POSTED IN Krig-fred, Norge, Norsk politikk

Frontkjemperprogrammet:

Er det en forberedelse til at Norge skal kjempe med USA mot Russland?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Med Nato i Østerled eller krigen mot Russland

Av Jan Hårstad

Mandag 12 april så jeg både Dagsrevyen og Frontkjemperprogrammet på NRK TV. Etterpå slo det meg at ideologisk-politisk sett var dekningen av ukrainasaken og frontkjemperne helt identiske program. Det å krige mot Russland skal nå lanseres som noe høyst forståelig og rimelig.

  Og i de siste årene har jeg flere ganger skrevet at det ser ut som om «venstresida» tar mål av seg til å bli med i Nato og EU og krige mot både Russland og Kina. I en viss periode så det ut som om Senterpartiet kvinnet seg opp til å ta styringen over et opposisjonelt Norge,men de siste dagers pressemeldinger går ut på at SV-SP-AP har blitt enige om at superglobalist Støre skal bli statsminister. Hva betyr det?

Han har jo samme syn på internasjonal politikk som de andre AP-toppene. Jens med Nato-kriger, Thorbjørn med EU, og alle sammen med «redd kapitalismen» dronningen Mariana Mazzucato. Verdens viktigste økonom, ifølge Barth Eide. Totalglobalisering med grønnfarger.

Globalism destroy local cultures • Yo Comento Libros
Globalisme i praksis?

    De som har jamret seg over Høyreregjeringens globalisering av Norge,kommer til å få det verre når Støre skal styre Norge. Og da har også SPs oppmarsj i norsk politikk vist seg å være noe av en bløff- bare de får litt statspenger til utkantskommuner kan team Støre fortsette med kriger og globalisering.

   Klassekampen behandler jo gjennom mange år både norske og amerikanske Nato-offiserer med silkehansker og de nøyer seg med å være tilskuere til Natos krigsforberedelser i NordNorge. Kan USA komme oss til unnsetning når Russland angriper oss,skrev de i flere år.

  Retningen på denne tenkningen vil i tidens fylde føre til at «venstresida» følger i sporene til Regiment Nordland og Den Norske Legion og vil dra i østerled for å nedkjempe den korrupte anti-humane staten Russland. For det er det som er underteksten i Aage Borchgrevinks lange kronikk i Klassekampen i dag 13 april 2021: «Venstresidens russiske villfarelse.»

   Det er da en veteran i Helsingforskomiteen som taler om menneskerettigheter. Men denne komiteen har alltid fokusert på menneskerettigheter forbundet med stater som  USA/Nato har tatt mål av seg til å regimeendre.

brown and white concrete building under blue sky during daytime
Av en eller annen grunn hører vi aldri om menneskerettigheten i land USA allierte med, f.eks. Saudi-Arabia

Jeg har aldri sett noen protestinitiativ fra det hold om menneskerettighetsbrudd innen Natos sfære.

   Pål Steigan hadde en god artikkel om dette forleden. Alle slike edle saker som ytringsfrihet,demokrati og menneskerettigheter er for lengst forfinet til mediakrigsvåpen. Utallige NGOs finkjemmer alle Natos fiendeland for å lansere VestImperialismen som sivilisasjonsbærer. At VestImperialismen i løpet av de siste 25 årene har drept en millioner mennesker i krig spiller overhodet ingen rolle i dette regnestykket. Hvis noen kan finne en artikkel av Borchgrevink hvor han hisser seg opp over blodbadene,kunne det være fint å se disse.

   Raseriet som nå retter seg mot Russland fra Nato,kommer av at Russland kapitulerte ikke ved å gi fra seg Krim i 2014 og  sammen med Hizballah-Iran reddet de Syria fra den totale Nato-tilintetgjøring. Som Nato til dags dato ikke har gitt opp,men som skal vinnes ved deres nye Kurderhær på 30 000 mann.Applaudert av Folkvord fra Rødt.

   Det finnes ingen oppegående folk i Norge som mener at Putins Russland er noen Kardemomme By. Men det oppegående folk holder seg med i motsetning til «venstresida», er fortsatt teorier om Imperialisme.

USA har nå et krigsbudsjett på 753 milliarder dollar. Det er mer enn de ti neste statene til sammen.

   Og allikevel. Som krigene de har ført i Afghanistan og Irak har demonstrert: USA taper og taper mot 4generation Warfare. Det vil de også gjøre skulle de forsøke seg mot Russland i Ukraina eller i Murmansk.

   Som en advarsel til alt og alle: Frankrike har sendt en undervannsbåt til SørKinaHavet. Tyskland sender en fregatt. Alle de edle menneskerettighetsstatene forbereder seg på imperialistisk krig og megamobilisering som DEFENDER 2021.

   Det man ikke må bli forundret over er dette: se ikke bort fra at Klassekampen og «venstresida» følger i de norske Frontkjempernes fotspor og drar til Østerled for å innføre Helsingforskomiteens Menneskerettigheter.

   Jan Hårstad

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Nå var vel Norges angrep på Libya ( der få i Norge protesterte selv om Grunnloven ble brudt) mer en prøvestein enn frontkjemperprogrammet på Tv.
  Frontkjemperne, og mange fler, var antagelig lei av Englands imperialisme og ville heller samarbeide med Tyskland om å gjøre slutt på år med fattigdommen i Norge siden en korrupt regjering ikke ville at Norge skulle være nøytralt.

  ‘Leser du norsk etterkrigshistorie, får du inntrykk av at det norske likhetssamfunnet ble skapt i de mange årene med Arbeiderpartiets styre fra 1945 til 1965. De aller fleste av disse årene var «landsfaderen» Einar Gerhardsen statsminister.
  …så peker denne forskningen heller i retning av at starten på det norske likhetssamfunnet ble etablert allerede under 2. verdenskrig.’
  http://forskning.no/andre-verdenskrig-historie-samfunnsokonomi-samfunnskunnskap/2017/04/krigen-utjevnet-forskjeller-mellom-nordmenn

  Det faktum at Churchill til de grader var korrupt og kjøpt av sterke finanskrefter som var villige til å gjøre ALT for å provosere frem krig er liksom ikke skolepensum. Det faktum at Churchill ga spesifike ordre til ambassadepersonell osv i utlandet om å spesifikt IKKE ta i mot Tyske diplomater eller dokumentasjon fra disse, nettopp fordi Churchill ikke hadde til hensikt å ta i mot noen av fredsforslagene den Tyske ledelsen gjentatte ganger forsøkte å få levert til britene for å UNNGÅ krig for en hver pris er heller ikke skolepensum. Tyskland ville strekke seg SVÆRT langt for å unngå krigsutbrudd og for å finne en fredelig løsning på uenighetene bl.a. i forbindelse med Polen. Det faktum at 2 verdenskrig IKKE ble provosert frem av Tyskland, men av britisk ledelse kjøpt og betalt av jødiske kapitalkrefter er på ingen måte skolepensum, siden det betyr at en kan kaste omtrent alt av politisk korrekte historiebøker på dynga og alt må skrives om. Verden vil bedras. Nå vil altså Nato «beskytte» Ukraina, for å komme nærmere Russlandsg renser med militær oppbygging. ;-)
  Vi vet at de to siste verdenskrigene, og de fleste imperialistiske krigene etter 1945 , som bakmennene som styrer verdensvalutaen har satt i gang, også ser det som nødvendig å ha kontroll over verdens medier, og «historie»-skrivingen. Derfor vår serverte krigs-»historie» gjennom 80 år.
  Det meste av skadene/bombene i Norge, og drap på sivile, fra 1940-45 ble da også utført av England.

  ‘ Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
  “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres årdning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.”
  “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.’
  http://onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Svar
 • Samme oppskrift bruke igjen og igjen. Fra 1935 (minst) til i dag.
  Man provoserer en nasjon, gjennom opprustning mot deres grenser. Når nasjonen(e) bygger opp et nødvendig forsvar for å skremme tilbake settes det igang propaganda-demoniseringog økonomiske sanksjoner fra de som styrer handel og verdensvalutaen. Dette enten det er/var mot Irak, Libya, Syria, Iran, Nord-Korea, Russland eller Kina. ( Eller en uønsket president i USA som ikke kunne styres.)
  Folk ser ikke ut til å bry seg; delvis fordi media er styrt av de samme kreftene , og dels fordi det settes igang «økonomikriser», klimakriser» eller «pandemier» som paralyserer folk og holder de i ro.
  «At VestImperialismen i løpet av de siste 25 årene har drept en millioner mennesker i krig spiller overhodet ingen rolle i dette regnestykket. »

  Målet har hele tiden vært En verden/En leder, og en valuta.
  Total kontroll og underkastelse.

  Skjønt slik historie kommer sjelden fram:

  Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
  «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.»

  Svar
 • «Raseriet som nå retter seg mot Russland fra Nato,kommer av at Russland kapitulerte ikke ved å gi fra seg Krim i 2014 og sammen med Hizballah-Iran reddet de Syria fra den totale Nato-tilintetgjøring»

  ‘ Norge deltar i operasjoner i blant annet Afghanistan, Irak, Litauen, Mali og Elfenbenskysten .’
  ..men vi må likevel trappe opp innsatsen ute, sier Huitfeldt.
  …. .. ta mer ansvar i Irak. ‘ ;-)
  https://www.nrk.no/urix/ap_-norge-ma-sende-flere-soldater-til-utenlandsoppdrag-1.15223309

  Hvilke land var det Irak , Syria, Libya og Afghanistan angrep igjen ?
  Norge… eller et annet Nato-land? Ingen? Men…

  Men Ukraina, og Krim, trenger vel vår hjelp? Russland er jo så krigerske, og ikke til å stole på. ;-)

  Svar
 • sunhunter61
  16 april 2021 10:02

  Kan være en ide å se litt på historien her. Den er ikke svart hvitt.
  I 1954 under Krutsjov ble det i det sovjetiske høyesterett bestemt at bl.a Krim og Donetsk skulle legges under den Sovjetiske Republikken Ukraina. Hvor de fikk fullmakt fra vet jeg ikke. Men vedtaket er der.
  I 1994 i Budapest signerte Ukraina blandt flere på en avtale med Russland om at alle atomvåpen i landet skulle overdras av Russland mot at Ukraina fikk beholde sine landområder.

  Og slik var det ment å være inntil oransje-revolusjonen der USA orkestrerte et direkte statskupp og fjernet sittende regjering i Ukraina. Mot alle konstitusjoner selvfølgelig. Dette gjorde Ukraina til i prinsippet en illegal stat.

  Krim og Donetsk har godt over 50% russisktalende. De så dette. Krim foretok en folkeavstemning, og over 90% ville inn i Russland igjen. Dette ‘godtok’ Russland og innlemmet Krim i landet igjen.

  Så hva med Budapest-avtalen? Vel Belarus klaget inn USAs handelsblokade av landet med referanse til den avtalen. USA sa med suveren forakt at den avtalen forholdt de seg ikke til lenger. den var gått ut på dato, må vite.

  Så spoler vi frem til 24 mars 2021. Ukrainas (illegale?) nasjonalforsamling bestemmer seg for at de skal innlemme bl.a. Krim igjen. Gitt at de egentlig er uten mandat, at Krims befolkning ønsker seg inn i Russland og at russerne selvfølgelig (i motsetning til Norge) hegner om sine egne, er dette for en krigserklæring å betrakte.

  Så kommer lett demente Biden og gjentar samme idiotiet som England gjorde med Polen før andre verdenskrig: «Vi støtter dere militært uansett!!». Som den tyske minoriteten i Polen, sliter den russiske minoriteten i Ukraina.

  Og Norge blir med som nyttig idiot.

  Svar
 • Ukrainas ambassadør Andriy Melnik oppfordret Nato-landene til å gi rask militær hjelp og ikke bare snakke fine ord. Og videre hvis ikke Ukraina ble Nato-medlem måtte de få hjelp til å skaffe seg atomvåpen. Potensialet for en større krig er der hvis noen hjelper Ukraina til å få atomvåpen. Karl den 12. gikk på et katastrofe nederlag mot den russiske Tsar Peter den Store i Ukraina og Russland er fortsatt total overlegen de øst-europeiske landene.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

EUs hydrogensatsing:

Å fyre for kråkene.

Forrige innlegg

Mossad base i kurdisk kontrollerte områder?

Kurdiske myndigheter og Israels etterretning i skjønn forening?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.