POSTED IN Forandringer

Endringer som kommer:

Global frakt med skip blir snart delt i en vestlig og østlig handelssone

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Arsenio Toledo

Den globale shippingindustrien deler seg i to leire – en vestblokk ledet av USA og EU, og en østblokk ledet av Kina og Russland.

Dette ifølge flere forskningsartikler publisert av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Disse rapportene advarer om et verst tenkelig scenario for den globale shippingindustrien kalt en «langsiktig adskillelse», som innebærer «at den globale økonomien splittes i to separate blokker».

En annen artikkel publisert av WTO i januar analyserte et worst-case scenario, utfallet av geopolitiske rivaliseringer mellom øst- og vestblokkene, som resulterte i en «bipolar handelskrig» med alvorlige konsekvenser for fremtidig global BNP og globalt handelsvolum.

En vurdering fra Den europeiske sentralbanken gir en lignende advarsel, og bemerker at land snart kan bli «allokert», enten til vest- eller østblokken i henhold til deres stemmemønster i FNs generalforsamling. «I dette oppdelings-scenarioet antar vi at handelen (som andel av BNP), mellom de to blokkene går tilbake til nivået på midten av 1990-tallet,» skrev bankens forskere.

Nåværende geopolitiske konfliktpunkter som Taiwan og Ukraina vil gjøre muligheten for at verden i hovedsak deler seg opp i to frakt- og handelssoner enda mer sannsynlig – med mindre de løses fredelig snart.

Den globale skipsfartens kortsiktige fortjeneste forvandles til langsiktige bekymringer

På kort sikt bemerket FreightWaves-skribent og maritim ekspert Greg Miller, at ytterligere geopolitiske brudd i utgangspunktet vil være positivt for fraktratene. Dette kan sees det siste året da begynnelsen av Russlands spesielle militæroperasjon i Ukraina omdirigerte russisk råolje fra kortdistanse-oljehandel med EU, til langdistanse-oljehandel med Kina og India.

Russland fant også nye kjøpere av diesel i Nord-Afrika, Asia og Sør-Amerika som erstatter EU. I mellomtiden erstattet EU russiske oljefat med mer fjerntliggende forsyninger fra USA, Asia og Midtøsten. Dette massive skiftet i shippingetterspørselen har ført til større fortjeneste for rederier som er villige til å foreta langdistanseturer. På lengre sikt utgjør imidlertid disse fortsatte geopolitiske problemene betydelige ulemper for skipsfarten.

WTO-dokumentet fra januar bemerket at jo høyere den globale BNP-veksten er, desto bedre er etterspørselen etter olje på lang sikt. Endringer i geopolitisk stabilitet i motsetning til multilateralt samarbeid vil føre til til en BNP-nedgang på omtrent 6,4 prosent for industrilandene i 2050, et BNP-tap på 10,2 prosent for u-land og et BNP-tap på 11,3 prosent for verdens minst utviklede land.

Denne spådommen fra WTO vil sannsynligvis skje hvis dagens geopolitiske spenninger fortsetter. Dette tar ikke hensyn til muligheten for eskaleringer, for eksempel hvis konflikten i Ukraina blir enda blodigere eller hvis det bryter ut en militær konflikt mellom USA og Kina om Taiwan. Disse potensielle konfliktene er spådd å ha en svært negativ effekt på den globale økonomien.

«Det er helt klart for meg at kineserne ikke vil oppgi Taiwan, de vil gå til aksjon en gang i fremtiden» sier Robert Bugbee, president for rederiet Scorpio Tankers. «Men det er en så enorm hendelse hvis det skulle skje, at en ikke kan tenke på det i hverdagen. En legger det bare i bakhodet og fortsetter om operatør».

Øystein Kalleklev, administrerende direktør i Flex LNG, et rederi for flytende naturgass, bemerket at konsekvensene av en fremtidig krig mellom Kina og USA er så enorme at det «nesten ikke engang er verdt å bekymre seg for». «Konsekvensene er så store, at hvis det skjer, er vi alle ferdige. Ukraina-krigen ville se ut som en liten hump på veien. Vi vil få et energisjokk som en aldri har sett før, hele verdensøkonomien ville stoppe opp.».


Fra Natural News, publisert 23 april 2023.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker, video og kilder i originalartikkelen.
Originalartikkel: Global shipping to split into Western and Eastern blocs soon

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Taival_Koski
  26 april 2023 9:34

  Norge må foreta et historisk veivalg, å vende seg østover. Vest er på vei inn i solnedgangen. USA vil gå i oppløsning å bli det nye Afrika, landet er i dag labilt og livsfarlig. Som alle imperier i oppløsning har faren for verden aldri vært større. En amoralsk og bankerott bandittstat kan dra verden inn i atomkrig som følge av sin Ukrainske feiltakelse. Norge har optimal geopolitiske plassering å befinner seg ved innløpet av Nord-Øst passasjen (om klimaprognosene slår til). Dersom de (som vanlig) ikke slår til, er vi naboland til Finland, som har jernbaneforbindelse gjennom Russland til Vladivostok. Vi har like langt historisk forhold til Russland som til vestlandene. Vår kultur i Nord er lik den i Russland. Russland har aldri angrepet Norge. Krigene Norge har vært med i er skapt av vest. Kanskje vi burde ta konsekvensen av utviklingene vi ser å foreta et tusenårs skifte, vende oss mot øst å forlate det synkende vest.

  Svar
  • T.K.:
   «En amoralsk og bankerott bandittstat kan dra verden inn i atomkrig »

   Så bør vi huske på at bakmennene i denne bandittstaten har bombet sivile byer med atomvåpen tidligere. – For å skremme. Og for å diktere ‘ fredsbetingelsene’.
   Like bankerott dengang.
   – Men bakmennenekom på en smart måte å finansiere sin oppbygging på: Marshal-‘hjelp’. 😉
   Nå brukes vel, som et alternativ, Verdensbanken til å pushe lån på de fleste nasjoner. ( Låne for hva, for å greie kommende renteøkninger, nå som dengang)?
   – Før rentene øker like mye som AP/Sp sine strøm-avgifter. ( For å få ‘inflasjon’ og renteøkning.)

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  26 april 2023 10:14

  Det økonomiske diktaturet i Noreg, vanlegvis kalla sanksjonar, er øydeleggjande og legg grunnlaget for ufred med både Russland og Kviterussland.

  Kanskje norske bondeorganisasjonar skulle vera motige nok til å senda ein delegasjon austover for å handla?

  Eit alternativ til å krypa for norske styresmakter og forbrukarar i år etter år?

  Svar
 • Slike internasjonale handelsproblemer som nevnes her, bør være et viktig argument for at Norge bør satse på å være (forbli) en sentral leverandør av olje og gass til Europa (i alle fall så lenge landene Europa har behov for å bruke olje og gass). Klima-argumenter for å legge ned norsk olje og gass produksjon kan få veldig farlige konsekvenser. Energimangel er alvorlige saker og kan undergrave hele industrisamfunnets eksistens. (Den industrielle revolusjon var primært en energirevolusjon og sekundært en teknologi revolusjon, og dyr muskelenergi ble erstattet av billig fysisk energi i enorme mengder – mange har ikke forstått dette).

  Selv om Europa skulle få tak i olje og gass fra Nord-Afrika og Midt-Østen, så er det en risiko for at olje og gass utvinningen i disse områder fremover kan synke av geologiske årsaker (jmfr PeakOil), men også fordi landene i disse områdene i stadig større grad vil fokusere på hva de skal leve av etter oljen.

  Svar
  • «snart delt i en vestlig og østlig handelssone»

   Eller vil de overta frakten på havet, de som får i gang et system/skip som ikke går på partikkel og svovel-forurensende tungolje. Men istedet hydrogen/ammoniak som kunne blitt produsert kontinuerlig fra vindturbiner ( og bølgekraft?) langt til havs. Og bli brukt uten skatt/avgifter til noe land.

   De som fortsatt forurenser får ingen sone.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Når man er en beskyttet gruppe:

«Trans»-aktivister identifiserer seg som ofre, men oppfører seg som bøller!

Forrige innlegg

Konflikten i Sudan:

Hva har Russland å tjene på den?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.