POSTED IN Klima, Norge

Forskere er uenige

En torpedo mot klimamyten

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

«Vi finner, i likhet med Dagsvik mfl. (2020), at hypotesen om at temperaturprosessen varierer tilfeldig rundt et konstant nivå (stasjonaritet) ikke blir forkastet. Dette kan tyde på at effekten av COutslipp de siste 200 årene ikke er sterk nok til å forårsake systematiske endringer i temperatursvingningene.»«Med andre ord sår disse resultatene tvil om klimamodellene er i stand til å skille mellom naturlige temperatur-variasjoner versus variasjoner som skyldes menneskeskapte COi løpet av de siste 150 år.»
Dette er det ikke hvem som helst som sier, men to forskere i Statistisk sentralbyrå i et forskningsnotat lagt ut 25. september i år. Forskerne har ettergått den dominerende fortellinga som særlig dominerer i FNs klimapanel, men også i universiteter verden over der de som ikke slutter opp om enigheten blir sagt opp.
Dette er en torpedo mot fundamentet for de mange tusen milliarder i Norge til det grønne skiftet, og den innskrenking i velferd og livsutfoldelse som myndighetene jobber for.
Blir rapporten forsøkt tia i hel, eller blir det reist krav om tiltak mot Statistisk sentralbyrå, mot direktøren og/eller forskerne? 

Henta fra Politikus
Av Ove Bengt Berg

Forsida på rapporten

Dette bryter helt med NRKs vedtatte propagandalinje i klimaspørsmålet — og årsmøtevedtaket i Norsk Journalistlags påbud om hva  journalistene er skal skrive om klima . Ikke siden siden Paven i sin tid fengsla Galileo Galilei og forbød alle å si at at jorda gikk rundt sola, har ensrettinga om hva «vitenskapen» mener vært sterkere enn nå. Det er helt feil det som slås fast av et nesten enstemmig Storting, alle journalister i «redigerte medier» og alle biskoper, at «vitenskapen har bestemt». Det er rett og slett uvitenskapelig. Det er bare i religioner at endelig kunnskap er vedtatt. Religioner baserer seg på tro, vitenskapen på tvil.

Det siste SSB-notatet er på engelsk på 123 sider, og er ganske detaljert vitenskapelig hvor de tar utgangspunkt i etablerte klimamodeller, modell for hvordan framtidas vær blir, i praksis FNs klimapanels modeller. Noatet er på engelsk, men med et norsk sammendrag som det siteres fra her:

Et typisk trekk ved observerte temperaturserier over de siste 200 årene er at de gjennomgående viser lange sykler og en økende trend. Et sentralt spørsmål er om denne utviklingen er en del av en syklus som er analog til tidligere temperaturvariasjoner, eller om en systematisk endring av temperaturnivået har funnet sted i løpet av denne perioden, som et resultat av menneskeskapte utslipp av CO2. Selv om temperaturene i de senere årene skulle vise seg å avvike systematisk fra variasjonene i tidligere tider, er det likevel en komplisert utfordring å tallfeste hvor mye av denne endringen som skyldes utslipp av CO2.
Formålet med denne artikkelen er å drøfte dette spørsmålet nærmere, nemlig om det kan sies å være bevist om deler av temperaturøkningen i løpet av de siste 200 år skyldes utslipp av klimagasser.

Forskerne går først gjennom «hvilke data som er tilgjengelige for analysen av variasjonen av klimatiske forhold». I kapittel 3 diskuterer de mulige kilder til temperaturvariasjoner:

Her har skydannelse, strømninger i havene samt havenes kapasitet til nå lagre CO2  vesentlig betydning. Nyere forsking tyder på at variasjoner i solas magnetiske felt har stor betydning for langsiktige svingninger i solaktiviteten. Ifølge teori og rekonstruerte temperaturdata påvirkes klima av sykliske variasjonene i jordbanen, jordaksen samt planetbanene til Jupiter, Saturn, Neptun og Uranus.

Etter å ha gått gjennom «sentrale egenskaper til de globale klimamodellene», kan disse forskerne i følge deres eget sammendrag trekke denne knusende konklusjonen av den forskninga de har gjort:

Disse viser at det er manglende konsistens mellom variasjonene i temperaturprediksjonene fra de globale klimamodellene og variasjonene i de konstruerte globale temperatureriene. Med andre ord sår disse resultatene tvil om klimamodellene er i stand til å skille mellom naturlige temperatur- variasjoner versus variasjoner som skyldes menneskeskapte CO2 i løpet av de siste 150 år. [Utheva av Politikus]

Når det i sammendraget konkluderes og tidligere resultater trekkes med i de siste resultatene, står det i sammendraget:

Vi finner, i likhet med Dagsvik mfl. (2020), at hypotesen om at temperaturprosessen varierer tilfeldig rundt et konstant nivå (stasjonaritet) ikke blir forkastet. Dette kan tyde på at effekten av CO2 utslipp de siste 200 årene ikke er sterk nok til å  forårsake systematiske endringer i temperatursvingningene. [Utheva av Politikus]

Dette er en torpedo inn i en av Norges og Vestens viktigste økonomiske næringsgreiner: Kravet om de enorme innkrevde skattene som skal gå til å gjennomføre det grønne skiftet. Det er et pengesluk som verden hittil ikke har sett maken til, og til ingen nytte. For eksempel: Verken Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre har lagt fram hvor mange grader verdenstemperaturen har sunket med på grunn av den norske satsinga på batteribilene (elbilene), eller hvordan og hva batteribilene kan føre til for senket temperatur om verdens en milliard biler blir batteribiler.

Lyspunkter
Dette er et av flere lyspunkter i klimadebatten. Viktigst er kanskje at den nye lederen i FNs klimapanel, professor Jim Skea, fysiker innen bærekraftig energi, har uttalt at det blir feil å snakke om en (påstått) temperaturøkning på 1,5 som noen klimakrise. Den vitenskapelige delen av FNs klimapanel er ellers mer jordnær og saklig enn den bastante politiske oppsummeringa som er nærmest et propagandastykke som kan få FNs generalsekretær til å komme med sånne ville påstander som at «himmelens sluser er åpne».

Det blir spennende å se hva som skjer med denne forskningsrapporten. Som kjent ville daværende SSB-sjef, nå sannsynligvis Bergens påtroppende Høyre-byrådsleder, Christine Meyer, fjerne en av forskerne som stod for et innvandrerregnskap. Det endte med at den kommende byrådslederen måtte gå av. Vil denne rapporten bli tia i hel — eller vil enorme ressurser fra politikere, journalister og biskoper bli satt inn for å sverte den?

Utstøtinga kommer
Det er helt åpenbart at kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen må reagere på denne meldinga for å følge NRKs politiske vedtak om fullstendig ensidighet om årsaken til klimaendringene. Hva kommer Haugen til å pålegge sine underordna? Hvem vil kreve tiltak mot Statistisk sentralbyrå, sjefen og forskerne? Journalistene må vel gjøre det for å være lojal mot landsmøtevedtaket i Norsk Journalistlag om «Klima og miljø»: «NJ erkjenner klimautfordringene, og skal aktivt tenke grønt i sitt arbeid».

Akkurat som imperier ikke varer evig, varer heller ikke politiske løgner evig. Torpedoen er et varsel om lysere tider.

Framheva bilde: Skyer og vær. Foto: OBB/Politikus

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • «Det er rett og slett uvitenskapelig. Det er bare i religioner at endelig kunnskap er vedtatt. Religioner baserer seg på tro, vitenskapen på tvil.»

  Det var visst før en gang.
  Nå er det , politisk, byttet om. All vitenskap skal gå i takt.
  Eller utestenges for u-rent trav.

  Det er for mange offentlige stillinger, og politikere, som står på spill hvis spørsmål stilles.

  Svar
 • Northern Light.
  3 oktober 2023 15:18

  «Hvem vil kreve tiltak mot Statistisk sentralbyrå, sjefen og forskerne?» .
  Ikke det norske folk, spesielt yngre, hvis de mener det samme om flyreiser, bruk av bil og kjøtt som befolkningene i landene på kontinentale Europa, som denne undersøkelsen viser:

  41 prosent i Frankrike støtter et forbud mot mer enn 4 flyreiser i løpet av livet for å stoppe global oppvarming.

  Av Cassie B.
  Et overraskende stort antall franskmenn støtter ideen om å sette en grense på antall ganger folk kan fly i løpet av livet for å redde miljøet, med 41 prosent av franske borgere totalt sett for å forby enkeltpersoner å ta mer enn fire flyreiser totalt. Dette er ifølge en meningsmåling blant franske innbyggere utført av forskningsfirmaet Consumer Science and Analytics Institute. Den foreslåtte grensen vil gjelde både forretnings- og fritidsreiser. Spesielt unge mennesker ser ut til å være med på dette uvanlige forslaget, med 59 prosent av de i alderen 18 til 24 år for å innføre en grense på fire flyvninger.

  Dette er ikke bare begrenset til franskmenn. En klimaundersøkelse utført av Den europeiske investeringsbanken i samarbeid med markedsundersøkelses-firmaet BVA, viste at 62 prosent av europeerne var for å forby kortreiste flyvninger, og 59 prosent var med på å øke prisene på mat og andre varer som har et stor karbonfotavtrykk, som rødt kjøtt, mat som transporteres over lange avstander og mobiltelefoner. Til sammenligning støttet bare 49 prosent av amerikanerne et forbud mot kortdistanseflyvninger.

  Undersøkelsen fant også at europeere i stor grad var for tiltak som straffer bruk av bil, med 67 prosent som sa at de støtter å ha mindre plass til biler i bysentra. Dessuten var 72 prosent av europeerne for å innføre en karbonskatt på reiser med fly, og 84 prosent støttet å opprette flere fotgjengersoner i sentrumsområder.

  Frankrike har allerede innført et forbud mot kortdistanseflyvninger.
  I mai iverksatte Frankrike et forbud mot innenlands kortdistanse-flyvninger, mellom steder der det er togreiser som varer mindre enn to timer og 30 minutter. Frankrike har et omfattende nettverk for høyhastighetstog. Forbudet påvirker flyreiser mellom byer som Paris og Bordeaux, Lyon og Nantes; det påvirker ikke flyforbindelser.

  Landets transportminister, Clement Beaune, sa at dette var «et viktig skritt og et sterkt symbol i politikken for å redusere klimagassutslipp». Han la til at det var en global nyhet.

  Noen eksperter har imidlertid kritisert tiltaket, og kalt det mer som et symbolsk forbud. Den midlertidige sjefen for Airlines for Europe, Laurent Donceel, sa at «å forby disse turene vil bare ha minimale effekter» på karbondioksidproduksjonen, og ba regjeringen støtte bedre løsninger.

  Forbudet var opprinnelig ment for flyreiser mellom byer som kunne nås med tog på under fire timer. Den franske forbrukergruppen UFC-Que Choisir bemerket: «I gjennomsnitt slipper flyet ut 77 ganger mer CO2 per passasjer enn toget på disse rutene, selv om toget er billigere og tapt tid er begrenset til 40 minutter». De ønsket også at det skulle settes inn sikkerhetstiltak for å hindre franske jernbaner i å øke prisene sine for å dra nytte av den nye loven.

  Beaune sa at dekretet kan utvides når det kommer til fornyelse. Han uttalte: «Dekretet er gyldig i 3 år, så vi kan være mer ambisiøse etter hvert som vi går videre, ved å øke reisetiden fra 2,5 timer til minst 3 timer i fremtiden».

  Denne trenden øker i hele Europa, hvor mange land begrenser flyreiser i miljøets navn. Spania presenterte en plan for å forby kortdistanse-flyvninger over hele landet, i tilfeller der en reise kunne gjøres med tog på mindre enn 2,5 timer innen 2050, noe som betyr slutten på flyreiser fra Madrid til andre byer på fastlandet. Belgia har allerede innført en skatt på 10 euro på kortdistanse-flyvninger til byer som ligger innenfor 500 kilometer fra Brussel lufthavn, mens Tyskland nylig hevet skattene på kortreiser med 75 prosent.

  Fra Natural News, publisert 2 oktober 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: STUPID: French residents support banning people from taking more than 4 flights over their lifetime to stem climate change.

  Kommentar:
  Dette viser bare hvor effektivt den globalistiske storkapitalens hovedstrømspresse og media kan hjernevaske og indoktrinere befolkningen med en klimapropaganda på et helt kontinent. Det er ikke bare gjennom aviser på trykk og på nett, også via tv, magasiner, litteratur og skole. Dagens unge og yngre har vært omgitt av klimaskremsel-propagandaen hele livet, som nærmest normativt instruerer dem i hva de skal tro og stemme. De som eier og kontrollerer presse og media, kontrollerer og styrer befolkningene dit de vil.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Robert Kennedy jr. stiller kanskje som uavhengig presidentkandidat.

Men USAs politiske kurs bestemmes i liten grad av presidentvalget.

Forrige innlegg

Nobels fredspris

Det er forskjell på
å ønske noe og tørre det:
Vil Biden, Zelenskyj eller
endelig NATO få fredsprisen?
Kongsberg Våpenfabrikk?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.