POSTED IN Norge

Forutsetningen for Norge som selvstendig nasjon.

Vi må skaffe oss full råderett over landet vårt.

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Kommentarene til derimot.no holder ofte et meget høyt nivå, slik jeg ser det. Mange formidler kunnskaper og innsikter som fortjener et større publikum, men noen av de som skriver er utestengt fra andre kommentarfelt. Jeg åpner gjerne dagen med å gå gjennom kommentarens som ofte er meget interessante og nyttige, ikke bare de jeg er enige i, men også de som uttrykker uenighet i det stoffet vi presenterer i denne nettavisen.

yellow bird on tree branch
Kontrastene er en forutsetning for å kunne se.

Uenighet er helt avgjørende for å utvikle en dypere forståelse for gjennom den fremtrer kontrastene som gjør at vi kan se, altså forstå tydeligere et konfliktfelt. Uten uenighet blir vi blinde.

Av det jeg her skriver følger helt logisk at den norske befolkningen blindes av ensidigheten i det som formidles i de store norske mediene. De følger åpenbart alle den samme instruksen i helt sentrale samfunnsmessige spørsmål: Noen tema skal ikke diskuteres eller problematiseres. Dermed mister befolkningen nyanser som er helt nødvendige for å kunne orientere seg i verden. Vi er i ferd med å bli en befolkning uten politisk gangsyn i tema som klima, korona og krig/fred.

Uenigheten slik den fremkommer i kommentarspalten til derimot.no er derfor en berikelse for nettavisen og bidrar til å heve forståelse og innsikt. Jeg har i tråd med dette valgt å benytte meg av enkelte kommentarer fra denne kommentarspalten slik innlegget under er uttrykk for.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

VI KAN BARE BESTÅ SOM NASJON VED Å SI NEI TIL EU/EØS.

Av Northern Light

(Innlegget er hentet fra kommentarspalten til derimot.no)


Den overnasjonale avtalen EU har vært utformet for å privatisere økonomiene, slik at storkapital kan kjøpe statens eiendom, folkets eiendom i alle EU-land, og innføring av nyliberal markeds-økonomi, med privatisering av alle sosiale rettigheter europeere og skandinaver spesielt tror et et tverrpolitisk grunnfjell, og ligger fast uansett hvem som styrer.

selective focus photography of person holding white clustered flowers
Ved å gi fra oss selvråderetten gradvis merkes ikke folk overgangen. Vi venner oss til et udemokratisk og overnasjonalt styre.

Men med litt etter litt metoden, så ikke befolkningene blir alarmert, demonteres velferdsstatene. EU-kommisjonen foreslår nå privatisering av helsevesenet i alle EU-land. Arbeiderklassen og mange fra lavere middelklasse vil ikke ha råd til private helseforsikringer, og blir arbeidende fattige. Utenkelig for nordmenn, som er vant til et offentlig helsevesen for alle i mange generasjoner.

EU var ikke en europeisk ide som mange tror, det var CIA som var fødselshjelper for EU:


«CIA var drivkraften bak opprettelsen av EU. Etter annen verdenskrig ønsket USA seg et mest mulig forent Europa under USAs herredømme. Nylig offentliggjorte dokumenter viser at CIA var initiativtaker og aktiv pådriver for å skape en europeisk union.


I juli 1945 uttrykte sjefen for CIAs forløper OSS, general William J Donovan et ønske om å opprette et fullverdig europeisk parlament. Han opprette og ledet American Committee for a United Europe (ACUE), som ikke var noe annet enn en CIA-front. Og USA pøste penger inn i Europabevegelsen for å skape opinion for prosjektet».
EUs fem(!) ikke-valgte presidenter har lagt fram et 24-siders dokument som har tittelen: Completing Europe’s Economic and Monetary Union.


I dag er det EU-landenes parlamenter som vedtar sine statsbudsjetter. Innen 2025 skal overnasjonale EU-organer gjøre det. De nasjonale parlamentene skal få lov å bli «involvert» i prosessen.


Planen består av tre ledd:


 • Innføring av en bankunion, som i realiteten gjør Den europeiske sentralbanken overordnet de nasjonale statsbankene. Det første skrittet blir tatt 1. januar 2016.

 • Opprettelsen av et reelt europeisk finansmarked. Man skal fjerne det som er igjen av nasjonale særhindringer for den frie flyten av kapital.

 • Opprettelsen av en fiskalunion. Dette betyr at de nasjonale budsjettene ikke lenger vil bli vedtatt av de nasjonale parlamentene, men av EU, mens de nasjonale parlamentene vil bli tatt med på råd. Dette skal fullføres i 2025.


Dette er en plan for en avskaffelse av det nasjonale demokratiet i Europa innen ni år for å erstatte det med et aristokratvelde av monopolkapital og toppbyråkrater». Fra Steigan no.


Hensikten med bankunionen er å underordne de nasjonale sentralbankene. En regjering som ikke styrer en egen sentralbank og dermed ikke styrer en egen valuta, vil i realiteten kun bli en lokal administrasjon. For det er meningen at alle landene i EU skal bli en superstat, ved at landegrensene viskes ut.

Hovedside Fylker - Framepage
Slik så fylkeskartet ut før de siste sammenslåingene. I EU har de regioner og Norge skal ifølge EU bestå av fire regioner.

 Her i Norge har de startet med sammenslåing av kommuner, deretter fylker, og landet har blitt oppdelt i regioner. «For å lette administrasjon» slik det selges inn til befolkningen som, men det er en EU-tilpasning, med Norge som EU-land blir landet bare en region i et frihandelsområde med fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer tjenester og energi.

Det kan bare være en forklaring på EØS og EUS oppslutning her i Norge, og det er at folk ikke forstår hva avtalene innebærer. Hovedstrømsmedia (MSM) med NRK har skjønnmalt EU, og fremstilt det mer som en union for militær sikkerhet og for tilgang til EUs marked, og det til felles best for befolkningene. Men nyliberal markeds-økonomi hvor all statlig eiendom, folkets eiendom, har blitt kapitalens eiendom, er aldri til beste for alle under øvre middelklasse, som arbeiderklassen, lavere middelklasse og svake grupper.

Det er global storkapital som har pønsket ut EU, og som eier MSM, så det er ikke merkelig at MSM unnlater å advare mot hva det innebærer. Som for eksempel at hjemfallsretten, som sikrer statlig eierskap av vannkraften, vil bli fjernet i EU, så utenlandsk kapital kan kjøpe vannkraftverkene. Mange er ikke klar over at folket eier nå bare 70 prosent av oljen, hadde Høyre vunnet valget, hadde de solgt ut oljen til kun 50 prosent eierandel for staten, som de har programfestet.

Det er de samme kapitalkreftene som virker her i Norge, og de har samme mål som ellers i verden hvor de har vunnet. De har gått hardt og brutalt frem i sør og mellom Amerika, Afrika og store deler av Asia. Her i Norge går de bare langsommere og varsommere frem med å ta landressursene fra folket ved hjelp av sine politikere, så ikke befolkningen skal bli oppskremt.

Skal Norge bestå som en nasjon med suverenitet og selvbestemmelsesrett over egne landressurser, må vi si nei til EU/EØS, TTIP, ISDS, TISA og andre overnasjonale avtaler, ha et egen forsvar, og ikke et som er integrert i USAs krigsmaskin, ha en egen sentralbank med egen valuta, og landegrenser som håndheves, ellers blir Norge bare en region i et frihandelsområde. Det må folk forstå i tide, for det den globale storkapitalen har tatt, gir de ikke tilbake.

Forsidebilde: Tobias Tullius

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Sveinung Handyman Vikene
  11 oktober 2021 19:12

  «Uenighet er helt avgjørende for å utvikle en dypere forståelse for gjennom den fremtrer kontrastene som gjør at vi kan se, altså forstå tydeligere et konfliktfelt. Uten uenighet blir vi blinde.» Utsikt minus insikt gir tilnermet blindhet fra toppen av pyramiden.

  Svar
 • Svar
 • Terje Larssen
  16 november 2021 9:43

  Meget bra forklart! Jeg er medlem av Demokratene og vi vil si opp alle avtaler som er til ugunst for oss. Jeg er spent på ACER søksmålet, men regner med at om Nei til EU skulle vinne frem, så vil ikke EU godta at avtalen nulles ut. Vi må på den ene eller andre måten fri oss fra EU!
  https://www.opprop.net/opprop_norge_ma_si_opp_eos_avtalen_umiddelbart

  Svar
 • Jeg tror ett bedre utrykk er at «den privateide globalismen er en trussel mot menneskeheten.
  Som Steigan skriver idag,» Norge er ett fritt land befolket av ett ufritt folk.
  Henrik Ibsen.

  Svar
 • Selvråderett er rare greier.Svartedauden herjet veldig i blant annet Sverige og Finland,det er jo kunnskap vi alle har i varierende grad,mer ukjent er det at i kjølvannet av denne pesten kom det en kar ved navn Bo Jonsson Grip og kjøpte opp Finland og store deler av Sverige.
  Så vil jeg som en ubetydelighet nevne at Stora Enso er ett eierskap mellom den finske staten og Investor AB.Investor AB er eid av Wallenbergfamilien
  Kan da Sverige og Finland sies å være ett fellesskap under to flagg ?.

  Svar
 • Alt for Norge? Alt for Agenda 2030 er vel mer presis, og det ene utelukker det andre, så nordmenns råderett over Norge saboteres både av regjeringene og kongefamilien. Tvangsinnføring av giftsprøyte innføres kjapt og stille i det skjulte mens grunnloven er avskaffet til fordel for smittevernslov og EU-ordrer, for en sykdom nesten ingen friske dør av. Løgnene folket serveres blir stadig mer blatante og respektløse. Kongsemnet har viet tid til å gå i YGL-skole i NWO-regi, og ferierer i Geiranger med familien Bill, og setter seg rett bak Erna i Davos. Det er påfallende mange fra kongelige og adelige familier som har gått i lære hos Schwab, så kanskje de ser for seg en nyføydalisme med rettsløse undersåtter som ikke kan eie noe, ikke engang sin egen kropp, ikke eie noe som helst, det er jo planen, og Norge er skammelig godt representert.

  Svar
 • Ja NL sitt poeng er selvfølgelig og viktig. Dessverre skjønner ikke den Norske befolkning dette, og for alt vi vet om det kommer noen avstemning om EU igjen så stemmer Norge ja. Da er det resultatet av en årelang sentralisering av media som nå har taket over majoriteten og flere til.

  Jeg bare føyer til, om ikke vi blir kvitt den statsstøttede propaganda maskinen vil vi miste alt.
  Og om man starter å jobbe for demokratisk kultur så er fjerning av ensrettet mediakultur ett av de øverste punkter.

  Svar
 • Det er ikke bare EU som truer selvstendigheten. The Empire of Lies med sitt hegemoni truer Norge OG EU.

  Svar
 • La oss kalle globalismen ved dets rette navn,nemlig privatstyrt globalisme.
  Så,hvem er disse private som ingen her inne vil snakke om.
  En bra start vil være å besøke youtubekanalen The best kept secrets of the deep state-En serie som foreløpig har kommet ut i 7 episoder,den 8nde kommer imorgen.
  Serien tar for seg spesielt Norden og deres rolle i verden,både historisk og i nåtid med lenker til stoff dere kan fordype dere i.
  Hver episode er på ca 10 minutter,så de passer bra for de som ikke vet noe som helst om den virkeligheten vi lever i,men den gir også dypere innsikt for den viderekomne.Som sagt alt med lenker som bekrefter seriens innhold.
  Så får jeg be trollene her inne om å være anstendige,ikke angrip meg eller serien ved å gå rett i strupen på meg med en gang,dere får late som dere har sett og tenkt igjennom seriens innhold før dere kommer med deres argumenter eller direkte mobbing.

  Svar
 • Men HVORFOR en over-nasjonal organisasjon som EU/Eøs ?
  -Med restriksjoner og avgifter for handel mellom nasjoner.
  Hva er poenget, – bortsett fra å ta fra den enkelte nasjon selvråderett over egne resurser, arbeidskrefter og produksjon, kjøp og salg?
  Det er jo slik mafiaen til enhver tid har operert.
  Kan noen forklare?

  Svar
 • Så er tida komen for honnør og godord. Og det skal ein gi til enkeltpersonar.

  Først redaktør Knut Lindtner, Norges beste, med kommentarspalte, og for stikkorda klima, korona og krig/fred. Så til NordLyset, Northern Light, derimot sin beste kommentator, sannferdig, velskrivande og opplyst.

  Dagen helt er det gode menneske riksadvokat Jørn Maurud, modig og klar og tydelig. Det er sjeldan eg prisar ein byråkrat.

  Jørn Maurud er i dag det mest høgverdige symbolet på sivilisasjon i kongeriket.

  Hans uvanleg presise ord og hans grundige forklaringar er grunnleggande for vår juridiske konstitusjon. Hans trygge mot er ikkje lett å sette høgt nok pris på. At han tidlegare har brukt sin makt til å redusere straff for uskuldig cannabisbruk, viser at han er eit varmt og godt menneske.

  Svar
 • Enig i innhold og situasjonsbeskrivelse. Problemet er bare at Stortinget består stort sett av globalister som gjerne legger aeg innunde EU. Dessuten debatteres temaet ALDRI i mediene, fordi de vet at mesteparten av folket er imot EU og EØS slik det praktiseres nå.
  Malapropos: Den fossen på bildet heter Øvsthusfossen, og ligger i Norheimsund. Bak fossen kan man ane en gangvei på bildet. Om man følger den etter sin opprinnelige trase, kommer man til huset der jeg ble født.

  Svar
 • Karl P Hermansen
  28 oktober 2023 16:06

  Norge og dets selvstyre har jeg mange tanker om. Som utgangspunkt har jeg det at vi lever i en dynamisk verden hvor det er mange faktorer som påvirker . Norge er et lite land og vi må avfinne oss med at ytre faktorer påvirker våre valg uten at man dermed mister selvstendighet. Noe er best tjent med at vi samarbeider med andre , f.eks innen handel og sikkerhet. Strategier i denne sammenheng kan det sies mye om. Her vil jeg fokusere på en ting , landets administrative oppdeling og min mening er vi generelt har for små administrative enheter. Fordelingen stat, fylke og og kommune trenger modifisering uten at man dermed trekker Eu inn i det. For komplekse saker som riksveier og andre tiltak som krever samordning over større områder vil jeg hevde at dagens fylker er mindre godt egnet. En effektiv prosess betinger at man kan se en helhet og derfor ønsker jeg 5 regioner: Østlandet, Sørlandet, Vestlandet , Trøndelag og nord-Norge. Ideelt sett bøt og antall kommuner minskes. Mange av fylkenes ansvarsområder kan og enten bli kommunale eller statlige. Det bør det bli en debatt om

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kortnyheiter frå heile verda:

FN debatterer, WHO fordømmer og EU øver – pluss meir til.

Forrige innlegg

Rakner det for de som vil underkaste Norge til EUs krav?

Stort flertall på Fellesforbundets landsmøte mot Acer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.