POSTED IN Helse

Frykten er mitt våpen:

Adferdspsykologi brukes til å skremme befolkningen.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

FRYKT ER SMITTSOM OG BRUKES FOR Å KONTROLLERE DEG. 

Analyse av Dr. Joseph Mercola

Joseph Mercola – Wikipedia

Artikkeloversikt:

 • -Medlemmer av the Scientific Pandemic Influensa Group on Behaviour (SPI-B), en underkomite som fungerer som rådgiver for the Scientific Advisory Group for Emergencies i England, innrømmer at regjeringen bruker frykt for å kontrollere og manipulere befolkningen. Dette kommer frem i boken «A State of Fear» av Laura Dodsworth.
 • -SPI-B, som anbefalte å benytte bruk av nyheter som sprer frykt, sier i etterkant at dette var umoralsk, totalitært og en stor feil.
 • -I tillegg til bombardementet med negativ skremmende nyhetsjournalistikk-som var manipulert på ulike vis- blir frykt og engstelse i befolkningen også opprettholdt ved å skape forvirring.
 • -Å lage motstridende forordninger og påbud gjøres med hensikt, for å gjøre oss mentalt sårbare. Ved å tilføre forvirring og usikkerhet på toppen av frykt bringes mennesker til en sinnstilstand hvor de ikke lenger er i stand til å tenke rasjonelt. Og når mennesker først er brakt inn i en slik forvirret mental tilstand er de enkle å manipulere.
 • -Regjeringenes bruk av atferdspsykologi er ikke noe som er oppstått under pandemien. Denne taktikken har vært brukt i årtier, og er stadig økende.

Regjeringer bruker frykt for å manipulere sine innbyggere. SPI-B,en underkomite som er rådgiver for the Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) i England, innrømmer dette. Og de burde vite det, siden det var de selv som anbefalte teknikken. I etterkant innrømmer de at det var en beklagelig feil. I the Telegraph 14 Mai sto det: 

« Vitenskapsmenn i en komite som oppmuntret til bruk af frykt for å kontrollere individers oppførsel har i etterkant innrømmet at dette er  både uetisk og totalitært. Medlemmer av SPI-B forteller at de angrer bruk av slike taktikker i en ny bok om bruken av psykologiske påvirkningsteknikker i myndighetenes pandemirespons. 

SPI-B advarte i Mars forrige år at regjeringen måtte «øke følelsen av personlig trusselnivå fra COVID-19, pga at en betydelig del av befolkningen fremdeles ikke føler en tilstrekkelig stor personlig trussel.»

Gavin Morgan, en psykolog i teamet sa at « Bruk av fryktpropaganda som kontrollmiddel er uetisk. Å bruke frykt smaker av totalitær påvirkning. . Dette er  moralsk uholdbare virkemidler fra regjeringer i vår tid. Av natur er jeg et optimistisk menneske, men dette har gitt meg et mer pessimistisk menneskesyn.»

PSYKOLOGIGSK KRIG ER VIRKELIG.

The Telegraph siterer flere av SPI-B- medlemmene, sitater som også er gjengitt i boken til Laura Dodsworth.:

En SPI-B- vitenskapsmann fortalte Dodsworth: «I mars (2020) var regjeringen meget bekymret for at påbudene de forberedte om nedstengning ikke ville bli etterfulgt av befolkningen. Derfor ble bruk av fryktpropaganda som virkemiddel for å få befolkningen til å etterleve påbudene diskutert, og også hvilke virkemidler som måtte tas i bruk for å øke det generelle fryktnivået. Men måten vi har brukt frykt på er dystopisk.» (dystopisk er negativ utopi, red.)

Bruke av frykt har absolutt vært moralsk meget tvilsomt. Det har fungert som et sprøtt eksperiment. Men til slutt har det virket mot sin hensikt, for effekten har vært at folk ble for redde.»

woman covering her face with blanket
Når folk er redde tenker de ikke rasjonelt

En av dem advarte om at «pandemien ble brukt av makthaverne for å tilrane seg makt og kjøre gjennom tiltak som det ellers ikke hadde vært mulig å gjennomføre—vi bør være meget varsomme overfor totalitarismen som er på vei inn».

Et annet medlem av SPI-B sa at de var «sjokkert over bruken av atferdspsykologiske teknikker under pandemien, og at psykologene ikke syntes å ha selvinnsikt nok til å legge merke til når teknikkene gikk over fra å være idealistiske til å bli manipulative. De har for mye makt, og det beruser dem».

Steve Baker, lederen for Covid Recovery Group hos de konservative parlamentmedlemmene, sa» Hvis det er sant at regjeringen bestemte seg for å ta i bruk frykt som propagandamiddel for å skremme befolkningen til lydighet, reiser dette alvorlige spørsmål om hvaslags samfunn vi ønsker å få. Og hvis jeg skal være ærlig, frykter jeg for at regjeringens politikk på dette området bevirker en glideflukt inn i en totalitær statsdannelse.»

SLIK BRUKES FRYKT MOT OSS

I nesten ett og et halvt år har regjeringer bortimot over hele verden foret sine innbyggere en vedvarende diett av skremmende nyheter. I månedsvis kunne man ikke sette på TVèn  uten å få servert tallmateriale på skjermen som anga antall sykehusinnleggelser og døde. 

Og tilogmed når det ble klart at dødstallene hadde blitt kraftig redusert, fortsatte mediene å fore oss med stadige oppdateringer om antall «smittede», uten overhodet å forsøke å sette tallene i kontekst, eller forklare at størstedelen av tilfellene besto av falske positive. 

«MENNESKER LIKER IKKE Å BLI LURT, OG HELLER IKKE Å LEVE I FRYKT. KANSKJE VI BURDE BLI LITT MODIGERE NÅR DET GJELDER Å STÅ OPP MOT URETT»— LAURA DODSWORTH

Informasjon som hadde kunnet utbalansere de dårlige nyhetene, som f eks hvor mange som ble friske igjen, eller hvor mange «smittede» som var falske positive og helt symptomfrie og derfor heller ikke representerte noen smittefare, ble sensurert eller undertrykket.

I Norge brukes antallet smittete, ikke syke eller innlagte, som påskudd for en rekke inngripende tiltak. Og testen som brukes er, slik den brukes, gjennomgripende upålitelig. Den gir alt for høyt smittetall. En gir seg selv på den måten påskuddet for tiltakene.

Dessuten lot de være å sette dataene inn i sammenheng, som f eks å gi en oversikt over dødsfallsstatistikk fra tidligere år for sammenligning. Tvert imot ble hvert nytt tilfelle behandlet som en krisesituasjon og et tegn på at dommens dag var nært forestående for de fleste av oss. 

IKKE LA DEG FORVIRRE, MOTSIGELSER ER TAKTIKK BRUKT I KRIG

I tillegg til bombardementet med  tragiske nyheter ( som forøvrig også var gjennomført manipulert på ulike vis), ble frykt og angst forsterket ved å skape forvirring. Ifølge Dodsworth blir motstridende anbefalinger og påbud, og uklare forordninger gitt med overlegg i den hensikt å gjøre oss mentalt sårbare. 

«Når det skapes en tilstand av forvirring blir vi enda mer avhengig av stadig påfyll av nyheter. Så isteden for å føle oss trygge på å ta avgjørelser, ender vi opp med å vente på instruksjoner fra regjeringshold om hva vi skal foreta oss», sa hun i Mai 2021 i et intervju på podcasten «the Planet Normal».

Dodsworth gir et eksempel fra julen 2020 på pandemitiltak som ble iverksatt:

«Familieselskaper var først tillatt, før de ble advart mot, deretter tillatt igjen , før de til slutt ble nektet. Det minnet om et torturregime».

Og det er ikke alt. Som psykiateren Dr Peter Breggin forklarte; ved å legge til usikkerhet og forvirring på toppen av frykt, vil du oppnå at mennesker mister evnen til å tenke rasjonelt. Og når de først er havnet i denne tilstanden, er de lette å manipulere. Jeg er ikke i tvil om at å presse mennesker inn i en mental tilstand hvor de midlertidig har mistet evnen til logisk tenkning og sunn fornuft, er hovedhensikten med all den motstridende informasjonen vi blir foret med. 

FRYKTFABRIKKENE

I boken beskriver Dodsworth temmelig detaljert et stort antall underavdelinger i den britiske regjeringen som bruker psykologiske påvirkningsteknikker vis a vis publikum. I tillegg til SPI-B, er:

 • Behavioral Insights team, den såkalte «dytt»-enheten; en delvis uavhengig del av regjeringen som benytter «adferdspsykologi for å informere om politikk, forbedre offentlige tjenester. Og levere positive resultater for både mennesker og samfunn». Dette teamet er også rådgiver for andre lands regjeringer.
 • Home Office`s Research, Information and Communication Unit (RICU), som er en del av regjeringens kontor for samfunnssikkerhet og kontraterror, er rådgiver for frontgrupper som er kamuflert som offentlige «gressrot»-organisasjoner om «hvordan i hemmelighet planlegge hva befolkningen skal tenke».
 • Rapid Response Unit, som ble dannet i 2018, opererer på tvers av the British Cabinet Office og statsministerens kontor (som omtales som nr. 10, som i den fysiske adressen 10 Downing Street, London) for å «motvirke desinformasjonog feilinformasjon». De samarbeider også med the National Security Communications Team under kriser for å sikre at offentlig informasjon får maksimal synlighet. 
 • Counter Disinformation Cell, som er en del av departementet for Digital, Culture, Media and Sport.Begge disse overvåker mediene og bekjemper «fake news» om vitenskap generelt og COVID-19 spesielt, hvor fake news er alt som er negativt til WHO, verdens helseorganiasasjons , veiledning. 
 • Government Communications Headquarters (QCHQ), en intelligens-og sikkerhetsorganisasjon som besørger informasjon til den engelske regjeringen og militæret. Ifølge Dodsworth har personell både i QCHQ og også i den 77. Brigade blitt brukt som «troll» for å bekjempe anti-vaksine og anti- lockdown meldinger på sosials medier. 

Ifølge Dodsworth er dette bare noen av organisasjonene. I boken hevder hun at det fins minimum ti ulike regjeringskontoreri U.K. som jobber sammen med adferdsvitenskapelige team for å manipulere publikum. 

DETTE ER BARE BEGYNNELSEN

Det er viktig å være klar over at regjeringers tillit til adferdspsykologi ikke er noe som har skjedd bare under pandemien. Denne taktikken har vært brukt i årevis i en stor mengde PR-tiltak, og selv om pandemien nå ser ut til å gå mot en avslutning, advarer Dodsworth om at stadig flere adferdspsykologer blir ansatt:

«Dette bare øker på nå. Vi befinner oss i en malstrøm av propaganda» sier hun. «Tidligere har det vært krav om å konsultere publikum før man tar i bruk adferdspsykologi, krav som har kommet fra psykologene selv. På tross av dette har ingenting skjedd. Vi har enda ikke blitt rådspurt om bruken av underbevisste teknikker som på en effektiv måte fjerner våre frie valg..

Jeg håper inderlig at boken «The State of Fear «kan inspirere til en helt nødvendig debatt om bruken av frykt, ikke bare i forhold til pandemien, men ikke minst i hvordan adferdspsykologi blir brukt overhodet. 

Dette er ikke bare en ånd som ble sluppet ut av flasken. Det kan synes som at uansett hvor mye kritikk som fremkommer mot bruken av disse psykologene, bare øker bruken av dem i regjeringsdepartementene. Dette synes å være den nye måten å få gjennomført saker på. Ved hjelp av frykt..

Jeg tror til syvende og sist at mennesker ikke liker å bli manipulert. Vi misliker lureri og manipulasjon, og liker ikke å leve i frykt. Vi bør kanskje vurdere å bli modigere når det gjelder å stå opp for våre rettigheter i tilfeller hvor rettighetene våre blir misbrukt.»

FRYKT ER SMITTSOMT

Frykt har lenge vært tyrannens verktøy. Det er grunnleggende effektivt, og delvis fordi det sprer  seg fra person til person, omtrent som et virus. Frykt-smitte er emnet i NOVA`S «GROSS SCIENCE» video over, første gang sluppet i 2017. Mellom dyr overføres den mentale stressresponsen gjennom feromoner som utskilles i spytt og svette.

I videoen forklares hvordan individer med sterke sosiale bindinger, som utsettes for trusler eller angrep, f eks bier eller maur, skiller ut alarm-feromoner. Duften tiltrekker andre medlemmer av kuben eller kolonien slik at man kan møte trusselen samlet. 

Mennesker synes å ha en lignende evne. Når vi blir redde eller stresset, produserer vi kjemiske signaler, og selv om man selv ikke merker lukten av frykt, har det en dypt underbevisst komponent som gjør  frykt og stress overførbare. 

Og mennesker har en tendens til å kopiere følelsene til våre medmennesker,´; dette er også en måte angst og frykt kan spre seg gjennom et samfunn eller en nasjon som ild i tørt gress.

good vibes only text
Sosial-og adferdspsykologi dreier seg om hvilke krefter i samfunnet som påvirker oss. Men i like stor grad om hvordan en påvirker andre. Som verktøy kan det brukes – Og misbrukes.

Adferdspsykologer henviser til dette fenomenet som «emosjonell forgiftning» ; det fungerer både med positive og negative følelser.

Hvis noen møter deg med et smil, har du en tendens til å smile tilbake. Men hvis noen ser på deg med et sint ansiktsuttrykk, vil du sannsynligvis plutselig bli sint selv også, selv om du ikke har noen subjektiv grunn til det- annet enn at noen betraktet deg på «feil» måte. 

Men selv om både positive og negative følelser er smittsomme, fins det noen følelser som sprer seg fortere enn andre. Forskning som blir omtalt i Nova-rapporten i videoen fant at kraftige emosjoner som ærefrykt (sterkt positiv emosjon) og sinne og frykt( sterke negative emosjoner)er mer smittsomme enn mindre intense emosjoner som glede eller sorg. 

Nova-rapporten påpeker også hvordan forskere har brukt data på Twitter og andre sosiale medier for bedre å forstå hvordan følelser spres, og også hvilke typer følelser som spres raskest. Dessverre overså de propagandaen på Facebook og Google, som begge stjeler dine personlige data og bruker dem til å manipulere deg. 

På den tiden, i 2017, mente de at denne typen informasjon ble innhentet og brukt for å utvikle måter til å hindre meldinger som ville kunne starte panikk og massehysteri i samfunnet. Men det som skjer nå, under Covid-19-pandemien, tyder på det diametralt motsatte. Adferdspsykologer har utvilsomt vært travelt opptatt med å utvikle teknikker som genererer maksimal frykt, angst og panikk. 

HVORDAN BESKYTTE SEG MOT NEGATIV SMITTE. 

På slutten av rapporten fra Nova, skisseres det tre effektive måter å «immunisere» seg mot følelsesmessig negativ smitte. 

 1. Fjerne seg fra kilden til negativ smitte— og når det gjelder frykt-pornoen som har blitt benyttet under pandemien; la være å utsette seg for medienes nyhetssendinger og massemedienes fryktkampanje. 
 2. Overfør din egen positive mentale innstilling tilbake til kilden for negativ smitte- hvis du snakker med noen som er redde, vil de da kunne bli positivt «smittet» istedenfor det motsatte. 
 3. Si din mening— hvis noen ubevisst sprer negative følelser kan dette hjelpe dem til å se hva de holder på med. (Dette fungerer ikke hvis kilden sprer frykt og angst med hensikt).

PANIKK-PANDEMIEN

https://youtube.com/watch?v=QsRCmhjtekE

I en Tweet nylig delte Ivor Cummins, en biokjemiingeniør som forsker på årsakene til kronisk sykdom, en kort video som detaljert beskrev årsakene til panikk-pandemien. Hvorfor har mennesker verden over tilsynelatende blitt livredde?

Cummins forklarer at den overdimensjonerte mengden redsel hos publikum skyldes en katastrofal tilbakemeldings- loop hvor politikere og hovedstrømsmediene sprer frykt til publikum. Frykt selger, og tvinger politikere til handling, noe som igjen genererer flere frykt-meldinger. Dermed blir frykten selvforsterkende. 

Men på et eller annet punkt vil denne syklusen miste energi. Så for å holde pandemien i gang brakte man inn akademikere med dommedagsvarsler for å skremme politikerne og besørge mer fryktporno til mediene. 

I tillegg sørget organisasjoner som WHO, WEF, FN, Det internasjonale pengefondet , Bill og Melionda Gates samt Big Pharma for å nevne noen få, for støtte til dommedagsprofetiene både bak scenen og også helt åpenlyst.

Alle disse organisasjonene Cummins nevner er del av en teknokratisk ikke-valgt elite som tar avgjørelser for land verden over, og som er en viktig del av tilbakemeldingsproblematikken. Hvis disse organisasjonenes makt på en eller annen måte kunne blitt redusert, ville den globale sinnsykdommen sannsynligvis kunne avtatt.

Spørsmålet er bare om dette er mulig? Robert F. Kennedy Jr. Har sammenlignet vår nåværende knipe med «en apokalyptisk krig», i og med at vi kjemper mot enorme udemokratiske krefter med tilsynelatende ubegrensede økonomiske ressurser, politisk påvirkningsevne og mulighet til å kontrollere mediene. 

Vi står overfor en globalistisk agenda som i sitt vesen forsøker å vinne total kontroll ved å fjerne menneskerettigheter og nasjonale rettigheter, og bruker «biosikkerhet» som skalkeskjul. 

EKSPONERE DEN GRANDIOSE PLANEN

Journalisten James Corbett forklarte i sin Corbett Report  16 Oktober 2020 at the Great Reset er en ny «sosial kontrakt» som knyter alle mennesker opp til den gjennom en elektronisk ID som er lenket opp mot din bankkonto og helsejournal, og et sosialt kreditt-ID som det er meningen skal diktere alle aspekter i livet ditt.

Now is the time for a 'great reset' of capitalism | World Economic Forum

Det handler om å bli kvitt kapitalismen og fri konkurranse, og erstatte dem med «bærekraftig utvikling» og «stakeholder capitalism»—begreper som dekker over deres forbryterske inhumane intensjoner. Som beskrevet i boken «Technocraty: The Hard Road to World Order»:

«Bærekraftig utvikling er det samme som teknokrati..den har tatt forholdsregler for å skjule sin sanne identitet, strategi og hensikt, men når sløret blir trukket til siden, kommer du aldri til å se noen annen vei. Når dens strategi er åpenbart, vil alt annet falle på plass og se fornuftig ut».

Journalisten Tessa Lena ga i sin blogg «The Great Reset for Dummies» en oversikt over hensikten bak ønsket om et globalt «reset»:

Den matematiske årsaken til the Great Reset er at takket være teknologi, har vår planet blitt liten, og modellen med en uendelig ekspanderende økonomi fungerer ikke lenger. Men selvsagt, de superrike ønsker fortsatt å  beholde rikdommene sine, og til det trengs et mirakel, en ny boble, pluss et kirurgisk presist system til å regulere det de ser på som «sine begrensede ressurser».

Det de desperat prøver på er å lage en boble skapt av tynn luft bokstavelig talt- samtidig som de vil fremtvinge atferdsendring hos mennesker flest ved å senke befolkningens forventninger til livsstandard og frihet. ..Målet til the Great Reset er å restrukturere verdensøkonomien og geopolitiske forbindelser basert på to antagelser:

 • For det første, at alle elementer i naturen og alle livsformer er en del av «det globale inventar» ( regulert av en angivelig velvillig stat, som i sin tur er eid av flere angivelig velvillige mennesker, ved hjelp av teknologi).
 • For det andre; at alt inventar, altså all eiendom og alle naturressurser gjøres rede for gjennom en sentral database. Alt skal ID-merkes og være lesbart av en scanner, og det hele overvåkes av AI, kunstig intelligens, ved å nytte de siste teknologiske nyvinninger. 

Målet er å først telle og beregne og kontrollere alle naturressurser, inkludert menneskene, i en nesten ubegripelig skala, med ekstrem presisjon, samtidig som herskerne nyter alle sine aktiva og kan nyte livet i store bevarte naturområder, som er frie for enhver form for statlig overherredømme. «

Disse nyskapte globale «eiendelene» kan også bli benyttet som nye finansielle instrumenter som dermed kan kjøpes og selges. Eksempelvis introduseres Zero-Budget Natural Farming nå i India. 

Dette er et helt nytt begrep innen gårdsdrift hvor bøndene først må handle med og livnære seg av kvotehandel med eiendeommens karbon, ved at de omsetter dette på markedet. Selve produktene de dyrker får de ikke betaling for. 

PANDEMIEN HAR VÆRT EN PSYKOLOGISK OPERASJON.

Det eksisterer ikke noe aspekt ved livet som er utelatt i «The Great Reset». Den planlagte reformen vil affisere alt, fra regjeringer, energi og finans til mat, medisin, eiendommer, politivesen og til og med generelt hvordan vi omgås våre medmennesker. 

Selvsagt har en slik radikal omforming av samfunnet store utfordringer. Ingen normalt utrustede personer ville godta en slik omlegging hvis vedkommende kjente til detaljene. Så for å iverksette denne planen var de henvist til å bruke psykologisk manipulasjon, og det mest effektive verktøyet for å få mennesker samarbeidsvillige og lydige er nettop frykt og redsel.

Følgende grafikk illustrerer den sentrale rollen teknikken med å fremkalle frykt i befolkningen spiller for en vellykket utrulling av The Great Reset.

SOSIAL MANIPULERING ER SENTRALT I ET TEKNOKRATISK STYRE

Teknokrati er i seg selv et teknologisk samfunn styrt ved sosial manipulering. Frykt er bare ett av verktøyene som benyttes. Fokus på «vitenskap» er et annet. Hver gang noen setter seg opp mot regelverket kan de bare beskyldes for «antivitenskap» og enhver vitenskap som devierer fra vedtatte sannheter kan ganske enkelt erklæres for falsk vitenskap. 

Den eneste vitenskapen som betyr noe er den som teknokratene hevder er sann, uansett hvor mye som beviser det motsatte. Vi har sett dette gjennom pandemien, hvor Big Tech har sensurert og fjernet alt som motsier konklusjonene til WHO, som bare er ett av tannhjulene i det teknokratiske maskineriet.

Hvis vi tillater denne sensuren å fortsette, vil sluttresultatet kunne bli katastrofalt. Så vi er rett og slett nødt til å fortsette å arbeide for åpenhet, sannhet, medisinsk frihet, personlig frihet og retten til privatliv. 

Å forstå at den redselen vi har kjent på gjennom pandemien, har vært nøye planlagt og satt iscene kan fri oss fra dens grep, og såsnart vi kollektivt ikke lenger tror på de løgnene som vi serveres, vil motoren som driver frykt og panikk omsider gå tom for drivstoff. 

Oversatt av Hans Borge

Forsidebilde: The Scream 1893 Edvard Munch (NO)

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/18/fear-contagious.aspx

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • En god og viktig artikkel. Takk.

  «Vi står overfor en globalistisk agenda som i sitt vesen forsøker å vinne total kontroll ved å fjerne menneskerettigheter og nasjonale rettigheter,..»

  ‘ Den andre hemmeligheten, som er nødvendig for at vårt styre skal ha hell med seg, består i til en slik grad å mangfoldiggjøre feil, vaner, lidenskaper og skikk og bruk i landet, at ingen lenger orker å tenke klart i det kaoset som oppstår – og derfor vil menneskene ikke lenger kunne forstå hverandre…
  Vi har forvirret og fordervet den oppvoksende slekt av de fremmede ved å oppdra dem i prinsipper og teorier som vi vet er falske, men som vi selv har innpodet i dem. Uten å egentlig å forandre eksisterende lover, men bare ved rett og slett å dreie dem og g dem en ny fortolkning, som ikke var de opprinnelige lovgivers mening, har vi oppnådd ualminnelige nyttige resultater… ‘

  Fra kommentarer etter denne artikkelen:
  derimot.no/falken-intervjuer-paul-c-roberts-hvem-styrer-usa/

  ‘For de som ikke forsto det, så var dette et sitat fra «Sions Vises Protokoller» ‘

  ‘Da Erna Solberg stengte ned landet 12. mars, var det ikke utelukkende for å forhindre sykdom og død. Da handlet det om kapasiteten i helsevesenet. Etter hvert som vi har sett at sykehusene har vært langt unna å bli sprengt, har de snakket mest om å spare liv.
  Men når de eldste aldersgruppene og risikogruppene i hovedsak ble vaksinert, begynte statsministeren å snakke om at «også personer i de yngre aldersgruppene kan bli alvorlig syke. ‘
  https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/OQwg8k/livet-bak-munnbind-og-pleksiglass

  Regjeringen er altså tydelig på at den ikke har villet utvide helsevesenets kapasitet samtidig som den igjen og igjen har gått ut og sagt at det var faren for kollaps i det samme helsevesenet . Altså frykt skal styre oss.

  Det samme spillet om klima:

  «Når pasienten, jorden, således ikke er så syk som IPCC hevder, synes den anviste «terapien» å være sterkt overdrevet. Igjen: kvalitetssikringen, hvis noen, er helt utilstrekkelig, og jeg spør med deg: «Hvor ble det av kvalitetssikringen?»
  https://www.an.no/hvor-ble-det-av-kvalitetssikringen-tilsvar-til-rune-valakers-innlegg/o/5-4-1264563

  Det virker som om folk tror hva som helst som blir fortalt av løgner og overdrivelser, bare det farlig/grusomt nok.
  Tallforståelsen er borte. Det nødvendige kritiske blikket på media og myndigheter er borte. ( Skulle ikke dette være de to nye satsingsområdene i skolen ? 😉 )
  Det virker som om folk er like redd for å miste respekt & tiltro til myndigheter & media, som de var for å miste respekt/tiltro til sine foreldre når de var barn. Uansett om de løy/lyver, bedrar og også dreper.
  Hysj! …Det myndighetene/media ikke har fortalt, ….er at vi ikke lengre er barn.

  Svar
 • Her kommer nordmenn til å få svi for sin patologiske autoritetstro, jantelovsmekanismen og bedrevitenheten: nordmenn er jo hverken uærlige eller korrupte… Særlig den at Sverige hadde mye mer rett og vi feil anngående lockdown og masker det forblir en statshemmelighet

  Svar
 • Fin artikkel når det gjelder bruk av propaganda og adferdspsykologi. Det er ingen bombe at regjeringer og statsapparater generelt benytter hode gamle teknikker på å påvirke sine befolkninger. Allerede under første verdenskrig ble USA’s propagandaapparat satt i sving for å få Amerikanske sivile til å ønske å gå i krig i Europa. Når propaganda var så effektivt på den tiden kan vi jo bare tenke oss hvor effektivt det kan utføres i dag, med kunstig intelligens og algoritmer..!

  MEN det står et sted i teksten at «det handler om å bli kvitt kapitalisme og fei konkurranse». Her er det en stor logisk brist, farget av forfatterens egen mening og ingenting annet.

  Personlig heller jeg heller mot tanken om at nettopp kapitalismen står bak disse manipulasjonsfremstøtene. I form av farmasiprodusenter som ønsker å selge medisiner og vaksiner til hele verdens befolkning(!). Flere ganger i året!

  Nei kom ikke her og skyld på folk som setter unødig store sosiale forskjeller på dagsorden, eller som ønsker bærekraftig utvikling når det gjelder miljøet.

  Det fortelles om kineseren som spør hvordan myndighetene i vesten påvirker sine innbyggere. Han får til svar at det ikke brukes propaganda i vesten. «Det er nettopp det jeg er her for å studere» svarer han. Eller noe tilsvarende (dårlig gjenfortalt, men det ligger nok noe i historien).

  Vi er enige i at vi blir utsatt for store mengder propaganda, også i våre vestlige land! Vi er bare uenige i hvem og hva slags krefter som står bak.

  Svar
  • « Det handler om å bli kvitt kapitalismen og fri konkurranse, og erstatte dem med «bærekraftig utvikling» og «stakeholder capitalism»—begreper som dekker over deres forbryterske inhumane intensjoner». Selvfølgelig er det kapitalisme og egoisme som er årsaken til også vaksineagendaen, som iverksettes for å ytterligere kneble og kontrollere befolkningen. Sitatet over er fra WEF’s egne sider, hvor de forsøker å få oss til å tro at stakeholderkapitalisme er noe bra for menneskene. Altså skjønnmaling med ord, omtrent som begrepet « nærpoliti». Som jo betyr det motsatte i virkelighetens verden.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Bemanningsbyråer og EØS-direktiv.

Undergraver organiseringen i arbeidslivet.

Forrige innlegg

Faktisk.no.

Hvem eier og styrer faktasjekkerne?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.