POSTED IN Diverse

Fysiker John E. Brandenburg:

Det er bevis for eldgamle atomeksplosjoner på Mars
6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Gamle kjernefysiske reaksjoner på Mars og Jorden sies å være «naturlige», men er de det?

Av Tara McIsaac.

Del 1. Mars har en høy konsentrasjon av gassisotopen Xenon 129 i atmosfæren. Xenon 129 produseres ved kjernefysiske reaksjoner. Overflaten på den røde planeten har også et overskudd av uran og thorium.

Disse forholdene er sannsynligvis et resultat av to store unaturlige atomeksplosjoner på Mars i fortiden, hevder plasma fysiker Dr. John Brandenburg i en artikkel fra 2014, med tittelen «Bevis for en massiv termonukleær eksplosjon på Mars i fortiden».

På Jorden, i Oklo, Gabon, ble uran utvunnet i 1972 og funnet å ha uvanlige egenskaper. Naturlige uranforekomster inneholder alle rundt 0,7 prosent U235. Isotopen U235 i Oklo-gruven viste seg imidlertid på nivåer rundt 0,6 prosent, noe som tyder på at U235 i denne gruven allerede var «brent» med det menes forbrent i en atomeksplosjon.

Dr. Francis Perrin, tidligere formann for den franske høykommisjonen for atomenergi, fortalte det franske vitenskapsakademiet 25 september 1972, at en atomreaksjon hadde funnet sted for omtrent 1,7 milliarder år siden. Mens mange forskere sier at kjernefysiske reaksjoner på Jorden og Mars kunne ha skjedd naturlig, er noen forskere uenige. Hvis reaksjonene ikke var naturlige, er implikasjonen at intelligente vesener – enten menneskelige eller fremmede forårsaket dem.

Hvis reaksjonene ikke var naturlige, er implikasjonen at intelligente vesener forårsaket dem.
Selv om reaksjonene skjedde naturlig, stiller disse unaturlige hendelsene spørsmålet, kan en atomeksplosjon skje naturlig på Jorden og forårsake masseødeleggelse?

Forhistorisk atomreaktor?

Dr. Glenn T. Seaborg. Han vant nobels pris i kjemi i 1951.

Oklo-uranforekomstene ble geologisk estimert til å være rundt 1,7 milliarder år gamle. Perrin foreslo at reaksjonen fant sted naturlig på den tiden, siden uranet ville vært på sitt reneste. I stedet for den 0,7 prosent konsentrasjonen av U235 vi ser i dag, ville den vært på rundt 3 prosent. Vann er nødvendig for at uran skal «forbrenne» i en reaksjon. Den allment aksepterte forklaringen på den naturlige reaksjonen, sier at vann kom inn i malmforekomsten og satte i gang kjedereaksjonen. Men vannet må være veldig rent for å starte en slik reaksjon, bemerket avdøde Dr. Glenn T. Seaborg.

LES MER: 17 artefakter som sies å antyde at det eksisterte høyteknologiske forhistoriske sivilisasjoner.

Seaborg var leder av United States Atomic Energy Commission, og han vant en Nobelpris for sitt arbeid med syntese av tunge elementer. Han sa at reaksjonen ikke kunne ha skjedd naturlig. Hans syn er oppsummert av Rene Noorbergen i Noorbergens bok «Secrets of the Lost Races»: Selv noen få deler per million av enhver forurensning vil «forgifte» reaksjonen og stoppe den. Problemet er at ikke noe så rent vann finnes naturlig noe sted i verden!

En annen innvending mot Dr. Perrins rapport gjaldt selve uranet. Flere spesialister i reaktorteknikk bemerket at ikke på noe tidspunkt i den geologisk estimerte historien til Oklo-forekomstene, var uranmalmen rik nok på U235 til at en naturlig reaksjon kunne ha funnet sted. Selv når forekomstene først ble dannet, ville det spaltbare materialet ha utgjort bare 3 prosent av forekomstene – altfor lavt nivå for en «forbrenning». Likevel fant det en reaksjon sted som antydet at det opprinnelige uranet var langt rikere på U235 enn en naturlig forekomst kunne ha vært.

Oklo-saken blir ofte sitert i argumenter om at kjernefysiske reaksjoner på Mars kunne ha vært et naturfenomen. Men Dr. Brandenburg har vurdert og avvist den «naturlige» forklaringen. Han sa at Xenon-129 på Mars sannsynligvis er et produkt av en kjernefysisk prosess i stedet for masse-fraksjonering, en prosess i naturen der en viss mengde av en isotop eller annet stoff, skilles ut i løpet av en overgangsperiode.

En planets atmosfære kan erodere over tid, spesielt uten et sterkt magnetfelt, som på Mars. Når dette skjer, er de lettere isotopene på toppen mer erodert enn de tyngre, noe som fører til en økning i tyngre isotoper. «Men på Mars, uansett hvilken prosess som forstyrret isotopene, gjorde de lettere isotopene relativt rikere enn tyngre. Dette krever en kjernefysisk prosess i stedet for masse-fraksjonering», skrev han.

Bilde av en testsprengning av et atomvåpen i USA i 1957

Hvis eksplosjonene var naturlige, ville vi sett enormt store kratere i overflaten av Mars, sa Brandenburg. Han antyder i stedet at eksplosjonene skjedde på grunn av store fusjons-fisjons bomber detonert i stor høyde, lignende de som er sett på Jorden. Han forklarte hvordan bombene på jorden produserer Xenon 129: «For å forsterke virkningen av en hydrogenbombe, er bombens innkapsling typisk laget av uran 238 eller et thorium. Følgelig produseres Xenon 129 bare i små mengder ved normal fisjon, men i en konvensjonell hydrogenbombeeksplosjon produseres den i store mengder». Han har analysert mønstrene til distribusjonen av uran og thorium på overflaten av Mars, og konkludert med at de stemmer overens med atomeksplosjoner sentrert på to punkter.

Dr. David Beaty, Mars-programvitenskapsleder ved NASAs Jet Propulsion Laboratory, fortalte Fox News at han er interessert i Brandenburgs ideer. Men han sa at en ferd til Mars for å undersøke det ville koste mye penger. Edward D. McCullough, en vitenskaps- og romkonsulent, og Harrison Schmitt, en geolog og pensjonert astronaut, var hver enig i deler av Brandenburgs teori – men gikk ikke så langt som å si at anomaliene skyldtes fremmede kjernefysiske luftangrep.

Bør vi bekymre oss for naturlige reaksjoner på jorden?
Beaty fortalte Fox News at en naturlig kjernefysisk reaksjon hypotetisk kan skje om ytterligere en milliard år på jorden, men det er ikke noe vi trenger å bekymre oss for nå. Geologiske forhold endres ikke ofte og plutselig. Brandenburg estimerte at eksplosjonene på Mars skjedde for rundt 180 millioner år siden. Han sa at eksplosjonene ville ha vært store nok til å skape en global katastrofe og endre det globale klimaet på Mars.

Fra Epoch Times, publisert 15 februar 2023.
Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light
Orginalartikkel: Evidence of Ancient Nuclear Explosions on Mars, Says Scientist.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Kommentar fra oversetter:
«Kriger i himmelen» er også beskrevet i de Hinduistiske Veda-versene, som sammenfaller med de Bibelske fortellingene om dette, men med mer detaljerte beskrivelser av «Vimanas»- romskipene, deres våpen, og til og med av våpen med virkning som atomvåpen.

Mange mener at de mange av de flere tusen bildene fra Mars-roverne, viser artefakter som tyder at det har vært en sivilisasjon på Mars, og sammen med Xenon-129 isotopen som bare kan komme fra hydrogenbombeeksplosjoner, gjør det enda mer sannsynlig. Det tyder på at mennesket på Jorden ikke er et resultat av evolusjon, men av en kolonisering. Kan dagens kriger bare være en fortsettelse på kriger mellom rivaliserende sivilisasjoner med mennesker, som har pågått i uminnelige tider i vår galakse?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Kommentar til oversetter:

  Fra Quran 2:30

  Og [nevn, O Muhammed], da din Herre sa til englene: «Sannelig, jeg vil gjøre på jorden en etterfølgende autoritet.» De sa: «Vil du legge på den som forårsaker fordervelse der og utøser blod, mens vi forkynner din pris og helliger deg?» Allah sa: «Sannelig, jeg vet det dere ikke vet.

  Svar
 • Ulf Ayirtahsk Berg
  20 mars 2024 0:50

  Nå har jeg ikke selv vært så mye på Mars…, men folkene bak Thunderbolts Projects foreslår at mye av det planetene har blitt utsatt for, inkludert forklaringen på mange geologiske formasjoner på jorden, har å gjøre med en ‘astrofysikk’ som er annerledes enn den vi lærte i Statens skole.

  Symbols of an Alien Sky, Episode 2: The Lightning-Scarred Planet Mars
  https://www.youtube.com/watch?v=tRV1e5_tB6Y

  Svar
 • Hans K Johnsen
  20 mars 2024 12:13

  Asteroider kan forårsake «atomeksplosjoner» – dvs ha samme sprangkraft som atombomber. Se denne meget lesverdige artikkelen fra et område sør for Jeriko som ble rammet av en slik eksplosjon for ca 3600 år siden.
  https://www.nature.com/articles/s41598-021-97778-3

  Svar
 • Northern Light.
  7 april 2024 17:47

  Har vårt Solsystem blitt kolonisert av av andre sivilisasjoner i vår Galakse?

  Funn av bløtdeler i dinosaurfossiler, og radioisotopen Xenon-129 på Mars, kan være bevis på det.

  Del 1. Hvis Bibelen og andre gamle skrifter som Vedaene leses med romalderens viten, kan de tolkes slik. De utplasserte menneskeheten på Jorden, bodde her til mennesket hadde lært jordbruk og bygge bysamfunn styrt av lover, og «reiste tilbake til stjernene igjen», som mange folkeslags opprinnelsesmyter forteller.

  De mange magalittiske byggverkene som Ballbek, med perfekt formede stener på opptil 1650 tonn, og som ikke kan bygges igjen selv av de største selskapene som bearbeider sten, tyder på det, og som lokale innfødtes overleveringer og religioner også sier; de ble bygget av «gudene som reiste tilbake til stjernene igjen».

  Både Bibelen og Vedaene forteller om kriger i himmelen, og funn av radioisotopen Xenon-129 over hele Mars, en isotop som bare dannes i hydrogenbombeekspolosjoner, er så godt som bevis på at Mars ble bombet med strategiske atombomber sier plasmafysiker John Brandenburg. Er menneskeheten utplassert på Jorden, må evolusjonsteorien være feil, og ytterligere bevis på det som funn av bløtdeler i dinosaurfossiler, må være den mest underslåtte vitenskaplige nyheten av alle.

  Etter en viss oppstandelse når CBS 60 Minutes hadde et innslag om det, la hovedstrømpresse og media raskt lokk på saken. Funnet utfordrer den etablerte vitenskapens påstand om at dinosaurer, som for eksempel at Tyrannosaurus Rex, er 65 millioner år gamle. Bløtdelene lar seg nemlig datere med C-14 metoden, og den kan bare datere organisk materiale som ikke er eldre enn rundt 60 000 år.

  CBS 60 Minutes viste et (CBS Presents: B-Rex, YouTube) fra 4:40min) et intervju med Professor Dr. Mary Schweitzer i hennes laboratorium, som fremdeles kan ses på YouTube etter 12 år. Det populære programmet CBS 60 Minutes er vist i mange vestlige land, også her, men det er de færreste som har fått med seg episoden med bløtdeler i dinosausfossiler. Etterpå har det har vært bemerkelsesverdig stille om dette i MSM, i vitenskaplige publikasjoner og magasiner.

  I år 2000 fant paleontologene Dr. Mary Schweitzer og Jack Horner et komplett Tyrannosaurus Rex skjelett i Montana Badlands. Lårbenet med gipsemballasje ble for tungt for helikopteret, så Horner bestemte seg for å dele det i to deler. Schweitzer oppdaget at tverrsnittet viste at det var en gravid hunn, hun kjente det igjen fra fugler.

  I laboratoriet tok Schweitzer en skive av lårbenet og la det i en oppløsning som skulle oppløse de ytre lagene av mineralene, men oppløsningen var for rask, og alle mineralene ble oppløst. Til sin store forbløffelse oppdaget Schweitzer at når mineralene var borte, fant hun bindevev, blodårer og til og med blodceller i blodårene. Hvordan kan bløtdeler til og med blodceller være intakt etter 65 millioner år?. Hun fikk sine assistenter til å gjenta forsøket flere ganger, men resultatet ble det samme.

  Schweitzer ble straks utsatt for kraftig kritikk etter at hun publiserte funnene, med påstander om forurensning av prøvene, at det biologiske materialet var biofilm etc. Men gjentatte forsøk har gitt samme resultat for fossiler av andre dinosaurer.

  Det er også vært flere historier i over 150 år, fra amatør fossiljegere og paleontologer som forteller om lukt av forråtnelse på utgravingssteder for dinosaurfossiler. Det skal ikke være mulig, for en total fossilisering betyr at alt biologisk materiale har blitt omgjort til mineraler.

  En annen paleontolog, Mark Armitage, ble avskjediget fra sitt universitet for å ha funnet bløtdeler i dinosaurfossiler, og skrive rapporter om det. Han ble beskyldt for å være Kreasjonist og spre religiøse tekster til sine studenter. Han gikk til søksmål mot universitetet, og vant rettsaken. Han fant biologisk materiale som kunne C14 dateres til over 60 000 år i et horn fra en dinosaur.

  Mary Schweitzer ble presset til å lanserte en teori noen år etter hennes funn, om at jern i blod kan konservere biologisk materiale, men dette blir blankt avvist av blant andre Mark Armitage, som mener det er umulig at biologisk materiale kan vare mer enn noen titusener år, og langt ifra så mye som en million år. Saken har selvfølgelig fått stor oppmerksomhet fra Kreasjonist-bevegelser, som mener det beviser “Young Earth” teorien.

  Svar
  • Personlig synes jeg det du her skriver om er meget tankevekkende og åpner for nye måter å oppfatte geologien, evolusjonen og historien på. Synd vi ikke kan publisere det. Det fortjener et større publikum.

   Svar
 • Northern Light.
  7 april 2024 17:48

  Del 2. De etablerte vitenskapene motsetter seg disse funnene. For hvordan kan naturlig seleksjon og evolusjon være mulig med en alder på bare titusener av år for dinosaurer? Mennesket skal jo være i følge dem være ca 250 000 år? Er evolusjonsteorien, som sier at all mennesker har samme opphav her på Jorden, konstruert for å skjule at det er mennesker fra andre sivilisasjoner her?

  Det er klart at det stiller store spørsmål med alt vi har blitt fortalt, så det er ikke merkelig at saken dysses helt ned av det vitenskapelige etablissementet, og hovedstrømpresse og media har forsøkt å «debunke» den, for det gjør Ancient Astronaut teorien med skapelse mye mer sannsynlig.

  For de som er interesserte og vil vite mer, så gir søkeordene «soft tissue in dinosaur bones, Mary Schweitzer on 60 Minutes» og «Mark Armitage, soft tissue», tilgang til en mengde informasjon om dette for eksempel på YouTube, som videoen Dr Mary Schweitzer discovers T-rex blood cells – Horizon: Dinosaurs: The Hunt for Life – BBC Two.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nå står Libanon for tur enda en gang.

Israel forbereder utvidelse av krigen med angrep inn i Libanon.

Forrige innlegg

Hva består matvarene våres av?

Mattilsetninger i pizza, pannekaker og hamburgerbrød knyttes til lavere antall sædceller.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.