POSTED IN Samferdsel, Økonomi

Fornebubanen

T-bane til 30 jålete milliarder er meningsløst. Knytt Fornebubanen til Kolsåsbanen!

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Nå koster det vedtatte forslaget om t-bane fra Fornebu til Majorstua nær 30 milliarder kroner. Kostnadsoverslagene øker stadig. I 2019 vedtok dessuten bystyret i Oslo en ny t-banetunnel under sentrum av Oslo. Av Ruter i oktober 2021 anslått til en kostnad til enten 21 eller 25 milliarder.
Det hevdes at Oslo bystyre nøler: Kostnadene blir enormt store, og inntektsgrunnlaget svikter. Elbil-bilistene slipper å bidra, og om billettprisene skulle dekke driftskostnadene vil ingen reise kollektivt.
Hvor kommer alle disse 55 milliardene fra? Ikke fra bompenger fra fossildrevne biler som skal forbys. Dvs inntektene fjernes mens bystyret bønnfaller staten om enda mer penger. Penga finnes ikke. Staten prioriterer subsidiering av elbilene til 45-50 milliarder. Det er ikke bare 55 milliarder til to t-baneprosjekter som er planlagt i Oslo. Ruter har planene klare for investeringer til 180 milliarder!
Veldig mye billigere kan en knytte en t-bane fra Fornebu/Lysaker til Kolsåsbanen. Den går bare 1,5 km fra Lysaker, og sammenknyttinga kan gå på allerede eksisterende trikkeskinner i nesten en halv km. Det betyr en reisetid på bare fire minutter lengre tid til Majorstua, samtidig som ledig kapasitet på Kolsåsbanen blir utnytta i samsvar med utgiftene til investering.
Bytrafikk.org har også utarbeida mye billigere bybaneprosjekt fra Lysaker til Skøyen. Det bør prioriteres før t-banetunneler. Bybanen kan gå på et dekke bygd på pæler over E-18 mellom Lysaker og Skøyen.

Det er overhodet ikke nødvendig å bruke rundt 30 milliarder på Fornebubanen. Det er jålete, som finansministeren sier. 

Henta fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Fornebu trenger effektiv kvalitetstransport
På Fornebu er det planlagt 11 000 boliger og 20 000 arbeidsplasser. De som ikke har råd til de statssubsiderte el-bilene, trenger et godt kollektivtilbud. Og da nytter bare skinnegående, både med tanke på kapasitet og reisekomfort. Og det er et godt poeng å knytte Fornebu til Oslos t-banenettet.

Kart t-bane F-M
Illustrasjon fra Ruters plandokumenter

30 milliarders forslaget er tenkt med tunnel på mesteparten av strekninga på rundt 8 km opp til Majorstua t-banestasjon. Det er enormt mye penger. Er det verdt penga? Når penga fra Oljefondet uforståelig nok ikke kan brukes til investering i varig infrastruktur som står også om det blir et internasjonalt finans- og aksjekrakk.

Knytt Fornebubanen til Kolsåsbanen, bare 1 km ny skinnegang trengs

IMG_2918
Alternative tilknytningsruter tegna inn med rødt mellom Lysaker og Bjørnsletta. Blå strek, 13, er Lilleakerbanen til Jar, rød strek,2, øverst er Kolsåsbanen.

Fra Lysaker er det maks 1,5 km til et allerede eksisterende t-banenett som ikke har utnytta investert kapasitet. En halv km av den strekninga er det allerede en forstadstrikk, bybane, Jar-trikken/Lilleakerbanen som kan brukes av t-banen fra Fornebu. Det er ingen offisielle planer som jeg har hørt om som har vurdert dette alternativet, men bare ved et blikk på kartet ligger muligheten åpen i dagen.

Det er noen utfordringer som høydeforskjell ved det alternativet. De må være mulige å løse. Det finnes dessuten tre alternativer for tilknytning. Den kan skje både i en eller to korte tunneler eller bygges på pæler over bakken, se framheva bilde. Åpenbart veldig mye billigere. Kan umulig koste mer enn +/- 1 milliard? Og ikke minst mye raskere byggetid.

Fordelene ved Lysaker, Lilleaker-Bjørnsletta-alternativet
Utnytte ubrukt investering

Ruter skriver: «Situasjonen i dag er at mange T-baner går full inn mot sentrum fra øst, men med betydelig overkapasitet vestover.» Det er investert i en t-bane som ikke er utnytta etter investeringskostnadene; dvs lønner seg ikke i dag. Knyttes t-banen fra Fornebu for en ubrukt allerede investert kapasitet, gjør en bruk av allerede investerte penger.
Ubetydelig lengre reisetid
Reisetid med vedtatt t-bane, 30 milliarder:     Lysaker-Majorstua over Skøyen: 10 minutter
Reistid knytta til Kolsåsbanen:                          Lysaker-Bjørnsletta-Majorstua: 14 minutter.
Forskjellen i reisetid mellom alternativene kan reduseres ved at holdeplassene mellom Lysaker og Majorstua passeres av Fornebubanen i den mest trafikkerte tida.

Bytrafikk.org foreslår bybane fra Lysaker til Skøyen: pris kr 4-5 milliarder

Bybane
Bybane, egen trase. Henta fra  Ruterrapport. Illustrasjon Norconsult. 

Bybane er en trikk som går i egne traseer uhindra av andre trafikkanter. Bytrafikk.org mener at bybane til Fornebu framstår med «lav kostnad, liten usikkerhet og kort byggetid». Bytrafikk anslår kostnaden til 4-5 milliarder for sitt forslag.

T-bane/bybane og trikk på pæler over motorveger
Alt rundt 1993 foreslo to trafikkplanleggere å bygge trikk fra Skøyen til Fornebu. Der trikken gikk på et plan over E-18 bygd på pæler i midtrabatten. Det blei ikke støtta av noen da. Skissene fra 1993 blei nylig kasta av trafikkplanleggere som gikk av med pensjon. Men i 2020 kom forslaget til heder og verdighet igjen i et forslag fra Ruter. På framheva bilde fra Ring 3 i Oslo mellom Grefsen og Sinsenkrysset er dette tegna inn, men med busser i stedet for t-bane og bybane.

Ikke-jålete løsninger er mer enn tilstrekkelig for behovet for Fornebubanen.

Framheva bilde: Fra Ruterrapport K2012. Illustrasjon: Placebo Effects/Ruter AS1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 282 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Nå skal jeg bare fable og fantasere litt.Dette t banenettet begynner å bli litt vel merkelig.I 30 år eller noe sånt har de gravd og sprengt til T baner og stortingsgarasjer og faen vet hva,det må jo se ut som en nökkelost der nede i bakken og nå vil de ha tunnel opp til Kolsås.Hva er det som ligger der oppe på kolsås ?.Er det ikke noe Natogreier og har ikke den amerikanske ambassaden flyttet i den retningen også ?.
  Det er jo kjent fra dyreverden at mullvarper trives nede i bakken,de liker ikke lys.

  Svar
  • Ove Bengt Berg
   27 mai 2022 19:19

   Hei. Det heter Kolsåsbanen fordi Kolsåsbanen ender på Kolsås. Skinnegangen på t.banenettet passerer Majorstua, Smestad, Ullern på sin veg til Bjørnsletta, før banen kommer til Bekkestua. Pga av nærheten, tross en høydeforskjell mellom Lysaker og Bjørnsletta, foreslår jeg at hvis det skal være t-bane fra Fornebu, må den knyttes til Kolsåsbanen og gå den vegen inn til Oslo sentrum og videre.

   Svar
   • Henning Nielsen
    28 mai 2022 20:39

    Hei, mye gode tanker i den ideen. I hvilken grad det vil være lønnsomt å bruke samme trase for en del av strekningen som Lilleaker-banen kan diskuteres, både mht. stigning og ikke minst om banelegemet tåler den økte vekten av t-bane tog. Banen måtte nok bygges helt på nytt. En slik sambruksstrekning finnes i dag mellom Jar og Bekkestua, men dette er bygget som en t-bane med trikk, ikke omvendt. Jeg vil tro det er mer gunstig med tunnel hele strekket fra Lysaker til Bjørnsletta eller lenger. Tror ikke det er realistisk å kutte stopp på banen, Fornebu-tog vil fort komme «opp i baken» på tog som stopper på alle stasjoner, det er jo nettopp mye av årsaken til at det bygges nye dobbeltspor for jernbanen i Oslo-området. Inn mot Majorstuen har Kolsåsbanen også felles trase med Røabanen, altså dobbelt så mye trafikk.

    Svar
    • Ove Bengt Berg
     28 mai 2022 21:15

     Ja, dette høres fornuftig ut, og har løsninger som er bedre enn skissa mi. Bra! Uten å kutte stopp for noen avganger, blir jo minuset at det er 4 min lengre i tid enn den lange tunnelen til 28 mrd. Det var stasjonene mellom Bjørnsletta og Smestad jeg tenkte å sløyfe for Fornebubanens del i røsjtida: Åsjordet, Ullernåsen og Montebello. Det er fire minutter innspart, dvs samme reisetid som til 28 mrd-alternativet. Det blir det lite stopp av når det bare er en linje til Kolsås. Øst i Oslo går det jo mange flere linjer. Alle linjer, i dag, stopper mellom Majorstua- Nath-Stortinget-Jbanetorget-Grønland-Tøyen. Kjenner du noen innflytelsesrike, frem gjerne dette forslaget for dem. Jeg lurer på om jeg skal spørre de to pensjonistene av noen trafikkplanleggere om å tegne ut en mer konkret skisse.

     Svar
     • Henning Nielsen
      29 mai 2022 10:17

      Jeg har ikke detaljkunnskap om den lokale topografien, men det er klart at en tunnel må gå dypt mye av strekningen, slik at en jevn stigning virker urealistisk. Banen må gå under E18 og jernbanen på Lysaker, under Lysakerelva, under bebyggelsen ved CC Vest og under Ring 3 / Granfosstunnelen. Da er man rett ved Lilleaker, men langt under nivået til trikkelinjen. Det er også en betydelig terreng stigning fra Lilleaker til Bjørnsletta, så hvordan dette kan løses er vanskelig å si. Kanskje må man føre tunnelen et godt stykke videre, f. eks. til Montebello, der det er areal til utvidet sporområde. Det blir likevel en kortere tunnel enn nåværende plan, og man sparer kostnaden ved to stasjoner i Oslo.

   • Napoleon Bonaparte
    30 mai 2022 22:21

    Hele forslaget går ut på aksen Fornebu – Oslo. Det er en ensidig tankegang og et feilspor.
    Ditt forslag gjør at hele Bærum som trafikkeres via Kolsåsbanen enkelt kan komme seg til Fornebu og arbeidsmarkedet der. Høydedifferansen må selvfølgelig hensyntaes, bør ihvertfall avklares om den er uoverstigelig, eller byggbar. Litt reguleringsprosess må vel til, litt grunnavståelser dessuten, men det bør være mulig å se på dette hvis det er økonomien man har fokus på.

    Svar
 • Hadde det enda vært en flyplass på Fornebo; – men nå er det kun en liten drabantby!

  Grunnen til at man har slike ‘grønne’ ( ? ) tulleprosjekter , og at de ikke stoppes i tide, er konkurransen i partiene om å komme med forslag/løsninger i en byttehandel om media-saker som skal profilere partiene. Er parlamentarisme og parti-diktatur den riktige måten å styre en nasjon på?
  Les biografiene til Siv Jensen og Skei Grande. – Hvis du vil riste på deg nakkesleng over ‘politikken’ på Løvebakken. Et enormts sløseri enda verre enn Fornebuløsningen.

  Svar
 • Interessant. Og hvis togene kunne driftes med batteri og/eller hydrogen slapp man de elektriske skjøteledningene, som fordyrer.

  ‘For å drifte et togtilbud til Fornebu ville det heller ikke være behov for å kjøpe flere tog eller ansette mer personale, fordi togene ikke trenger lenger tid på å kjøre Lysaker-Fornebu enn Lysaker-Høvik. Samtidig ville togene få mange flere passasjerer fra de tre stasjonene på Fornebu enn de får på Stabekk, så det blir mye større nytte for samfunnet uten noen ekstra kostnad.
  Jernbaner er ofte litt dyrere pr. meter enn T-bane, dels fordi jernbane trenger noe større tunneler pga. strømavtagere på taket.’
  tu.no/artikler/jernbane-til-fornebu-kan-bli-mye-billigere-enn-t-bane/520051

  Svar
 • ‘Prisen på rundt 25 milliarder kroner er som et haglskudd løsnet fra hoftehøyde? Ingen vet hva Fornebubanen vil koste?» prøver journalisten seg med.
  Det viser seg at han treffer blink. Fornebubanens direktør har ikke peiling. Hun er helt i tåka viser det seg. ‘
  https://geo365.no/anleggsbransjen/umulig-a-forutsi-hva-som-ligger-under-bakken/?mc_cid=c35e84b26b&mc_eid=db6add3f06

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Ingen har hørt om den.

Vedtas WHO-avtalen?

Previous Post

Ikke alle russere støtter krigen i Ukraina.

Spontanprotest under rockekonsert.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.