POSTED IN Endring av politikken, Helse

Forsøket på overnasjonal helsestyring er ikke over.

Globalistene vil garantert forsøke seg igjen.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det er nå klart at forsøket på å overføre makt i Genève fra nasjonale folkevalgte forsamlinger til korrupte WHO ikke lyktes i denne omgang, heldigvis. Men den norske regjeringen var klar til å underskrive på dette grunnlovstridige tiltaket v/helse- og omsorg-minister Ingvild Kjerkol. Dette skulle skje i all stillhet uten noe diskusjon hverken i befolkningen eller i nasjonalforsamlingen. Forslaget ble denne gang imidlertid blokkert av en rekke stater i hele verden utenom Nato-området. (Der er alle underkastet USA).

Men forslaget kommer garantert opp igjen i en eller annen form for det er ikke forlatt av de som streber etter en global ikke-folkevalgt makt. Det er derfor viktig at så mange som mulig er klar over det som står på spill. Dette innlegget er derfor ikke forsinket selv om forslaget ble avverget i denne omgang.

Knut Lindtner
Redaktør

WHO (Verdens Helseorganisasjon) som en» stedfortredende verdensregjering»? Avskaffelse av nasjonalstaten? Si nei til «globalt tyranni»

Av Dr. Rudolf Hänsel og Peter Koenig

WHO strekker seg etter makt over landene og verden

I skyggen av Ukrainakrigen forbereder WHO 

-ubemerket av offentligheten

-en «internasjonal  avtale om forebygging og kontroll av pandemier» som er bindende under
folkeretten.

Forhandlingene i Geneve har allerede startet. Opprinnelig var «maktoverføringen» planlagt til 1. mai 2022, det vil si at alle 194 medlemsland i WHO da skulle bli tvunget til å gjennomføre de tiltakene WHO har bestemt, slik som nedstengninger eller generell obligatorisk vaksinasjon.

Et nytt notat fra Concilium Europa, datert 3.mars 2022, har imidlertid forsinket prosessen betraktelig.
I mellomtiden planlegges et arbeidsutkast til denne nye  «Verdensregjeringsoverenskommelsen» fra WHO  å være klart for videre internasjonale forhandlinger 1.april 2022. Se dette.

«En internasjonal avtale om pandemiforebyggelse og beredskap»

Når en pandemi rammer, er alle sårbare


Rådet gir grønt lys for å starte forhandlinger om internasjonal pandemiavtale


1.mars 2022 vedtok rådet en beslutning om å gi fullmakt til åpning av forhandlinger om en internasjonal avtale om pandemi-forebygging, beredskap og respons. Det mellomstatlige forhandlingsorganet som har til oppgave å utarbeide og forhandle dette internasjonale verktøyet, vil holde sitt neste møte innen 1.august 2022 for å diskutere fremdriften med  et arbeidsutkast. Det vil så leverere en rapport om fremdriften til den 76. verdenshelseforsamlingen i 2023,  med det mål å ta verktøyet i bruk innen 2024.


The Rockefeller Foundation in the 21st Century | Download Scientific Diagram
Noen av de som ser seg tjent med en slik ordning

I følge «Council of the European Union» er den offisielle begrunnelsen for å forplikte seg til dette ,som WHO anser som nødvendig, påskuddet om at det internasjonale samfunnet må bli enda bedre forberedt for mulige framtidige pandemier og den koordinerte kontrollen av disse. I følge «Epochtimes» 5.mars  synes både EU og private aktører som Rockefeller Foundation og Bill Gates å være kilden til ideer.  I lys av erfaringene med pandemien de siste to årene er dette en indikasjon på hva verden kan vente seg.

Grunnlaget for avtalen er artikkel 19 i WHOs vedtekter. Den slår fast at  WHOs generalforsamling kan vedta avtaler som er bindende for alle medlemsland med to tredjedels flertall. Nasjonalstatene kan da ikke lenger suverent bestemme hvilke pandemi-kontrolltiltak de vil innføre.

Avskaffelsen av nasjonalstaten betyr samtidig tap av grunnleggende sivile rettigheter.

Den anerkjente tysk-britiske sosiolog, publisist og politiker Ralf Dahrendorf advarte mot dette for mange år siden:

«Den som gir avkall på nasjonalstaten mister dermed den eneste effektive garantien for sine fundamentale rettigheter til nå. Den som idag anser nasjonalstaten  for å være unnværlig, erklærer dermed – uansett hvor utilsiktet-  sivile rettigheter for å være unødvendige.» 

I et så vidtrekkende spørsmål må imidlertid folket ha det siste ordet. Alle stemmeberettigede borgere i et land må bli gitt retten og muligheten til å si sin mening i en folkeavstemning.
Forslag fra en ekspert til alle statlige regjeringer Dr. Stuckelberger som har arbeidet for WHO i over 20 år, kom med følgende forslag i følge «greatreject.org«:        -Hvert land bør sende et offentlig protestbrev til WHO
       

– Regjeringen bør skrive et brev om at folket ikke aksepterer at underskriften til helseministeren kan avgjøre skjebnen til millioner av mennesker uten en folkeavstemning.             

Det er veldig viktig å sende dette brevet fra alle land til  WHO i Geneve.       

-WHO ber alle implementere tiltakene innen mai 2022.(Dette kravet har i mellomtiden blitt skjøvet fram til 2024).       

-Hittil er det bare russerne som har sendt et slikt  protestbrev.


Folkeretten gir ikke rom for at en FN-regulering står over grunnlovene til de enkelte land.Dette gjelder også for WHO, en FN-organisasjon.

Dr. Rudolf Hänsel er en pensjonert  rektor, pedagog og utdannet psykolog. Han er en jevnlig bidragsyter til Global Research.


Peter Koenig er en geopolitisk analytiker og tidligere seniorøkonom i Verdensbanken og Verdens helseorganisasjon(WHO), hvor han jobbet i over 30 år med vann og miljø rundt om i verden. Han foreleser ved universiteter i U.S.A, Europa og Sør-Amerika. Han skriver regelmessig for elektroniske  tidsskrifter og er forfatter av  Implosion- an EconomicThriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed og medforfatter av Cynthia McKinneys bok «When China Sneezes: From Coronavirus lockdown to theGlobalPolitico-Economic Crisis(Clarity Press 1.nov 2020).Han er forskningsassistent ved Centre for Research on Globalization(CRG). Han er også ikke-bosatt seniorstipendiat ved Chongyang Institute ved Renmin University, Beijing.

Oversatt av Jeanne d’Arc

Forsidebilde: Timothy Perry

https://www.globalresearch.ca/world-health-organisation-world-government/5773138

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Medsammensvorne media tier lojalt mens regjeringer så ubemerket som mulig bryter grunnloven uten innvendinger fra opposisjonspartiene, og nasjonene i «den frie verden» er de ivrigste til å avskaffe demokratiet, og det med kronprinsens velsignelse og aktive deltagelse. Det er rikets tilstand. En vasallstat styrt av utro tjenere som gir bort arvesølv for å få en plass ved de mektiges bord, og det gjelder nesten hele EUs lederskap; det står i ledtog med NWO og ondskapen det innebærer.

  Svar
 • «Globalistene vil garantert forsøke seg igjen.»

  Og ikke bare innen området helse. (» «)
  Først tok de…
  Så tok de…
  Vi bør kvesse knivene, ja.

  Svar
 • saksyndig.com skriver om apekopper.
  Portugisiske studier tyder på at apekoppviruset er tuklet med og spredd med hensikt. Dr. Robert Malone sier seg enig. Og når jeg ser på WHOs nettside ser jeg at landene som er smittet hittil er EU, USA, Canada og Australia. Tilfeldig? Neppe. Alt er jo planlagt siden mars i fjor. Kanskje fordi dette er nasjoner med regjeringer som kjøper nye vaksiner hemningsløst, mens fornuftigere nasjoner er litt mindre medgjørlige; det viste seg ved den gledelige fiaskoen i Geneve.

  Svar
 • Wasan Totland
  3 juni 2022 11:23

  Er det ingen som kan ta ned denne Børge Brende?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Pepe Escobar:

Nato/USA har feilkalkulert.

Forrige innlegg
FornebubanenAp på Stortinget og i regjeringa roper i talekor «Hater – hater – haater – Oslo-by!»*

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.