POSTED IN Global krise

Kan ta Vesten med seg i fallet

Gjeldsberget vil føre til «Alle økonomiske krisers mor» i USA

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Dr. Ron Paul
Oversatt av Northern Light

Nouriel Roubini, en tidligere rådgiver for Det internasjonale pengefondet og medlem av president Clintons råd for økonomiske rådgivere, var en av få «mainstream»-økonomer som forutså kollapsen av boligboblen.

Nå advarer Roubini om at det svimlende gjeldsberget til husholdninger, selskaper og regjeringer snart vil føre til «den verste av alle økonomiske kriser», Roubini legger med rette skylden på etableringen av en gjeldsbasert økonomi på nær-eller-null-rente og kvantitative lettelser av Federal Reserve og andre sentralbanker. Det uunngåelige resultatet av politikken for nullrente og kvantitative lettelser, er prisvekst som ødelegger det amerikanske folket.

Federal Reserve har forsøkt å eliminere prisveksten med en rekke renteøkninger. Så langt har ikke disse renteøkningene redusert prisveksten nevneverdig. Dette er fordi prisene holder seg på historisk lave nivåer. Likevel har renteøkningene hatt negative økonomiske effekter, inkludert en nedgang i etterspørselen etter nye boliger. Økende renter gjør det umulig for mange middel- og arbeiderklasse amerikanere å ha råd til månedlige avdrag og renter for selv en relativt billig bolig. Hovedårsaken til at Federal Reserve ikke kan heve renten til noe sted i nærheten av hva de ville vært i et fritt marked, er effekten det ville ha på den føderale regjeringens evne til å forvalte gjelden sin.

Ifølge Congressional Budget Office (CBO) er renten på statsgjelden allerede på vei til å spise 40 prosent av det føderale budsjettet innen 2052 og vil overgå forsvarsutgiftene innen 2029! En liten renteøkning kan øke årlige føderale gjeldsrentebetalinger med mange milliarder dollar, noe som øker mengden av det føderale budsjettet, som utelukkende er viet til å betjene gjelden. Den føderale regjeringens finanspolitiske bilde blir verre av det faktum, at «Trust Fund» for det sosiale sikkerhetsnettet vil begynne å gå med underskudd innen 2035, mens helsevesenet vil ha underskudd innen 2028.

Den truende konkursen til helse og offentlig velferd, kombinert med uviljen hos de fleste i kongressen til å redusere utgifter også til krigføring, setter Federal Reserve i en klemme. Hvis de hever rentene til nivåene som trengs for å virkelig bekjempe prisveksten, vil økningen i rentebetalinger påføre husholdningene og selskaper vanskeligheter, samt øke føderale rentebetalinger til uholdbare nivåer. Dette vil føre til en stor økonomisk krise, inkludert en statlig mislighold av gjelden som forårsaker en avvisning av dollarens status som verdens reservevaluta.

Dessuten, hvis Federal Reserve fortsetter å legge til rette for føderale underskudd ved å tjene penger på gjelden, vil resultatet være en økonomisk krise forårsaket av en kollaps i dollarens verdi og avvisning av dollaren som verdensvaluta. Krisen vil føre til sosial uro og vold, samt økt popularitet til autoritære bevegelser på både venstre- og høyresiden. Dette vil føre til regjeringens inngrep mot siviles friheter og økt statlig kontroll over økonomien vår.

Tvangssalg av hus og andre eiendeler kan ta seg dramatisk opp i tiden fremover.

Det eneste lyspunktet er at denne krisen også vil stimulere interessen for ideene om frihet og kan til og med bidra til en tilbakevending til begrenset, konstitusjonell regjering, frie markeder, individuell frihet og en utenrikspolitikk med fredelig handel med alle. De av oss som kjenner sannheten har ansvaret for to ting; Det første er å lage de nødvendige planene for å sikre at familiene våre kan overleve de kommende urolighetene. Den andre er å gjøre alt vi kan for å introdusere så mange mennesker som mulig for ideene om frihet.

KOMMENTAR

Hva skjer med Norge hvis USAs økonomi kollapser helt? Hvor mye av oljefondet vil forsvinne, når mye av investeringene er bundet til dollar-masten? Norge i dag er et lydrike i USAs imperium. USA har fått lov til å anlegge fire store militærbaser her hvor norsk lov ikke gjelder, og Statsministeren møter presse med amerikanske soldater til stede, ikke norske. Norge har stilt seg på USAs, les Wall Streets side mot Russland, og sendt våpen og penger til USA’s krig mot Russland på Ukrainsk jord. Hvis USAs imperium faller, vil Russland akseptere en normalisering av handel og kommunikasjon mellom Russland og Norge?


Fra The Herland Report, publisert 15 desember.
Oversatt fra engelsk, linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: The Nouriel Roubini warning of staggering amounts of debt that will lead to “the Mother of all Economic Crises”.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Før «Den Store Depresjonen» i 1928/29 sørget FED for å oversvømme markedet med penger, penger som litt senere ble trukket tilbake. Resultatet ble konkurser «over en lav sko», og oppkjøp for en billig penge fra de samme som trykker «pengene».
  Samme som skjer nå? Helikopterpenger spredd utover av «myndighetene» og FED.
  Spørsmålet er da om FED ikke lærte noe av «fadesen» i 1928, eller om det er en gjentagelse for å tilrane seg mer eiendom og verdier atter en gang. Personlig tror jeg nok mest på det siste.
  Dessuten skal CBDC-Fiat introduseres (gjf. WEF), noe som allerede er under utprøving i flere land.
  Det betyr null kontroll på dine egne «penger» til å bruke dem som DU vil.
  Vi går harde tider i møte, men globalistene vil aldri kunne greie å gjennomføre sitt BBB, det ender med fri jakt på alle personer innvolvert, så på en måte får de ønsket sitt oppfylt: Reduksjon av menneskemengden i verden. Greier vi å bli kvitt alle globalsatanistene, eller vil noen overleve i krokene?

  Svar
  • Selvfølgelig har de lært noe. De har lært at har du gjort det en gang, kan du gjøre det en gang til. De trykker penger fortere enn vi inntjener oljefond, dollar som er verdt sin vekt i papir. Pengene brukes av fattige stater i Afrika, som oljepenger og av kjeltringer som handler med narko, og så lenge det går, så går det! Hvorfor skal man stoppe et pyramidespill så lenge spillet fungerer?

   At det norske oljefondet går med i dragsuget er jo planlagt for lenge siden, det er derfor pengene ikke er investert her hjemme for bygge landet for fremtiden.

   Svar
   • Ja, Jonas:
    «…det er derfor pengene ikke er investert her hjemme for bygge landet for fremtiden.»

    Når vi tross konstruerte penge-økonomiske kriser, og andre skremsler kunne bygge nasjonen Norge videre med egne arbeidskrefter og egen energi i stolthet. Men i stedet velger politikere som danser med pengefyrstene i deres ønsker om globalt kaos til makt, da blir vi ødeleggere istedet for byggere. For nasjonen. For verden.
    For når politikken/politikerne svikter menneskene, samfunnet og nasjonen, og vil være til for seg selv. Da har de forrådt sitt utgangspunkt og må tåle forræderens lodd; den langsomme kvelning i det lufttomme rom de selv har skapt omkring seg.

    Vi har valget. Å kveles sammen med disse som velger stener i stedet for brød, penger istedet for velstand. Eller….?
    Vår mentalitet er vår skjebne.

  • Hans K Johnsen
   19 desember 2022 11:55

   Bakgrunnen for «alt» finnes her:
   https://www.geopolitika.ru/en/article/brief-summary-rothschild-crime-syndicates-activities-middle-east-and-elsewhere

   Det er ikke USA som kriger mot Russland i Ukraina. USA er bare et egnet virkemiddel knyttet til overtakelsen av verden.

   Svar
 • Northern Light.
  19 desember 2022 12:09

  Europas arbeiderklasse og middelklasse blir ranet av storkapitalen og deres politikere.

  Del 1. Den vestlige verdens økonomiske elite har beriket seg rundt om i verden siden kolonialismens dager, men nå retter denne eliten seg også mot sin egen base, opprinnelseslandene der de har sine bankvirksomheter». Det skriver Lars Malmgren i sin analyse, som er basert på John Perkins’ erfaringer som rovdyrkapitalist for USA.

  Av Lars Malmgren.
  For 18 år siden ga John Perkins ut boken Confessions of an Economic Hitman, der han i detalj beskriver hvordan den økonomiske eliten utnytter den tredje verden, hovedsakelig Afrika og Sør-Amerika, og tilraner seg deres eiendeler. Dette foregår i stor grad i det skjulte, hvor det ikke er klart hva som skjer.

  Beskrivelsen av boken gir imidlertid en klar indikasjon på omfanget og metodene: «Trusler, bestikkelser, utpressing, gjeld, svindel, kupp, drap og uhemmet militærmakt. Dette er verktøyene som brukes av den «økonomiske eliten» – et enormt nettverk av selskaper, banker, samarbeidende regjeringer og rike og mektige individer – for å sikre at de opprettholder og utvider sin rikdom og innflytelse, og blir rikere og rikere etter hvert som de fattige blir fattigere. John Perkins gir skremmende bevis på hvordan eliten har utvidet sin innflytelse til hvert hjørne av verden, og gjort oss alle til slaver under deres regime».

  Selve tilnærmingen er enkel: Det innebar å kontakte makthavere, presidenter, statsministre osv. og tilby dem alle slags fordeler, økonomiske, så vel som materielle og seksuelle, samtidig som de kom med forslag til hvordan de skulle «utvikle» seg, det aktuelle landet eller området. «Utviklingen» var i stor grad basert på at det ble gitt lån til landene, og at amerikanske selskaper fikk mulighet til å starte utvinning av råvarer av ulike slag. Landet var dermed bundet av avtaler og lån, som gjorde at den økonomiske eliten hadde den reelle makten over landets fremtid, og også kunne høste store overskudd.

  Den åpenlyse plyndringen.
  En stadig mer synlig plyndring av folk og stater fulgte 11 september 2001 og krigen mot terror. Krigene i Irak, Libya og Syria brakte inn landenes eiendom som olje, men også direkte ran som Libyas gullreserve på 144 tonn. Libya markerte også begynnelsen på en ny fase av den økonomiske elitens maktutøvelse. På et møte i den amerikanske utenrikskomiteen ble det bestemt:«I overskuelig fremtid vil US styrker vil hovedsakelig delta i irregulær krigføring». I fremtiden ville man derfor hovedsakelig drive ukonvensjonell krigføring. I Libya var det ingen vestlige bakkestyrker, men radikale islamister, IS-krigere, ble brukt til å styre de direkte kampene.

  På den annen side brukte de sin teknologiske kunnskap, via luftangrep, strategisk kontroll gjennom rekognosering fra satellitter osv., til å hjelpe og lede «opprørerne». Sverige var i et hjørne når det gjaldt å knuse den velutviklede staten Libya. JAS-fly bidro med sine rekognoseringsbilder for å informere hvor luftkampstyrker ville bombe. Her ser vi NATOs rolle – ikke som en forsvarsallianse men som en krigførende makt på vegne av den økonomiske eliten.

  Håndbok for ukonvensjonell krigføring.
  Det ble til og med utarbeidet en manual for hvordan disse proxy-krigene kunne gjennomføres. En kritisk faktor for å lykkes med disse ukonvensjonelle operasjonene var å skape et image, som rettferdiggjorde støtte til en bestemt geriljabevegelse eller -regime. Etter motstanden mot Vietnamkrigen så vel som mot invasjonen av Irak, (som var motivert av falsk informasjon om «masseødeleggelsesvåpen»), innså de viktigheten av å få opinionen på sin side.

  Derfor uttrykkes viktigheten av å skape et positivt bilde av egne handlinger, og samtidig mistenkeliggjøre parten man ønsker å nøytralisere, eller å sitere manualen: Denne formen for virksomhet krever etableringen av en virtuell virkelighet – en strategisk kommunikasjon. Denne funksjonen utføres av store mediemonopol og internasjonale nyhetsbyråer. Dermed har regimet i Damaskus og Syria blitt mistenkeliggjort på alle måter og baktalelsen av Russland og Putin fremstår enda tydeligere. Dette svartmaleriet har blitt utført på alle nivåer, selv i sportsverdenen.

  Svar
 • Northern Light.
  19 desember 2022 12:15

  Del 2. Samtidig har tidligere kansler Angela Merkel innrømmet, at Minsk-avtalene bare var en måte å kjøpe tid for å bygge opp Ukrainas økonomiske og militære kapasitet. For Russland har det vært viktig å prøve å gjennomføre avtalen fordi den antok at konflikten i seg selv er et internt ukrainsk problem. De ønsket ikke å blande seg inn i Ukrainas indre anliggender, men forsto at Vesten ønsket å trekke Russland inn i konflikten ved å gjøre dem til en part i saken.

  I uken før Russland gikk inn i Ukraina for å beskytte den russisktalende befolkningen der, ble Donbass beskutt ikke mindre enn 7000 ganger, ifølge OSSEs statistikk av Ukraina. Russland gikk inn med en begrenset styrke for å beskytte Donbass gjennom en «spesiell operasjon» og for å tvinge fram forhandlinger. Dette lyktes også og de var nær ved å ha en fullført traktat med Ukraina i slutten av mars i år, før press fra Vesten, ikke minst gjennom Boris Johnson som lovet Zelensky og Ukraina utvidet støtte, umuliggjorde en fredsløsning.

  I tillegg var det sterke nasjonalistiske (les delvis nazistiske) styrker innad i Ukraina som ikke ønsker fred. Så krigen eskalerte og Vesten, hovedsakelig USA, har nå investert hele 1000 milliarder dollar i bistand til Ukraina. Russland har mobilisert en større styrke (300 000 reservister og minst 70 000 frivillige) for å øke krigsinnsatsen. Samtidig med den utvidede krigen har Vesten valgt å sanksjonere Russland på alle måter, noe som gjør at Europa ikke kan få tilgang til de russiske råvarene som det er så avhengig av. Alt dette vil bidra til en økonomisk katastrofe for Europa. Her har vi selve grunnlaget for ranet som vil overføre enorme summer fra vanlige borgere til finanseliten.

  Julian Assange analyse av krig som overføring av kapital.
  I forbindelse med krigen i Afghanistan kom Julian Assange med en skarp uttalelse som avslører kreftene bak de endeløse krigene. Han sa det omtrent slik: «Hensikten med disse endeløse krigene er ikke at de skal lykkes, men de er bare en måte å hvitvaske penger på, å overføre skattepenger fra det offentlige, til den private sektoren, i dette tilfellet det militær-industrielle komplekset».

  De enorme kostnadene ved krigene er dermed en måte for den økonomiske eliten å tilrane seg offentlighetens eiendeler eller skatteinntektene til de ulike statene. På samme måte kan de endeløse pandemivarslene og vaksinasjonsprogrammene, forstås som en måte for den økonomiske eliten å overføre skattepenger fra befolkningen til den økonomiske eliten, eller det biomedisinske komplekset. Og de konstante klimaalarmene er en måte for den økonomiske eliten å overføre skattepenger til den økonomiske eliten eller energiselskaper, oljeselskaper etc.

  Ingenting av dette skjer ved en tilfeldighet. Det er nøye planlagt og mulige utveier, som tilgang til russisk gass, umuliggjøres gjennom sprengning av gassrør. Det er ikke Russland som kjemper mot Europa, det er den økonomiske eliten som dels vil ha Russlands naturressurser, og dels vil ha tilgang til Europas statsbudsjetter. Enhver innbygger merker nå med sterkt økende strømregninger og økte matvarepriser, hvordan en økonomisk elite kan øke deres profitt, og alt kan skyldes på Russland og Putin – «en strategisk kommunikasjon skaper en virtuell virkelighet» for uvitende borgere, og dessverre også for uvitende politikere.

  Europas arbeiderklasse og middelklasse blir ranet.
  Den vestlige verdens finanselite har beriket seg rundt om i verden siden kolonialismens dager, men nå retter denne eliten seg også mot sin egen base, opprinnelseslandene der de har sine bankvirksomheter. Mange amerikanere har allerede opplevd dette – ikke minst de som mistet hjemmene sine i kjølvannet av bankkrisen i 2008. Og nå blir Europa ranet, noe som skjer helt åpent i et samarbeid mellom USA, EU, World Economic Forum og naive regjeringer i de respektive nasjonalstatene.

  For de som tror at Sverige ville vært et unntak, anbefaler jeg å lese Andreas Cervenkas bok Greedy Sweden. Enorme summer overføres nå fra det arbeidende folket til de som kontrollerer pengestrømmen, og som også kontrollerer vår virkelighetsoppfatning – som «skaper en virtuell virkelighet via strategisk kommunikasjon».

  Fra News Voice, publisert 15 desember 2022. Skrevet av Lars Malmgren, lærer i folkeskolen, og universitetsutdannet i  idéhistorie, religionshistorie og sosiologi.
  Oversatt fra svensk, linker og kilder i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Västvärldens ekonomiska elit rånar nu även  Väst – Predatorisk Kapitalism.

  Svar
  • Gode innlegg, N-L.:
   » og dels vil ha tilgang til Europas statsbudsjetter. Enhver innbygger merker nå med sterkt økende strømregninger og økte matvarepriser, hvordan en økonomisk elite kan øke deres profitt »

   Nå er r land er lurt/presset til å ta store lån i amerikanske dollar som er trykket i stadig større mengder. Hva skjer? Jo en prisøkning på varer w.w. Og om noen nasjoner ikke har prisøkning i nødvendig grad ( som f.eks. Norge) hva gjøres da? Jo, lager prisøkning på energi som fordyrer all produksjon og varehåndtering . Så kan det kalles inflasjon, så renteheving kan begrunnes. ( Heving av energiprisen på egenprodusert energi i Norge som har samme produksjonspris som tidligere ! )
   Til hjelp er også kjøp & salg av et lands valuta for å skape frykt . ( Som blir gjort mot England nå, som et eksempel.)
   Så kan de som styrer verdensvalutaen ( dollar) hanke inn ekstra rente og rentes rente på alle lån.
   Og på den måten få hele verden til å betale amerikansk gjeld og krigsutgifter ved at lånene blir dyrere.

   ‘ Bakteppet for forslaget er at høye renter i USA og en sterk dollar har skapt utfordringer problemer i fremvoksende økonomier, blant annet ved å gjøre gjelden deres dyrere. Mange land og selskaper har tatt opp gjeld i dollar, og sliter når den styrkes. ‘
   e24.no/makro-og-politikk/renter/vil-utfordre-dollarens-dominans-med-ny-valuta-det-vil-ikke-bli-lett/24683730

   Våre politikere og økonomer danser etter et penge-økonomisk pensum; – laget av….? ;-)
   Blir de skremt/truet til det ?

   ‘ Det direktedemokratiske Sveits gir ikke etter for alle EUs krav til en overordnet partneravtale. Brussel reagerer med å forby EUs investorer å handle på sveitsiske børser fra 1. juli.’
   abcnyheter.no/penger/bors-og-finans/2019/06/25/195588860/strid-om-partneravtale-mellom-eu-og-sveits-utloser-borskrig

   ‘ Hvem, om noen, skal ha den rollen som dollaren har, og fins det noen nøytrale alternativer? ‘
   e24.no/makro-og-politikk/norges-bank/oeystein-olsen-om-powells-tale-i-jackson-hole-uforstaaelig-at-noen-lar-seg-provosere/24682411

   Hvem spør? Norges sentralbanksjef! ;-)

   Alternativet burde være f.eks.at hver nasjon bestemmer egne renter på egne byttemidler etter nasjonens egen indeks. ( Innbyggernes lønns og pris-stigning/reduksjon.)
   Så får man ikke slike økonomiske skadevirkninger og skjebner som i ( f.eks. ) Norge på 1920-tallet, og 1980 tallet , der folk måtte flytte fra gård & grunn fordi rentene ble satt slik at folk nok kunne betale avdrag, men ikke mafia-renter styrt fra Fed.

   1920, 1980, og altså på ny i 2020.
   De som styrer det økonomiske systemet, og rentene, styrer politikken; lokalt og globalt.

   Men penger og renter er uten egenverdi for en nasjons velstand og skal ikke styres av en overnasjonal gruppe. Da blir de et ødeleggende våpen istedet for byttemidler mellom innbyggere i deres arbeidsaktivitet.
   Pengenes verdi ligger i den aktiviteten og produksjonen de skaper ved å sendes rundt. Og bør styres av den enkelte nasjon.

   Og en nasjon skal/bør selvfølgelig ha politikere som ser forskjell på penger og nasjonens egenproduserte realverdier.

   ‘Vi vet alle at penger bare er symboler og måleverktøy/tall. Men vi opplever det som virkelighet at disse styrer verden. Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge realverdiene, de virkelige verdiene, for pengeverdienes skyld. Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og våken man er.
   Men i realiteten så sier alle som så: ‘ Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger ‘ ?

   Svar
   • ‘….godt hjulpet av historiske hjelpepakker fra den amerikanske sentralbanken, som trykker tre tusen milliarder dollar i løpet av noen måneder. ‘
    e24.no/internasjonal-oekonomi/i/eJz124/kriseaaret

    ‘ Hjelpepakker ‘ Men det er altså til den amerikanske sentralbanken.
    Som jo er privat-eid/styrt. ;-)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Oberst Douglas MacGregor:

Alle de vestlige lederene må vekk før Russland kan inngå nye politiske avtaler.

Forrige innlegg

Tucker Carlson:

CIA medvirket til drapet på president Kennedy.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.