POSTED IN Europa, Krig-fred

Freden er det viktigste spørsmålet.

Det må skapes en sikkerhetsordning for alle europeiske land.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Krig eller fred i Europa

Av Olav Boye

Det pågår en vanvittig militær opprustning i Europa. I Norge skal regjeringen bruke 600 milliarder kroner til militære formål i de nærmeste årene. De påstår at Russland er en trussel mot Europa og vi må følge USA og NATOs krav for å bevare vår frihet og selvstendighet. Vi konstaterer at et enstemmig Storting følger regjeringen, ingen motstand mot NATO eller den politiske påstanden om trusselen fra Russland. Hvis vi skal tro president Putin er det ingen grunn til å tro at han vil angripe Norge og Europa, det kan bare skje hvis NATO fortsetter sine provokasjoner eller angriper Russland. Norge har alltid levd i fred med den store russiske nabo.

Hva er situasjonen i Russland etter avslutningen av Sovjetunionen? Vi husker at Michael Gorbatsjov sa at Sovjetunionen ikke lenger kunne ta ansvar for de øst-europeiske landene og la ned Warszawapakten. Når Sovjetunionen opphørte ble landet delt opp i en rekke nye land, hvor flere millioner russere havnet utenfor Den russiske føderasjon. Den nye presidenten Boris Jeltsin trodde at Russland kunne bli en del av den vestlige verden. Jeltsins folk la ut statlige selskaper på billigsalg og de såkalte oligarkene stakk av med enorme verdier. Det ble til stor skade for russiske økonomi. Mange av oligarkene dro til utlandet med lomme fulle av penger, noen ble tilbake og tilpasses seg Putin ny lover, mens noen havnet i fengsel for sine kriminelle handlinger. 

Ved århundreskifte var Russland ned for telling, folk hadde mistet halvparten av sin levestandard, millioner var uten jobb og inntekt. Den russiske militærmakten var i forfall. På dette tidspunkt ble Vladimir Putin valg til nye president, – han ble Russlands redningsmann. Alt snudde til det bedre og de fleste i Russland så på Putin som sin sterke leder. Ved siste presidentvalg var det fire kandidater, Putin ble valg med 70 prosent av velgerne. De tre andre partiene delte naturlignok de siste stemmene. I Norge er det vanlig å kalle Putin for diktator på grunn av den store oppslutningen han fikk. Det var tros alt millioner av russere som ikke stemte på han, men på de tre andre presidentkandidatene, hvordan kan Putin den bli diktator?

Russland er verdens største land

Russland har enormt arealer, med store forekomster av olje, gass og mange ulike mineraler som moderne industri trenger. I USA foreligger flere planer om å angripe og svekke Russland, for å dele landet opp i fra 7 til 40 selvstendige stater. Den amerikanske imperialismen lever på tross av mange militære nederlag. USA aggressive politikk mot Russland er ikke i interessene til de europeiske statene, derfor må Europa ta et oppgjør med USA, stoppe okkupasjonene av europeiske land og ta sine atomvåpen tilbake til USA. Det er også i Norges interesse.

Militære eksperter uttalte nylig at hvis NATO hadde opphørt samtidig med Warszawapakten, ville det ikke vært krig i Europa i dag. Da må vi fastslå at spørsmålet om krig eller fred i Europa, er at NATO er problemet og må forsvinne snarest mulig. En slik holdning er i strid med regjeringen og Stortingets enstemmige støtte til den kompakt militær oppbygging, på bekostning av andre viktige samfunnsoppgaver. En liten tanke: Hvis regjeringen hadde tatt 4 milliarder av de 300 til militære og gitt disse til landbruket, vil det tilfredsstilt bønder og småbrukere, det ville dempet matvareprisene og penger til å åpne opp nedlagte bruk, og vi hadde nådd nasjonens mål om større sjølforsyningsgrad.

Det heves at Russland uprovosert har angrepet Ukraina med en fullskala krig. For å avklare det må vi gå tilbake i tid, til da Ukraina hadde en folkevalgt president, som forsøkte å balansere landet mellom Russland og EU, men EU aviste en slik plan. Senere har USA og NATO aviste alle forslag på en fredsløsning i Ukraina, Minsk I og II, fredsavtale i Tyrkia, for å nevne noen. Krisen førte til opptøyer, i spisen med nazister som etterkommere av Stephan Banderas, som slåss med Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. I 2014 ble det gjennomført et CIA-styrt kupp som kastet den folkevalgte presidenten og fikk et styre med oligarker og nazister. Bak sto USA som tok kontroll med landets ressursers og finanser. I 2022 hevdet et amerikanske revisjonsfirma at mer enn 70 prosent av alle pengene fra USA forsvant på veien, mest sannsynlig til de 50 oligarkfamiliene i Ukraina.

Maidan-opprøret var et statskupp mot landets folkevalgte president.

Til presidentvalget i 2017 ble en komiker uten politisk erfaring, Volodymyr Zelinski, valgt til president. Han var en del av oligarkene og har utvilsomt fått sin del av pengestøtten fra andre land. Zelinsky skal eie personlig eiendommer i flermillioner dollar klassen i England (2), Miami (2), Toscana, Spania og nå sist på kysten av Egypt. Det var naturlig at vår statsminister Jonas Gahr Støre stille Zelinsky spørsmål om hvor han hadde fått alle pengene han disponerte, når de sist møttes i Kiev.

Zelinsky fikk stor oppslutning i valget fordi kan lovet å respektere de millioner av russisktalende, jobbe for en forening mellom folkeslagene i Ukraina og få slutt på den enorme korrupsjonen. Etter valget var alt dette glemt og krisene fortsatte i Ukraina, som nå hadde vedtatt at alle russere skulle forlate Ukraina. Faglig organisasjoner og partier på venstresiden ble forbudt. Over hele Ukraina kom det statuer av nazihelten Banderas, mens russiske statuer av krigshelter og kunstnere ble fjernet.

Etter kuppet i 2014 ble ukrainske soldater satt inn mot den russiske befolkningen i Dombas-region i øst, mer enn 14.000 ble drept før Russland gikk inn med sine styrker i 2022, for stoppe massakrere. I mellomtiden hadde innbyggerne i Dombas-region organisert militser for å forsvare seg, hvor de uoffisielt hadde fått både våpen og mannskaper fra Russland. NATOs propaganda hevder at Russland inntreden i den ukrainske borgerkrigen var uprovosert og en fullskala angrepskrig. Denne løgnen har blitt sannhet i Norge og resten av Europa. Denne løgnen er årsaken til at vi skal hate Putin og Russland. Denne løgnen er basis for NATO skal ruste opp for å angripe og svekke Russland, så kan USA og NATO forsøke å nå sine imperialistiske mål. Vi vet at Russland ikke ønsker en krig i Europa og men at de ønsker fred og samhandel med sine europeiske naboer. Hvorfor er ikke det også norsk politikk? Hvor er opposisjonene i Stortinget og folket mot NATO og USAs galskap? Hvem er ført bak lyset?

Det neste spørsmålet vi må stille oss, hva er den beste strategien for å skape nedrustning og fred i Europa. President Putin har flere ganger foreslått en alleuropeisk sikkerhetsordning. Forslaget er ikke tatt på alvor i Europa, Putin og Russland er vår erklærte fiende. Russland har markedsøkonomi som resten av Europa, russene er et meget religiøst folk, deres president er folkevalgt med stort flertall, så hva er problemet? En mulighet er å ta president Putin på ordet og ta initiativ til å avklare hva han mener. Det kan oppnevnes en delegasjon med toppdiplomater fra ulike europeiske land, som ber om å få komme til Moskva, satte seg ned med Putin og hans folk, med sikte på å komme fram til en felles forståelse av hva en mener med en alleuropeisk sikkerhetsordning.

En slik felles plan må debatteres i alle europeiske land for å komme fram til en enighet om en ønsker en alleuropeisk sikkerhetsordning. Her er masse detaljer som må avklares, men alt vil stå på vilje til den politiske eliten til å finne de riktige løsningene. En alleuropeisk sikkerhetsordnet vil betyr at NATO går over i historien og at USA må finne andre leiesoldater til deres framtidige angrepskriger mot land som ikke tilpasser seg USA krav til underkastelse. Det vil bety at Ukraina blir en stat på linje med resten av statene i Europa, men Russland må få korrigeringer av noen av sine grenser som er klart urettferdige for russere som ønsker å leve i Den russiske føderasjon. Russland må rette opp Boris Jeltsins dårlige politiske håndverk da Sovjetunionen opphørte, Krim til Russland er allerede avklart.

Hvor er biene blitt av?

Det er mange i vårt land som ikke er bekymret for Russland og Putin eller Kina. For min egen del har jeg andre bekymringer: Jeg er bekymret over at insektene forsvinner, det er tre år siden det var bier på min balkong med masse blomster. Jeg er bekymret over World Economic Forums planer om kraftig reduksjon av verdens befolkning og utviklingen av kunstig intelligente vesener. Til slutt er jeg bekymret over Wall Steet-bankene som Blackrock, som stadig vokser seg sterkere og har styringen med flernasjonale selskaper og internasjonale finansinstitusjoner. De er de riktige globale herrene som også styrer våre liv, også om det skal være krig eller fred i vår verdsdel.

Konklusjon: Krigsforberedelsene i Norge og Europa nå stanses umiddelbart. Norge og Europa må respektere Russlands sikkerhetsbehov. Norge må få Europa til å ta initiativ til en alleuropeisk sikkerhetsordning. Europeiske land må tre ut av NATO, ikke minst på grunn av NATOs løgner og propaganda, som feilinformerer det europeiske folk slik at krig med Russland er det eneste alternativet. Nå trenges det vilje og handling.

olav.boye@gmail.com

Forsidebilde: Thomas Rey

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Steinar Åge Brenden,
  15 mai 2024 17:06

  Olav Boye treffer blinken igjen. Folk med politisk innsikt er livredde for en ny storkrig i dag. Svaret på dagens situasjon er ikke flere våpen og mer opprustning. Svaret er å holde de politiske kanaler åpne, dialog, tillitsskapende handlinger, en felles europeisk sikkerhetsordning (OSSE?) slik Boye skisserer. Russland vil aldri angripe NATO uprovosert, men de vil svare på angrep, om noen skulle tvile på det. Frankrike vil sende tropper til Ukraina, sist ute er Estland, de vil også sende tropper til Ukraina. Sjøl om man så godt vet at dette er starten på en ny stor krig i Europa.
  Dette skaper krigsangst hos mange. Og den er i høy grad berettiget.

  Svar
 • Kai Bråthen
  15 mai 2024 21:53

  Larry Fink har sagt at krigen i Ukraina har stanset globaliseringen, dvs FNagenda2030 som er zionistenes våte drøm om verdensregjering.
  Utvidelsen av BRICS+ vil gjøre drømmen vanskeligere å oppnå.
  I denne settingen blir tanken om fred helt virkelighetsfjernt. Les hva de planla for 170 år siden.
  Zionismens planleggere

  https://www.azquotes.com/author/9564-Karl_Marx

  https://thepeoplesvoice.tv/karl-marx-employed-rothschilds/

  https://yogaesoteric.net/en/karl-marx-was-rothschilds-third-cousin/

  https://www.azquotes.com/author/11665-Albert_Pike

  https://www.azquotes.com/author/6631-Theodor_Herzl

  https://goyimgazette.com/protocols-of-the-learned-elders-of-zion/?fbclid=IwAR2g_g-GN95rvWBzkVg3E9aj6DKDQc_mlnDp6pem4DbQYZTUB5mh5paL6sg_aem_AeUKINU_GHrQRExLIoK_tOkI762VRqTxzaI7GbRrOU-DaOLXPhHhyPZWg0cMSuLWkco

  Svar
  • Ja, K.B.:

   «Larry Fink har sagt at krigen i Ukraina har stanset globaliseringen, dvs FNagenda2030 som er zionistenes våte drøm om verdensregjering.»

   Hva er en » en trussel mot Europa »

   Hva /hvem stopper de enkelte nasjoner å fritt bygge velferd i sin egen nasjon?

   Hva er viktig .
   Globalisme, – eller den enkelte frie nasjon bruk av egne arbeidskrefter til egen velferd og oppbygging?
   Penger /de trojanske hestene, eller nasjonens realverdier og arbeidskrefter?

   Noen vil ha totalkontroll og vil bekjempe frie nasjoner.

   Nå som i 1933/39.

   Svar
 • Ja Olav Boye , sånn er det med den tingen .Du tar med hele bildet . Natos eksistensberettigelse er å ha en fiende . USA er ikke interessert i en sikkerhetsordning i Europa. Og vi skjønner ikke vårt eget beste.

  Svar
 • Tor Larsen
  19 mai 2024 10:41

  Et nesten for bra innlegg av Olav Boye. Informasjonen er rett, kan ikke motsies med fornuft og appellene han kommer med er riktige, men jeg tror ikke det går hjem dit det kunne gjort effekt. Hos oss anses en politisk flertallsbevegelse i noen nasjonal interesse å være et diktatur og ingenting annet enn at ingenting skjer vil få makt. Dermed vil de som står bak USAs kriger få allmakt. De er selvfølgelig det militær industrielle komplekset som nå får statlige midler til å produsere våpnene og ammunisjonen for Ukraina, som gjennom storbankene eier Ukrainas krigsgjeld, som allerede eier mer enn 30% av Ukrainas produksjonsjord, som på forhånd hadde kjøpt opp alt kornet som ble eksportert i 2022 og hvor 4% gikk til de fattigste landene som var argumentet for å få eksportert, i hvis interesse ukrainsk lov om å legge alle statens tilganger ut for internasjonalt salg har pant i resten og som allerede i 2022 fikk kontrakten med USAs regjering om gjenoppbyggelsen av Ukraina.

  Dessuten, men ikke minst, så har de fra før begynnelsen hatt utsikter til å slå til seg Russland gjennom destabilisering (se Rand Corp. raport: Overextending and Unbalancing Russia) og krig. En av USAs best ansette investorer og rådgivere, Martin Armstrong fra Armstrong Economics har skrevet boka «The Plot to Seize Russia» og fikk sine problemer av det. Det er et under at han overlevde. https://www.armstrongeconomics.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Plot-to-Seize-Russia-Intro.pdf

  Intrt norsk forlag vil noensinne utgi en slik eller lignende bok. Det har blitt gjort slike forsøk på å skape sikkerhetordning for alle europeiske land før og det gikk ikke. De økonomiske interessene er for store; de infiltrerer overalt for lett, de forvrir og de eier meningsdannelsen gjennom såkalt «frie medier» -et latterlig uttrykk. For å sette det helt på spissen og slik illustrere ironien og galskapen så avslutter jeg bidraget ved å føye til det tyske nazipartiets tidlige forsøk på å realisere noe de da måtte ha forstått. Partiprogrammets punkt 11-18 (av 25):
  Vi krever derfor:
  11. Avskaffelsen av inntekter som ikke er opptjente gjennom arbeid.
  12. På grunn av de enorme oppofrelsene av liv og eiendom som kreves av en nasjon i alle kriger, så må personlig profittering bli bedømt som en forbrytelse mot nasjonen. Vi krever derfor den hensynsløse konfiskeringen av krigsprofitt.
  13. Vi krever nasjonaliseringen av alle forretninger som har blitt omdannet til selskaper og stiftelser.
  14. Vi krever profittdeling i store industrier.
  15. Vi krever utstrakt utvikling av alderspensjon.
  16. Vi krever opprettelse og vedlikehold av en sunn middelklasse, den øyeblikkelige sosialiseringen av store kjøpsentere, deres billige utleie til mindre handelsfolk og at de største hensyn skal bli tatt til alle mindre handelsfolk når det gjelder kommunale og statlige bestillinger.
  17. Vi krever en jordreform passende til våre nasjonale behov; en lov for ekspropriasjon av jord til felles gode uten kompensasjon, avskaffelsen av jordleie og forbud mot all spekulasjon angående jordeiendommer.
  18. Vi krever hensynsløs rettsforfølgelse av dem hvis aktiviteter er i motsetning til den felles interesse. Vanlige kriminelle, lånehaier, profitører, osv. må bli straffet med dødsstraff uansett rase eller tro.

  De kan altså med full rett og dokumentert hevde at det er nazistisk å hindre krigsprofitt basert på komplott for å få til mord og drap. Ironien er med det fullkommen og som det ser ut så må Djevelen være en stor humorist.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Bak godkjenninga av Pfizer-vaksinen.

Svindel og korrupsjon så det holder.

Forrige innlegg

Skuebrød:

USA planlegger at Gaza-hjelpen skal mislykkes.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.