POSTED IN Midt-Østen

Fransk ambassadør:

Vestlige medier skrøt opp banditter og forskjønnet kjeltringer.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

«I Libya og Syria favoriserte vestlige medier angripere og kriminelle»

Ambassadør Raimbaud:

“Bashar al Assad tar ikke feil når han sier at ingenting vil endre seg generelt mellom en republikaner og en demokrat, mellom Trump og Biden. Ingenting vil endre seg for den arabiske verden og spesielt for Syria. » Dette ble forklart til oss av Michel Raimbaud, en erfaren fransk diplomat, professor i internasjonale relasjoner og forfatter av flere populære bøker om Midtøsten. Etter en lang karriere som ambassadør i regionen så han på nært hold begynnelsen på den såkalte «Arabiske våren» som for Raimbaud var hendelser «manipulert av aktivister opplært i Vesten av vestlige NGO-er». Og igjen: «Disse hendelsene, som i ti år har sådd kaos og ødeleggelse» har skapt «en atmosfære av åpen krigføring i de fleste arabiske land». Med et veldig mistenkelig unntak. Den franske ambassadøren påpeker: «Oljemonarkiene (Saudi-Arabia og Gulfstatene) er på merkelig vis spart».

Skaden som ble utrettet var enorm. Land er ødelagt og folk fortvilte. Men den syriske motstanden, som Raimbaud understreker i sitt intervju, markerte et historisk vendepunkt, der NATO og dets prosjekter a la Libya ble beseiret: «Syria er ødelagt, men det har ikke blitt beseiret og delt opp i småstykker. Etter ti år med nådeløs krigføring et kollektivt angrep. Det bør bemerkes at Russland, men også Kina, i fellesskap utvikler et kraftig strategisk samarbeid, og at de begge støtter Syria i møte med vestlig islamistisk aggresjon.»

INTERVJUET

Michel Raimbaud, 2021 markerer 10-årsjubileet for den såkalte arabiske våren. Hvilken vurdering kan vi gjøre?

La oss først spesifisere at protestbevegelsene som brøt ut fra desember 2010 (i Tunisia) til våren 2011 åpenbart ikke er politiske «vårer», eller «fredelige og spontane revolusjoner» for demokrati og menneskerettigheter. Selv om de opprinnelig tiltrakk seg folk som i god tro kjempet mot korrupsjon og autoritære regimer, ble det snart tydelig at bevegelsene ble holdt nøye øye med, trent og manipulert av aktivister opplært i Vesten av vestlige NGO-er, med standardiserte teknikker for mobilisering, propaganda og organisering. Teknikkene var lært i felten takket være fargerevolusjonene som førte til oppstykkingen av det tidligere Jugoslavia på 90-tallet (OTPOR-bevegelsen = motstand).
_____________________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
_____________________________________________________________________________________

Av de dominerende mediebedriftene har de blitt beskrevet som «kamper for demokrati og menneskerettigheter». Hva var de egentlig?

Kravene gjaldt statssjefers avgang, regjeringsskifter og reformer med sikte på å svekke eller ødelegge staten, institusjoner, hærer (prioriterte mål for «revolusjonære» alltid inspirert fra utlandet, av Vesten og Israel). Appellen til demokrati og menneskerettigheter er lokkemat som er ment å tiltrekke seg sympati fra vestlige beskyttere og «venner». Disse organiserte, orkestrerte og manipulerte opprørerne, som snart var tungt finansiert og væpnet fra utlandet (de angelsaksiske landene via NGO-er) degenererte til konflikter og kaotiske situasjoner og spredde seg fra land til land, fra Maghreb til Mashrek.

Denne kaskaden av tragedier er ikke en rekke av isolerte og spontane borgerkriger, som antydet av den falske versjonen som ble kringkastet i Vesten for å skjule den tunge innblandingen fra Det atlantiske imperiet. Til sammen utgjør de komponentene i en plan for destabilisering og ødeleggelse (vi kan ikke gjenta dette nok) orkestrert, klekket ut og teoretisert av Amerika, deres engelske foreldre og deres israelske gren. Dette foretaket er åpenbart avhengig av stafetter, medskyldige, allierte i alle de berørte landene: i forgrunnen de islamske ekstremistiske kreftene: ofte Det muslimske brorskap, sponset av Tyrkia og Qatar eller bevegelsene påvirket av wahhabier i Saudi-Arabia eller De forente arabiske emirater eller andre Gulf-land. Uten denne åpne, og til slutt medgitte, alliansen av stakeholders mellom Vesten og Israel på den ene siden og  islamistiske stater og styrker den andre, ville det ikke ha skjedd noen «revolusjoner», som tok forskjellige former og oppleve ulike utviklingstrekk.

Fra Tunisia til Libya skjedde det en rask opptrapping. Den opprinnelige planen for å eliminere Gaddafi ble hoppet over, og det ble nødvendig å gripe inn med en kriminell krig, der virkningen fremdeles merkes i dag. Var det motstanden til det syriske folk som stoppet Washingtons plan for fullstendig destabilisering av området?

De første resultatene ble umiddelbart merket i Tunisia, deretter i Egypt (med styrtingen av Ben Ali og Mubarak etter noen uker). Valgprosessene gjorde at det rigide pietistiske muslimske brorskapet til makten, så kom politisk ustabilitet, usikkerhet og destabilisering. I Algerie og Mauritania ble en første «vår» rapportert i januar 2011, og kvalt. Likeledes i Marokko, der kongen raskt fikk kontroll over situasjonen, og i Bahrain, der Saudi-Arabia grep inn for å redde det sunnimuslisme dynastiet mot en shiamuslimsk befolkning.

Uroen stoppet aldri. «Revolusjonen» grep tak i Jemen og blir til borgerkrig: den varer ennå. Libya og deretter Syria blir rammet. Gaddafis Jamahiriya opplevde en ulovlig NATO-intervensjon, separatisme og kaos. Gaddafi ble myrdet av de «revolusjonære» hjulpet av de vestlige «tjenestene». Staten er ødelagt og har aldri kommet seg på fote. Syria opplevde så krigen mot jihadisme, vestlige makter, islamister og terrorisme, «Det syriske folks venner» (114 stater i slutten av 2012, et tall som så sank). Den mangesidige krigen tok raskt form av en angrepskrig, også i de mest voldelige og spektakulære jihadistiske og terroristiske aspektene. Disse hendelsene, som i ti år sådde kaos, ødeleggelse og skapte en atmosfære av åpen krigføring i de fleste arabiske land, men også i det «utvidede» Midtøsten (‘Det større Midtøsten’ til George W. Bush), var beviset på den globale konfrontasjonen mellom Amerika og dets israelsk-angelsaksiske imperium på den ene siden og de to store «nye» eller «gjenfødte» landene i Eurasia og deres allierte på den andre. I denne globale politiske og finansielle, økonomiske, militære, strategiske, ideologiske og geopolitiske konfrontasjonen er landene i det større Midtøsten en innsats, en slagmark og avgjørende aktører. Jeg kommer tilbake til dette senere.

Det er interessant å merke seg at nesten alle arabiske republikanske land har blitt rammet av denne «epidemien», fra Nord-Afrika til Midtøsten, samt to monarkier, Marokko og Bahrain. Oljemonarkiene (Saudi-Arabia og Gulfstatene) er på merkelig vis spart, mens deres regimer er mest tilbakestående, men de støttes av USA og Vesten. Når det gjelder medienes rolle, fortjener den en egen bok. Mer om det snart.

Palestinsk flagg i Jordan

La oss ta et skritt tilbake. Lederne i Libya og Syria, Gaddafi og Assad, besøker i 2010 europeiske land som Italia og Frankrike, med forhold som virker hjertelige. Et år senere opplever Libya opptøyene som førte til attentatet på Gaddafi og en krig begynner i Syria, der Assad gjør motstand. Erdogans Tyrkia selv hadde gode forbindelser med Syria. Hva forårsaket denne endringen i retning?

Forholdet var utvilsomt villedende hjertelig i de to tilfellene du henviser til; Disse to sakene må holdes fraskilt. For europeerne handler det om å skaffe seg innrømmelser fra statsoverhodene, kjent for sin prinsippfasthet og troskap i allianser. Det er snakk om politiske, strategiske eller økonomiske innrømmelser (innen olje eller gass), uten noe motytelse fra Paris eller Roma. Når det gjelder Libya, tror jeg ideen var å være i stand til å overbevise Gaddafi om å gi opp ethvert atomprosjekt (han gjorde det) og hans planer for uavhengighet og en finansiell, økonomisk og monetær enhet i Afrika (han gjorde det ikke, og derfor ville han bli «straffet»).

Det syriske tilfellet er litt annerledes. Frankrike var tilsynelatende ansvarlig for å videreføre det amerikanske presset fra W. Bush og Colin Powell mot Bashar al Assad, for å overtale sistnevnte til å gi opp alliansen med Iran og forholdet til Hizbollah, for å behage Israel. Den syriske presidenten ga seg ikke, og de krevde kompensasjon for rørledningprosjektene. Bashar al Assad ga seg fortsatt ikke, og han måtte betale for det. Man må forstå at disse punktene sannsynligvis bare er den nye delen av saken. I 2010/2011 i Washington, ble det tydelig skrevet at Syria må ødelegges. I fravær av påskudd, ville man lage dem. Konsesjon eller ei, det skrives at det vil bli krig takket være epidemien av «revolusjoner», som tillater utbrudd av en konflikt innenfra, uten for åpenbar innblanding utenfra.

Gaddafi hadde etablert fruktbare politiske og økonomiske forbindelser med Italia, avtaler om olje og infrastruktur under Berlusconi-regjeringen. Krigen mot Libya så Sarkozys Frankrike blant sine viktigste pådrivere. Er det etter din mening å hevde for mye å si at det var en krig mot Italia å få tak i libysk olje?

Ja, jeg synes det er å hevde for mye. For Libya er det ikke fremfor alt olje som var målet. Det var hovedsakelig «Gaddafis milliarder», det vil si libyske midler (sannsynligvis flere hundre milliarder dollar), og de ble frosset før de «forsvant» … Men hovedmålet med NATOs væpnede intervensjon er å likvidere Gaddafi for å hindre ham i å finansiere et afrikansk pengesystem uavhengig av dollar, euro og Vesten. De måtte derfor ødelegge den libyske staten, noe som ble gjort.

Hvordan bedømmer du rollen til vestlig (og fra Gulfen)  informasjon  i konfliktene i Syria og Libya? Hvor viktig var propagandaen?

Fra Damaskus

Rollen til disse mediene som du refererer til har vært svært skadelig, og propagandaen er kombinert med ekte hjernevask. De deltok alle i den massive desinformasjonen: fra de intellektuelles løgner til politikernes uærlighet. Journalister og «reportere» på bakken har i stor grad bidratt til en gigantisk intellektuell svindel og blind enstemmighet til fordel for angripere og kriminelle, i Syria som i Libya. Vestlige medier har gjort mye for å ødelegge den moralske retten til å dømme som Vesten og deres klienter feilaktig har hevdet de har.

Hva slags land var Syria før krigen?

«Arabismens bankende hjerte», sete for de første kalifene, innflytelsesenter for opplyst islam og kristendommens vugge. Syria, som selv ble fratatt 40% av sitt historiske territorium av kolonisering og mandater, hadde stor prestisje blant arabere og muslimer. I dette landet med en rik arkeologisk og historisk arv, der toleranse er hugd i marmor mellom religioner og trossamfunn, har kultivert og streber fortsatt etter å dyrke en livskunst som fortsatt gleder besøkende.

Kvaliteten på det syriske diplomatiet og trofastheten i hennes forpliktelser og allianser har alltid skapt respekt, vil jeg si selv i øyeblikkets ulykke. Syria er et strålende land fra naturens side. Et velstående, uavhengig, stabilt, selvforsynt land som produserer det meste av det det forbruker og forbruker hva det produserer, et land uten utenlandsgjeld eller avhengighet av IMF og Verdensbanken. Et gratis, effektivt og formativt skole- og utdanningssystem for et stort antall akademikere og ledere av høy kvalitet, dessverre ofte fristet av utlendighet, og mange av dem emigrerte under krigen.

Et bemerkelsesverdig, moderne og gratis helse- og sosialsystem, til stede over hele det syriske territoriet, som tiltrakk innbyggerne fra nabolandene. Et selvforsynt land som produserte all slags medisinsk utstyr, inkludert for eksport. Mer generelt, et nettverk av effektive sosiale tjenester. En moderne økonomi som er iferd med reformer.

Vi kan legge til «hva som skjedde med Syria» ved å huske noen tall og realiteter. 400.000 døde, en eller to millioner såret og lemlestet, seks eller syv millioner syrere «fordrevet», som er tvunget til å flytte andre steder på syrisk territorium på grunn av krig og terrorisme, minst fem millioner syrere som har søkt tilflukt i Libanon, Jordan, Tyrkia, noen ganger i Europa, stort sett for å flykte fra terrorister, væpnet opposisjon, okkupanter, overgrep, sult osv. 60% av landet ødelagt, ytterligere 20% okkupert av tyrkiske, amerikanske styrker, europeere, støttet av kurdiske separatister …

Hva representerer den syriske motstanden etter 10 år med krig og sanksjoner, også takket være hjelp fra Russland, Iran og Hizbollah? Denne konflikten endte ikke etter vestlige planer, hovedsakelig USAs og Israels. Har denne krigen omformet den geopolitiske balansen med nye globale aktører som Kina og Russland som hindrer vestlige planer?

Delvis ja. Selvfølgelig er Syria ødelagt, men det er ikke blitt beseiret og oppstykket etter ti års nådeløs krigføring med et kollektivt angrep der mer enn hundre medlemmer av det «internasjonale samfunnet» deltok på en eller annen måte, det vil si mer enn halvparten av FN, samt en uendelig fornyet strøm av titusener eller hundretusener av terrorister som hevder å være en del av den hellige krigen. Syria har absolutt hatt nytte av støtten fra lojale allierte (Iran, det libanesiske Hizbollah, Russland, Kina, til og med de irakiske sjiamuslimene, som gradvis kommer ut av den amerikanske omfavnelsen), men faktum er at den syriske hæren har motstått nesten alle nevnte fiender ovenfor i fire og et halvt år, fra mars 2011 til september 2015, datoen for luftintervensjonen til den russiske armeen som stilte seg opp sammen med dem. Den geopolitiske balansen endret seg gradvis og vestlige og israelske planer ble hindret. Men Vesten anser seg ikke for å være beseiret, og forbyr en tilbakevending av flyktninger, gjenoppbygging, normalt liv gjennom en usynlig (utenfra) og stille (eller fullstendig fortiet av vestlige medier) krig.

Flere afrikanske land og spesielt enkelte gulfmonarkier har gjenopprettet diplomatiske forbindelser med Israel. Er dette trekket, under Trumps ledelse, enda et slag mot Iran eller et avgjørende slag mot det palestinske folks krav og kamp?

Jeg kjenner ikke til Israels hemmeligheter, men jeg tror at det på den ene siden er et ønske om å true Iran (Trumps støtte er garantert i denne forbindelse), for å slå et «avgjørende» slag mot Iran. Israelerne vil,  kanskje fremfor alt, symbolsk ødelegge ideen om Palestina, arabernes hellige sak”. Normalisering med Emiratene, Bahrain, og kanskje spesielt Sudan, er ikke lenger et marginalt fenomen, spesielt når Marokko slutter seg til prosessen, særlig fordi den dypere og mer intime støtten fra Syria (og kanskje fra Iran) er gjort problematisk på grunn av situasjonen til Syria, som ble ødelagt av ti års krig, sanksjonert og angrepet av en ny krig, stille og usynlig, som kveler landet.

Når president Assad blir spurt om politisk ledelse i USA kan skifte mellom en demokrat og en republikaner, svarer han at ingenting vil endre seg. Fordi det er lobbyene, de multinasjonale selskapene, som bestemmer kursen til amerikansk politikk. Tror du noe vil endre seg med Biden?

Snøfall i Syria

President Bashar al Assad tar ikke feil når han sier at ingenting vil endre seg generelt mellom en republikaner og en demokrat, mellom Trump og Biden. Ingenting vil endre seg for den arabiske verden og spesielt for Syria. I det minste i prinsippet, fordi en endring i Teheran, lovet av Biden, kan få indirekte innvirkning på situasjonen i Syria. Faktisk er den amerikanske presidenten kanskje den mektigste mannen i verden, men han er langt fra den mektigste mannen i USA. Akkurat som Kongressen er langt fra så allmektig som den noen ganger gir inntrykk av. Det er den nykonservative «dype staten» som fører an, støttet av det jødiske sionistiske samfunnet og den mektige lobbyen til protestantiske sionistiske kristne (spesielt den evangeliske kirken, som har mer enn 60 millioner medlemmer i Amerika og 600 millioner over hele verden.). Lobbyistene, de 17 amerikanske etterretningstjenestene, som til sammen nok har mer enn en million agenter, det militære hierarkiet, bankene, de store teknologiselskapene, er en del av denne «dype staten»: Trump kan nok fortelle deg det.

Avslutningsvis, etter at Vesten mislyktes i Latin-Amerika, i forvaltningen av pandemien Covid-19, tilstedeværelsen av en sterk motstand i Midtøsten, nye framvoksende makter som Russland og Kina, kan vi forutse en nedgang i den nærmeste fremtiden, spesielt vestlig og amerikansk imperialisme?

Denne nedgangen er i gang, ellers ville Amerika allerede ha startet et angrep på Russland og Kina. Kina har blitt verdens ledende økonomiske og handelsmakt. Det er verdens fabrikk. Det er raskt i ferd med å bli en stor militærmakt. Russland har gjenvunnet militær likevekt med Amerika, uten å ha et enormt forsvarsbudsjett. Det er en energi-stormakt og er i ferd med å bli en stor landbruksmakt. Endelig har det vendt tilbake til å være en politisk og diplomatisk referansemakt, som ønsker å garantere en tilbakevending til internasjonal lov, latterliggjort og ødelagt av Vesten.

Det skal bemerkes at Russland, men også Kina, i fellesskap utvikler et kraftig strategisk samarbeid, og at de begge støttet Syria i møte med den vestlige islamistiske aggresjonen. Militært og diplomatisk for Russlands vedkommende, diplomatisk spesielt (hittil) for Kina. Til slutt, gitt at vi snakker om Covid, bemerker vi den katastrofale styringen av pandemien i USA og Vest-Europa, sammenlignet med kinesisk kontroll og effektiv styring av krisen i Russland. Russland og Kina har kommet seirende ut over Vesten i kampen mot Covid i verdens øyne.

Creative Commons /L’antidiplomatico. Michel Raimbaud er tidligere fransk ambassadør til Mauretania og har skrevet en rekke bestselgende bøker om Midtøsten.

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: hosein charbaghi

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Hvor er tyvene?

  «Det var hovedsakelig «Gaddafis milliarder», det vil si libyske midler (sannsynligvis flere hundre milliarder dollar), og de ble frosset før de «forsvant» … Men hovedmålet med NATOs væpnede intervensjon er å likvidere Gaddafi for å hindre ham i å finansiere et afrikansk pengesystem uavhengig av dollar, euro og Vesten. De måtte derfor ødelegge den libyske staten, noe som ble gjort.»

  Hvor er Norges sjefstyv, Stoltenberg, og resten av det politiske kostebinderiet, de burde vært sperret inne.
  Kan Norge godta et politisk parti som bryter Grunnloven gang på gang?
  Hva skal til for å bli straffet, når Grunnloven står over alle lover i Norge og så blir brudt av landets politikere, uten at gjerningsmennene blir tiltalt?
  Er Norge et lovløst land, så bryt alle lover.
  Ingen respekt for små-lover før hoved-lovbryterene blir tiltalt.

  Svar
 • Kolonner med amerikanske lastebiler har fraktet Syrias hveteavlinger til Irak mens folket sulter. Det var først i juli 2020 at Pentagon og Senatet innrømmet at USA sine oljeselskaper hadde 90? av Syrias oljefelter og oljeformuer. USA selger oljen billig til Tyrkia og Israel. Heleren er ikke bedre enn stjeleren.
  Når okkupasjonsmaktens soldater enkeltvis dreper og plyndrer et lands ressurser kalles det maraudering og skal straffe av militærdomstoler. Men når USA og vesten dreper og driver grådig pirat virksomhet støtter den politisk korrekte presse opp og ljuger sammen med politikerne om de gode løsningene og intensjonene.

  Svar
  • «Kolonner med amerikanske lastebiler har fraktet Syrias hveteavlinger til Irak mens folket sulter. Det var først i juli 2020 at Pentagon og Senatet innrømmet at USA sine oljeselskaper hadde 90? av Syrias oljefelter og oljeformuer»

   Hvorfor sanksjoner og demonisering mot Russland, Kina og Iran og Nord-Korea når slik røver-virksomhet ikke stoppes eller fører til sanksjoner mot røverne?
   Hvorfor fører Norge økonomiske sanksjoner mot et Syria som blir røvet av våre allierte. – Og som forhindrer gjennoppbygging av det gjennombombede landet.
   Hvorfor holder vi slike røvere som våre allierte?
   Hvorfor tillate så inderlig vel det som ikke rammer oss selv?
   Bør vi ikke snart innføre folke-demokrati i Norge, og fjerne det som er av politikere på Stortinget?
   Jeg tror neppe nasjonen Norge, den levende befolkningen, ville tillate slik røvervirksomhet mot en annen nasjon, hvis dette ble satt på dagsorden og opplyst om. ( Som heller ikke Stoltenbergs ødeleggelse av Libya, – hvis den norske befolkningen hadde fått opplysninger om drapsraidet.)
   Her må det politikere til, for å utføre slik Faanskap og holde seg med slik mafiavirksomhet . Og et media som har råtnet på rot.
   En dag….

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er dette fremtiden?

Vaksinene må fornyes to ganger i året. Israel går foran.

Forrige innlegg

Her faller myndighetenes påstander enda en gang.

Vaksineringen har liten effekt på smittespredningen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.