POSTED IN Kina, Konspirasjoner / Sammensvergelser

George Soros holder foredrag.

Prøver globalistene seg på regimeskifte i Kina?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hvorfor i all verden vil George Soros at Xi Jinping skal gå av?

På en konferanse i regi av The Hoover Institution fremmet George Soros nylig hard kritikk av Kinas president, Xi Jinping. Kritikken kan tyde på at Soros og hans globalistiske støttespillere målrettet arbeider for et regimeskifte i Kina. 

F. William Engdahl

På overflaten kan Soros’ kritikk av Xi og hans ledelse av Kinas økonomi virke malplassert. Til tross for store ord om å fremme åpne samfunn og demokrati har Soros’ «filantropi» gjennom Open Society Foundation støttet en rekke korrupte lederne, så som Boris Jeltsin i Russland på 1990-tallet eller Petro Poroshenko i Ukraina etter det amerikanske kuppet i 2014. Kan kritikken tyde på at en betydelig fraksjon globalister har besluttet å kutte støtten til Xi til fordel for andre rivaliserende fraksjoner?

Under Stanford Universitys Hoover Institution-konferanse «Hard Choices for the World’s Democracies» dagen før OL startet i Kina, kritiserte 91 år gamle George Soros Xi i harde ordelag. Han tok for seg Kinas kommunistpartis ledere siden Mao, som han betegnet som en katastrofe for Kina, til Maos etterfølger, Deng Xiaoping, som åpnet Kina for vestlige investeringer på 1980-tallet. Soros omtalte Deng Xiaoping i flatterende ordelag: «…Deng Xiaoping erkjente at Kina sakket kraftig etter den kapitalistiske verden og inviterte utlendinger til å investere i Kina. Det førte til en lang periode med en voldsom vekst som vedvarte helt til etter at Xi Jinping kom til makten i 2013.»

Hard kritikk

Deng Xiaoping

Dengs etterfølgere, Jiang Zemin og Hu Jintao, var forsiktige med å bremse den markedsøkonomiske suksessen som Deng hadde åpnet opp for. Men etter at Xi Jinping kom til makten i 2013, har presidenten gjort sitt beste for å demontere Deng Xiaopings initiativ. De private selskapene som ble etablert under Deng, er blitt underlagt kommunistpartiets kontroll og dynamikken som pleide å prege dem er undergravet. I stedet for å la private bedrifter blomstre, er de under Xi Jinping underlagt total kontroll. Det har fått katastrofale konsekvenser,» ifølge Soros.

Soros beskrev det han kaller en hard intern fraksjonskamp i kommunistpartiet: «Xi Jinping har mange fiender. Selv om ingen kan kritisere ham offentlig, pågår det en intern maktkamp som er så tilspisset at den er kommet til uttrykk i ulike partipublikasjoner. Xi utfordres av krefter som er inspirert av Deng Xiaopings ideer og ønsker et friere handlingsrom for privat virksomhet.» Ifølge Soros planlegger Xi  å bryte grensen satt av Deng Xiaoping på to perioder som en kinesisk president kan sitte på kommunistpartiets kommende partikongress i oktober.

Intern fraksjonsstrid

Etter at Xi kom til makten i 2012, har han tatt grep for å konsolidere uovertruffen makt over motstridende fraksjoner, ifølge SinoInsider, et New York-basert kinesisk konsulentselskap spesialisert på analyse av interne fraksjoner i Kinas kommunistiske elite. I spissen for den mektige opposisjonen står Jiang Zemin og den såkalte Shanghai-gruppen. Deretter følger de såkalte kinesiske prinser og prinsesser – Kinas røde kapitalister – sønner og døtre av tidligere høytstående medlemmer i det kinesiske kommunistpartiet (KKP) fra revolusjonens æra. Denne fraksjonskrigen skal være årsaken til Xi Jinpings undertrykkelse av utvalgte kinesiske private gigantselskaper som Jack Ma’s Alibaba Group.

1491832735-Alibaba-Group - INVEST.LK
Jack Ma

Ifølge Katsuji Nakazawa, en japansk mangeårig Kina-korrespondent, omfatter interessegruppene som er gjenstand for Xis vrede teknologigiganter som Ant Group, Alibaba Group, Didi og de store eiendomsselskapene China Evergrande Group og Fantasia Holdings Group. Denne klyngen av private selskaper har tette bånd til politikere som later som de er lojale mot Xi, men som i skjul støtter Xis politiske motkrefter økonomisk. Blant disse motkreftene er Shanghai-gruppen eller -klanen, ledet av tidligere president Jiang Zemin og hans nære medhjelper, tidligere visepresident Zeng Qinghong. De opprettholder sterk innflytelse i politiske og byråkratiske kretser som har stor innflytelse over økonomien.»

Dersom dette er korrekte observasjoner, tyder det på at Xi i maktkampen mot sine rivaler i KKP har latt Kinas økonomi, spesielt den gjeldstyngede eiendomssektoren, falle mot en kollaps som kan føre Kina inn i dyp resesjon allerede før partikongressen 20. oktober, hvor han helt sikkert vil bekjentgjøre at han tar sikte på en tredje periode som Kinas president og KKPs formann.

Ny, illevarslende tone

Dette er åpenbart bakgrunnen Soros sikter til med betraktningene han redegjorde for under Hoover Institution-foredraget: «Kina står overfor en økonomisk krise i eiendomsmarkedet, som har vært den viktigste driveren for økonomisk vekst siden Xi Jinping kom til makten i 2013. Modellen som eiendomsboomen er basert på, er ikke bærekraftig. Folk som kjøper leiligheter, må ta fatt på nedbetalingen allerede før byggestart. Systemet er med andre ord kreditt-basert. Lokale myndigheter henter mesteparten av inntektene sine ved å selge tomter til stadig høyere priser.»

boy in gray long sleeve shirt holding pen
Et-barn-politikken, velstandsøkning og utdanning for kvinner har ført til en demografisk endring i Kina. Folketallet vil falle raskt i årene som kommer.

I sitt Hoover-foredrag viste Soros også til den pågående demografiske kollapsen i Kina: «Den faktiske befolkningen er omtrent 130 millioner lavere enn det offisielle tallet på 1,4 milliarder. Dette er ikke allment kjent, men det vil forverre eiendomskrisen og føre til mangel på arbeidskraft. Dette vil bidra til en oppbremsing av økonomien og gjør Xis situasjon mer prekær,» bemerket Soros og fortsatte: «Gitt den sterke motstanden i KKP vil Xi Jinpings grundig koreograferte selvhevdelse opp på nivå med Mao Zedong og Deng Xiaoping aldri lykkes. Forhåpentlig vil Xi Jinping bli erstattet av en president som er mindre undertrykkende hjemme og mer forsonlig i utlandet. Det ville i så fall bidra til at den største trusselen mot et åpnere samfunn blir fjernet og til at Kina endres i ønsket retning.»

Det kan med andre ord være at mektige kretser i den globalistiske eliten har konkludert med at Xi ikke lenger er tjenlig for deres agenda?

Hoover Institution-foredraget er ikke første gang Soros har rettet kritikk mot Kina, men det er første gang han har tatt konkret til orde for at Xi bør byttes ut. 6. september 2021 fremmet Soros i Wall Street Journal sterk kritikk av blant andre Black Rock, verdens største hedgefond, for beslutningen om å åpne et kinesisk aksjefond: «Det er en feil å skyte milliarder av dollar inn i Kina nå. Det vil sannsynligvis påføre BlackRocks kunder tap, men enda viktigere, skade USAs og andre demokratiers nasjonale sikkerhetsinteresser.» Under foredraget tok Soros opp tråden fra Wall Street Journal: «BlackRock-initiativet truer de nasjonale sikkerhetsinteressene til USA og andre demokratier fordi penger investert i Kina vil bidra til å fremme president Xis regime, som er undertrykkende hjemme og aggressivt i utlandet … Han er intenst nasjonalistisk og har som mål å gjøre Kina til den dominerende makten i verden.»

Står Kinas president i veien for globalistenes ønske om å demontere nasjonalstaten.

At en så innflytelsesrik globalist som George Soros åpenlyst oppfordrer til å avslutte Xi-æraen, tyder på at en mektig fraksjon av vestlige globalister har bestemt seg for å gjøre hva de kan for å få innsatt et mer «bøyelig» lederskap i Beijing. Globalister som George Soros eller Klaus Schwab foretar seg ikke slike krumspring impulsivt. Det faktum at Soros går så klart ut mot Xi tyder på at en svært mektig gruppe bak The Great Resets grønne agenda er kommet fram til at Xi står i veien for deres dystopiske agenda for å eliminere nasjonalstaten overalt, inkludert Kina og USA.

Kan det være at en nasjonalistisk Xi Jinping, som de siste månedene ikke har lagt skjul på sin intensjon om å annektere Taiwan, om nødvendig med makt, oppfattes som en trussel mot Davos Great Reset-agenda? Soros er en viktig  bidragsyter til Klaus Schwabs World Economic Forum og en hyppig gjest i Davos. Hans sønn, Alexander Soros, er nestleder i Open Society Foundations og en av World Economic Forums Young Global Leaders of 2018. Dessuten har Soros’ tiår med finansiering av Color Revolutions siden 1980-tallet uten tvil fremmet nasjonalstatens endelikt gjennom kollapsende regimer overalt fra Sovjetunionen i 1991 til den arabiske våren i 2011 og Ukraina i 2014. Har Davos-kretsen rundt Soros bestemt seg aktivt å støtte  partirivalene i KKP med å styrte Xi?

F. William Engdahl er spesialist og foreleser i strategisk risiko. Han er utdannet ved Princeton University og har skrevet flere bøker om olje og geopolitikk, eksklusivt for nettmagasinet «New Eastern Outlook»

Oversatt av Erik Engebretsen

http://www.williamengdahl.com/englishNEO8Feb2022.php

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Alessio Lin

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • ..»har Soros’ «filantropi» gjennom Open Society Foundation støttet en rekke korrupte lederne, så som Boris Jeltsin i Russland på 1990-tallet ..»

  Hadde kanskje Soros/Open Society Foundation en finger med i spillet ved studentopprøret på den Himmelske Freds Plass, også; – men Deng ante hva/hvem som lå bak, derfor ble det slått så hardt ned på ?

  Så får vi håpe at bakmennene som styrer vestens valuta, og har laget og lager krise og uroligheter i nasjon etter nasjon med lån og styring av rentene, ikke får kloa i den kinesiske.

  * De som styrer det økonomiske systemet – og rentene, styrer politikken, lokalt og globalt. *

  Svar
 • Henning Nielsen
  20 februar 2022 15:11

  Xi har ikke vært mye utenlands den siste tiden, det kan tyde på at han ikke sitter så trygt i sadelen lenger. Hvem som er verst, Xi, Soros, eller Schwab, er ikke godt å si.

  Svar
  • Tja, hver er verst. 😉
   Xi vil bygge opp fedrelandet sitt. Trygge nasjonen.
   Soros og Schwab vil bygge ned, og destabilisere, frie nasjonalstater.

   En liten forskjell er det jo….?

   Svar
 • Northern Light.
  20 februar 2022 15:19

  «Kan det være at en nasjonalistisk Xi Jinping, som de siste månedene ikke har lagt skjul på sin intensjon om å annektere Taiwan, om nødvendig med makt, oppfattes som en trussel mot Davos Great Reset-agenda?».

  Russland og Kina underskrev nylig en felleserklæring, som ikke bare dreier seg om handel, men også er en pakt som binder folk og land sammen, og en forsvarspakt som gjør at landene er forpliktet til å forsvare hverandre hvis et land blir angrepet, eller vil stå sammen med et samordnet forsvar hvis begge land blir angrepet.

  «Vi står, og vil stå side ved side, og vi vil i fellesskap beseire de styrkene som prøver å hindre oss i å oppnå og opprettholde sann, full, suverenitet. Russland vil støtte den kinesiske innsatsen for å reintegrere Taiwan. Russland gir Kina ryggdekning. Kina vil støtte Russland i hennes forsøk på å hindre USA/NATO/EU i å gjøre Ukraina til et anti-Russland eller å styrte regjeringer som er vennlige mot Russland.

  Kina gir Russland ryggdekning. Russland vil ikke tillate USA å omringe Kina militært og Kina vil ikke la USA omringe Russland militært. Russland og Kina står rygg mot rygg og vil beskytte hverandre, og dermed hindre alle anglo-planer om å omringe enten en eller begge disse nasjonene».
  Fra Steigan, utdrag av felleserklæringen fra Russland og kina.

  En spekulasjon, men klarer Soros å få Xi avsatt, kan avtalen bli opphevet av en ny president som gjør som WEF og Soros vil. Det vil svekke og isolere Russland, og kan gjøre at samhandelen mellom Russland og Kina reduseres. En samhandel som Russland trenger hvis harde sanksjoner mot Russland opprettholdes i lang tid. Soros visste selvfølgelig om avtalen, for Soros tale ble holdt dagen før underskrivingen som skjedde under åpningen av OL.

  Svar
  • «En spekulasjon, men klarer Soros å få Xi avsatt, kan avtalen bli opphevet av en ny president som gjør som WEF og Soros vil.»

   Det skumleste av det skumle, ja.
   Kina, som den stormakten den egentlig er når det gjelder produksjon og handel, i lomma på bakmennene. – Bakmennene som i liten grad trenger militærmakt eller eget land bare de får styre verdensvalutaen, rentene og verdenshandelen.
   Vi bør være obs. De har satt igang verdenskriger tidligere, med sine våpen.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hva får Russland ut av en okkupasjon?

Flere problemer.

Forrige innlegg

Satser Kiev på storkrig?

Flukt fra Donbass.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.