POSTED IN Endring av politikken

Gjør «grønt skifte» umulig.

Kina står for mer enn halvparten av verdens stålproduksjon.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

For å forstå hvordan styrkeforholdet i verden har dramatisk endret i løpet av de siste 30 årene må en skaffe seg faktiske kunnskaper – ikke bare høre moralske vurderinger eller luftige påstander uten tilknytning i realiteter.

Stål er en forutsetning for å drive et moderne samfunn. Vi siterer fra Store Norske Leksikon:

Ikke noe annet materiale har opp gjennom tidene vært mer benyttet i strukturelle og lastbærende anvendelser. Stål benyttes blant annet i tungindustri, til bygging av veier, broer og jernbane, i bygningskonstruksjoner, oljeinstallasjoner, biler, skip, verktøy, medisinsk utstyr og i næringsmiddelindustri. I 2020 var verdensproduksjonen av råstål (ubearbeidet stål) 1864 millioner tonn.

Stål regnes derfor som en strategisk ressurs, dvs en forutsetning for å drive et moderne samfunn. Ved å se på oversikten over de land i verden hvor det meste av stålproduksjonen foregår får en derfor et grovt inntrykk av en viktig side av styrkeforholdet i verden.

I oversikten under vil en se at det er to forhold som peker seg ut. For det første står Kina i dag for mer enn halvparten av verdens stålproduksjon. Det gjør landet til en leder og en nasjon som store deler av verden er avhengige av for driften av egne land. Det reiser også spørsmål om energibehovet til Kina som er enormt og bl.a. baserer seg på kull. Det er enkelt å drive «grønn energipolitikk» når en kan importere stålet en trenger fra Kina.

Det andre er USAs beskjedne posisjon som stålprodusent, f.eks sammenlignet med Russland – et land med under halvparten av USAs innbyggertall. USA kan ikke opprettholde sin posisjon som hegemon over tid i forhold til Kina med en så svak industriell basis. USA sviktende industri-kapasitet vil gjøre landet til en industriell taper.

Oversikten under viser stålproduksjonen til de ti største stålprodusenter i verden.

Knut Lindtner
Redaktør

Forsidebilde: Ant Rozetsky

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • «Stål regnes derfor som en strategisk ressurs, dvs en forutsetning for å drive et moderne samfunn.»

  Selv om aluminium har tatt over i mange områder. Også lastbærende, og antagelig som armering i betong etterhvert. ( Og der er bl.a. Norge sterke. )
  Men dette tydliggjør at den tredje verdenskrigen vi nå er i, er en krig om produksjon, verdenshandel og kontroll over verdensvaluta. – Som også den forrige verdenskrigen var; Tyskland var blitt for industrielt sterkt og måtte provoseres til krig.

  De økonomiske sanksjonene ( krigen) mot Russland som ikke hadde/har tilsiktet effekt fordi Russland og Kina er så industrielt sterke, viser dette tydelig.
  Og at hele kampen mot klima/kull/olje er bare en stedfortreder-krig. Det er noen som ikke vil miste kontrollen over sitt verdenshegenomi. Ikke noe nytt under solen.

  Og Kina er selvfølgelig de neste på listen hvis Russland blir bekjempet :

  ‘Etter hvert som forholdet mellom USA og Kina forverret seg, spilte databrikkene en stadig mer sentral rolle. Spesielt fordi over 90 prosent av de mest avanserte mikrobrikkene produseres i Taiwan.
  – Hvis Kina skulle overta Taiwan, vil resten av verden plutselig være avhengige av Kina for disse databrikkene. Det tror jeg mange begynner å innse..’
  e24.no/naeringsliv/i/MoJRAJ/den-nye-kalde-krigen?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ukraina det siste millennium:

Litt AI-stimulert Info Om Ukrainsk Historie og Språk

Forrige innlegg

Seymour Hersh:

Et flertall av jordas befolkning støtter nå Russland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.