POSTED IN Endring av politikken, Tyskland, Venstresiden

De udemokratiske autoritære

Glem høyre-venstre, de autoritære vil bestemme over folks liv

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det er i et intervju med det østerrikske tidsskriftet International i desember i fjor at Wolfgang Streeck sier dette. I intervjuet handler det om den internasjonale utviklinga med tilbakegang for venstrepartiene og den økende oppslutninga om partier som blir karakteriserte som høyre. Og særlig om følgene av at venstresida har fjerna seg fra vanlige folk med å begynne å «overtale innbyggerne til å slutte å leve slik de gjør, eller til og med gjøre det umulig for dem å leve som før». Folk avviser det som «elitistisk, altså som det motsatte av demokrati», hevder Streeck og konkluderer derfor med at snakket om høyre-venstre er en tilsløring. Det dreier seg nå om for og imot de autoritære, de som styrer og påtvinger oss en uønska politikk, nasjonalt som internasjonalt.  

Henta fra Politikus
Av Ove Bengt Berg

Heller vøyre-henstre enn høyre-venstre

Die Linke, sentrum og AfD
Det er Gabriele Matzner, tidligere østerrisk diplomat, som redaksjonsmedlem i International, som har intervjua Wolfgang Streeck. Matzner avslutter intervjuet med å ta opp spørsmålet om demokratiet i Europa er trua, fordi stadig færre gir sin tydelige tilslutning til det. Streeck mener at folk finner seg en livsstil de føler de passer inn i, blir godtatt i fordi deres behov blir anerkjent og åpner for måter å tilfredsstille behovene på. Han utdyper:

Et demokrati som ikke ønsker å være noe annet enn en butikk der innbyggerne kan bestille noe med en stemmeseddel — et Amazon-demokrati, så å si — blir bare bekrefta så lenge det leverer. Hvis det ikke lenger klarer det, går vi over til en Trump eller noe sånt. Og et demokrati som ser det som sin oppgave å overtale innbyggerne til å slutte å leve slik de gjør, eller til og med gjøre det umulig for dem å leve slik de vil; et sånt styre blir uansett avvist som elitistisk, altså som det motsatte av demokrati. Hvis demokratiet skal overleve, må det gi opplevelsen av at det er mulig å oppnå noe sammen for alle, ikke bare ved å ha rettigheter, men også ved å ha plikter; at vi kan og må ta ansvar sammen for et felles liv.

Matzner tar opp den store tilbakegangen for «venstrepartier», og nevner at sosialdemokratene i Østerrike hadde absolutt flertall på 1970-tallet, mens det det nå har tapt halvparten av sine velgere samtidig som sosialdemokratene har mista 80 prosent av medlemmene. Streeck:

Det stemmer at «venstreorienterte» partier har mista oppslutning over hele verden, og at høyreorienterte partier vinner terreng nesten overalt. Det trenger ikke å forbli sånn, men det er ingen tegn til at dette vil endre seg i overskuelig framtid. Høyresidas framgang og venstresidas tilbakegang har sannsynligvis noe med hverandre å gjøre.
Partiene på venstresida oppfattes som maktesløse i møte med en ny bølge av rask samfunnsmessig modernisering, eller til og med som deltakere i denne bølgen, som tilhengere eller styrt av De grønne. De grønnes krav om moralsk lederskap på veien mot en ny verden oppfattes av svært mange som arrogant, og deres identitetspolitikk oppfattes som nedvurdering og forsøk på å ødelegge en livsstil menneskene føler seg hjemme i. Den nye politikken griper inn i det kulturelle kjernegrunnlaget til innbyggerne, inn i selvfølelsen deres på en måte som de opplever at deres respekt  og anerkjennelse blir avvist, og som fratar dem deres livsoppfatning og deres evne til å være en verdig medborger. Sosialdemokratene og de få gjenværende partiene til venstre for dem ser ut til å være for mye på lag med de grønne identitetspolitiske kulturkrigerne til at man kan stole på at de holder kulturkrigerne i sjakk. De som er til å stole på, er «høyreorienterte» i ulike varianter, og det er disse partienes eksistensgrunnlag.

Sjølsagt vil de konkrete sakene variere fra land til land, fortsetter Streeck:

Det som alltid er det samme, er at en stor del av kjerneklientellet til venstresidas partier ikke lenger har tillit til dem, blant annet fordi de i økende grad oppfattes som sekterister som ikke lenger har noen tilknytning til virkelige menneskers liv. Det er derfor logisk at Wagenknechts partiprosjekt eksplisitt ikke vil beskrive seg selv som «venstreorientert» — spesielt fordi det som står på dagsordenen i dag ikke er sosialisering av produksjonsmidlene, men å åpne den politiske debatten for den virkeligheten som eksisterer i dag … ….

Tilbakegangen for Die Linke og framgangen for AfD, Alternative für Deutschland, har åpenbart med økonomiske og politiske forhold å gjøre:

Fattigdommen nederst i samfunnet, som gjenkjennes i det faktum at den desidert raskest voksende sektoren i tysk økonomi er «matbankene», der mat deles ut gratis til trengende. Sammen med forfallet i infrastrukturen — jernbanene og motorveibroene — skolene og barnehagene og manglende evne til å utvikle en innvandringspolitikk som kan aksepteres av befolkninga. Deretter det dydige samarbeidet med USA i kampen mot den tyske eksportøkonomien, den betingelsesløse støtten til den høyrenasjonalistiske ukrainske regjeringa i dens ønske om å bli medlem av NATO og bli base for amerikanske mellomdistanseraketter, et «vendepunkt» som består i en permanent dobling av de tyske krigsutgiftene under «gjeldsbremsen», osv. osv. osv. osv. osv.

Slike spørsmål har Die Linke vært lavmælte om, mens AfD har fått stå aleine om kritikken av slike samfunnsforhold.

De politiske forholda er ganske like i de europeiske landa, og tildels også i USA. En elite fjernt fra folks livsforhold «har sett lyset» og vil på religiøst og autoritært vis tvinge sin moral og sin politikk nedover hodene på innbyggerne. På stadig flere områder. Tyskland er Europas økonomiske sentrum og derfor også politisk sentral. Politikus vil derfor bidra med flere artikler særlig om den politiske utviklinga i Tyskland. Som: Hvordan er mulighetene for at Bündnis Sarah Wagenknecht kan lykkes?

Politikus er ansvarlig for oversettinga.

Framheva illustrasjon:
Overskriften fra intervjuet
i International VI 2023.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Jan Hårstad
  6 februar 2024 15:23

  Ove Bengt fortjener all ære for tiår av nyttig sammfunnskritikk,men dette å lansere Wolfgang Streeck som veileder til dagens klassekriger nærmer seg ønsketenkning. Som akademisk toppfigur har jo Streeck tilbrakt det meste av sitt liv i SPD som i ett og alt har vært USAs arm i tysk politikk.
  Nå har han begynt å koke opp illusjoner om Sahra Wagenknecht-partiet som i stort ligner Rødt og SV.
  Sahra jobber intenst for å redde kapitalismen,det er hennes prosjekt og jeg spår ikke noen lysende framtid for det partiet.
  Klassekampen hadde jo en periode hvor de digget professor Mariana Mazuccato som tilhører
  kretsen rundt Klaus Schwab i World Economic Forum.

  Svar
  • Ove Bengt Berg
   7 februar 2024 23:10

   Takk for kommentar og ros for nyttig samfunnskritik i noen år. Takk til deg også for din innsats!
   Jeg må innrømme at jeg har mye sans for Wolfgang Streecks analyser av tyske og europeiske forhold. Jeg har ikke sett på han som veileder, men som en viktig debattant å lytte til og sørge for at hans argumenter får flere lesere. Det er jo helt klart at Sarah Wagenknechts parti ikke har sosialismen som mål, det sier hun sjøl. Jeg har jo også lagt ut den tyske seksjonen av den fjerde internasjonale sin kritikk av hennes prosjekt, se https://politikus.no/2023/11/03/tyske-trotskister-avviser-wagenknechts-politikk/.
   Situasjonen i Europa er labil. Krigsretorikken griper om seg. At noen vil representere folkelige motstrømninger med en annen politikk enn AfD, er bare en fordel. Det finnes ingen sosialistiske partier i betydninga av at de er opptatt av vanlige folks interesser og synspunkter, og sosialismen er dessverre ikke aktuelt på kort sikt fordi det nå ikke er folkelig grunnlag for det. Det er det autoritære styret i Europa med økende totalitær ensretting med påtvinging av alle de meningsløse samfunnsoppløsende tiltaka som de om kjønnsforholda og masseinnvandringa kombinert med det fattigdomsskapende grønne skiftet, som må motarbeides.
   Ja, dessverre, vi må starte med rein reformisme som motstand, men best hvis den er basert på sosialistisk erfaring. Det er vel ikke bare å rope «Revolusjon, revolusjon med det samma (svensk)»? Hva som er ønsketenking kan vi gjerne diskutere, men det viktige nå er motstand mot den økende imperialistiske rivaliseringa som forutsetter et mer totalitært styresett i Vesten. I dag er det ingen organisering av motstanden, og vi må ta med hva ulike stemmer som Streeck og andre og vel også hjelpe dem som forsøker på litt motstand. Det gjør ikke SV og Rødt i Norge, de har Ap som ledetråd. Jan: Skriv gjerne mer om hva vi bør gjøre og hvordan.
   Ove

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Norge styrer lukt mot:

Der Untergang.

Forrige innlegg

USA i Norge:

Er det et slikt land Norge gradvis gir Carte Blanche basetillatelser til?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.