enkelte lands grunnlov i tilfelle en naturkatastrofe eller en pandemi.

I Europa betyr det at målet skal være å få EU til å iverksette dette i medlemslandene. 

I framtiden vil WHO diktere, ikke anbefale.

Med andre ord, WHO vil i framtiden diktere, ikke anbefale.

Fra WHOs side vil det si at at det allerede er etablert en gruppe, bestående av flere regjeringer. De avholdt sitt første møte den 1. mars 2022 «for å bli enige om arbeidsmetoder og tidslinjer».

På et nytt møte den 1. august 2022 skal de diskutere «framgang og et arbeidsutkast».

Så vil de presentere en fremdriftsrapport på den 76. World Health Assembly i 2023. Målet skal være å få vedtatt dette i 2024. 

Hensikten med dette skal være:

 • å sikre sterkere, vedvarende og langsiktige politiske beslutninger hos verdens ledere.
 • å definere klare prosesser og oppgaver.
 • å forbedre langsiktig støtte fra offentlig og privat sektor på alle nivåer.
 • å sikre integrering av helsesaker i all relevant politikk.

Dr. Astrid Stuckelberger, en sveitsisk forsker som har arbeidet for WHO i 20 år. advarer mot at det er nøyaktig slik det foregår.

Professor Astrid Stuckelberger: – En pandemi av løgner | steigan.no
Dr. Astrid Stuckelberger

Hun mener at hvert land må sende et offentlig protestbrev til WHO, der de understreker at det er uakseptabelt for dem å la landets helseministre underskrive på dette. Det kan avgjøre skjebnen til millioner av mennesker uten folkeavstemming.

Dr. Stuckelberger forteller at så langt er det bare Russland som har sendt et slikt protestbrev.

Helt til slutt: for å sitere en felles  uttalelse om Covid-19-pandemien fra ledere rundt om i verden, sammen med presidenten i Europarådet Charles Michel og generaldirektøren o Verdens Helseorganisasjon Tedros Adhanom:

«Det vil komme nye pandemier og andre større nødssituasjoner som gjelder helse. Spørsmålet er ikke om, men når.

Sammen må vi være forberedt på å kunne forutse, forhindre, oppdage, vurdere og svare effektivt på pandemier på en høyt samstemt måte.

For å kunne oppnå dette tror vi at nasjonene må arbeide sammen mot en ny internasjonal avtale om beredskap og behandling av pandemier».

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://www.globalresearch.ca/national-constitutions-who-establishes-global-agreement-pandemic-preparedness/5779038

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Wasan Totland
  4 mai 2022 9:38

  Når jeg ser bildet av NWO marionetten renner det meg i hu andre bilder vi har sett av ham. Kan hende han passer best sammen med Støre og nRaymon i duskedans med en rose i ræva.

  Svar
 • Pandemien vi har bak oss var en test på hvordan myndigheter rundt i verden lar seg koordinere og styre, samt hvordan massene reagerer på myndigheters tiltak. Kan vel si at øvelsen var særdeles vellykket. Neste step blir full overtakelse av alle samfunn. Ny verdens regjering innføres og totalitær styring av mennesker blir gjennomført digitalt. https://jhsphcenterforhealthsecurity.s3.amazonaws.com/spars-pandemic-scenario.pdf

  Svar
  • «WHO er et av instrumentene for global dominering og overnasjonal styring. De tar nå grep for å sikre seg overnasjonal kontroll. Det er få kritiske stemmer til også denne prosessen i regjeringen og på Stortinget.»

   De partiene og politikerne ( trojanske hestene) på Løvebakken har jo brudt norsk Grunnlov flere ganger siden 1945.
   Enten må Grunnloven vår forkastes eller lovbryterne straffes. Ett av to.
   Snart vil vi nok se at Den norske Grunnloven er ‘gammeldags’ og «moden for revidering’ .
   Den tillater ikke over-nasjonal styring, eller angrep på andre nasjoner. 😉

   Svar
   • ‘Regler om krig finnes i Grunnloven, men de er gamle og har røtter tilbake til 1814. ‘ 😉

    .aftenposten.no/meninger/kronikk/i/On51kl/Lardommen-fra-Libya-er-at-Grunnloven-bor-endres–Holmoyvik-og-Hogberg

   • Enten må Grunnloven vår forkastes eller lovbryterne straffes.

    Grunnloven vår er forkastet. EU sine lover overstyrer de norske.

    Derfor heller ikke flagg her den 17. mai.

    De folkevalgte, som vi trodde, (og mange stemte på), skulle ivareta folkets interesser har sviktet. de kan heller ikke, ifølge de nye lovene, straffes.

    Ansvar har i den nye «modellen» blitt pulverisert slik at ingen lengte kan stilles til ansvar for sine avgjørelser/handlinger.

 • Northern Light.
  6 mai 2022 18:12

  World Economic Forum inngikk et strategisk partnerskap med FN for et par år siden, det vil si at WEF og FN ble slått sammen. Dette underskrev FNs generalsekretær uten at de 193 medlemslandene ble tatt med på råd, og hovedstrømspresse og media har holdt det unna førstesidene. De aller fleste av befolkningene i medlemslandene har ingen anelse, og da heller ikke om betydningen av dette.

  For med WEF nå med stor påvirkningskraft i FNs administrasjon, vil de kunne påvirke utformingen av FNs direktiver til medlemslandene. For det å bli medlemsland i FN har sine forpliktelser:

  «FN-pakten gir FN og dets medlemsland mandat til å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet, opprettholde internasjonal lover, oppnå «høyere levestandard» for sine innbyggere, iverksette tiltak for «økonomiske, sosiale, helsemessige og relaterte problemer», og fremme «universell respekt», og for overholdelse av menneskerettigheter». Kilde: Wikipedia.

  Medlemslandene må etterkomme FNs direktiver, og Verdens Helseorganisasjon (WHO) er i FNs organisasjon, også IPCC og Verdens Matvareprogram (WFP):
  «Verdens matvareprogram er en FN-organisasjon som arbeider for å bekjempe sult og for å bedre matvaresikkerheten i utsatte land. Organisasjonen leverer matvarer i katastrofeområder og arbeider med å lindre skader av matmangel, samt gir utviklingshjelp».
  Hvorfor kan ikke da FN beordre alle medlemsland til å øke matvare- og gjødselproduksjonen maksimalt, og ikke gjøre det vanskelig for småbønder og små matvareprodusenter som de gjør nå?

  Med WEF i FNs administrasjon, og WEF som har BlackRock som partner, som er finansiell eier av den farmasøytiske industrien (Big Pharma), den enorme ferdigmatindustrien, agrobusinessgigantene, korn-handlerne og krigsvåpenindustrien blant annet, har WEF nå tilgang til et FN som har en styringsstruktur for 193 nasjoner. Den globale storkapitalen har dermed et maktapparat som kan fungere som verdensregjering, med sine folk i tilhørende overnasjonale, nasjonale nettverk og i landenes regjeringer.

  WHO er 80% finansiert av private, og nesten halvparten av dette kommer fra Gates som har store eierinteresser i vaksineselskapene som har Blackrock og de andre kapitalforvaltningsselskapene som finansielle eiere. WHO er dermed ikke annet enn en frontorganisasjon for Big Pharma, og WHO vil ha overnasjonal styring av medlemslandene «i tilfelle en ny pandemi».

  Skal WHO være den som skal kreve dette, når WHO er hovedansvarlig for den katastrofale nedstengningspolitikken på grunn av virus ikke stort farligere enn et alminnelig sesonginfluensa-virus og forkjølelsesvirus? En global nedstengningspolitikk som har gjort at flere millioner bedrifter har måttet stenge, gjort flere hundre millioner arbeidsløse, kastet mange millioner ut i ekstrem fattigdom, og ødelagt økonomien til arbeider- og lavere middelklasse over hele verden? Med utgangspunkt i dette, skal vel ikke WHO ha overnasjonal styring over noe som helst.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Verden i endring

Den nye normalen er den gamle normalen

Forrige innlegg

Skylder på Russland for egen politikk.

Legger Biden-administrasjonen opp til matvarekrise.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.