POSTED IN Helse

Fra Sveits kommer oppdatert informasjon:

Fakta om Covid-19.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Swiss Propaganda Research har laget denne oversikten – med utelukkende kritiske, grundige og tungt kildebelagte opplysninger fra eksperter på fagområdet, for å hjelpe leserne våre med å danne seg en realistisk risikovurdering. (Oppdatert).

FAKTA OM COVID-19

«Det eneste middelet til å bekjempe pesten er ærlighet.» Albert Camus, Pesten (1947)

Albert Camus var en fransk forfatter og filosof som fikk Nobelprisen i litteratur i 1957. Hans forfatterskap var viktig for framveksten av blant annet le nouveau roman, den nye romanen. Gjenspeilinger av Camus’ skildringer av angst og følelse av å ha gått seg vill kan merkes i senere litteratur i århundret. Wikipedia


____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
____________________________________________________________________________

OVERSIKT

 1. I følge data fra de best studerte landene som Sør-KoreaIslandTyskland og Danmark, er den totale dødeligheten til covid-19 i det lavere per mille området og dermed opptil tjue ganger lavere enn opprinnelig antatt av WHO.
 2. En studie i Nature Medicine kommer til en lignende konklusjon selv for den kinesiske byen Wuhan. De opprinnelig betydelig høyere tallene for Wuhan ble oppnådd fordi mange mennesker med lette eller ingen symptomer ikke ble registrert.
 3. 50% til 80% av individer som tester positivt forblir symptomfrie. Selv blant de i aldersgruppen 70 til 79 år er rundt 60% symptomfrie, mange flere viser bare milde symptomer.
 4. Medianalderen til de avdøde i de fleste land (inkludert Italia) er over 80 år, og bare om lag 1% av de avdøde hadde ingen alvorlige tidligere lidelser. Alders- og risikoprofilen for dødsfall tilsvarer i det vesentlige normal dødelighet.
 5. Mange rapporter i media om unge og sunne mennesker som døde av covid-19 har vist seg å være usanne ved nærmere ettersyn. Mange av disse menneskene døde enten ikke av covid-19, eller de hadde faktisk alvorlige sykdommer (for eksempel udiagnostisert leukemi).
 6. Normal total dødelighet i USA er omtrent 8000 mennesker per dag, i Tyskland om lag 2600 mennesker og i Italia om lag 1800 mennesker per dag. Influensadødeligheten i USA er opptil 80.000, i Tyskland og Italia opptil 25.000, og i Sveits opptil 1500 mennesker per vinter.
 7. Kraftig økte dødsrater, som i Nord-Italia, kan påvirkes av ytterligere risikofaktorer som veldig høy luftforurensning og mikrobiell forurensning samt et kollaps i eldreomsorg og sykepleie på grunn av massepanikk og lockdown-tiltak.
 8. I land som Italia og Spania, og til en viss grad i Storbritannia og USA, er en alvorlig overbelastning av sykehus, særlig av influensa, ikke uvanlig. I tillegg må opptil 15% av leger og sykepleiere for øyeblikket selv i karantene, selv om de ikke viser noen symptomer.
 9. Et viktig skille gjelder spørsmålet om mennesker dør med eller faktisk av koronavirus. Obduksjoner viser at allerede eksisterende lidelser i mange tilfeller var en viktig eller avgjørende faktor, men de offisielle tallene gjenspeiler vanligvis ikke dette.
 10. For å vurdere hvor farlig sykdommen er, er nøkkelindikatoren ikke det ofte nevnte antall testpositive og avdøde, men antallet personer som faktisk og uventet utvikler eller dør av lungebetennelse.
 11. De ofte viste eksponentielle kurver for “korona-tilfeller” er misvisende, siden antallet tester også øker eksponentielt. I de fleste land forblir forholdet mellom positive tester og totalt antall tester konstant mellom 5% til 25%, eller øker ganske sakte.
 12. Land uten lockdowns og kontaktforbud, som Japan, Sør-Korea og Sverige, har ikke opplevd et mer negativt forløp enn andre land. Dette kan stille spørsmål ved effektiviteten til slike omfattende tiltak.
 13. I følge ledende lungespesialister virker invasiv bruk av respiratorer på Covid-19-pasienter ofte mot sin hensikt og forårsaker ytterligere skade på lungene. Den invasive bruken av repiratorer på Covid-19-pasienter er delvis gjort av frykt for å spre viruset gjennom aerosoler.
 14. I motsetning til de opprinnelige antagelsene, bestemte WHO imidlertid i slutten av mars at det ikke er holdepunkter for aerosol-spredning av viruset. I en pilotstudie, fant en ledende tysk virolog heller ingen aerosol-smitte og ingen smitte ved overflateberøring.
 15. Mange klinikker i Europa og USA har få pasienter, og noen har måttet innføre kortere arbeidstid. Flere kliniske operasjoner og behandlingsformer ble avlyst, til og med akuttpasienter holder seg noen ganger hjemme av frykt for viruset.
 16. Flere medier har blitt tatt i å dramatisere situasjonen i klinikker, noen ganger til og med med manipulerende bilder og videoer. Generelt er det mange medier som ikke setter spørsmålstegn eller tvil ved offisielle uttalelser og tall.
 17. Virustestene som brukes internasjonalt er har stor feilmargin. Flere studier har vist at selv normale koronavirus kan gi et falskt positivt resultat. Videre er ikke virustesten som er i bruk klinisk validert på grunn av tidspress.
 18. Svært mange internasjonalt anerkjente eksperter fra virologi, immunologi og epidemiologi anser tiltakene som er iverksatt for motproduktive og anbefaler en rask naturlig immunisering av befolkningen mens man beskytter risikogrupper.
 19. Antall mennesker som lider av arbeidsledighet, psykiske problemer og vold i hjemmet som et resultat av tiltakene som er fattet, har eksplodert i USA og over hele verden. Flere eksperter mener at tiltakene kan kreve flere liv enn selve viruset.
 20. NSA-varsleren Edward Snowden advarte om at koronakrisen brukes til en massiv og permanent utvidelse av global overvåkning. Den anerkjente virologen Pablo Goldschmidt snakket om en «global medieterror» og «totalitære tiltak». Den ledende britiske virologen professor John Oxford snakket om en «medieepidemi».

Se også: Åpent brev fra professor Bhakdi til kansler Merkel.

Forsidebilde: Carlos Muza@kmuza

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • En god gjennomgang av galskapen/hysteriet.
  Disse punktene burde tas opp i beste sendetid i vår statskanal, og gjennomgås ( eventuelt tilbakevises ?) av fagfolk.
  – HVIS vår regjering vil oss det beste.

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  16 april 2020 22:26

  «Mange rapporter i media om unge og sunne mennesker som døde av covid-19 har vist seg å være usanne ved nærmere ettersyn.»

  Dette er et typisk eksempel på et intetsigende argument, da det enda ikke eksisterer statistikker som kan underbygge dette. Her plukker man tilfeldig fra nyhetsoppslag, uten å vite noe om de store tallene. Der man betegner som «mange» kan i realiteten bety hva som helst.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Sverige letter på tiltakene for eldre:

Kom dere tilbake til normalt liv.

Forrige innlegg

Harddisken til Hunter Biden:

«Katastrofe for Joe (Biden)»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.