POSTED IN Coronavaksiner, Demokrati

Frivillig, sa de.

Det var også en løgn.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

«Anne»(42) sa opp jobben som jordmor: –Presset om vaksinering ble for tungt

Av Redaksjonen

–Jeg håpet at fornuften skulle seire, men til slutt måtte jeg velge: Jobben, eller vaksinen.

hemali kjenner «Annes» identitet. Hun ønsker å være anonym fordi hun opplever segregering og splid, og frykter mer av det dersom hun står fram.

_________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hemali
_________________________________________________________________________

Da munnbind ikke lenger var nok, da jeg ble jeg ansett som en fare for andre, da jeg satt der med de gravide i fullt smittevernutstyr bak visir … Da klarte jeg ikke mer. Jeg følte meg som mindre verdt, diskriminert, uthengt, det gjør noe med selvbildet. Jeg vil det beste for alle, jeg vil ikke smitte noen, men skulle en ikke iverksatt tiltak for de vaksinerte også, vi vet jo at de smitter like mye? Smitte fra vaksinerte gir ikke rabalder, hvordan kan de forskjellsbehandle på så dårlig faktagrunnlag? Bevisbyrden bør være deres, ikke min.

The Lancet, november 2021: Stigmatisering av uvaksinerte er ikke rettferdiggjort

Går utover psyken

I jobben som jordmor ble jeg utsatt for et voldsomt press, innimellom tvilte jeg: Gjør jeg rett i å si nei? Å stå i presset og usikkerheten, det gjør mye med psyken. Jeg har fått angst, hjertebank, jeg er svimmel, kvalm, uvel …
På nyåret 2020 ble vi drillet i basale smittevernrutiner, det virket planlagt fra Helsedirektoratet. Ett år senere startet vaksinepresset. Jeg stoler på at immunforsvaret mitt tåler en virusinfeksjon, jeg savner fokus på livsstil. I stedet blir vaksinene fremstilt som eneste redning. De representerer en helt ny metode som ikke er testet på mennesker før, jeg vil ikke delta i det eksperimentet. Jeg tok svineinfluensavaksinen, etter det har helsen vært dårligere, jeg tror at den kan ha trigget autoimmune reaksjoner.

to kvinner sitter på en benk med ryggen til

Som student lærte jeg å stille kritiske spørsmål

I studietiden ble vi opplært i å stille kritiske spørsmål, nettopp det har jeg gjort. Men plutselig ble den lærdommen lagt vekk. Skal vi ikke bruke kunnskapen vi har, men bare ukritisk ta stikket? Hvor ble det av kunnskapen om flokkimmunitet via eksponering for viruset? Desto mer holdningen er slik, jo mer skurrer det for meg. Og når WHO endrer definisjon av hvordan vi oppnår flokkimmunitet, da skurrer det enda mer:

WHO endret definisjon av flokkimmunitet
I løpet av fire måneder i fjor endret WHO definisjonen for flokkimmunitet. Juni 2020: «skjer via eksponering for virus, eller vaksinering». November 2020 var punktet om «eksponering for virus» fjernet. Kun «vaksinering» gjenstod.

Video: Sander Haugrud (24) var norgesmester i kickboksing. Nå ligger han med hjerteposebetennelse. Framtiden er uviss.


I et møte med personalsjef og leder trodde jeg at vi saklig kunne diskutere ulike tiltak. Men møtet startet med at jeg ble angrepet med at jeg er «vaksinemotstander». Jeg følte meg så alene, så presset, det er det mest forferdelige jeg har opplevd. De hadde bestemt seg. «Åssen har det vært for deg å ha en ansatt som ikke er vaksinert», spurte personalsjefen medfølende, henvendt til lederen min. Jeg angrer sånn på at jeg ikke tok opp samtalen. Jeg trodde at personalsjefen skulle være nøytral, det var stikk motsatt.

Trives med de gravide

Jeg passer ikke inn lenger, og det vil bare bli verre, jeg måtte komme meg vekk. Det er trist, jeg trives så godt med gravide. Men én del av jobben er å anbefale dem å ta vaksinen. Vi vet for lite, både på kort og lang sikt, da blir det vanskelig. Jeg forholder meg til flere kilder enn riksmediene. Jeg frykter alvorlige bivirkninger og senskader, det skremmer meg at vi vet så lite om dette. Jeg kunne nesten ønske at jeg ikke visste, at jeg kunne fortsette å leve i god tro.

Kontroll eller helse?

Jeg bekymrer meg når makthavere legger vitenskap til side for å få igjennom en agenda. Kan det tenkes at kontroll er vel så viktig som å beskytte befolkningen? Dersom vaksinering blir et krav, er det hinsides all fornuft og logikk. At jeg ikke har en jobb, får så være. Jeg er redd for konsekvensene for familien og meg selv, for oss uvaksinerte, kan de arrestere oss? Livet for oss uvaksinerte, hvordan skal det bli?

Jusprofessor Hans Petter Graver: – Smittevernsstaten har erstattet rettsstaten.

Det kjennes riktig å ha sagt opp, men psykisk er dette belastende. Jeg prøver å tenke positivt, men å finne en ny jobb, å arbeide med mennesker som uvaksinert …  Jeg bekymrer meg for barna mine også. Hva vil de møte av begrensinger i livet som uvaksinerte? Jeg er redd for hva myndighetene kan gjøre med oss «ulydige». Det de «får på oss», hva skal den informasjonen brukes til?

Jeg håper at medmenneskeligheten seirer til slutt.


Referanser

  • Høyesterett har i en prinsipiell avgjørelse fastsatt som norm at det er “et grunnleggende krav at det må foreligge samtykke fra pasienten for legebehandling…”
  • Videre: «et ledende synspunkt må være at pasienten må få informasjon som ikke utelukker vesentlige risikomomenter. Særlig har det betydning at det blir gitt opplysninger om slike risikomomenter hvor det er reelle valgmuligheter”.
  • Helseforskningsloven §§ 9, 10, 13 og 17, jf. forskningsetikkloven lister hvilke etiske rammer som skal overholdes for deltakere i forskningsstudier.
  • En studie publisert i The New England Journal of Medicine viser at vaksinene reduserer det naturlige immunforsvaret.
  • Denne studien viser at smitte- og sykdomsrisiko er høyere hos vaksinerte enn uvaksinerte.

Rapporter om bivirkninger fra ulike land. Forskning viser at kun 1-10% av faktiske bivirkninger meldes:

Canada: https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/reporting-adverse- events-following-immunization/form.html
Østerrike: https://nebenwirkungen.bund.de/nw/DE/home/home node.html Europa: http://www.adrreports.eu/en/index.html
Storbritannia: https://yellowcard.mhra.gov.uk/
Sveits:https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachun g/pharmacovigilance/patienten-innen.html
Sør-Afrika: http://www.savaers.co.za
Israel: https://www.gov.il/en/departments/guides/information-corona?chapterIndex=1 USA: https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/index.html Flere: https://vaers.hhs.gov/

Forsidebilde: Kuzzat Altay

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Det finnes effektive medisiner mot Covid-19.

Dødsfallene stupte etter at de ble tatt i bruk i Mexico City.

Previous Post

Setter North Stream 2 på vent.

Vil den «grønne» utenriksminiteren begå energi-selvmord?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.