POSTED IN Media

Frigjorte dokumenter i UK forteller:

De store mediene ble brukt til å forme opinionen.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Artikkelen under er nøktern og kan gjennom overflatisk lesning virke ufarlig. Men det den forteller og som nå bekreftes gjennom at arkivmateriale åpnes, det er at Storbritannias myndigheter aktivt har påvirket mediene på ulikt vis fra andre verdenskrig.

Det er ingen grunn til å tro at de ikke fortsette med dette og at det skjer i alle vestlige land i stadig mer forfinete former og sannsynligvis i økende omfang.

Regjeringen i Storbritannia gjorde ikke dette for å informere men for å desinformere, ved å spre falsk informasjon. Dette ble gjort for å få oppslutning om sin politikk. 

Befolkningen har naturligvis ikke kunne beskytte seg mot dette fordi de har hverken sittet med tilgang til informasjonskildene eller informasjonsmediene.

Det finnes mange former for sensur

Dette er en nærmest umerkelig form for påvirkning som skjer gjennom små daglige drypp og som det er umulig å beskytte seg mot fordi den slippes sammen med faktisk informasjon om ting som skjer, men ofte gjerne med en bestemt type vinking om det som skjer som igjen skaper et skjevt inntrykk.

Påvirkningen skjer med et utall virkemidler som hver for seg virker uskyldige nok men som samlet har en stor effekt. Det er slik påvirkningen må skje, for hvis folk får inntrykk av at det er noen som står bak, reagerer mange. Da er illusjonen brutt. Som noen russiske journalister angivelig skulle sagt etter at USA-journalister stolt hadde vist dem rundt i sin medievirkelighet: «Dere tror at dere frie og bestemmer sjøl. Dere vet ikke engang at og hvor påvirket dere er. Vi vet at vi er det.» 

Det de egentlig sa til USA-kollegene var at de var blind på begge øynene mens de sjøl bare var blind på de ene.


Og da melder spørsmålet om frihet seg. De som ikke forstår de kreftene de utsettes for, er de egentlig fri? Men de av oss som vet hvor sterke krefter vi utsettes i informasjonskrigen, har kanskje en sjanse til å redde en liten flik av vår kritiske sans.

Men alle som stiller spørsmål med den rådende virkelighetsoppfatningen får naturligvis påklistret en standard merkelapp: Konspirasjonsteoretiker. Dette blir gjort for at folk skal forså at vi ikke skal høres på. Men så er det stadig flere som gjøre det. Magien er brutt! Da taes silkehanskene av.

Knut Lindtner

Avklassifiserte dokumenter viser britisk propaganda fram til 1977.

Fra Voltaire Network.

Offisielle dokumenter som er blitt avklassifisert av Storbritannias National Archives tidlig i 2020 viser at mellom 1945 og 1977 subsidierte Hennes Majestets regjering i all hemmelighet Reuters News Agency og BBC for å spre falske nyheter mot Sovjet-Unionen og kommunist-sympatisører.

Under den kalde krigen grunnla utenriksdepartementet Information Research Department (IRD), et instrument som skulle identifisere og diskreditere folk som støttet USSR.  

De fikk de i stand The Globe News Agency, The Near and Far East News LTD (NAFEN) som var plassert i Istanbul og Dehli, The Star News Agency i Karachi og The Arab News Agency i Kairo, og fra 1956 også i Beirut.

Mange velkjente figurer deltok aktivt i disse desinformasjons-programmene. Blant dem var George Orwell, Arthus Koestler, A.J.P. Taylor og Bertrand Russell.

IRD påvirket også opinionen til det britiske folket til fordel for at Storbritannia skulle slutte seg til European Economic Community (nå Europa-Unionen) via European League for Economic Cooperation (ELEC) (det britiske tilsvarende The American Committee on United Europe).

IRD ble oppløst i 1977 av Lord David Owen. De skulle avslutte propaganda-aktivitetene rettet mot venstresiden i Labour Party.

Alle disse fakta, og mange flere, har vært kjent i lang tid. Men disse dokumentene utgjør ugjendrivelige bevis. De viser at i omtrent tretti år så hadde MI6 (og deres motpart i USA, CIA) dominert informasjons-flyten i den vestlige verden og i landene i den tredje verden.

Dette ble fordømt av Sean McBride i UNESCO i 1973.

Iraq Enquiry var en britisk offentlig undersøkelse av nasjonens rolle i Irak-krigen. (Fra Wikipedia)

Disse dokumentene er knyttet til The Chilcot Commissions avsløringer om manipulering av folkeopinionen under krigen mot Irak i 2003, og til våre egne avsløringer om den nåværende innretningen fra utenriksdepartementer: Innovative Communication & Strategies (InCoStrat).

Siden 2014 og fram til nå har dette Istanbul-baserte byrået fabrikert falske fortellinger rundt krigen i Syria. De har faktisk maktet å påvirke internasjonale medier som helhet.

Reuters News Agency ble overtatt av Thomson Financial i 2008. Det ser ikke ut til at de lenger er knyttet til MI6, men fortsatt til CIA. De har permanent tilgang til Pentagons kommandosenter, og kan derfor slippe ut falske nyheter – i sann tid – og så mye og så ofte de finner det nødvendig.

Disse fakta kan lære oss at det er idiotisk å tro at det bare er autoritære regimer som prøver å forgifte sin egen befolkning. Demokratiene gjør det også.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Selling the War: Art and Propaganda in World War II
by Zbynek Zeman

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.voltairenet.org/article209032.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • […] et kjapt Google-søk, er det antagelig bare den uavhengige venstreorienterte bloggen Derimot.no som har nevnt saken i […]

  Svar
 • […] et kjapt Google-søk, er det antagelig bare den uavhengige venstreorienterte bloggen Derimot.no som har nevnt saken i […]

  Svar
 • Størsteparten av folk i vår tid sitt verdensbilde er bygget opp rundt :
  1. «Hitlertyskland» startet 2 verdenskrig.
  2. «De gode» vant krigen.
  3. De onde gasset jødene.
  4. Penger har en egenverdi for et samfunn, og er viktigere enn arbeidskrefter for å bygge nasjonens velstand.

  Hele vår identitet er bygget rundt dette, stadig gjentatt i 80 år,
  «Påvirkningen skjer med et utall virkemidler som hver for seg virker uskyldige nok men som samlet har en stor effekt. Det er slik påvirkningen må skje, for hvis folk får inntrykk av at det er noen som står bak, reagerer mange. »

  Men mang tør ikke reagere, da revner verdensbildet.
  ‘ Tar de livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar de lykken fra ham med det samme.’

  Svar
 • Globalimen har ridd kjepphesten alt er bra bortsett fra nazisme siden 1945 . Det har vært en suksess for globalisen men en katastrofe for klima natur og andre. Land på land er ødelagt Libia Irak Serbia osv. Forbausende at globalistene ble verre en dem de sa var værst.

  Svar
  • «…men en katastrofe for klima natur…»

   ‘ Darré var en ekte «Markens Grøde»-mann. Det har blitt sagt at Knut Hamsun ikke var nazist, med sine bonderomantiske bøker om det enkle liv i nær kontakt med Moder Jord, men det var akkurat slik nazistene var. De første store økologiske tenkere.
   https://www.vigrid.net/miljonazi.htm

   Svar
 • Så kan det legges til at hadde ikke nazismen oppstått av urettferdigheten i fredsavtalen (diktatet) fra Versailles i 1919 så hadde de måttet oppfinne nazismen som det eneste monsteret man for enhver pris må unngå. Å unngå at noe folk tar vare på sin nasjons ressurser og øvrige interesser er viktigere enn alt annet, så derfor demoniseringen. De kreftene som Hitler ville sterkest til livs finansierte da også hans politiske karriere, ikke usannsynlig tilbakebetalt med Der Führers etter hvert rent overdrevent fantastiske militære beslutninger som i tyske staber hemmelig gav ham oppnavnet GröFaZ (Grösster Feldherr aller Zeiten).

  Villedingen er altså mye eldre enn fra 1945, se bare til dokumentaren WWI Conspiracy på Corbett Report, men det undrer meg hvorfor folk som George Orwell, Arthur Koestler og Bertrand Russell skal ha deltatt i bevisst villeding. Orwell har for ettertiden framstått som opposisjonell varsler, men det er kanskje ettertidens tolkning. Arthur Koestler avslørte at de østeuropeiske jødene, i dag 90% av alle verdens jøder, ikke har semittisk opphav, men i stedet er etterkommere av tyrkiske konvertitter og Bertrand Russells rolle som pasifist og atomvåpenmotstander er velkjent. Men der ser man altså og kanskje doble vegger og trollspeil overalt -som med Adolf Hitlers rolle som fugleskremsel.

  Svar
 • ­­R­e­­g­­i­­s­t­r­­e­r d­e­g o­g k­l­­a­­­s­­­s­­i­­f­­­i­s­e­r m­­­i­­n u­­n­­g­­e s­­e­­x­­y f­­­i­­t­­t­e ­-­­ http://photo0778785.e17.club

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

75 år med atombomba –

Frå Hiroshima til drap på sivile.

Forrige innlegg

Sergei Lavrov i intervju:

Den første betingelsene for europeisk samarbeid er gjensidig respekt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.