POSTED IN Demokrati, Norsk politikk

Fra partistyre til folkestyre.

Fra representativt demokrati til folkets demokrati.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Innlegget er hentet fra medlemsbrev til Drammen nei til EU

Politikere, plagiering og folkemakt

Jan Christensen

To statsråder er avslørt for å ha snik-kopiert andres arbeid i egne akademiske avhandlinger. Den ene har fornuftig nok gått av. Den andre tviholder fortsatt på ministerposten. Ikke så rart kanskje. Det å være statsråd gir makt og prestisje, god lønn og mange særfordeler. For yrkespolitikere kan en sånn jobb i førstedivisjon være vanskelig å gi slipp på.

Men er egentlig dette med at politikere plagierer og bruker andres formuleringer, egentlig så oppsiktsvekkende? På ulike områder har vi en hær av høytlønna påvirkningsagenter hvis fremste ønske nettopp er at sånt skal skje. Og politikere som lar seg bruke. Ofte uten nødvendig kritisk sans, omdannes lobbyistenes argumenter til deres egne. I stedet for å være selvstendig tenkende representanter for «folket», blir de «hemmelige» talerør for mektige og ukjente bakmenn. Om noen lar seg friste med belønninger i form av påspanderte ferier eller andre goder, forundrer ikke.

«Fornybar Norge» er et eksempel. Med tidenes høyeste strømpriser har kraftbransjen råd til det meste. Også til å kjøpe de «klokeste» hodene og de mest tillitsfulle pratmakerne. De får det de ber om: 
 

 • Dommedagsprofetier om kraftmangel. 
   
 • At vi gjennom krafteksport er solidariske med Europa
   
 • Varmt forsvar for økt kraftutbygging – gjerne på områder der vi skattebetalere må subsidiere med milliarder av kroner, for eksempel havvind.  Uten statlige subsidier vil kilowatt-timen her koste to-tre kroner. Hvem av oss dødelige har råd til sånne kraftpriser?


Hvor mange av lobbyistenes formuleringer går igjen når statsminister Støre eller energiminister Aasland entrer talerstolen og agiterer for «det grønne skiftet»? 
Synes vi sånn etterplapring er grei? 
Eller skal åpenhet i kildebruk også gjelde på den politiske arenaen?

Faktisk.no har som oppgave å finne ut hva i nyhetsbildet som er sant eller ikke. Kanskje kunne de sammenligne: 
– Hva sier og skriver lobbyistene? 
– I hvilken grad bruker politikerne lobbyistenes formuleringer og gir inntrykk av at de er sugd fra eget bryst?

Vi kan også trekke paralleller til EØS-avtalen. Alle lover, forordninger og direktiver fra EU som trumfer våre egne, og som nærmest ordrett og uten debatt blir en del av vårt lovverk. Fram til nå rundt 13-14.000. Nasjonale vurderinger, tilpasninger eller forbehold, må vike til fordel for effektiv saksbehandling. 
Borchs og Kjerkhols klipping og liming blekner i forhold. 

Hvem representerer egentlig lobbyistene? Ikke befolkningen. De er ikke valgt, men betalt.

Til mer komplisert samfunn og til større enheter, til mindre makt og innflytelse sitter vi velgere – og våre politikere – igjen med. Markedskreftene og byråkratiet overtar stadig flere felt. Å tro – som EU-tilhengerne – at noen enslige norske svaler i Brussel vil gjøre forskjell, handler snarere om større personlige karrieremuligheter.

Trekk igjen sammenligninger til norsk strømpolitikk. Her backes et stort mindretall på Stortinget opp av et solid flertall i folket og i fagbevegelsen. Hva har det betydd for forutsigbare og rimelige strømpriser? Ingenting. Hvorfor? Fordi både Jonas og Erna er redde for å komme på kant med EU? Framfor å gi oss somre, ender vi snarere opp med vingeklipte svaner.

Hvem som havner på politikkens pyramidetopp, er ofte et renkespill der partilojalitet, ikke egen overbevisning, veier tyngst. Forståelig og bra når det gjelder å følge partiets program eller gitte valgløfter. I strid med vårt representative demokrati når det gjelder saker/prinsipper som partiet forut for valget ikke hadde synspunkter på. 

Et eksempel her er EØS-avtalen. Den stod ikke på noe partiprogram forut for Stortingsvalget i 1989. Allikevel ble avtalen i 1992  trumfet gjennom med pisk og list av Gro Harlem Brundtlands Arbeiderpartiregjering. Da folket i 1994 sa nei til EU, burde også EØS-avtalens videre skjebne blitt gjenstand for folkeavstemning. Den kom aldri.Folkevalgte som ikke lar seg kue av «partipisken», kan se langt etter gjenvalg. Her er vi velgere i en gunstigere posisjon. Vi er vår egen dame – eller herre. Vi kan lettere stemme etter egen overbevisning. Samtidig representerer vi større aldersspredning og har bredere yrkes- og erfaringsbakgrunn enn politikere flest. 

Målet bør være å plassere viktige avgjørelser der de hører hjemme: Hos folket.  Sveits har prøvd å løse dette gjennom mer direkte demokrati, det vil si gjennom å lovfeste bindende folkeavstemninger. Enten på lokalt eller nasjonalt nivå. 100.00 velgere (rundt 2%) kan kreve nasjonal folkeavstemning. Med flertall både blant de som bruker stemmeretten og i kantonene (fylkene), blir resultatet bindende.

Norge har nærmere 4 millioner stemmeberettigede. Med en Sveits-lignende ordning her hjemme, burde 80.000 av oss kunne kreve folkeavstemning om for eksempel EØS-avtale kontra handelsavtale. 
En handelsavtale-seier her, kan gjenreise viktige deler av norsk folkestyre.

I dag har vi mange folkevalgte som ikke tenker selv, men som likevel tviholder på «all makt i denne sal».  Kanskje tiden bør være moden for endringer: Fra partistyre til folkestyre. Fra representativt demokrati til folkets demokrati.

Forsidebilde: Lexica

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst


Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Takk Jan Christensen, for at du peker på en løsning til å få dette lille landet på rett kjøl. At «Kapteinen» er dritings har vi gamlinger sett lenge. Tyskerne og franske bønder har gjort opprør. Bøndene og lastebilene har fått nok av at «storkapitalen»/globalistene tilriver seg all makt ved oppkjøp av politikere og vitenskapsfolk. For å samle all makt ikke i det enkelte lands sal, men i Davos(?) Amerikanerne tro mot republikken har fått nok og er i ferd med å ta saken i egne hender og stenger grensen mot innvasjon/okkupasjon.
  Hvordan får vi «Ola» opp av godstolen?
  Hvordan får vi stoppet at Norge blir solgt ut til disse bandittene. Historien og det som skjer nå viser at de vi har annsatt til å styre Norge gir faen i folket. De har erklært krig mot sitt eget folk.

  Svar
  • Øyvind Aarsnes
   28 januar 2024 22:14

   Det kan ikke sies bedre enn du sier det her, NÅ MÅ FOLKET VÅKNE og stemme på de som IKKE SITTER PÅ STORTINGET og de heter Norgesdemokratene og Konservativt eller så kan jeg garantere alle som leser at det kommer til å gå virkelig galt med alt som det kan gå galt med. Mange takk til Jan Christensen for dette og alle hans gode innlegg.

   Svar
 • Takk Jan, for en av de beste kommentarer jeg har lest på lenge
  Lokalt folkestyre er svaret på det vi ser nå, noe du beskriver på en veldig god måte. Vi ser bønder i Tyskland, Nederland, Frankrike og andre land går i mot planene til EU/WHO/FN/WEF m.fl.
  Det pågår nå en still revolusjon i verden i tillegg til disse vi ser i Europa og det som nå skjer i Texas. Denne bevegelsen vil bli sterkere og sterkere, og det er rimelig å tro at flere og flere blir med i det oppgjøret mot globalistene, som vi ser i hele verden. I Afrika sier flere og flere land nei til Frankrike og USA, og vil ikke lenger ha fremmed infilstrasjon. Det vil heller ikke et økende antall nordmenn; nok er nok.
  Den nye argentinske presidenten, Javier Milei talte nylig Roma midt imot på den nylige avholdte WEF-konferansen, den som skulle gi dem mer tillit. Det vil bli flere av samme sorten fremover, samtidig som vi ser at stadig flere folk gjennomskuer myndighetenes løgner og at de ikke jobber for folket, men for globalistene. Det lov å håpe at til valget i 2025, kommer reelle alternativer til stortingspartiet.

  Svar
  • Jeg undrer meg på om ikke det vil komme endringslover angående stortingsvalg , på den måten å skvise ut nye og eksisterende partier. Da vil de store og gamle partiene kunne bli værende. Da vil vel stortingssalen fremdeles være fult av globalister.
   Det borger vel for at folket må følge Tyskland, Frankrike mf sin vei

   Svar
   • Det gjelder å være årvåken Nina. Skulle ikke forundre meg at de prøver seg med et slikt skittent spill. Ondskapen kjenner ingen grenser.

 • «Fra partistyre til folkestyre. Fra representativt demokrati til folkets demokrati.»

  Eller riktigere:
  Fra parti-DIKTATUR, til folkestyre.
  DA først kan vi få en (praktisk) opplevelse av å ha et folkets demokrati.

  Svar
 • rebel, rebellion, stå opp,

  Svar
 • Loven om register over lobbyister trådte i kraft 1. juli 2019. Registeret er offentlig tilgjengelig, og det inneholder informasjon om alle lobbyister som er registrert i Norge. Registeret inneholder informasjon om følgende:

  Navn og kontaktinformasjon til lobbyisten
  Navn og kontaktinformasjon til lobbyistens klient eller arbeidsgiver
  Hva lobbyisten lobbyer for
  Hvilke offentlige organer lobbyisten har hatt kontakt med
  Registeret er administrert av Kontoret for offentlige utredninger (OU).

  Ifølge Kontoret for offentlige utredninger er det per 20. januar 2024 registrert 825 lobbyister i Norge.
  137 lobbyister som har sin bakgrunn på Stortinget. Det utgjør 16,5 % av alle registrerte lobbyister i Norge.

  Av disse er det 94 som har vært stortingsrepresentanter, 32 som har vært statssekretærer eller statsråder, og 11 som har vært politisk ansatte på Stortinget. De 94 stortingsrepresentantene som er registrert som lobbyister, representerer et bredt spekter av politiske partier. De fleste er fra Arbeiderpartiet (34), Høyre (25), Fremskrittspartiet (15), og Senterpartiet (11).

  Svar
 • Våre foreldre og besteforeldre utkjempet ww2, en krig for å verne om vår frihet ble det sagt.
  Desverre viser «historiekartet» fra 1945 og fremover til i dag at «feil side tapte krigen, og at undertrykkerne vant «freden».
  Det blir tydeligere og tydeligere at vi igjen må utkjempe en krig for vår frihet.
  Og denne kampen må kjempes mot FN, WEF, WHO, BlackRock, StateStreet, Vanguard, MIC, Big Pharma, Big Tech og alle de bangstere og finansakrobater som durer på med luftpenger for å berike seg selv.
  De samme i «klanen» ser også ut til å elske elver av de uskyldiges blod, sist sett i Ukraina og på Gaza.
  Mange mennesker nekter å innse det, de rister på hodet av Konspi-teoretikere, men det er jo bare å høre på / lese hva «klanen» selv sier, for eks. i Israel for å oppfatte dette. Men den som velger å være blind, kan ikke tvinges til å se.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dette gjør Trump enda mer uspiselig:

Han bestrider den offisielle konspirasjonsteorien om 9/11.

Forrige innlegg

Satellittdata viser:

Ingen grunn til panikk. Ingen kokende klode i sikte.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.