POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Mobbere og utpressere kan få bivirkninger de og

Fortjener alle vaksineskadde erstatning?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

av Jon Blund (pseudonym)
derimot.no vet identiteten til forfatteren av leserbrevet

Skal man kunne får erstatning etter å ha blitt skadd etter en koronavaksine kunne kreve erstatning? – Ja, selvsagt. Skal de som har vært blant de verste i å mobbe og presse uvaksinerte, få erstatning for vaksinebivirkninger de har pådratt seg? – Hmmm…. Er sannelig ikke sikker.

Grunnen til disse tanker er det som en sannsynlig utvikling fremover, at mennesker som har fått påvist bivirkninger etter kovidvaksiner vil kunne søke den norske staten om økonomisk erstatning.

Det finnes de som på sosiale medier har mobbet uvaksinerte, og bevisst gått inn for å skape en kløft mellom de to gruppene av vaksinerte og uvaksinerte. Noen av disse har skrevet kronikker som har kommet på trykk i aviser, med budskap som at «de uvaksinerte holder landet som gisler» og noen av disse som har sagt det samme når de har blitt intervjuet av diverse medier. Helt uten forbehold og uten skam. Skal denne gruppen av mennesker kunne få kunne få erstatning fra staten om de skulle bli vaksineskadde? Et det moralsk riktig?

Og skal de samme menneskene kunne få lov til å oppta sykehussenger fordi de trenger behandling for deres vaksine-bivirkninger? – En del spørsmål her, som vi alle kanskje bør reflektere litt over.

Startskuddet gikk i romjulen 2020

I Norge startet vi med massevaksineringen i romjulen 2020. Og etter cirka ett halvt år så var det kommet mange fortellinger om mennesker som hadde fått bivirkninger etter kovidvaksinene i Norge og i andre land. Da begynte det for alvor også å komme frem på sosiale medier og i alternative medier, advarsler og henstillinger om at vi ikke burde la oss vaksinere. Og like sikkert som banken, kom det usaklige motforestillinger og lavpannet mobbing med kallenavn som at de som advarte om risikoen, gikk med «tinnfoliehatt» og var «konspinisser».

De som advarte, de gjorde det for å hindre at andre mennesker skulle bli skadet helt unødvendig, og de fikk dritt tilbake. Utakk er verdens lønn.

Man kan sammenligne det med når foreldre advarer sine barn mot handlinger som kan være risikable. Som for eksempel «ikke balanser på det gjerdet der, høyt over bakken», «ikke stup uten å ha undersøkt dybden» og så videre. Som vi alle vet, barn er barn, og det å ta risiko er en del av det å vokse opp. Noen er spenningssøkere også i voksen alder, og bedriver blant annet med fallskjermhopping.

De kan muligens tegne en spesialforsikring, som dekker skade ved fallskjermhopping, men vanlige forsikringer dekker ikke skader som oppstår ved fallskjermhopping. Grunnen til at forsikringsselskapene ikke dekker dette, er risiko-aspektet. Naturlig nok.

Kunnskap om risiko på forhånd er et viktig aspekt her. Dersom man ikke vet at noe er risikabelt så er det ikke så galt å gjøre en bestemt handling, moralsk sett. Men er det slik at man har fått mange advarsler om at handlingen er beheftet med risiko for skade og død, så har personen som gjorde handlingen ikke det samme moralske grunnlag når det gikk galt. Enten det dreier seg om ekstremsport eller det å tilføre kroppen kjemiske stoffer.

Og ingen kan si at det ikke har manglet på advarsler det siste halve året om risiko-aspektet forbundet med kovidvaksinene.

Skjerpede fronter på tampen av året 2021

I den nest siste uka i 2021 eksploderte det i norske medier med en hetsing av uvaksinerte. Det var drevet av falske nyheter som at det bare var 8 prosent av Norges befolkning som var uvaksinerte. Selv om det reelle tallet på mennesker uten vaksine var den gang cirka 78 prosent – ikke 8 prosent.

Og en annen påstand var at det var et flertall av uvaksinerte pasienter på norske sykehus med kovidplager. Også dette var feil, som var basert på enkel talltorturering hos FHI. I realiteten var det cirka en tredjedel uvaksinerte pasienter på norske sykehus med kovid. Det er langt unna å være et flertall.

Disse to usannhetene ble brukt hele den nest siste uken av 2021 til å slenge ut de fæleste anklager. – Som at uvaksinerte tar opp sykehuskapasiteten og at de derfor bør stille bakerst i køen for å få behandling av helsevesenet. Og at de uvaksinerte tok landet som gisler.

De som advarte om risikoen forbundet med kovidvaksiner talte for døve ører. De har saklig informert om at vaksinerte kan få kovid. De kan smitte andre. Og de kan bli syke – av kovid – det som vaksinen liksom skulle beskytte mot. Og så har de som advarte fortalt at de vaksinerte har en tilleggsrisiko! Nemlig at man kan få bivirkninger av kovidvaksinen! Men, dette var som å snakke til en vegg. Viljen til å lytte var ikke tilstede hos endel meget ivrige kovidvaksine-forkjempere.

Dessverre kommer vi fremover til å se flere vaksineskadde i Norge. Til nå så er tallene heldigvis lave, men vi har all grunn til å frykte at det blir verre. Vi husker det som som skjedde da myndighetene satte i gang massevaksinering mot svineinfluensaen for cirka 12 år siden. Noen vaksinerte fikk bivirkninger den gang, som de må leve med resten av sine liv. Og noen fikk økonomisk erstatning fra staten, men det hjelper ikke på å fjerne bivirkningene. De er der, hele tiden!

Erstatning Down Under

Rett før nyåret inn til 2022 så informerte den australske regjeringen om at australiere som er vaksineskadde kan søke om erstatning fra den australske staten. Australia innrømmer at mennesker kan bli skadet av kovidvaksiner! Det er forhåpentligvis et lite skritt på veien ut av den unødvendige massevaksineringen vi ser nå. Kanskje de mest ihuga forkjempere for kovidvaksiner begynner å tenke seg litt om?

Australia vil gi erstatning uansett om de vaksineskadde ble det tidlig i vaksinasjonsprogrammet eller om de ble skadde etter at de tok sin første dose i andre halvdel av 2021. Etter at advarslene hadde kommet. Og da burde egentlig alle visst om risikoen for bivirkninger.
– Er det moralsk riktig at noen skal få erstatning for at en hendelse de helt frivillig har deltatt i, når det går galt, når de visste om risikoen på forhånd? – Eller skal erstatninger kun gis til de som var tidlig ute, og som er unnskyldt fordi de ikke visste bedre?

Noen spørsmål av filosofisk karakter

Og hva med de som har vært de verste mobberne av de uvaksinerte, uansett om det er i Australia, Norge, eller hvor som helst ellers i verden? – De som har prøvd så godt de kunne å utøve press for å få andre til å ta vaksinen. De som truet med at noen ville miste sine jobber. De som offentlig snakket om at uvaksinerte ikke skal få gå på kino, gå på restauranter, å reise, og så videre. De som nektet sine uvaksinerte familiemedlemmer til å komme til juleselskap! – Alt i den hensikt å presse mennesker til å ta kovidvaksine. – Har disse menneskene, disse mobberne, disse utpresserne – noen moralsk rett på økonomisk erstatning dersom de skulle bli vaksineskadde?

Noen av de som har vært aktive i å mobbe uvaksinerte har sagt at de uvaksinerte skal stille bakerst i helsekøen. – Kanskje selv om de trenger sykehusplass på grunn av en bilulykke? Hvem vet? De spesifiserte ikke. Men grovt er det, disse utsagnene. Nærmest menneskefiendtlige.

Er det noen som tar til ordet for at mennesker som utøver ekstremsport skal nektes sykehushjelp dersom noe går galt? – Jeg har tidligere, før de siste par årene, ikke sett så bastante uttalelser, men mer om at ekstremsportutøverne må betale deler av regningen selv. Hva med en fallskjermhopper som skader seg? – Skal ikke han får sykehusbehandling? – Selvsagt skal han det. Vi er tross alt siviliserte i Norge, til en viss grad. For noen går grensa ved de uvaksinerte. Så selvsagt skal det norske helsevesenet hjelpe alle som trenger hjelp, også de som utsetter seg for en kjent risiko, som fallskjermhoppere og kovidvaksinerte. Vi er på ville veier om vi skal gradere hjelpen etter hva de har gjort eller ikke gjort.

Overvektige mennesker er det av forskjellige årsaker. Her tenker jeg på de som er det fordi de rett og slett spiser for mye og er for lite aktive. De er i faresonen for å få en god del sykdommer og plager nettopp på grunn av deres overvekt. De er og i risikogruppen når det kommer til å bli alvorlig syk av kovid. Man kan si at de er å klandre fordi de har pådratt seg fedmen på egen hånd. Men selvsagt skal disse også ha hjelp fra helsevesenet. Noe annet er inhumant!

Australia vil gi økonomisk erstatning til vaksineskadde. Jeg synes vi i Norge bør tenke litt over dette med det moralske i det her. Jeg mener at alle, med ett unntak, som har tatt kovidvaksine skal kunne får økonomisk erstatning av den norske staten dersom de blir vaksineskadde. Selv om en del av disse sikkert tok sin første dose sommeren 2021. Da advarslene om risikoen forlengst var ute i offentligheten. Og de tok den andre dosen på senhøsten 2021. Og nå i disse dager finner de veien til et vaksinasjonssenter for den tredje dosen. – De kjenner nå til at det er forbundet med en risiko å ta en kovidvaksine. Men, det for gå. Vi skal ikke begynne å segregere. De skal selvsagt få erstatning de og.

Men så, hva med den ene gruppe i det norske samfunnet som utgjør mobberne og utpresserne? De bør kanskje ikke få en krone i erstatning. Det er de mennesker som i forskjellige medier har mobbet og presset uvaksinerte til å ta kovidvaksinen. Deres handlinger kan vi sammenligne med narkopushere’s handlinger som prøver å få noen avhengig av et stoff, for at de skal få nye kunder. Vi alle er sannsynligvis imot narkopushere som manipulerer unge og kanskje naive mennesker til å prøve narkotika, eller hva? Vi bør av samme årsak være imot de som utsetter andre for utilbørlig press for å få dem til gjøre noe som de ikke ønsker, nemlig å få i seg av kjemiske substanser som er beheftet med risiko. Altså kovidvaksiner som er hasteutviklet og som ikke har fått endelig godkjenning.

Det blir ikke helt rett at de mennesker som har benektet at kovidvaksiner har bivirkninger og presset andre til å ta vaksinen, selv skal kunne klage sin arme uråd til staten og kreve vaksineskade-erstatning dersom de en gang i fremtiden blir vaksine-syke. Noe skurrer her……

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Eit anna viktig spørsmål er kven som skal ta seg av alle dei vaksineskadde. Blir det vi uvaksinerte? Mykje tyder på det. Når sanninga kjem ut vil nok mange i tillegg få seg ein alvorleg psykisk knekk når det går opp for dei at dei har blitt ført bak lyset. Eg ser føre meg at mange sjukepleiarar som har satt koronasprøyter på folk òg vil hamne i kjellaren. Om dei då ikkje hamnar i fengsel eller misser autorisasjonen.

  Svar
 • En nylig avsagt dom i eller nærheten av Paris fikk et forsikringsselskap medhold i at det ikke skulle utbetales livsforsikring etter at en person døde av # covid-vaksine#. Vi snakker om noen millioner euro.
  I dommen står det bla at #covid- vaksinen# ikke er påbudt og at domstolen likestilte #covid-vaksine # med selvmord.

  Svar
 • I USA rapporteres det nå om en landsomfattende økning i dødsfall blant personer i alderen 18-49.

  Dødsfall blant personer i alderen 18 til 49 år økte mer enn 40 prosent i de 12 månedene som sluttet i oktober 2021 sammenlignet med samme periode i 2018-2019, før COVID-19-pandemien, ifølge en analyse av dødsattestdata fra CDC.

  https://www.zerohedge.com/medical/nationwide-surge-deaths-among-people-aged-18-49-state-state-overview

  Artikkelen nevner ikke vaksinen, men kommentarene er så og si entydige i at økningen i dødeligheten skyldes vaksinen.

  Svar
 • Antall dødsfall og skader varierer vilt med batchnummeret på vaksinen. Nettstedet https://www.howbadismybatch.com/ lister opp hvor mange dødsfall som er assosiert med hvert batchnummer av vaksinen. Hvir man kjenner batchnummeret på vaksinen, kan man her finne ut hvor mange dødsfall/skader som er assosiert med dette batchnummeret.

  Svar
  • Farmaindustrien vil ikke at folkemordet skal bli påfallende.
   Dette gjøres derfor tydeligvis som russisk rullett:
   1 av 200 får dosen fra en av de dødeligste batch’ene.
   Hvor harmløse de øvrige dosene er på lengre sikt?
   Den som lever får se.

   Svar
 • Henning Nielsen
  15 januar 2022 12:48

  Nei. Det blir helt umulig å bevise i retten at noen har presset eller mobbet andre til å ta vaksine. Å oppfordre, anbefale, råde, foreslå, dette kan brukes som unnskyldning. Du finner aldri en klar juridisk grenseoppgang mellom å anbefale og å presse.

  Og man bør holde seg for god til slike hevntanker. Det er uverdig.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Svineinfluensavaksinen ble stoppet.

Denne covid-vaksinen er 11 ganger farligere så langt.

Forrige innlegg

De har gjort jobben.

PCR-testene forlates nå i stadig flere land.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.