POSTED IN 9/11

Forut for angrepet på World Trade Center 9. september 2001:

Unormalt stor børsaktivitet i selskaper som ble berørt av hendelsen.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi offentliggjør denne artikkelen av Reidar Kaarbø fordi den forteller om noe som er søkt skjult. Og da er det viktig å belyse saken i og med at hendelsen tok livet av rundt 3000 mennesker i utgangspunktet. I praksis fungerte som en tennsats for USAs mange kriger siden, særlig i Afghanistan og Irak, kriger som har kostet svært mange flere mennesker livet.

Jeg mener at de tre tårnene som falt den 11. september 2001 ikke falt som følge av treff av fly, men av andre grunner. Ingen høyhus kan falle ned i sitt eget avtrykk. Det vet alle som driver med riving. Men i den offisielle rapporten (regjeringen Bush sin konspirasjonsteori) påståes dette ikke bare om et høyhus, men om tre høyhus og med få timers mellomrom. Det siste var ikke truffet av noe fly, men falt likevel.

For de som vil se en video av det siste tårnet som falt er den her:

Artikkelen under tar for seg unormal børsaktivitet forut for hendelsen, ikke minst i forhold til selskaper som ble direkte berørt av treffene. Også det skulle ha ført til grundige undersøkelser, men ble snarere tildekket. Denne aktiviteten forteller at noen kjente til det som skulle skje og sørget for å berike seg av hendelsen.

Saken er nå så gammel at den nå kanskje først og fremst har historisk interesse. Men i og med at Norge knytter seg stadig nærmere til en stat som en vil at befolkningen skal se opp til, er det av interesse å kjenne litt til hva som denne staten har foretatt seg. USA har innrømmet at hendelsen i 1964 som utløste en massiv bombing av Nord-Vietnam var konstruert av dem for formålet. Slike hendelser kalles «falske flagg».

Var 9/11 hendelsen en «falsk flagg-hendelse» for å gi USA det påskuddet noen ville ha for nye kriger i Midt-Østen? Børsaktiviteten forut for det som skjedde tyder på det.

Reidar Kaarbø har skrevet en bok om hendelsen «20 år etter 11. september 2001». Interesserte kan få tak i den ved å henvende seg hit.

Knut Lindtner
Redaktør

Innsidehandlene før 11. september 2001

Av Reidar Kaarbø

Noen i USA visste rett før 9/11 hva som kom til å skje, hvor det skulle skje og hvem som ville bli rammet. Her i Norge kjenner vi lite til dette. Mest imponerende er løgnen som ble presentert i etterkant i forsøk på å dekke over.

Det ulmet i USA

Dagene før 11. september ulmet det i finansmarkedet i USA. Innsidehandel med American Airways (AMR) og United Airlines (UAL) var påfallende. Det ble inngått uvanlig mange kontrakter på «Put Options» (et finansintrument hvor en forventer prisnedgang, red.) på selskaper som ble rammet den 11. september. Antallet steg dramatisk dagene før terroranslaget. Det ble kjøpt put-opsjoner ikke bare på de to flyselskapene som ble rammet av terror, men også på selskaper lokalisert i de to tårnene der flyene traff.

The September 11 terrorist attacks | Miller Center
Begge tårnene før de ble truffet.

Ingen i USA skulle vite dette

USA hadde angivelig ikke noe grunnlag til å forutse eller forhindre terroren. Derfor satte de ikke landet i full beredskap. Derfor ble bombehundene trukket vekk fra tårnene torsdagen før terroranslagene, før helgen da WTC2 ble mørklagt og utsatt for omfattende arbeider. Derfor ble det iverksatt mange øvelser på 9/11 som bidro til svekket forsvaret og til at jagerfly ikke ble sendt opp for å avskjære de kaprete flyene før det var for sent. 

16. september skal Cheney ha uttalt at det ikke hadde vært noen advarsler eller spesiell trussel mot USA som krevde handling i forbindelse med 11. september. Senere fikk vi høre at rundt 20 land hadde advart USA om at noe skulle skje den 11. september. Cheney løy.

Handlene på  børsen

Vi kan bare undres over hvor innsiderne fikk sin informasjon fra og hvor detaljert den var. Her er noen av kontraktene som ble tegnet:

 • American Airlines: Den 10. september ble det solgt 2.282 kontrakter på Put-opsjoner inklusive salg (total any expiration). American Airlines opplevde at aksjeverdien ble redusert med 40 % den 11. september 2001.
 • United Airlines: Mellom 6. og 7. september ble det solgt 2.881 kontrakter på Put-opsjoner inklusive salg (total any expiration). United Airlines sin aksjeverdi ble redusert med 43 % den 11. september 2001.
 • Morgan Stanley: Mellom 6. og 10. september ble det solgt 2.157 kontrakter på Put-opsjoner for handel i oktober til $45. Det er 27 ganger mer enn tidligere daglig gjennomsnitt på 27 kontrakter.  Morgan Stanley disponerte etasjene fra 58 til 73 med 2500 ansatte i WTC nr. 2. Bare 10 av dem døde takket være gode evakueringsplaner.
 • Merrill Lynch: Mellom 5. og 10. september ble det solgt 12.215 kontrakter på Put-opsjoner for handel før 22. september til $45 hver. Det er 12 ganger mer enn tidligere daglig gjennomsnitt på 252 kontrakter. Merrill Lynch hadde 2000 som jobbet i WTC2, bare en håndfull døde. Tapet etter 11. september skal ha vært 43 millioner dollar.
 • Citigroup: Mellom 6. og 10. september ble det solgt 14.000 opsjonskontrakter på at aksjekursen falt under $40. Det er 45 ganger mer enn tidligere daglig gjennomsnitt. Citigroup sitt reiseforsikringskrav etter WTC-angrepene ble forventet til 500 millioner dollar.
 • Bear Stearns & Co: Mellom 6. og 10. september ble det solgt 3.979 kontrakter på at aksjen falt under $50. Det tidligere gjennomsnittet for disse opsjonene var 22 kontrakter. 
 • Marsh & McLennan Cos: Den 10. september ble det solgt 1.209 kontrakter på at aksjekursen skulle falle under $90 den tredje uken i september. Tidligere gjennomsnitt var 13 kontrakter daglig.
Stock exchange | Definition, Meaning, History, & Facts | Britannica
Frisk handel på børsen rett før hendelsen, særlig av selskaper som ble berørt

Den store løgnen

Det store spørsmålet er: kan man handle på noen børs anonymt? Kan man forplikte seg for å betale flere millioner dollar, eller sette seg i en posisjon til å hente ut gevinst på millioner dollar, uten å ha en konto på børsen, uten at børsen vet hvem man er og om man eventuelt er kredittverdig? Jeg tror det er like utenkelig som å gå i en bank og låne et par millioner eller sette inn et par millioner anonymt. Det finnes solide spor etter dem som inngikk disse kontraktene. Disse sporene har blitt skjult. Så kan vi bare lure på i hvor stor grad USA egentlig har forsøkt å komme til bunns i sakene.

Å si i ettertid at ”vi vet ikke hvem de er fordi ingen dukket opp for å hente gevinstene” må være blank løgn. Det betyr at innsidehandlerne er blitt dekket over av folk høyt oppe i systemet for at det ikke skulle lekke ut at noen hadde forhåndskunnskap til terroranslagene, hvordan de hadde fått denne kunnskapen og ikke minst: hvor de hadde fått den fra. Spørsmålet nå er hvem som har dekket over og hvorfor.

Kilder

Eksemplene på innsidehandel er hentet fra”The Hidden History of 9 – 11” fra Part II side 69-70 m.fl. som omtaler bevis på innsidehandel i dagene før 11. september 2001. Denne seksjonen er skrevet av Paul Zarembka, professor i økonomi ved State University of New York at Buffalo.

En imponerende dokumentarfilm ”911 The Trillion Dollar conspiracy” trekker de samme slutningene: Det skjedde økonomiske transaksjoner tett opp til 11. september som tyder på at noen må ha hatt innsideinformasjon om hva som skulle skje, hvor det skulle skje og hvem som kom til å bli rammet. Filmen tar for seg flere spennende økonomiske aspekter under mottoet ”follow the money”, og historien om innsidehandlene starter 17 minutter ut i filmen.

NRK sin rolle

Man burde kunne forvente at NRK fordypet seg i disse problemstillingene eller viste oss dokumentarfilmen ”911 The Trillion Dollar conspiracy”. NRK ønsker ikke noen av delene, derfor blir det alternative medier sin rolle å dokumentere og publisere kontroversielle sider av historien, mens NRK forsøker å støtte opp under en offisiell versjon som er full av huller og løgner, en versjon som trolig dekker over uhyrlig kriminalitet. 

Forsidebilde: Chris Liverani

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Det sies at hvis du gjentar en løgn ofte nok, blir den en sannhet.

  Det er jo feil. Du kan gjenta en løgn til du stuper, du kan sette den med krigstyper på forsiden av alle aviser eller som hovedsak i dagsrevyen, du kan få kvalifiserte rikssynsere til å gå god for den og du kan få Kirken til å velsigne den.

  Men uansett er og blir det en løgn.

  Svar
 • » Senere fikk vi høre at rundt 20 land hadde advart USA om at noe skulle skje den 11. september. »

  Hvilke land. – Og hva skulle skje? Hvorfor visste disse ‘landene’ (?) dette?

  «Derfor ble det iverksatt mange øvelser på 9/11 som bidro til svekket forsvaret og til at jagerfly ikke ble sendt opp for å avskjære de kaprete flyene før det var for sent. »

  Underlig nok ble det samme gjort ved ‘Norges 9/11’ , – regjeringskvartalet og Utøya.
  Det var en politiøvelse dagen før/samme dag. Og politi-hellikopteret kunne ikke benyttes fordi det var nymalt ! ;-)
  ( Pussig nok stilte ikke forsvaret opp med noen av sine helikoptere, – og media som sirklet over øya måtte jo få bruke sitt sjøl. ;-) )
  Like pussig er det at overvåkningskameraene rundt regjeringsblokka ikke vises for gjennomgang .
  ( Noen som påstår å ha fått tilgang sier at kameraene viser at ikke ABB var alene. )

  Men det pussigste, både når det gjelder 9/11 og Utøya/Norge, er selvfølgelig at det er så mye som er skjult. – Og som media,- som elsker katastrofer, drap og etterforskning, er ( har fått beskjed om å være?) null interessert i.

  Spørsmål. :
  Skiftet ikke WTC eier kort tid før 9 september, og forsikringssummen ble høynet?

  Svar
  • Det stemmer også, det var ett eierskifte rett før hendelsen og bygningene ble forsikret for store summer, mye mye mer enn de var verdt og den nye eieren tjente uhorvelig med penger på det.

   Svar
   • Reidar Kaarbø
    22 november 2022 22:05

    ”911 The Trillion Dollar conspiracy” har med alt om dette, lenket opp sist i innlegget.

 • Wasan Totland
  22 november 2022 22:55

  Bra artikkel. Rydd opp i matematikken

  Svar
 • Det har gått rykter om at jødene ble advart mot å gå på jobb i tvillingtårnene den 11 september. Senator Al Franken bekrefter denne historien. Han skriver i sin bok ”Lies and the Lying Liars Who Tell Them”:

  To tell you the truth, I got the Jew call. I had an office in the Trade Center where I used to do most of my writing. The call came from former New York mayor Ed Koch. “Al,” he told me, “don’t go to work on the twenty-third day of Elul [September 11, 2001.].”

  https://www.youtube.com/watch?v=byjlfHbh6AQ

  Svar
 • Den hollandske nedrivningseskperten Danny Jawenko sa helt utvetydig at ”Dette er kontrollert nedrivning,” etter at han hadde sett en video av kollapsen av bygning 7. 3 dager senere døde han i en bilulykke, da bilen hans kjørte rett mot et tre. Det var ingen grunn til at han skulle dø i denne bilulykken, så mest sannsynlig ble bilen hans fjernstyrt. Hensikten med drapet var ikke bare å bli kvitt en brysom kritiker, men også å gjøre andre nedrivningseksperter klar over hva som ville skje hvis de snakket. Det ser ut til at disse har tatt hintet, for ingen nedrivningseksperter har uttalt seg kritisk om 9/11 etter at Jawenko ble drept.

  https://www.youtube.com/watch?v=l6D4dla17aA

  Svar
 • 3 stk mininukes i underetasjene, plassert av Mossad. Ferdig klargjordt videos for TV. Årevis med planlegging. Dobbelt statsborgerskap i sentrale stillingar. The Global War on Terror for Israel.

  Svar
 • «Saken er nå så gammel at den nå kanskje først og fremst har historisk interesse. Men i og med at Norge knytter seg stadig nærmere til en stat som en vil at befolkningen skal se opp til, er det av interesse å kjenne litt til hva som denne staten har foretatt seg. »

  Og hvis man glemmer/ikke tar hensyn til historien, vil vi måtte bli utsatt for det samme på ny. Jfr. denne 3 verdenskrigen verden nå ser ut til å bli presset inn i. Samme løgner om
  Russlands planer om verdensherredømme , som Tysklands samme i 1939.
  Proklamert av de samme som dengang . – Som allerede ( stort sett ) har verdensherredømme. – Som de er redd for å miste.

  Og sant Jonas:
  » Du kan gjenta en løgn til du stuper, du kan sette den med krigstyper på forsiden av alle aviser eller som hovedsak i dagsrevyen, du kan få kvalifiserte rikssynsere til å gå god for den og du kan få Kirken til å velsigne den.
  Men uansett er og blir det en løgn».

  Og når disse løgnerne ber oss, og spesielt ungdom, om å være kritiske til informasjon, så er det ikke deres løgner vi skal være kritiske til.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Må man marsjere 100 prosent i takt?

Document og ytringsfrihet.

Forrige innlegg

For en ironi!

Fredsnasjonen Norge, kaller vi oss. Men vi sender våpen til en tapt krig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.