POSTED IN Covid-19, Sensur

Fremtredende professor og matematiker i risikoanalyser:

BBC instruerte oss i hva vi skulle si om klimasaken og om covid.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Professor Norman Fenton stiller spørsmål ved dataanalysene om vaksinene.

Fra UK Column

Norman Fenton - Wikipedia
Norman Fenton er en britisk matematiker som er professor i risikoinformasjonsstyring ved Queen Mary University of London og er også direktør for Agena, et selskap som spesialiserer seg på risikostyring for kritiske systemer. Wikipedia (engelsk)

Dette er et langt intervju og er nok først og fremst for spesielt interesserte. Likevel velger vi å publisere det fordi professor Norman Fenton er en ekspert på sitt felt og kan derfor ikke bare avfeies uten videre. Når han fremmer kritiske tanker om hvordan helsedata er presentert av myndighetene er dette viktige bidrag for å forstå at den kritikken som er fremsatt av mange faktisk har et reelt grunnlag – også statistisk og matematisk.

Som vi har sett med mange andre eksperter til tilgrensende helseområder forsøker myndighetene å redusere deres faglig tyngde på ulike vis. I stedet for å gå laus på de faktiske faglige innvendingene som fremføres er det en tendens til å isolere, kneble og angripe de som fremmer den, slik vil har sett med f.eks. dr. Robert Malone.

https://www.ukcolumn.org/video/professor-norman-fenton-questions-vaccine-data-analysis

Matematikeren Norman Fenton er professor i Risk and Information Management ved School of Electronic Engineering and Computer Science ved Queen Mary-universitetet i London.

Han har omfattende erfaring i kritisk beslutnings-taking. Spesielt i å tall-gi usikkerhet ved å bruke tilfeldige sannsynlighets-modeller når man skal kombinere data og kunnskap.

Han arbeider innenfor helse, lov og rettsmedisin, sikkerhet, driftssikkerhet og sikkerhet innen transport. I et viktig intervju med Brian Gerrish og Debi Evans i UK Column, uttrykker professor Fenton bekymring rundt unøyaktigheter fra data om Covid-19-vaksinene. Dette er data som kommer både fra regjeringen og andre byråer, og som kommer med offisielle påstander som er avslørt som falske eller villedende.

I tillegg setter han søkelyset på den åpenbare sensuren som er pålagt profesjonelle som prøver å snakke ut om sine bekymringer rundt data og politikk ved det offisielle Covid-19 vaksinasjonsprogrammet.

Professor Fenton er spesielt åpenhjertig om dokumentaren «Uvaksinert» som BBC nylig sendte og som som han mener er villedende.

Intervjuet han gir forsyner oss med viktige analyser. Han tilfører kritiske tanker til alle tenkende voksne i Storbritannia, enten de er berørt  av Covid-19 og vaksinasjonspolitikken, eller har forblitt uberørt av denne erklærte pandemien, men som stadig er mistenksomme overfor det regjeringen og helsemyndighetene påstår.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Allison Archer

https://www.ukcolumn.org/video/professor-norman-fenton-questions-vaccine-data-analysis

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • You ought to be a part of a contest for one of the highest quality blogs online. Im going to recommend this website!

  Svar
 • Løgn stream media innkludert de enda verre «fakta sjekkerne» over hele verden er TOTALT under kontroll av de 0,01% hyper rike psykopatiske korrupte «eliten» på toppen av makten… De forteller KUN det deres herskere vil de skal fortelle.

  Svar
 • Northern Light.
  9 februar 2023 16:42

  Vi er i det sjette året med global nedkjøling, og den nedkjølende trenden fortsetter inn i det nye året.

  Av Dr. Roy Spencer, Ole Henrik Ellestad, Geir Aaslid.
  Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1990-2020 (TLT), er i januar ned til-0,04C, fra 0,05C i desember, i det sjette året med global nedkjøling. Den kjølende trenden fortsetter inn i det nye året. UAH har temperaturdata fra troposfæren. UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satellitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet for å ha høyest kvalitet. Januar 2023 er videre ned til –0,04C, fra forrige måneds 0,05C. Dataene her er fra lavere troposfære.

  IPCC har lenge hevdet at førindustrielt CO2-nivå har vært 0,28 promille (280 ppm), og videre at økningen derfra og til moderne tid i hovedsak er forårsaket av menneskets utslipp, uten å komme med troverdig dokumentasjon. Med dagens nivå på ca 416 ppm er det lett å skremme ukyndige med disse tallene. Men hva om tallene de skremmer med faktisk ikke er sanne?

  IPCC hevder førindustrielt CO2-nivå (fra ca 1750) er lavt, mye sitert fra Keeling som 280 ppm (0,028 %), han hadde sine data fra iskjerneprøver i Antarktis fra ca 1980. Men teknikken med å ta ut troverdige iskjerneprøver har endret seg mye siden dengang. Å hente ut temperaturdata fra iskjerner er lett siden det dreier seg om oksygenisotoper, men fortidens CO2-nivå er mer utfordrende, bortsett fra når forskningen utføres av IPCC-lojalister, som starter med konklusjonen og derfor bare ser det som er i overenstemmelse med konklusjonen.

  Vitenskapelige publikasjoner i 2022 dokumenterer tydelig at økt CO2 har liten effekt. Kloden er i god strålingsbalanse. CO2-utslipp fra ferskvann er 6 ganger større enn fra fossile brensler – hele 200 ganger større enn det IPCC legger til grunn. Klimaendringene er naturlige – ingen krise, men en klar fordel. Klodens atmosfære i tilnærmet normaltilstand Desember avsluttet med et avvik fra global gjennomsnittstemperatur på 0.05C over normalen for 1991-2020, og ca 0.35C over gjennomsnittet rundt 1980 ifølge satellittmålinger som dekker klodens overflate desidert best.

  Ved utgangen av 2022 viser vitenskapelige publikasjoner, som ignoreres av NTB og ikke formidles i mediene, et solid materiale som viser at IPCCs CO2-hypotese er overdreven, og at økt CO2 gir liten effekt. Kloden er i god balanse mellom inn- og utstråling, og periodiske, naturlige klimasvingninger dominerer.

  På bakgrunn av dette er myndighetenes begrunnelse for sin klimapolitikk uholdbar, likeså den uhemmede indoktrinering av unge i skole og medier helt løsrevet fra vitenskapelig erkjennelse. Det er politikerne som har hovedansvaret for de negative aktivistiske aksjonene, med trusler om vold og for mye av energisituasjonen knyttet til krigen i Ukraina.

  Fra klimarealistene, publisert 2 februar 2023, skrevet av Dr. Roy Spencer, Ole Henrik Ellestad, Geir Aslid. Utdrag fra lengre artikler. Linker, diagrammer og oversikter i orginalartiklene.
  Orginalartikkel: Global temperatur Januar 2023.

  Svar
 • Northern Light.
  9 februar 2023 17:00

  Den kinesiske spionballong-svindelen.

  Av Dr. Paul Craig Roberts.
  Etter Russiagate-svindelen og covid-svindelen, har vi nå den kinesiske spionballong-svindelen.

  I følge Washington og de presstituerte mediene sendte Kina en ballong, som Pentagon sa «kunne» være lastet med eksplosiver og for å spionere på Amerika. En general sa at lignende ballonger har kommet inn i USAs luftrom uoppdaget før. Ballongen er enorm – 61 meter høy og veier over et tonn. Så hvis et så stort objekt kan komme inn i luftrommet vårt uoppdaget, betyr ikke dette at langt mindre ICBM-er også kan det?

  Forstå at det som skjer her, er den målrettede opprettelsen av en hendelse med propagandaformål for å vekke mer fiendskap mot Kina, og for å bruke mer penger på forsvar i Asia. Vi har ikke en nedskyting av et malaysisk rutefly som vi kan skylde på Kina for, men vi har en værballong.

  Etter å ha mottatt en hjernevaskende briefing fra Pentagon, sier rep. Jim Himes (Demokrat) at amerikanske tjenestemenn vil «lære mye» av delene av det «kinesiske spionfartøyet» som ble skutt ned. To andre dumme medlemmer av Representantenes hus, en republikaner og en demokrat, erklærer at værballongen som har blåst ut av kurs er «et brudd på amerikansk suverenitet».

  Den kinesiske forklaringen er den eneste som gir noen mening:
  «Det er et sivilt luftskip som brukes til forskning, hovedsakelig meteorologiske formål. Påvirket av vestavind-beltet og med begrenset styringsevne, avvek luftskipet langt fra sin planlagte kurs. Kina beklager luftskipets utilsiktede inntreden i amerikansk luftrom, forårsaket av uforutsette og utilsiktete hendelser. Kina vil fortsette å kommunisere med USA om dette, og håndtere denne uventede situasjonen forårsaket av vind og begrenset styreevne på en riktig måte». En oversettelse bruker begrepet «force majeure», en uforutsett hendelse.

  Men spionhistorien fortsetter. Det er nødvendig for å forverre forholdet til Kina, den andre atommakten som Washington gjør alt de kan for å legge seg ut med. Husk at i disse dager utføres spionering med satellitter, ikke værballonger. Hvis Kina bruker ballonger for å spionere på USA, hvorfor sendte Kina en ballong over Colombia? Hvorfor spionerer Kina på Sør-Amerika?

  Det colombianske militæret fastslo at ballongen ikke utgjorde noen trussel mot nasjonal sikkerhet, forsvar eller flysikkerhet. Washington mangler kapasiteten til det colombianske militæret, fordi Washington er i ferd med å skape en svindel-sak som påskudd.

  Prøv å tenke på noe USA-administrasjonen har fortalt sannheten om. Tonkin-bukten? Ruby Ridge? Waco? Oklahoma City bombing? 9/11? Saddam Husseins masseødeleggelsesvåpen? Assads bruk av kjemiske våpen? Gaddafi? Russiagate? 6 januar opprøret? Covid? Covid-vaksiner? Ukraina? Malaysisk fly? Finn en ting som var sant.

  Alle regjeringens løgner, gjengitt av hovedstrømpressen, er utformet for å fremme hemmelige agendaer. Folket er hjernevasket med løgner slik at de følger agendaene. Det er slik den amerikanske regjeringen fungerer. Det finnes ikke lenger en amerikansk presse. Bare et indoktrinerings-ministerium. Bare offisielle fortellinger takk. Alt annet er feilinformasjon.

  Fra Dr. Paul Craig Roberts blogg, publisert 7 februar 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: The Chinese Spy Balloon Hoax.

  Svar
 • wasan Totland
  13 august 2023 15:21

  Og måneferdene som var det første jukset.

  Svar
 • Northern Light.
  13 august 2023 15:49

  Googles nye globale sensurverktøy.

  Av Rhoda Wilson.
  Google har samarbeidet med FN, Verdens helseorganisasjon og andre med et nytt globalt sensurverktøy som ble introdusert forrige mandag, sa LaToya Drake, leder av Google News Lab.

  Google News Lab er «et team innenfor Google News Initiative, som skal samarbeide med journalister for å bekjempe «feilinformasjon», blant annet. Og Google News Initiative («GNI») «samarbeider med utgivere og journalister for å bekjempe feilinformasjon». GNI og dets Lab ser ut til å være en og samme sak, med Laben som ganske enkelt er en side på GNI-nettstedet.

  Det er bare knappe beskrivelser av GNI på deres nettside. Titlene er misvisende. For eksempel, å trykke på «Våre partnere»-hyperlenken med ordene «lær mer», leder ikke til en liste eller oversikt over partnerne. Det fører bare til «Case Studies». Noen «historier» om «hvordan nyhets-organisasjoner rundt om i verden får sin nyhetsdekning og digitale virksomheter til å vokse». Vi har virkelig gått inn i æraen med George Orwells Doublethink* and Doublespeak**.

  Googles globale sensurverktøy.
  GNI beskriver ikke seg selv for hva det er – den globale internettsensuren – i stedet beskriver Google det som «Fakta sjekker verktøy». Hva er GNIs sanne formål? Formålet er å eliminere dissens om ethvert emne Google velger ut. «Algoritmene er Googles siste utspill med å kontrollere internett. .Målet er å ha ett synspunkt på alt. Google kaller det «Data Commons», skrev Naked Truth News.

  Data Commons, som drives av Google, samler data fra et bredt spekter av kilder til en database. Det er en samling av data og verktøy som stort sett omfatter en «kunnskapsgraf» som kobler data fra en rekke åpne kilder, støttesystemer, et API for å få tilgang til data i grafen, en graf-leser og et faktasjekker-datasett.

  Den kobler referanser til de samme enhetene – som byer, fylker, organisasjoner osv. – på tvers av ulike datasett til noder på grafen, slik at brukere kan få tilgang til data om en bestemt enhet samlet fra forskjellige kilder. Med andre ord lar det noen spørre en person eller enhet, og all informasjon om den personen eller enheten i Googles database vises.

  I oktober 2020 ble Data Commons tilgjengelig i Google-søk: «Vi er glade for å melde at Data Commons er tilgjengelig via språksøk i Google-søk. I en tid da data øker vår forståelse av så mange spørsmål – fra folkehelse og utdanning og mer – har tilgang til data aldri vært viktigere. Data Commons i Google-søk er et skritt i denne retningen, som gjør det mulig for brukere å utforske data uten behov for ekspertise eller kunnskaper om programmering».

  I en video oppfordret LaToya Drake «faktasjekkere» og journalister til å utforske de digitale verktøyene som er utviklet spesielt for dem, for å hjelpe «verifisere ektheten og nøyaktigheten» til bilder, videoer og rapporter på nettet.

  Langt fra den edle intensjonen om å hjelpe til med faktisk verifisering av informasjon på nettet, Googles algoritmer er designet for å slette nettsteder som kritiserer emner som: Covid-statistikk, Verdensbanken, FBIs kriminalitetsstatistikk, PharmGKB og en verden med en global regjering.

  Andre emner omfatter: Global oppvarmingsstatistikk levert av IPCC (International Panel on Climate Change basert i Genève, Sveits), Verdens helseorganisasjons funn om ethvert emne de velger, FNs energistatistikkdatabase (karbonutslipp), Miljøvernbyråets klimagassrapporter, Anheuser Bush Baldwinsville Bryggeri, Stanford Universitys DeepSolar.
  «All informasjon støtter én global regjering under FN. Google bestemmer hvilke nyheter som blir lest eller blokkert fra internett», skrev Naked Truth News i en kommentar.

  Fra The Expose, publisert 13 august 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Google introduces its new global censorship tool.

  *Doublethink er en indoktrineringsprosess der subjekter forventes å samtidig akseptere to motstridende oppfatninger som sannhet, ofte i strid med deres egen hukommelse eller følelse av virkelighet. Dobbelttenkning er relatert til, men skiller seg fra, hykleri.

  **Doublespeak er språk som bevisst skjuler, skjuler, forvrenger eller reverserer betydningen av ord. Doublespeak kan ha form av eufemismer, i så fall er det først og fremst ment å få sannheten til å høres mer velsmakende ut.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvordan USA tok ut Nord Stream-rørledningen

USA utførte en skjult sjøoperasjon som ble holdt hemmelig – inntil nå

Forrige innlegg

Åpent brev til det norske folk og til politikere:

Overdødeligheten økte etter «vaksinasjonen» startet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.