POSTED IN Endring av politikken, Ideologi

Globalistenes drøm.

Det nærmer seg en verdensregjering.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

WHO forbereder ny traktat som vil gi organisasjonen globale diktatoriske fullmakter

Av red. PSt

Det hadde vært en stor fordel hvis dette var en «konspirasjonsteori». Dessverre er det ikke det. WHO har lenge arbeidet med en ny traktat der organisasjonen skal få vesentlig utvidede fullmakter til global styring av «pandemiforhindring, beredskap og tiltak».

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er eu-pandemi-governance-696x408.png

Dette het det i et dokument fra WHO datert 1. desember 2021.

Dokumentet viser tilbake til en erklæring fra 25 statsoverhoder fra 30. mars 2021. Der heter det at:

Det internasjonale samfunnet må jobbe sammen «mot en ny internasjonal traktat for pandemiberedskap og respons» for å bygge en mer robust global helsearkitektur som vil beskytte fremtidige generasjoner.

Det heter videre:

«Det vil være andre pandemier og andre store helsekrise. Ingen enkelt regjering eller multilateralt byrå kan håndtere denne trusselen alene, sier lederne i sin artikkel. «Spørsmålet er ikke om, men når. Sammen må vi være bedre forberedt til å forutsi, forebygge, oppdage, vurdere og effektivt reagere på pandemier på en svært koordinert måte. COVID-19-pandemien har vært en sterk og smertefull påminnelse om at ingen er trygge før alle er trygge.» (Vår uth. red.)

Hovedmålet med en ny internasjonal traktat for pandemiberedskap og -respons vil være å fremme en omfattende, multisektoriell tilnærming for å styrke nasjonal, regional og global kapasitet og motstandskraft mot fremtidige pandemier. Dette er en mulighet for verden til å komme sammen som et globalt samfunn for fredelig samarbeid som strekker seg utover denne krisen.

I følge artikkelen vil traktaten «være forankret i Verdens helseorganisasjons konstitusjon, og trekke inn andre relevante organisasjoner som er nøkkelen til denne bestrebelsen, til støtte for prinsippet om helse for alle. Eksisterende globale helseinstrumenter, spesielt de internasjonale helseforskriftene, vil underbygge en slik traktat, og sikre et solid og testet grunnlag som vi kan bygge og forbedre på.»

Gjør WHO til verdens «pandemiregjering»

I den såkalte pandemien vi angivelig har vært inne i de siste to årene, har de ultraskadelige tiltakene med lockdown, masketvang, sosial distansering, karantene av friske mennesker, politistatmetoder og koronapass alle bygd på anbefalinger fra WHO.

Det nye er at WHO og disse statssjefene vil traktatfeste dette slik at alle land skal være forpliktet til å underkaste seg WHOs diktat.

WHO er som kjent ingen verdensorganisasjon. Det finnes ingen demokratisk kontroll eller mulighet til å stille dem til ansvar. Finansielt er de kontrollert av en håndfull imperialistiske land og noen få finanskapitalister – med Bill & Melinda Gates Foundation i første rekke.

Det denne gruppa av verdensoligarker finner på via WHO blir traktatfestet lov for alle land.

EU entusiastisk med

EU er jo allerede et regime uten demokratisk kontroll eller demokrati, så de elsker planen og stiller seg fullt bak den.

Se: Infographic – Towards an international treaty on pandemics

Så hvis du liker at Norge er underkastet Brussel, vil du elske at vi er underkastet WHOs pandemidiktatur.

Det er ennå mulig å reise kampen mot dette. Men tida er knapp.

WHO hadde et oppmøte om den videre prosessen 3. og 4. mars, og det er meningen at traktaten skal spikres i august. Dette vet Jonas Gahr Støre, så det er derfor han vil at de midlertidige koronaforskriftene skal forlenges til de blir overtatt av et permanent WHO-regime.

Dette er den samme «global governance» som de snakker om i forbindelse med «bærekraftmålene» og Agenda 2030, bare at de begynner med helse, fordi de vet at der er det lett å skremme folk til å adlyde.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Brian McGowan

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • «Svært koordinert»? Ja, det er tydelig, når «tiltak» settes i verk synkront og i samme ordelag fra så mange «statsledere», som om disse sitter på fanget til en buktaler. SVTs tekst-tv sier ca 20. mars kommer et nytt virus. Faktisk.no tilbakeviser eksistensen av biovåpenlaboratorier i Ukraina, så siden vi får det derfra er det selvfølgelig tilfelle; det faktisk.no umaker seg med å «debunke» har vist seg igjen og igjen å være nettopp som mistenkt. Luftbåren rabies er noe som nevnes. Hva som faktisk foregår er vanskelig å se klart, siden media forteller 90% løgner. Om brannen ved atomkraftverket var flask flagg? Om Zelensky er like lite legitim som Biden? Om Putin primært går etter militære mål og ikke sivile? For laboratorier er viktig å få tatt over, siden mye tyder på at det vrimler av disse i Ukraina og mange andre steder. Putin er diktator og despotisk, men vesten har da langt flere kandidater i sine mafiafamilier som kan kåres til verdensmester i psykopati, samtidig med å benevne seg selv som «den siviliserte verden» og bable om russiske oligarker de vil beslaglegge yachten til. For en smørje.

  Svar
 • Kanskje Putin nå faktisk gjør «Guds verk» i Ukraina ved å fjerne bio-våpen laboratoriene?
  Mye kan tyde på det da «selveste» Soros har kommet på banen for å «redde» Ukraina. Ingenting av det den «mannen» (reptilet) gjør er noen fordel for menneskeheten, tvert i mot.
  Vet at en slik tanke er «ufattelig» for enkelte, men likevel noe å tenke over.
  USA’s «elite» er sterkt knyttet til Ukraina, og (S)NATO vil gjerne plassere rakettene sine på grensen (før den faller som effekt av disse rakettene?) etter ordre fra mørkemennene i AzkeNazi gjengen, som nettop kommer fra Ukraina og steppene bortenfor.
  Alle krigshandlinger mot Russland har kommet fra Vest(en) opp i gjennom tidene, kanskje ikke rart at de fleste russere er litt mistenksomme mot EU, (S)NATO og Usrael?
  (S)NATO’s motto burde jo være: Hvis du ikke vil ha (amerikansk) «Demokrati», bomber vi deg til bake til steinalderen før vi overtar natur-ressursene dine.

  Svar
  • e og Per.
   Så sant, så sant.
   For en smørje, og tyverier. Håper flere enn russere blir mistenksomme/oppmerksomme mot EU, (S)NATO og Usrael.

   Svar
 • «Ingen enkelt regjering eller multilateralt byrå kan håndtere denne trusselen alene, sier lederne i sin artikkel. »

  Nei? – For det skal ikke være noen enkelstående frie nasjoner igjen.
  – Som kan stenge grensene, hvis nasjonen sjøl vil for en periode.

  ‘ En verden, En leder, og En valuta. (Med bakmenn som styrer rentene)

  Duverden for en trygghet. 😉

  Svar
 • Northern Light.
  5 mars 2022 15:51

  Hele åtti prosent av finansieringen til WHO kommer fra private organisasjoner, og de resterende tyve prosentene fra medlemsland. Av de åtti prosentene kommer nesten halvparten fra Gates Foundation, og Gates har store eierinteresser i selskapene som fremstiller mRNA-injeksjonene kalt vaksiner.

  Hadde vi hatt en vestlig hovedstrømspresse og media (MSM) som drev uavhengig journalistikk, og ville gi befolkningene et nøytralt og balansert nyhetsbilde og ikke det som den globale storkapitalen som også eier Big Pharma vil at folk skal ha, så hadde WHO aldri kunnet være privatfinansiert og underlagt den farmasøytiske industrien.

  WHO er underlagt Forente Nasjoner, og FN og World Economic Forum, den globale storkapitalens egen offisielle organisasjon, ble slått sammen i 2019. Generalsekretæren underskrev avtalen uten å ta de 193 medlemslandene på råd. Og WEF organiserer mange av de store selskapene i Big Pharma, som er verdsatt høyere enn BNP til mange rike industriland.

  WHO er altså underlagt FN/WEF, og med WEF i FNs ledelse har WEF stor innflytelse på FNs direktiver som medlemslandene forplikter å gjennomføre. Når WEF representerer de enormt rike og mektige Big Pharma selskapene, hvordan kan en da kunne stole på at det WHO pålegger medlemslandene å gjennomføre, er til verdens befolknings beste og ikke til Big Pharmas beste?

  Her ser en allerede tydelig konturene av den ikke-folkevalgte billionær-verdensregjeringen. De bruker makt og styrings-infrastrukturen til FN for å få regjeringene, eller administrasjonene på vegne av finanskapitalen som de heller skulle vært kalt, til å tvinge befolkningene til å ta en eksperimentell injeksjon som beviselig gir bivirkninger som for mange er alvorlige, og som svekker immunforsvaret, blant annet for at Big Pharma skal få milliarder av kunder for livstid.

  WHO er altså for det meste privateid og underlagt WEF som representerer Big Pharma i FN systemet. Kapitalforvaltningsselskapet BlackRock som også er en WEF partner er finansiell eier av Big Pharma og vestlig hovedstrømspresse og media. Noe som 95% av befolkningene i verden aldri får vite, de informerer seg bare med MSM.

  Verdensregjeringen nærmer seg i sannhet med syvmilssteg, demokratiet og individets frihet kan bare reddes av befolkningene hvis de våkner fra den politiske bevisstløsheten, og bruker sine demokratiske rettigheter mens det fremdeles finnes. Folkemakt må erstatte kapitalmakt, og demokratiet må ikke erstattes av finansfolkets teknokrati. Det er ingen tid å miste, for innfører herskerklassen en digital valuta, kan befolkningene bli for maktesløse til å gjøre opprør.

  Svar
  • «Det er ingen tid å miste, for innfører herskerklassen en digital valuta, kan befolkningene bli for maktesløse til å gjøre opprør.»

   Ja, N.L. Dette er viktig.
   Med en digital valuta kan du spores overalt og lettere enn med all verdens digitale leketøy.
   Og hvis du er ulydig kan du sperres øyeblikkelig fra å reise eller kjøpe mat.
   Og oppsparte penger kan nulles ut.
   Folk kommer til å bli hjelpesløse, uten andre muligheter enn å være lydige.

   Svar
   • Et globalt teknokrati er et mareritt.
    Og det er på vei inn med full fart!

    Bare det som Ap nå legger til rette for (og glatt overser alle protester, det er jeg helt sikker på), koronapasset, er ikke mindre enn en myk overgang til det som kommer ved halvårsskiftet i EU (resolusjon 2361) – grønt lys for obligatorisk vaksinasjon. I kortene ligger da obligatoriske koronapass (godt forberedt i Norge), og hvis dette blir godkjent av en majoritet av medlemslandene er neste skritt tvangsvaksinasjon.

    2022/2023 kommer den digitale valutaen i EU, med tilhørende digital ID. EU tar sikte på å fase ut kontanter innom 1,5 år. I Nederland forbereder regjeringen CO2-kvot for hver medborger. Osv, osv.

    TEKNOKRATI. Hvordan i hele verden skal det norske folk bli opplyst om dette???

   • Vi er på vei tilbake til 1800 tallet. Da måtte en ha vaksinepass for både å gifte seg og bli konfirmert, så idéen er langt fra ny. Målet har vært, og er fremdeles, og det er blitt jobbet mot dette i over 200 år. Nå når vaksinepasset (Coronasertifikatet) kan gjøres skalerbart er det virkelig på sin plass å rope et VARSKO! Men jeg tror vi er så underinformerte om virkeligheten (MSM, Big Pharma og makteliten har gjort en grundig jobb her) at det er for sent å få stoppet det nå: https://www.nrk.no/vestland/oldeforeldrene-vare-matte-vise-_vaksinepass_-for-a-gifte-seg-1.15748839

 • TEKNOKRATI er et ord som blir gjentatt mange steder.
  Hvor mange vet egentlig hva dette ordet betyr og står for?

  Under er en tabell, hentet fra dag 5 i høringen til Fuellmich.
  Der blir vårt nåværende kapitalistiske system sammenliknet med det teknokratiske system som venter om ikke så lenge (hvis vi ikke sier NEI!)

  KAPITALISME (dvs frie markeder) I TEKNOKRATI
  ———————————————————–I————————————————————————–
  Prisbasert fri markedsøkonomi I Politisk styring av ressurser og forbruk
  basert på tilgang og etterspørsel I
  ————————————————————I————————————————————————–
  Valutabasert økonomi I Digital valuta, overvåking av bruk
  dvs penger slik vi er vant ved I
  ————————————————————-I————————————————————————–
  Eierskap og bruk av privat I Ingen privat eiendom, alle ressurser eies av
  eiendom er en grunnleggende rett I den globale regjeringen
  ————————————————————–I————————————————————————-
  Privatliv er en grunnleggende rett I Privatliv er forbudt
  —————————————————————————————————————————————-

  Kan denne teknokratien virkelig lokke noen?? Tror ikke det.
  Det er på tide at folk våkner opp og forstår hva som holder på å bli tredd ned over oss.

  Svar
  • Ikke så enkelt å få til en tabell — men skitt au, du forstår nok allikevel.

   Svar
 • THE GREAT RESET !!!
  6 mars 2022 14:38

  Og nå blir Ukraina ofret for å tjene de maktsyke psykopatene i WHO, WEF, Davos milliardærene og alle andre som er med på å fremme «the great reset» / agenda 2030 / New world order eller hva de nå enn velger å kalle det…

  Krigen i Ukraina og alle forsøkene i det sist på å starte WW3 (som egentlig allerede er nå i full gang) handler om WEFs og Davos milliardærenes «the great reset». Akkurat som clima og korona hysteriet var ment å ødelegge økonomien til middeklassen og lavere samt få oss til å akspeptere mindre friehet og lavere levestandard og redusere befolkningen i verden så handler krigen i Ukraina og starten på WW3 om det samme. Dette er bare rett å slett en fortsettelse av det samme hvor de rike og mektige ønsker å ødelegge slik at de kan senere komme inn å «redde» oss med sitt nye økonomiske system hvor «DU vil eie INGENTING og være lykkelig» (mens de rike eier alt, har all makten og alle friheter mens resten er slaver uten noe som helst)…

  Den virkelige fienden er WEF og alle de med makt som har slått seg sammen om å gjøre verden om til et paradis for «eliten». Putin er en av disse da han er god venn med WEF og Davos milliardærene, sannsynligvis startet Putin krigen for å hjelpe sine milliardær venner med deres felles agenda som han også er med på…

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Mediene programmerer oss til å glemme.

Men «våre folk» har ført langt verre kriger enn det som skjer i Ukraina.

Forrige innlegg

US-Oberst Douglas MacGregour: Krigen i Ukraina har snudd alt på hodet:

Nå er det Natos rolle i Europa som er i fare.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.