POSTED IN Migrasjon og flyktninger

George Soros

Frakter han migranter for å destabilisere Europa?

39 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen er ganske fundamental for å forstå hva som har foregått over Middelhavet i mange år. Den har vært publisert på derimot.no en rekke ganger tidligere og har vært lest av ganske mange. Jeg legger den likevel ut igjen nå. For nå har frakten av afrikanere fra Libya gjenoppstartet etter koronapausen.

Mange vet fortsatt ikke at det som har skjedd er en organisert frakt av ulykkelige mennesker til Europa. Men hvilken hensikt kan en spørre og hvem er det som står bak?

Og hele tiden er det nye som drukner i disse forsøkene på å frakte billig arbeidskraft til Europa – et kontinent som står overfor en voldsom arbeidsledighet. Og så spør en om årsaken til rasisme? Og for å gjenta det: Dette er ikke flyktninger slik det påståes. Dette er frakt av billig arbeidskraft som skal konkurrere med fattige arbeidsledige europeere.

Knut Lindtner
Redaktør

«Uønskede NGOere» finansierer IS-tilknyttede flyktningebåter mot EU.

Av F. William Engdahl

Undersøkelser av italienske myndigheter og andre har funnet at NGOere, finansiert av blant annet George Soros, aktivt betaler for private skip som smugler titusener ulovlige nordafrikanske flyktninger inn i EU via Sør-Italia. Denne mennesketrafikken blir rapportert å ha tilknytning til IS sitt smugler-nettverk. Hvis dette blir bekreftet, kan det potensielt føre til at NGOere kan bli tiltalt for forbrytelser.


Carmelo Zuccaro, statsadvokat i Catania, har vitnet i en komite i det italienske parlamentet i mars at en offentlig etterforskning om finansieringen av flåten av moderne flyktningebåter i Middelhavet er garantert av private NGOere. Han kom med bevis på at menneskesmuglere i Libya og andre nordafrikanske kyststater ofte er knyttet til IS eller andre kriminelle gjenger. De ko-ordinerer trafikken mot Italia med titusener av flyktninger.

Zuccaro kom med bevis på at menneskesmuglerne, enten på land eller om bord på mindre flyktningebåter, anroper større NGO-finansierte redningsbåter direkte for å arrangere overføring av flyktningene. Dette antyder at det er nært samarbeid mellom gjengen av menneskesmuglere og den NGO-finansierte flåten.

Zuccaro fortalte at kontoret hans etterforsker det han kalte «unormale» mengder av midler tillater til og med små byråer å leie skip. Italienske autoriteter har avdekket at minst ti private Non-Governmental Organizations er involvert, blant dem flere NGOer som er finansiert av USA-bankspekulanten George Soros sin Open Society Foundation.

Zuccaro fortalte også til den italienske pressen at «tilretteleggingen av de ulovlige immigrantene er en straffbar forbrytelse, uansett hvilken intensjon de har». Han sa at Italia også etterforsker islamistisk radikalisering i fengsler og leire der immigrantene blir rekruttert, noe som er ulovlig etter loven. Den europeiske immigrasjonskommisæren Dimitris Avramopoulis har slått fast at omtrent 80 % av de nordafrikanske immigrantene som kommer til Italia ikke har noen lovlig rett til asyl. Mange blir rapportert å komme fra kriminelle gjenger som oppsto etter den USA-støttede bombingen av Libya i 2011, som drepte Gaddafi og kastet landet inn i anarki.

Operazione Shoes Dott Carmelo Zuccaro Procuratore DDA Catania spiega dettagli - YouTube

Naturligvis har ruten fra Nord-Afrika mot Sør-Italia kommet etter at de siste års flyktningetrafikk gjennom Grekenland så å si er blitt stengt. De bruker moderne chartrede skip for å bringe tusener av flyktninger til Sicilia og andre deler av Sør.Italia. I de to første månedene av 2017 har flommen av ulovlige flyktninger fra Libya til Sør-Italia økt med så mye som 40 % i forhold til samme periode i fjor.

NGOs menneske-trafficking.

Det offisielle EU European Border and Coast Guard Agency, FRONTEX, slår fast i en rapport i sin risikoanalyse for 2017 at «Det sentrale Middelhavet har blitt hovedruten for afrikanske migranter til EU, det er svært sannsynlig at den vil fortsette å være det i framtiden. Ser vi spesielt på dette kommer 89 % av migrantene fra Libya».

 FRONTEX-rapporten bemerker at det har vært en dramatisk økning i 2016 fra 2015. Tidligere kom den største flommen av migranter fra Tyrkia til Grekenland og Balkanstatene og videre til Tyskland og andre EU-stater. «NGOenes redningsaksjoner (til Sør-Italia) økte med mer enn 40 % av alle hendelser. Siden juni 2016 har et betydelig antall båter ankommet eller er blitt reddet av NGO-skip uten noen slags nødsignal eller uten noen slags informasjon om hvor de er blitt reddet».

FRONTEX mente det er en mulighet for at smuglerne sender migrantene ut på sjøen med en avtale på forhånd om at NGO-skip skal redde dem og så bringe dem til Italia «som i drosjer». Det EU-byrået beskriver som en operasjon med menneskesmugling er faktisk operasjoner fra internasjonale kriminelle organisasjoner, inkludert ISIS. Det blir drevet av skip som er chartret eller eid av forskjellige Non-Governmental Organizations, blant dem Soros-finansierte NGOere.

Den italienske admiralen Enrico Credendino, kommandør i EUs anti-trafficking Operasjon Sophia., sier at NGO-skipene nærmer seg den libyske kysten for å tiltrekke seg migrantbåter i mørket. «Om natten bruker de svære lyskastere; smuglerne ser dem og sender jollene med migranter mot lyset», slo han fast. Så blir de tatt om bord i de større NGO-skipene for reisen til Italia.

Samarbeider Soros sine NGOer med ISIS?

Dersom den italienske etterforskningen om NGO-finansiering av denne flåten av charter-skip blir slått fast, vil dette implisere at NGO, iallfall flere av dem, er tilknyttet stiftelser eller organisasjoner som er finansiert eller kontrollert av George Soros. Det står i ledtog med ulovlige menneskelige smuglerorganisasjoner , mange ganger bander knyttet til IS i Libya. En rapport i 2017 fra Qulliam, en privat tenketank i Storbritannia, hevder at IS, eller Den Islamske Staten, er involvert i menneske-traffickingen mot Italia. Rapporten deres slår fast: «Mens noen av flyktningene må betale smuglerne opp til 560 dollar for reisen over Middelhavet, tilbyr IS, som står for denne ruten, gratis reise for de som er villige til å slutte seg til IS. Til de som når Middelhavskysten, tilbyr IS potensielle rekrutter opp til 1000 dollar for å slutte seg til organisasjonen. Ikke akkurat menneskelig.

George Soros – Wikipedia
George Soros

Mennekerettighets-etterforsker i USA og advokat William Craddock har oppdaget at flere av NGO-skipene som er involvert i menneskesmugling er knyttet til den finansielle beskytteren George Soros og hans Open Society Foundation, inkludert avaaz.org i de Sorosfinansierte moveon.org; Redd Barna og Leger Uten Grenser, som chartrer et Middelhavsskip kalt Aquarius.

Internasjonalt Migrant-initiativ.

Soros sin Open Society Foundation, som også har fått penger fra USAs regjering gjennom CIAs USAID, finansierer også noe de kaller Internasjonalt Migrant-initiativ (IMI). Dette er grunnlagt i 2010 og er er et NGO som er en del av George Soros sitt Open Society Foundation. Det er helt klart at ideen bak Soros sitt IMI er gjort med det for øye som snart vil skje i Europa, og kanskje også i USA: flyktningekrisen. På sin nettside har Soros sitt IMI åpent erklært at de har «en strategisk tilnærming til korridorer, fasiliteter i samarbeid med opprinnelseslandene, transitt og bestemmelsessted». Den samme nettsiden har også identifisert tre strategiske migrantkorridorer: Asia/Midt-Østen, Sentral-Amerika/Mexico, og Eurasia, som peker på Sentral-Asia inn i Russland. Det virker nesten som en kjempemessig geopolitisk plan fra en eller annen.

I september 2016 annonserte den samme George Soros at han «donerte» 500 millioner dollar til flyktningsaken i Europa og USA. Han ville ikke si hvor eller hvordan disse pengene skulle brukes. Var noen av disse øremerket finansieringen av de moderne NGO-skipene som bringer titusener av flyktninger fra Libya? Sikkert et relevant spørsmål for italienerne og andre etterforskere.

I august 2016 kom DCLeaks, en USA-nettside maken til Wikileaks, ut med 2576 filer som hovedsakelig handlet om George Soros sin Open Society Foundation. I et memo fra Soro´-stiftelse datert 10. mai 2016, argumenteres det med at Europas flyktningekrise skulle bli akseptert som «den nye normalen», og at krisen betyr «nye muligheter» for Soros sin stiftelse til å ha innflytelse på immigrasjonspolitikken over hele kloden.

NGO SAR vessel detained in Italy after port inspection
Et NGO-skip

Soros og «Merkels plan».

For sporene etter Soros sine stiftelser er overalt i EUs flyktningekrise, den som har snudd opp ned på sosial og økonomisk stabilitet over hele Europa siden august 2015. Det var da den tyske kansleren Angela Merkel overrasket mange, til og med i sitt eget parti, med en kommentar som siden er blitt beryktet: «Vi klarer det», fulgt av hennes avgjørelse den 5. september 2015 om å ta imot tusener av flyktninger som hadde begynt å gå fra Keleti-stasjonen i Budapest mot Tyskland. Hun sa at alle flyktninger var velkomne med åpne armer, ingen spørsmål ble stilt, ingen grenser satt. Mer enn én million flyktninger, ikke bare fra Syria, flommet inn i Tyskland og andre EU-land. En hjemlig opposisjon ble reist mot Merkel. Sent i 2015 opptrådte Merkel på et talk show i et populært TV-program der hun annonserte :»Jeg har en plan». Og det hadde hun virkelig. Den ble til og med kalt «Merkel-planen» av de som laget den.

Planen var utarbeidet av en tenketank med kontorer i Berlin, Brüssel og Istanbul og het The European Stability Initiative (ESI). Under Merkel-planen skulle Tyskland, i tillegg til den millionen flyktninger som kom i 2015, i 2016 «gå med på å gi asyl til 500 000 syriske flyktninger som var registrert i Tyrkia i de neste 12 månedene».

Merkel-planen om å akseptere hundretusener av flyktninger uten spørsmål inn i Tyskland og andre EU-land, uten å sette grenser for antallet, er «den nye normalen», et begrep brukt på Soros International Migration Initiative (IMI) sin nettside og var også et produkt av Soros sitt nettverk. Forfatteren av Merkel-planen og sjef for ESI er en østerriksk sosiolog, Gerald Knaus. Knaus er medlem av det George-Soros-finansierte Europeisk Råd om Utenlandske Relasjoner (ECFR), og en venn av Soros Open Society. Knaus sitt ESI ble, ifølge det tyske Die Zeit, finansiert av blant annet Rockefeller Foundation og det Washington-baserte German Marshall Fund, og også av Soros sitt Open Society Foundation.

The Rockefeller Foundation Logo Vector - (.SVG + .PNG) - FindLogoVector.Com
Her er Wikipedias offisielle beskrivelse av fondet: Rockefeller-stiftelsen er en fremtredende filantropisk organisasjon som er basert i New York. Stiftelsen ble grunnlagt av John D. Rockefeller, sammen med sønnen John D. Hvilken virksomhet som skjuler seg bak de fagre ordene er en helt annen sak.

Roma på grensen av krig.

Den nye eksplosjonen av ulovlige flyktninger til Sør-Italia, hjulpet av denne flåten av skip som er chartret av NGOere knyttet til Soros og andre, er slett ingen gjerning av noen barmhjertig samaritan.I desember 2016 sa borgermesteren i Roma, Virginia Raggi, at byen var på kanten av «krig» mellom migrantene og fattige italienere. I Sør-Italia erklærte den sicilianske Cosa Nostra «krig mot migrantene» i 2016 og det kommer rapporter om at den italienske mafiaen har begynt å slåss mot nord-afrikanske kriminelle gjenger som kom til EU blant migrantene.

Påstandene om at Soros finansierer en flåte med båter for å ulovlig å smugle flyktninger og andre migranter fra Nord-Afrika og inn i EU antyder i det minste at de Washington-lenkede nettverkene til Soros driver med mer enn veldedighet. De antyder at hans NGOere iallfall er indirekte innblandet i prosjekter for å ødelegge den sosiale stabiliteten i EU, slik Soros NGOere gjorde i Ukraina i 2014 og tidligere.

Det er vanskelig å unngå inntrykket av at hele fenomenet med flommen av flyktninger, sammen med NATO-krigene som utløser dem på steder som Afghanistan, Syria og Libya er del av et mye større, og mye skumlere opplegg, og at det er pengene til Soros som er midt i dette opplegget. Han er en figur bak så å si alle USA-støttede og CIA-støttede fargerevolusjoner, med veltingen av Slobodan Milosevic i 2000 midt i dette.

Milosevic: Overraskende dom i Haag | steigan.no
Mange hevder at George Soros stod bak finansieringen og organiseringen av demonstrasjoner mot Jugoslavias folkevalgte president Slobodan Milosevic. Han ble arrestert og sendt til krigsforbryterdomstolen hvor han døde i fangenskap. Etter sin død er han frifunnet for anklagene.

Intet under at stiftelser og operasjoner fra den «filantropiske» Soros stadig er under angrep rundt omkring i verden, inkludert i Viktor Orbans Ungarn, Soros sitt fødeland.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst
Bilder/tekst: Knut Lindtner

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

39 kommentarer. Leave new

 • Edmond Dantes
  10 mai 2017 13:33

  Og Erna gir 7 milliarder av våre penger til et av hans fond (som vi vet om) . Erna har gitt milliarder til Ukraina også, men hvem styrer der?

  Svar
 • traust bonde
  13 mai 2017 14:16

  Kan noen si meg hvorfor Soros vil destabilisere Europa? Er det bare på pur djevelskap?

  Svar
  • Berit Anne Einang
   16 mai 2017 15:05
   Svar
  • Går det an å svare kort på ditt spørsmål? Lindtner, evnt. Jan Hårstad? For svar det har vi etterhvert. Soros er forøvrig ærendsgutten til den egentlige makten i USA. Noen har gitt dem navnet «the deep state». Grunnen utgjøres av anglo-amerikanske oligarker og deres uttallige NGO´er som de skjuler seg bak. Imperialisme er deres kjennetegn, død over lands ledere som ikke følger deres ordre er et annet. De står bak opprettelsen av både FN og EU, jobber for et arealutvidet Israel, og er forøvrig imperialister av rang, så å si. De arbeider hardt, har nådd langt, men har lang vei fortsatt for sin drøm om verdensherredømme. Krigene i Midtøsten, oppfinnelsen av «moderate opprørere», godt betalte – samtidig som de har oppnådd europeiske lederes gunst (Norge bidrar stort) er deler av deres meritter.

   Jeg forsøkte skrive litt mer, men begrensningens tid er her, like før kl. 24. Jeg opplever pr. idag at jeg har samlet meg en del kunnskap. Det har tatt tid på nettet, det har det vært verd. Uten, så står man der med frustrerende mange spørsmål. Kunnskap i en tid hvor sosiopater går over lik for å få sine maktbehov tilfredsstillet, for ikke å snakke om deres evigvarende, rent religiøse behov for profitt, den kunnskapen kjennes god. Det jeg ikke vet, er hvilken Gud de sogner til. Kan det være en avgud/gullkalven (?), kan det være the devil himself. Er djevelen fungerende psykopaters GUD?Jeg vet ikke.

   Forresten, følg med på de seriøse bloggene vi har her i Norge, de er ikke mange. Men der finnes svar. Evnt. ta med engelskspråklige, bra uansett språklig ståsted at Lindtner oversetter en del av dem. Takker igjen for det. Nå skal jeg bare kort innom moonofalabama.org en kort tur.

   Hurra for 17. mai. Den dagen er vår, det norske folk herifra, eller derifra :))))

   Svar
   • Oi, dette skulle være svar til traus bonde sin kommentar 13. mai.

   • Tror du skal holde Israel utenfor dine teorier rundt dette.

    Når det gjelder «et arealutvidet Israel», så synes jeg du skal gå til innkjøp av en globus. Så kan du forsøke å finne Israel på globusen. Det er ikke lett. Derimot er det meget lett å finne de enorme områdene med muslimske land som omringer Israel. Israel er litt MINDRE i areal enn Viken fylke. Da er det ikke særlig mye å gå på – med tanke på at Israel er omringet av arabiske, muslimske stater som virkelig ønsker at Israel skal forsvinne helt fra globusen.

  • Kommenterer deg litt nedenfor her.

   Svar
  • Han tjänar grova pengar och får aldrig nog. Kanske kan det också vara så att han vill ha makt över andra. Kontroll. Maktbegäret verkar oändligt. Han kunde inte bli USA:s president men har blivit det ändå. Och inte bara USA:s utan snart hela världen. Otaliga är de människor han bragt om livet, försatt i evig fattigdom och lidande. Han utnyttjar alla människor han kan utan samvetsbetänkligheter.

   Svar
  • Soros lager penger på dette men han bruker også mye: å destabilisere et land eller en union, akkurat nok for å kunne gamble på børsen og tjene masse uten å ødelegge den, er nok mulig for disse finansakrobater.
   Det er dette Soros får i «dealen»: en bit av første plassen på børs spekulering.
   Å gamble på fall av banker eller valutaer(ref. The Big Short filmen om 2008 krisen) er veldig kjent og Soros har allerede gjort dette på den Britisk Pund i 1992 og tjente seg da 1 milliard $.
   Også fyren liker å spille «gud» : han er veldig Marxist og ateist i tenkingene sine.
   Soros jobber egentlig for andre interesser som forblir i skyggene: større finans krefter som har mye mer i formue eller innflytelse enn det Soros er verdt for(25 milliarder$) og disse mennesker ønsker seg et større monopol enn EU: nemlig en 43 lands union kalt for Union for Middelhavet(ref. Barcelona 1995 og Marseille 2008 avtalene)
   Det handler om industri og energi kontroll mellom Europa og Nord-Afrika: for dette jobber de med den eldre Richard Coudenhove Kalergi planen som snakket om å blande kulturene og rasene i en Afrikano-Europeisk union.
   Soros er bare armen som bruker disse mange organisasjoner som presenterer seg selv som «liberale og humanistiske»: planen er eldre enn han siden R.C. Kalergi skrev om dette i «Practical Idealism» boken som ble utgitt i 1925.
   «The man of the future will be of mixed race. Today’s races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The Eurasian-Negroid race of the future, similar in its appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals. …
   Instead of destroying European Jewry, Europe, against its own will, refined and educated this people into a future leader-nation through this artificial selection process. No wonder that this people, that escaped Ghetto-Prison, developed into a spiritual nobility of Europe. Therefore a gracious Providence provided Europe with a new race of nobility by the Grace of Spirit. This happened at the moment when Europe’s feudal aristocracy became dilapidated, and thanks to Jewish emancipation.
   id/Coudenhove-Kalergi 1925, pp. 20, 23, 50»

   https://www.armstrongeconomics.com/international-news/europes-current-economy/the-father-of-the-european-union-the-real-mover-shaker-behind-the-curtain/

   Svar
   • Bevisene mot jødene begynner etterhvert å bli mange. De skryter selv av agendaen sin i sine egne aviser og andre publikasjoner. Ikke glem hvem som eier så godt som all vestlig media og ikke minst styrer internasjonale pengesystemer. Internet har heldigvis gjort det vanskeligere å holde fakta skjult. Dette handler dog ikke kun om økonomisk vinning men har en enda mørkere agenda som trumfer det økonomiske. Det er å på sikt gjøre bla det europeiske og amerikanske folk om til en lysebrun masse de kan herske over. Splitt og hersk. Utvist fra 109 land opp i gjennom historien. Hvorfor? Hvilke folk står bak kommunismen/ marxismen? Er klar over at dette gjelder langt fra alle jøder og mange av dem er flotte mennesker. Er også klar over at det ikke bare er jøder som støtter denne perverse agendaen.

   • Et godt sammendrag av Soros og disse finanskreftene w.w, V.V.

    Nå er det nok Tyrkiske valutaen det skal trikses med , siden Erdogan ikke vil HEVE rentene som resten av den vestlige verdens papegøye-økonomer( for å få NED pris-stigningen. 😉 ) , men sette de ned.

  • Jeg vil anta; jeg vil anta at der finnes en agenda der de 5 store har fått tak på all verdier som er i verden, og at der ikke er mer verdi å hente slik at folket på jorden ikke er i stand til å gi mer fra seg. Hva vil være et mulig svar, jo det å få til an verdenskrig som spenner over la oss si 10 år eller så lenge som det er mulig bare for å bli kvitt de største hordene på jorden så vil den muligheten at hvis du fører all muslimer til vestlige land for å ja la oss si destabilisere Europa, med en relativt stor potensiale for at der vil bli en masse krigslignende konflikt som der i beste fall vil at det blir nokså folketomt i vår del av verden. Og dess lengre tiden går med slik konflikt dess fortere vil det bli fri for mennesker i verden, se den såkalte syndfloden, et historisk bevis, ikke en gang men flere ganger fra tidens morgen. Der vil alltid forbli en elite som vil leve gjennom slike tider all den tid det er dem som har materiellet for krigføringer.

   Svar
  • dagfinnarne
   29 juni 2018 11:32

   Dette er del av en større Agenda.
   Foreslår research av «Kalergi-planen», «Barcelona declaration» og det omdiskuterte brevet fra Albert Pike til Guiseppe Mazzini datert 1871 for bedre forståelse.

   Svar
   • wasan Totland
    25 mai 2023 11:19

    Det finnes også et brev til daværende POTUS fra erkebiskop Vigano for noen år tilbake. Der kommer det fram at USAs kongress er med på å finansiere og hjelpe de såkalte flyktingene nordover.

  • Det er flere grunner, men her får du en tips på en av dem: (fra https://www.nytimes.com/2018/07/17/magazine/george-soros-democrat-open-society.html ):
   “Alex told me that for many years, his father had not been eager to advertise his Judaism because “this was something he was almost killed for.” But he had always “identified firstly as a Jew,” and his philanthropy was ultimately an expression of his Jewish identity, in that he felt a solidarity with other minority groups and also because he recognized that a Jew could only truly be safe in a world in which all minorities were protected. Explaining his father’s motives, he said, “The reason you fight for an open society is because that’s the only society that you can live in, as a Jew — unless you become a nationalist and only fight for your own rights in your own state.”

   Jeg kan også tippe deg å se på følgende, i bare et par minutter (start ved 18 minutter): https://www.bitchute.com/video/y3m87r1YaSP5/

   Svar
  • For å lage en verden etter mønster av Stalins Sovjet der et fåtall av eliten høster honningen fra kuben.

   Svar
  • Wasan Totland
   23 november 2021 18:44

   CIA som redskap for djupstaten går inn for det.

   Svar
  • «Er det bare på pur djevelskap? »

   Tja, det destabiliserer jo ikke bare Europa, men også de landene som mister sin arbeidskraft.

   Men hva som ligger bak å tvinge/lure folk til å flytte til en annen kultur, språk & geografi og fremmedgjøring kan man jo lure på. Kjærlighet og glede? :

   Kulturberikelse?

   ‘Alle de pågrepne er født på 90-tallet. De er alle av utenlandsk opphav, men brorparten er norske statsborgere. Flere av siktede er tidligere dømt for voldskriminalitet. ‘
   vg.no/nyheter/innenriks/i/6nOm5W/drapssiktedes-forsvarer-konflikt-mellom-siktet-og-drept

   Fargerikt fellesskap?

   ‘Dette er urovekkande, men dessverre ikkje overraskande. Vi har lenge vore klar over at det er mykje familievald i innvandrarmiljø,…’
   nrk.no/mr/nrk-undersoking_-47-prosent-av-alle-born-i-familievaldsaker-er-innvandrarar-1.14204426

   ’44 prosent av kvinnene at de ble utsatt for voldelige eller seksuelle overgrep under flukten. Halvparten av dem sier at de har opplevd gjentatte overgrep. ‘
   aftenposten.no/verden/i/l1yX09/Rapport-Nesten-halvparten-av-kvinnelige-flyktninger-utsettes-for-overgrep

   ‘Hun legger til at de driver mye med holdningsarbeid i klubbene. ‘
   .nrk.no/ho/fedre-slass-under-fotballkamp-_-politiet-matte-rykke-ut-1.14212133

   Svar
 • «Frakter han migranter for å destabilisere Europa?» En hersk og splitt strategi der målet er å undergrave nasjonalstaten kanskje. Man står familien nærmest og tilsammen er man sterk og man gir og tar i den settingen. Globalismen er en ideologi som kan tolkes som et forsøk til diktatur der migranter er et verktøy undergraver nasjonalstater og åpner for overstatlighet. Den enkelte flyktingen gjør det alle skulle ha gjort i den situasjonen mange er i men målet med masseinnvandring er å ødelegge nasjonalstaten og derigjennom åpne for en type av diktatur styrt av en liten elite. Min hypotese da:)

  Svar
  • Berit Anne Einang
   16 mai 2017 15:05
   Svar
   • Tja, jeg synes ikke denne videoen er noe konstruktiv, tvert imot rent ekkel. DET finnes langt bedre informasjon som kan motivere både til oppvåkning. Dette, rent infantilt/kontraproduktivt.

   • Berit Anne Einang
    9 mai 2019 19:29

    Heisan, kontraproduktivt altså 😀
    Så ikke dette svaret ditt før nå «Ragnhild» ….. Det er videoen jeg la inn du mener selv om du ikke evner å legge inn svaret under rett kommentar ?
    Videoer behøver ikke å være snille eller politisk korrekte for å inneholde sanne og gode argumenter. Å kalle den infantil viser bare at du ikke forstår ….
    Hvor gammel er du og hvilken grad engelsk forstår du? …
    OK, ikke særlig mye hverken engelsk-kunnskaper eller datakunnskaper, men anonym og dermed trygg nok til å være frekk i kjeften er du iallefall, det skal du ha ….

  • Du ABC sier det så bra.

   Lindtner, beklager rotet mitt, må skjerpe meg.
   Dessuten, der ligger gode svar i artikkelen!

   Svar
 • Its the jews stupid! Listen med bevis er lang som et vondt år. George Soros er bare et ansikt utad. Han blir sterk kritisert av sine egne for å være for «synlig».

  Svar
 • Edmond Dantes
  21 mai 2017 11:00

  Fra Brock Chrisholm, direktør for Verdens Helseorganisasjon (WHO) i bladet SCP JOURNAL, 1991: «For å oppnå en verdensregjering er det nødvendig å fjerne menneskers individualisme, lojalitet overfor familietradisjoner, nasjonal patriotisme og religiøse dogmer fra deres sinn.» En av hensiktene med utfjottingen av (goyim) er å utrydde folkeslag og erstatte folkene, med en” befolkning” bestående av fedrelandsløse, folkløse, slektløse, familieløse, identitetsløse, kulturløse, eiendomsløse, motstandløse og arbeidssøkende horder av mobil arbeidskraft som kan forflyttes dit Pengefyrstene vil under Den Nye Verdensorden. Det er i dette perspektiv vi må se den nåværende asyl-, flyktnings-, innvandrings-, familiegjenforenings- og adopsjonspolitikk i hele den vestlige verden.
  http://vegtam.info/Kortsider/Folkeavfjotting.html
  et finnes intelligent vesener på andre kloder er nesten 100 % sikkert og at de gjør seg også store anstrengelser ved å holde seg i skjul, forstålig nok. Hadde vi som dem, sett oss selv bedrive døgnet rundet fra universet hvor 22 stk personer løper etter En ball hele jordkloden rundt, og det døgnet rundt hele året på hele kloden. Der løper og dyrkes og blir sett av dem som er ødelagt i hodet av lotto tipping og fotballtabeller og øvrige mengder av såpeopraer ispedd sport og idrett, og dette har de bedrevet fra vugge og til grav

  Svar
 • […] gjør vi med de som organiserer frakten til Europa for å skape en destabiliserende politisk […]

  Svar
 • https://www.youtube.com/watch?v=Y6uCGuVXBwo

  Nigel Farage unveils George Soros corruption with EU

  Farage kräver att Soros inflytande över EU kartläggs. Publicerades 14 november 2017.

  Svar
 • Northern Light.
  15 februar 2018 17:04

  Den globale finanskapitalen som Soros representerer, vil at den ikke bærekraftige masseinnvandringen skal få Europas økonomier i kne, så europeiske land blir tvunget til å låne tusener av milliarder av IMF og Verdensbanken, Soros folk, for å finansiere innvandringen, noe som Soros ivrig har foreslått selv.

  Lån som aldrende vertbefolkninger ikke kan betale tilbake, som så må selge sine lands aktiva for å betale lånene, akkurat som IMF, den globale finanskapitalens fremste instrument for å overta nasjoner, har som mål. Statsgjelds-våpenet fra IMF og Verdensbanken, som de har brukt med stor suksess i Latin Amerika, Asia og Afrika for å ta over nasjoner.

  Dette er noe som Naomi Klein har beskrevet på en fremdragende måte i sin bok Sjokkdoktrinen, som kom ut på norsk for noen år tilbake. Meget gode sammendrag og utdrag av boken del 1-5 kan leses her:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2013/09/naomi-kleins-sjokkdoktrinen-del-i/

  Målet for den globale finanskapitalen er eierskap over olje og gass, gruver for gull, sølv, palladium, titan, nikkel, jern, vannkilder og vannverk, matjord, kort sagt alt som gir eierskap over naturressurser og land. Med eierskap til alt, er det lettere for dem å gjennomføre sin New World Order.

  Svar
 • […] Soros gjennom sine NGOer. Han gjør ikke dette av veldedige grunner. Vi har nettopp lagt ut en artikkel om dette på […]

  Svar
 • Ola Henriksen
  8 mars 2019 13:14

  «Mange vet ikke at det som har skjedd er en organisert frakt av ulykkelige mennesker til Europa. Men hvilken hensikt kan en spørre og hvem er det som står bak?»

  Like viktig er det å spørre:
  HVEM er det som tror på at dette nytter for å bedre store gruppers velstand?
  Er dette bærekraftig? Øker dette velstand som kan fordeles?
  ( Eller er det bare politikk og stemmesanking?) ( og venstreside-politikk ?)
  – Og da burde det vel eventuelt være bedre å sende ned store cruiseskip å hente de som ønsker å reise fra Afrika. ( Istedet for at de skal være med å bygge opp velstand i egen nasjon. )
  Er dette anti-rasisme og empati, eller nettopp RASISME. – Og tro at folk med svart hud ikke er i stand til å bygge velstand og sette egne velstandsmål, og velge egne gode ledere , i egen nasjon.
  Ledige arbeidskrefter er nasjoners gull. Penger har ingen egenverdi. Selv om de som fryktet at Gadaffis/Libyas nye valuta for Afrika, og Afrikas løsrivelse fra vestlig valuta – og penge- «fattigdom», fortsetter å prøve å innbille oss at penger er viktigere enn arbeidskrefter for en nasjon. – Og at en nasjons produksjon må sendes verden rundt og penge-sammenliknes for å ha verdi.

  Svar
 • USA KJEMPER FOR SIN VIDERE EKSISTENS – FOR Å SIKRE SIN VIDERE OVERLEVELSE MÅ ALLE POTENSIELLE KONKURENTER OM VERDENSHEGMONIET DESTABILISERES – ENTEN DETTE ER KINA, SEKULÆRE STATER I MIDTØSTEN, RUSSLAND ELLER OGSÅ EUROPA. ET STERKT EUROPA MED GODE SAMARBEIDSFORHOLD TIL RUSSLAND OG SENTRAL ASIA ER USAs MARERITT SCENARIO- DERFOR ICENESETTES FLYKTNINGEKRISEN AV USA VED HJELP AV GEORG SORROS. Den følgende artikkelen mangler en forklaring på hva som er motivasjonen og ønsket om å skulle destabilisere Europa. Derimot.no har dessverre ikke skjønt at det dreier seg om USAs desperate kamp for å forsøke å nøytralisere sine opplevde motstandere. ARTIKKELEN GIR KUN MENING OM DENNE VESENTLIGE BAKGRUNNSFORSTÅELESEN FORSTÅS.

  Svar
  • wasan Totland
   25 mai 2023 11:35

   Det er korrekt det du skriver. Skulle også ønske at flere innser det. Knut har nok bedre innsikt enn han gir uttrykk for her. Det sier jeg basert på andre artikler.

   Svar
 • […] fremstilles Marakesh-avtalen. I praksis åpner en grensene for migrasjon fra Afrika til Europa noe «Leger uten Grenser» medvirker til i Middelhavet under en […]

  Svar
 • […] som snakker om vår nasjonale trygghet og er redd terrorister. Men i Syria sponser vi dem gjennom «humanitære » organisasjoner slik at de kan fortsette med terroren mot Syrias […]

  Svar
 • […] er migranter. Det er mennesker som reiser for å skaffe seg en fremtid i et annet land. At det er et trafficking system bak dette skjønner en ved å se på kartet over Afrika. Ingen kan bevege seg gjennom Sahara aleine uten […]

  Svar
 • FRIHET NÅ !!!!
  27 mai 2022 9:13

  Soros er del av den hyper rike parasittiske psykopatiske «eliten» som ønsker å gjøre alle vanlige folk til dere slaver som «you will own nothing and be happy» mens den rike eliten eier alt og har all makten…

  Svar
  • Soros våte drøm er å ødelegge usa. Han ble oppdratt av nazistene! Han stjal jødenes «skjulte» formuer under krigen. Noen påstår at Angela Merkel er Hitlers datter! ? Theresa May lileså. Sannheten er at naziene er i ferd med å vinne den nye verdenskrigen. Vi kjenner alle opersjon paperclip! Naziene som ble fraktet til amerika og ledet det ene og andre! Bl.a. NASA,CIA og EU tilogmed! Det slående er at de som søker makt alle har psykopatiske trekk! «Vi får de politikere vi fortjener!» takke f… for det!
   Norge har fått en ny adel! Byråkrater med stormvoksende maktbegjær! «Alle» vil jobbe i kommunen. Der får du ikke sparken. Gode pensjonsordninger og lønn. Så behøver du ikke være ansvarlig for vi har jo konsulenter til dyre dommer! Eiendomskatt, kommunale avgifter, bompenger. Jeg skrev og spurte hva eiendomsskatten gikk til? Jo, til å betale lønninger til de ansatter. En kjent kommune har ansatt 2500 nye i løpet av de siste 5år! Det i tillegg til de allerede 5000 de hadde!? Landet vårt er overadministrert! Vi har dobbelt så mange byråkrater som Broderfolket, med dobbelt så mange innbygere! Sukk!
   En 80 år gammel dame på Hvaler som bor på morsgården ved sjøen har blitt forespeilet en eiendomsskatt basert på eiendommens markedsverdi(30mill)?
   Hun har ikke tjangs med minstepensjon!
   Men vi skal jo ikke eie.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hjertespesialister som fremmet vaksinen.

De ble blinde i etterkant for hjertemuskelbetennelsen.

Forrige innlegg

Når illusjoner styrer våre beslutninger.

Jens Stoltenberg vil forlenge en tapt krig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.