POSTED IN Klima

Gledelig nyhet til klimamøtet som pågår:

Det er ingen klimakrise!

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Vi har tidligere brakt denne oversikten over global temperaturutvikling med ujamne mellomrom. I og med at et klima-møte pågår med fortsatte dommedagsvarsler bl.a. fra FNs generalsekretær, kan det være nyttig å se på hva som faktisk skjer. Grafene under viser ingen dramatikk, men forteller om en klima- og temperaturutvikling som veksler over tid, slik den alltid har gjort. Det er lite eller ingenting som tyder på en kokende klode – heldigvis. Det har vært langt varmere for ikke lenge siden.

Knut Lindtner
Redaktør

Global temperatur Oktober 2022

Innlegget er hentet fra Klimarealistene.

Temperaturdata for oktober fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for oktober er noe opp til 0,32 C, fra septembers 0,24 C, i det sjette året med global nedkjøling. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Oktober 2022 er noe opp til 0,32 C, fra forrige måneds 0,24 o. Regionale data i neste avsnitt ble først sluppet nylig, noe som første til vi også ble forsinket med dette oppslaget.

  • Nordlige halvkule uendret, fra 0,43 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule opp til 0,21 o C, fra 0,06 C forrige mnd.
  • Tropene noe opp til 0,04 C, fra 0,03 C forrige mnd.
  • USA48 kraftig ned til 0,16 C, fra 0,88 C forrige mnd.
  • Australia opp til 0,04 C, fra -0,29 C forrige mnd.
Vi observerer små utslag opp eller ned fra måned til måned sent i det sjette året med global nedkjøling.

Dataene her er fra lavere troposfære (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren under, i en fersk analyse (7. november).

Prognosen i denne figuren viser, som de syv forrige, en fortsatt La Niña sesong. For vinteren 75 % La Niña sjanse, for vårem 54 % La Niña sjanse, med sannsynlig retur til nøytrale forhold en gang mellom februar og mai.

Værstats norske oktober-temperaturer

Værstat har sett på oktober-dataene for følgende norske værstasjoner, Oslo (Blinderen), Bergen (Florida), Tromsø, Vardø, Kautokeino og Svalbard Lufthavn. I to figurer fra hvert sted får vi se daglig middeltemperatur for måneden og månedsmiddel så langt tilbake Meteorologisk Institutt har data. Høsten skal være spesielt interessant, fordi det er i høst- og vårsesongen vi har sett de mest signifikante og største økningene i temperaturene i Norge, ifølge Miljødirektoratets rapport «Klima i Norge 2100.» 

Værstat har sett på 10-års middel mot en lineær trend og finner «at det er en pågående positiv trend i oktobertemperaturene i Vardø». Men legger til at 10 års middel har dog ligget stabilt de senere årene. Vi konkluderer ikke ulikt Værstat, at Norge i oktober opplevde mildt men helt normalt høstvær.

Forsidebilde: David Marcu1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 799 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Klima svindelen er dek av sanne greia som corona svindelen… Alt handler om å skaffe de rikeste og mektigste 0,1% i verden ENDA mer makt og penger. Dette er del av WEF / UNs «the great reset» og » Du vil eie ingenting og være lykkelig».

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Fuglen er sluppet fri

Tusen takk, Elon

Previous Post

Neste skritt mot et totalitært samfunn.

Kriminalisering av EU-motstand.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.