POSTED IN Media, Virkelighetsforståelse

Forsvarets eksperter i NRK.

Er de nøytrale sannhetsvitner eller representerer de Nato-siden?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Når forsvaret inntar NRK

For NRK er Forsvaret en kilde til uhildet informasjon. For å opplyse oss om Ukraina-krigen fylles derfor studioene opp med offiserer, og forskere fra Forsvarets egen Høgskole og forskningsinstitutt.

Innlegget er hentet fra Spartakus

Til din informasjon: Du bør alltid være mindre tillitsfull til regjeringen i krigstider, ikke mer.
– Caitlin Johnstone

Nærmest daglig møter vi dem i nyhetssendinger og debatter, og som kilder i nyhetsartikler på nrk.no. Siden Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har nemlig NRK gjort det til en vane å støtte seg på høyere offiserer fra Forsvaret og/eller forskere fra Forsvarets Høgskole (FHS) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Her fungerer de som eksperter på krigen i Ukraina, og som sannhetsvitner som fortløpende kommenterer krigens hendelser.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Skjermbilde-2022-10-15-kl.-18.23.49-1024x435.pngNRK og Forsvaret har stor tillit i befolkningen (og tilsvarende stor mulighet for å påvirke)

NRK er det desidert viktigste nyhetsmediet vi har i Norge. Hver dag i 2021 brukte 92 % av befolkningen ett eller flere tilbud fra statskanalen. Like viktig: Folkets tillit til NRK var rekordhøy. 85 % sa at de hadde svært stor eller ganske stor tillit til NRK. Dette viser at statskanalen har en enorm innflytelse på hvilken informasjon befolkningen får, og til å forme hvilke oppfatninger befolkningen har.

Forsvaret foretar selv årlige innbyggerundersøkelser, hvor de bl.a. kartlegger hvilken tilliten folket har til institusjonen. I år oppgir 66 % at de har et meget godt eller ganske godt inntrykk av Forsvaret, mens bare 11 % har et negativt inntrykk. Interessant er det også at 61 % sier at det er meget nødvendig å styrke Forsvaret, og bare 9 % sier at det er mindre nødvendig eller ikke nødvendig. Når det kommer til trusselbildet (dvs. trusler mot vår nasjonale sikkerhet) er befolkningen mest bekymret for digitale trusler (som cyberangrep), og for at desinformasjon og falske nyheter skal påvirke samfunnet.

Er det ikke påfallende? Det synes som om det er en perfekt korrelasjon mellom folks oppfatninger og det NRK og Forsvaret i samarbeid har gitt oss av nyheter og informasjon de siste årene.

Advarsel: «State-affiliated media»På Twitter blir mange kontoer påført merkelappen «State-affiliated media» når kilden har sitt opphav i land som Russland, Kina, Iran eller andre stater som USA/NATO har definert som «fiender». Underforstått er disse mediene ikke «frie og uavhengige», men medier der staten utøver kontroll over redaksjonelt innhold gjennom økonomiske ressurser, direkte eller indirekte politisk press og/eller kontroll over produksjon og distribusjon.

Derfor har Twitter bestemt at kontoer som tilhører slike statstilknyttede medieenheter, sjefredaktørenes kontoer eller fremtredende ansattes kontoer skal merkes, for å vise at brukerne må stille seg ekstra kritiske – eller aller helst avvisende – til slike kilder.

Det betyr igjen at hovedleverandørene av utenriks- og forsvarsnyheter for medier i den vestlige verden; som CNN, New York Times, Washington Post, BBC, Reuters og Associates Press ikke merkes, siden disse angivelig er «frie» og ikke utsettes for noen form for redaksjonelt press fra sine lands myndigheter.

Dermed ser Twitter (og andre) suverent bort ifra lærdommen fra alle kriger som er ført siden de moderne massemediene kom på banen, nemlig at våre egne, vestlige medier i krigstid fungerer som propagandaverktøy for myndighetene. Gang på gang har de servert oss misvisende, falsk informasjon, grunnløse påstander eller regelrette løgner. Stikkord: Afghanistan, Irak, Libya, Syria.

Den pågående Ukraina-krigen er muligens den mest regisserte av dem alle, og den hvor kontrollen på fortellingen om krigen har vært tydeligst. Det minste lille avvik fra denne hovedfortellingen møtes med fordømmelse og blir forsøkt kneblet.

Når befolkningen i USA og EU-området i tillegg regelrett sperres for tilgang til russiske medier skulle man tro at den liberale ryggmargsrefleksen slo inn. Isteden intensiveres bekjempelsen av vestlige, uavhengige medier som stiller seg kritisk og stiller spørsmål til den offisielle fremstillingen, og det i en grad som tidligere var forbeholdt autoritære regimer. Noam Chomsky sier at sensuren i USA nå er mer omfattende enn den noensinne var i Sovjetunionen.

Slik opptrer alle de vestlige hovedstrømsmediene i denne krigstiden som «State-affiliated media». NRK er ikke noe unntak.

selective focus photography of golden Labrador retriever
Er denne hunden en uavhengig, nøktern og nøytral part, eller et tilbehør til eieren?

I NRK får NATO-offiserer rollen som uavhengige eksperterVet ikke NRK at Norge og det norske Forsvaret ikke er nøytrale; at vi har valgt side og er medkrigere i Ukraina? Har NRK glemt at Norge er et NATO-land og at Forsvarets offiserer representerer NATO-forsvaret? Er NATOs rolle i Ukraina-krigen ukjent for NRKs journalister? Selvsagt ikke. Det bare virker sånn.

Hvorfor får da menn i Forsvarets uniformer stille i de viktigste debattprogrammene og bli behandlet som om de er nøytrale eksperter? Statskanalen har arrangert «debatter» der alle deltakerne er enige om at Norge må involvere seg i krigen, uenigheten består i at noen vil engasjere seg mer enn andre. Ville ikke en fri og uavhengig kanal i det minste ha sørget for at motekspertisen også fikk slippe til?

Med Jens Stoltenberg som generalsekretær i NATO virker det som om NRK har gått inn i rollen som et NATO-organ og ser det som sin oppgave å produsere mest mulig nasjonal NATO-enighet. Stoltenberg har sagt at de er beredt til å holde krigen gående i årevis. Faren for at den eskalerer og kommer helt ut av kontroll er overhengende. Likevel er de eneste som slipper inn i NRK de som krever flere og tyngre våpen. Når det har kommet så langt at bruk av atomvåpen diskuteres trenger vi andre stemmer enn offiserer i uniform.

Du vet at dekningen av Ukraina-krigen i NRK har gått fullstendig av skaftet når det er folk som Elon Musk som snakker som om de har vettet i behold. Hvorfor hentes det ikke inn eksperter på fred og konfliktløsning til studio? Den militære ekspertisen har jo med all mulig tydelighet spilt fallitt når vi nå står på terskelen til en atomkrig.

Relaterte saker:

– NRK Dagsrevyen hyllet F-16
 NRK + US Marines = Sant
– Journalistens fascinasjon for krigsmaskina

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst?

Forsidebilde: Maleri av Simon Vouet (French, 1590-1649)

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Vi er, har vært der – helt siden 50-tallet.
  Etter Vietnam gikk journalistene i knestående – og er blitt der.
  Vi er assimilert i tre generasjoner – heltene/vinnerne kommer alltid fra USA iispedd en eller annen hyllest til Winston.
  Forsvaret har alltid hatt sine favoritter.
  De kommer aldri østfra.

  Svar
 • De fleste setter nok egen karriere høyere enn sannhet. Spesielt i en hierakastisk ( (gr. hierarkhia «høyere presteskap») organisasjon.
  Dette ble vel godt bekreftet da presteskapets høyeste leder i Norge brukte vår nasjons ‘Forsvar ‘ 😉 til å bombe et Libya som ikke truet annet et de globale mammon- yppersteprestene i USA sin penge-makt på det afrikanske kontinentet.
  Ikke engang et slikt alvorlig brudd på Norges Grunnlov førte til reaksjoner.
  Da bør vi lytte like lite på slike ‘ekspert-utalelser’ som fra den religiøse kirkens ‘ekspert’-prester.
  – Og snu oss bort og le.
  – Selv om det er en tragedie for den norske (frie?) nasjonen.

  Svar
 • Northern Light.
  16 oktober 2022 13:43

  «NRK er det desidert viktigste nyhetsmediet vi har i Norge. Folkets tillit til NRK var rekordhøy. 85 % sa at de hadde svært stor eller ganske stor tillit til NRK. Dette viser at statskanalen har en enorm innflytelse på hvilken informasjon befolkningen får, og til å forme hvilke oppfatninger befolkningen har».

  Den globale storkapitalen vil privatisere alt, men statskanalene i Europa vil de beholde, siden befolkningene har så høy tillit til dem. Finansfolket har fått kontroll over statskanalene ved å ha fått sine folk inn i ledende stillinger, som så ansetter sitt eget slag til de har sine folk i alle redaksjoner, ikke bare i nyhetsredaksjonene. Påvirkningen når det gjelder klima for eksempel, rettes også mot barn som i NRK Super. Når de får stemmerett, blir det mer trolig at de vil stemme på grønne partier.

  «Statskanalen har arrangert «debatter» der alle deltakerne er enige om at Norge må involvere seg i krigen, uenigheten består i at noen vil engasjere seg mer enn andre. Ville ikke en fri og uavhengig kanal i det minste ha sørget for at motekspertisen også fikk slippe til?».

  NRK er langt ifra en nøytral nyhetsformidler som leverer et balansert nyhetsbilde, spesielt ikke når det gjelder internasjonal politikk og økonomi, det er som det amerikanske utenriksdepartementet skulle ha diktert rapporteringen. For eksempel 9/11, Irak, Libya, Syria og spesielt Ukraina. Hadde NRK vært nøytral, hadde de også latt den russiske hærens pressetalsmann, fått fremlagt sin versjon side ved side med Kiev-regimets versjon. NRK er ikke nøytral når det gjelder innenriksnyheter heller, hadde NRK drevet journalistikk, hadde det norske folk aldri gått med på utenlandskablene og ACER.

  «Med Jens Stoltenberg som generalsekretær i NATO virker det som om NRK har gått inn i rollen som et NATO-organ, og ser det som sin oppgave å produsere mest mulig nasjonal NATO-enighet. Stoltenberg har sagt at de er beredt til å holde krigen gående i årevis. Faren for at den eskalerer og kommer helt ut av kontroll er overhengende».

  Hadde NRK vært en nyhetsformidler for folket som eier det, i stedet for å drive propaganda for USA/NATO krigsmaskinen, skulle de ha advart om hva det vil si for det norske folk og land at Norge er gjort om til en amerikansk militærbase. Skulle krigen i Ukraina eskalere til en åpen krig mellom USA/NATO og Russland, blir militærbasene her bombemål. Kan hende med taktiske atomraketter, hvis USA bringer atomvåpen hit til de fire basene sine her hvor norsk lov ikke gjelder. At Norge uformelt har blitt stat nummer 51 i USA, viste Statsministeren når han valgte å ha amerikanske og ikke norske soldater på sitt kontor, under et møte med norsk presse. Russland vil behandle alle sine fiender likt når hun blir angrepet, og vil ikke særbehandle Norge, som vil bli slagmark i Russlands motangrep.

  «På Twitter blir mange kontoer påført merkelappen «State-affiliated media» når kilden har sitt opphav i land som Russland, Kina, Iran eller andre stater som USA/NATO har definert som «fiender»».

  Og Twitter er privateid, og de finansielle eierne er igjen BlackRock, som også er finansiell eier av den privateide amerikanske krigsvåpen-industrien. Det blir interessant å se om Elon Musk tillater en mer fri nyhetsdekning, for han kan bli eneeier hvis han kjøper Twitter (han skal ha ombestemt seg).

  «Det betyr igjen at hovedleverandørene av utenriks- og forsvars-nyheter for medier i den vestlige verden; som CNN, New York Times, Washington Post, BBC, Reuters og Associates Press ikke merkes, siden disse angivelig er «frie» og ikke utsettes for noen form for redaksjonelt press fra sine lands myndigheter».

  Disse nyhetshusene er ikke frie, de er privateide, og de finansielle eierne er BlackRock og Vanguard, som eier over 90 % av vestlig presse og media. De finansielle eierne er også med å bestemme hvem som får bli redaktører, som i sin tur ansetter ledende journalister. Finansfolket er tribal, og ansetter hverandre. De bestemmer selv hvordan hvordan nyhetsdekningen skal være på de økonomiske og militære krigene de starter.

  Svar
 • Offiserers oppgave er loyalitet. Sannhetesfortelling ligger lavt ned på arbeidsoppgavene. Paradokset er at flesteparten av norske offiserer var på tysk side 1940-45 og mange av dem ble drept nettopp i Ukraina.
  Et eksempel er » Kill Ratio» har vært 5,5 til nå og ser ut til å være stigende. Det betyr at det er drept eller hardt skadet mellom 5 og 6 ukrainere for for hver drepte og skadde russer. Putin er ikke fornøyd med det. Enten må han bruke atomvåpen eller så må Nato slutte å sende våpen for at de russiske tapene skal bli mindre. Nato hadde en «Kill Ratio» på over 1000 i Serbia krigen, Lybia. Irak m.m. Moralsk er det nedslakting og mord av forsvarsløse. Men Putin mål var nok det samme » Kill Ratio» og følgelig raske seier.

  Svar
 • Disse statistikkene på nordmenns holdninger, hvis de er sannferdige, er noe skuffende. «FREDSnasjonen» er kvalmende hyklersk, og Stoltenberg er en lagt verrre nordmann enn både Quisling og Fuglesang, og langt mektigere. La stoltenberg, som quisling, gå inn i historiebøkene som en skamplett, og forsvarets eksperter og Staats-Sender nrk-pravda som medskyldige i fordummingen av folket. Samt farma-folkemordet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Har du avvikende synspunkter fra de offisielle?

Pass munnen din hvis det gjelder covid-vaksiner!

Forrige innlegg

Demokratiet svekkes

Statsforvalteren åpner for å underkjenne et enstemmig vedtak i Oslo bystyre

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.