POSTED IN Israel

Ervin Kohn – talsmann for rasistiske forestillinger:

Sionisme – forlater sin stilling i Det mosaiske (jødiske) trossamfunn.

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Trond Ali Linstad

Ervin Kohn er mangeårig forstander og leder av Det mosaiske trossamfunn i Oslo. Han er selverklært sionisme: tilhenger av den rasistiske sionismen. Og en varm talsmann for apartheid-staten Israel. Nå fratrer han sin stiling som forstander. Han hylles for sitt arbeid av Aftenposten og Vårt Land. Sionistisk rasisme mot palestinerne blir ikke notert av dem. I dette miljøet står undertrykte og fordrevne palestinere på siden. Andre taler palestinernes sak.

Ervin Kohn målbærer rasisme

Sionisme er den ideologi som staten Israel hviler på. Sionisme har i flere internasjonale sammenhenger store konferanser med rasisme som fokus blitt stemplet som en form for rasisme. Jeg har bedt Ervin Kohn om å gi en kommentar til dette; at han som nestleder i Antirasistisk Senter og forstander i en sionistisk menighet målbærer en ideologi som er blitt betegnet som rasistisk. Kohn har så langt ikke ville svare.

Sionisme er rasisme

Jeg har bemerket følgende: Sionisme er den ideologi som fremmer at én befolkningsgruppe i Palestina (jøder) skal ha fortrinn fremfor en annen befolkningsgruppe (ikke-jøder/palestinere) og at staten Israel skal kunne videreføre dette i statens regler og lover. Jeg vil gjerne utdype dette.

Situasjonen som over beskrevet, er per definisjon rasistisk. – «Har en befolkning som skiller seg fra den øvrige, og denne gruppen ikke besitter de samme rettigheter som den øvrige befolkning, taler man om rasisme.» (Gyldendals Store Konversasjonsleksikon.) – «Alle mennesker er født frie, likeverdige og likeberettigete uten forskjellsbehandling av noe slag.» (FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.)

Israel skal være en «jødisk stat». (Israels Uavhengighetserklæring.) Israel er ikke en stat for «israelitter»; beboere med statsborgerskap i staten. Da ville ikke-jøder/palestinere kunne ha samme statsborgerlige rettigheter. Israel er for én befolkningsgruppe (jøder); andre (palestinske arabere) er diskriminert. Det er nylig slått fast i den israelske statens nye «Basic Law», Israel skal kun være for en befolkningsgruppe: «jøder».

Fordriving og etnisk rensing

Forskjellsbehandling av befolkningsgrupper var for sionister aktuell fra første stund. Theodor Herzl, den jødiske statens «åndelige far» (Israels Uavhengighetserklæring) skrev i sine dagbøker hvordan jødiske innvandrere til Palestina skulle «oppmuntre» den innfødte befolkningen (araberne) til å forlate landet, blant annet ved å «nekte dem arbeid». Den holdningen er senere blitt videreført. Araberne/palestinerne skulle «forflyttes»; drives ut fra den jødiske staten, det ble grunnlag for etnisk rensing: – Hele byer som Beisan, Jaffa, Acre, Lydda og Ramlah og arabiske deler av byer som Haifa, Safad og Jerusalem, ble tatt over av sionistiske styrker. (FN-dokument:Acquisition of Land in Palestine. New York 1980.)

Egen «overlegenhet»

I sionismen ligger klassisk rasisme. De tidligere sionister som Theodor Herzl og andre mente at jødene var «ugjenkallelig og evige fremmedartet» (Encyclopedia Judaica). Antisemittisme var for disse «rasjonell». (Theodor Herzl.) «Jeg tror på vår moralske og intellektuelle overlegenhet, på vår evne til å tjene som modell for gjenfødelse av menneskeslekten» (David Ben Gurion, staten Israels første statsminister, Forum, 1957).

Israel, apartheid

Israel har ingen grunnlov, men et sett med «fundamentale lover» (Basic Laws), som nevnt over. Disse grunnleggende lovene gir eksplisitt sionistiske organisasjoner rett til å styre en rekke virksomheter i Israel; for å tilgodese «jødiske interesser». Den Israelske Landautoritet (ILA) håndterer statlig jord, det svarer til 93 % av land i Israel, «som ved lov er stengt for bruk, utvikling og eierskap av ikke-jøder». Se FN-dokument: “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid. Beirut, 2017»; som etter sionistisk press riktignok ikke ble offentlig godtatt, men likevel bærer FNs logo.

Innvandring kun for jøder

Videre: “Staten Israel skal være åpen for jødisk innvandring og for å bringe inn jøder i utlendighet.” (Israels Uavhengighetserklæring.) Israel har absorbert 1 million jødiske innvandrere fra Russland, men nekter å ta tilbake 1 million palestinere som er fordrevet fra Israel.

Sionister definerer «anti-semittisme»

Å påpeke at Israel er rasistisk, skal nå bli forbudt! Israel har med hell drevet lobbyvirksomhet for at kritikk av Israel skal inkluderes i lover mot antisemittisme. Å hevde at staten Israel er rasistisk, skal bli «ny-antisemittisme» og lovbrudd!

Det må understrekes at jødedom ikke nødvendighet er sionisme. Problemet med Israel var aldri dens «jødiskhet». Judaisme har mange ansikter, og flere av dem gir solid basis for fred og sameksistens. Problemet er Israels sionistiske, etniske karakter. Sionisme har ikke samme spillerom for pluralisme som jødedom kan tilby, særlig ikke for palestinerne. Palestinerne kan aldri bli del av den sionistiske stat og vil fortsette å kjempe. (Ilan Pappe. The Ethnic Cleansing of Palestine. Oxford 2006.)

Ervin Kohn bes kommentere dette; han er per definisjon rasist.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • De aller fleste Goyim er ukjente med innholdet i Talmud. En god introduksjon finnes i «Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years» av Israel Shahak.

  Jødisk religion har en mørk side som først og fremst involverer forholdet mellom jøder og ikke-jøder, hvor det svært nedsettende begrepet Goyim ofte brukes for å beskrive sistnevnte. For å si det rett ut, jøder har guddommelige sjeler og Goyim har det ikke, Goyim er bare dyr i menneskeform. Faktisk er den primære hensikten med eksistensen til Goyim å tjene som slaver for jødene, og noen svært høytstående rabbinere sier av og til dette velkjente faktum rett ut. I 2010 brukte Israels topp sefardiske Rabbi sin ukentlige preken til å erklære at den eneste grunnen til at Goyim eksisterte, var å tjene jøder og å arbeide for jødene. Å bruke alle Goyim som slaver eller å utrydde dem synes å være det endelige, underforståtte målet til jødedommen.

  Jødiske liv har uendelig verdi, og ikke-jødiske liv har ingen verdi i det hele tatt, noe som har åpenbare politiske implikasjoner. For eksempel, i en publisert artikkel av en fremtredende israelsk Rabbi ble det erklært at hvis en jøde trengte en lever, ville det være helt greit, og faktisk påbudt, å drepe en uskyldig Goyim og ta hans lever. Kanskje bør vi ikke være for overrasket over at i dag er Israel ansett som et av verdens sentre for smugling av menneskelige organer.

  Som en videre illustrasjon av det sydende hatet tradisjonelle jødedom utstråler mot alle med ikke-jødisk bakgrunn, så er det å redde livet til en Goyim vanligvis ansett å være upassende eller til og med forbudt, og å gjøre en slik handling på sabbaten ville være et absolutt brudd på et religiøst påbud. Slike dogmer er absolutt ironiske gitt den utbredte tilstedeværelse av jøder i den medisinske profesjonen de siste århundrer, og de kom til syne Israel da en religiøst orientert militærlege tok dem på alvor, i og med at han nektet å hjelpe en såret palestiner, og hans posisjon ble støttet av landets høyeste religiøse myndigheter.

  Og mens religiøs jødedom har et avgjort negativt syn på alle Goyim, er spesielt kristendommen ansett som en avskyelig styggedom som må utryddes fra jordens overflate.

  Mens fromme muslimer vurdere Jesus som Guds hellige profet og Muhammeds umiddelbare forgjenger, er Jesus, ifølge den jødiske Talmud, kanskje det mest avskyelige vesen som noensinne har levd, og dømt til å tilbringe evigheten i den nederste etasjen av helvete, nedsenket i en gryte av kokende ekskrementer. Religiøse jøder betrakter den muslimske Koranen bare som en hvilken som helst annen bok, dog en totalt forfeilet en, men den kristne Bibelen representerer den reneste ondskap, og hvis omstendighetene tillater det, så er det å brenne bibler er en meget prisverdig handling. Fromme jøder er også pålagt å alltid spytte tre ganger på et kors eller en kirke de møter på sin vei, og å uttale en forbannelse på alle kristne kirkegårder. Faktisk så uttaler mange dypt religiøse jøder en bønn hver eneste dag for den umiddelbare utryddelsen av alle kristne.

  Over tid har fremtredende israelske rabbinere noen ganger offentlig diskutert om jødisk makt nå har blitt tilstrekkelig stor til at alle kristne kirker i Jerusalem, Bethlehem, og andre nærliggende områder endelig kan bli lagt øde, og hele det hellige land fullstendig renset for alle spor etter den kristne forurensningen. Noen rabbier har inntatt denne holdningen, men de fleste har oppfordret til forsiktighet, og hevder at jødene må bli enda sterkere før de kan ta et slikt risikabelt skritt. I disse dager er mange titalls millioner av ivrige kristne og særlig kristne zionister entusiastiske talsmenn for jøder, jødedom, og Israel, og det er rimelig sikkert at i det minste noe av den entusiasmen er basert på uvitenhet.

  Svar
 • (forts)

  I løpet av de siste 2000 årene har jødene nesten alltid eksistert som små, relativt svake minoriteter som bor i landområder som tilhører andre, fortrinnsvis kristne eller muslimer, så en religiøs doktrine så urokkelig fiendtlig til utenforstående har naturligvis presentert betydelige hindringer for en fredelig sameksistens. Løsningen på dette dilemmaet har vært basert på det guddommelige mandatet å bevare jødisk liv og trivsel fremfor alt annet, og dette erstatter nesten alle andre religiøse hensyn. Derfor er det slik at hvis noen atferd drøftet ovenfor anses for sannsynlig å opphisse til sinne hos mektige ikke-jødiske grupper og sette jøder i fare, må de unngås.
  For eksempel må påbudet for jødiske leger om å ikke behandle sykdommer hos Goyim frafalles i tilfelle det dreier seg om mektige Goyim, spesielt nasjonale ledere, hvis gunst kan gi fordeler til det jødiske samfunnet. Og endog vanlige Goyim kan bli hjulpet med mindre en troverdig unnskyldning kan bli funnet som kan forklare mangel på assistanse, ettersom hevngjerrige fiendtlige handlinger fra pasientens venner og slektninger kan føre til vanskeligheter for andre jøder. På lignende måter er det tillatt å utveksle gaver med Goyim, men bare hvis slik atferd kan rettferdiggjøres på strengt utilitaristisk vis, fordi endog enkle uttrykk for vennskap med en ikke-jøde anses å være en krenkelse av hellige prinsipper.

  Hvis den ikke-jødiske befolkningen ble klar over disse jødiske religiøse oppfatningene og den atferd de fremmer, så kan store problemer utvikle seg for jødene, så en omfattende metodikk for hykleri, undertrykking av sannheten og dissimulasjon har oppstått over mange århundrer for å minimere muligheten for at dette skal oppdages, særlig ved feil oversettelse av hellige tekster eller fullstendig utelukkelse av viktige avsnitt i de hellige tekstene. Faktisk har den tradisjonelle straffen for enhver jøde som «informerer» myndighetene om noen sak som angår det jødiske samfunnet, alltid vært døden, ofte innledet med grusom tortur.
  Mye av denne uærlighet har åpenbart fortsatt ned til nyere tid siden det virker svært usannsynlig at jødiske rabbinere, unntatt kanskje for de  mest «avant garde», ville forbli helt uvitende om de grunnleggende prinsippene for religionen som de hevder å lede, og Shahak uttaler seg sviende mot rabbinernes tilsynelatende egoistiske hykleri, særlig mot de som offentlig uttrykker sterkt liberale synspunkter. For eksempel er det slik at i henhold til den ordinære Talmuds doktrine, er svarte afrikanere tradisjonelt plassert et sted mellom mennesker og aper i henhold til sin iboende natur, og det er ganske sikkert at alle rabbinere, selv liberale, er klar over denne religiøse doktrinen. Men Shahak bemerker at de mange amerikanske rabbinere som så ivrig jobbet med Martin Luther King, Jr og andre svarte ledere i løpet av 1950 og 1960-årene, skjulte sin religiøse oppfatning strengt mens de fordømte det amerikanske samfunnet for deres grusomme rasisme, antagelig fordi de søkte å oppnå politiske fordeler fra USAs betydelige svarte befolkning som var gunstig for jødiske interesser

  «Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years» av Israel Shahak.

  Svar
 • «Jeg tror på vår moralske og intellektuelle overlegenhet, på vår evne til å tjene som modell for gjenfødelse av menneskeslekten»

  😉

  Svar
 • Men farlig galskap.

  «Vår rase er Mesterens rase. Vi er guddommelige guder på denne planeten. Vi er like forskjellige fra de underordnede rasene som de er fra insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr, i beste fall kuer.
  Andre raser bør anses som menneskelig ekskrementer. Vår skjebne er å herske over de underordnede rasene. Vårt jordiske rike vil bli styrt av vår leder med et våpen av jern.
  Massene vil slikke våre føtter og tjene oss som våre slaver.»
  (Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983)

  Svar
 • Takk til Trond Linstad og dere som kommenterte før meg. Da slapp jeg å bruke en lang tid på å skrive tilsvarende.
  Det eneste jeg savner fra dere er Khazar-historien. At de fleste av dagens jøder (hva angår livssyn) er ikke-semittiske khazarettlinger. Se stammer overhodet ikke fra de jødene som det står om i Biblen, og som Jesus sa har Satan som sin åndelige far. (Johannes 8:44)
  Dere nevner følgelig heller ikke at de mange av disse khazar-jødene lyver så de tror det selv når de later som om de nedstammer fra de semittiske jødene omtalt i Bibelen.

  «Anti-semitt»-skjellsordet er så populært å bruke blant dagens (khazar)jøder mot alle de ikke liker, i stedet for det mye mer korrekte «anti-jøde»-begrepet, nettopp fordi ved å bruke det førstnevnte, uten å uttale det eksplisitt, noe som ville føre til farlig’ debatt om hva som er sannheten, fremmer de den store løgnen om at khazarjødene er semitter som stammer fra Juda-riket og derfor har en kvazi rett til å fordrive palestinerne og andre fra hele Palestina.

  Svar
 • Sitater av jøder.

  «Jødene kalles mennesker, men goyim er ikke mennesker. De er dyr.» Talmud: Baba Mezia, 114b

  «Akum (goyim) er som en hund. Ja, Skriften lærer å hedre hunden mer enn goyim.» Ereget Raschi eroder. 22 30

  «Selv om Gud skapte goyim, er de fremdeles dyr i menneskelig form. Det passer seg ikke at en jøde skal tjenes av et dyr. Derfor vil han bli tjent av dyr i menneskelig form.» Midrasch Talpioth, p. 255, Warszawa 1855

  «En gravid goyim er ikke bedre enn et gravid dyr.» Coschen Hamischpat 405

  «Sjelene til goyim kommer fra urene ånder og kalles griser.» Jalkut Rubeni Gadol 12b

  «Selv om goyim har den samme kroppsstrukturen som jøden, er de som en ape sammenlignet med en jøde.» Schene Luchoth Haberith, p. 250 b

  «Hvis du spiser med en goyim, er det det samme som å spise med en hund.» Tosapoth, Jebamoth 94b

  «Hvis en jøde har en ikke-jødisk tjener eller hushjelp som dør, skal man ikke uttrykke sympati til jøden. Du skal fortelle jøden: «Gud vil erstatte ‘ditt tap’, akkurat som om en av hans okser eller esler hadde dødd . » Jore Dea 377, 1

  «Seksuell omgang mellom goyim er som samleie mellom dyr.» Talmud Sanhedrin 74b

  «Det er tillatt å ta en goyims liv.» Sepher Ikkarim III C 25

  «Det er lov å drepe alle som benekter Toraen. De kristne tilhører de som benekter nektige Toraen.» Coschen Hamischpat 425 Hagah 425. 5

  «En kjetterisk goyim kan du drepe direkte med dine egne hender.» Talmud, Abodah Zara, 4b

  «Hver jøde, som spiller blodet fra de gudløse (goyim), gjør det samme som å ofre til Gud.» Talmud: Bammidber Raba C 21 & Jalkut 772

  «Forræderi til hvithet er lojalitet til menneskeheten. Målet med å avskaffe den hvite rasen er så opplagt ønskelig at man kan synes det er vanskelig å tro at den kan pådra seg noen motstand annet enn fra engasjerte hvite rasister». Jøden Noel Ignatiev, Harvard Magazine, Sep-Oct 2002

  «Enhver rettssak basert på antagelsen om at jøder og goyim er like er en total vits.» Rabbin Yitzhak Ginsburg, 6. juni 1989:

  «Kriger er jødenes høst, for med dem utsletter vi de kristne og får kontroll over gullet deres. Vi har allerede drept 100 millioner av dem, og det er ikke slutt ennå.» Chief Rabbi i Frankrike, i 1859, Rabbi Reichorn

  «Den kommunistiske sjelen er jødedommens sjel. Derfor følger det at akkurat som i den russiske revolusjonen var kommunismens triumf også jødedommens triumf, så vil også fascismens triumf være jødedommens triumf.» Rabbin Harry Waton, A Program for the Jews and Humanity, p. 143-144

  Svar
 • Sitater av jøder (forts)

  (forts)

  «Hvis en jøde blir fristet til å gjøre ondskap, bør han dra til en by der han ikke er kjent og gjør det onde der.» Moed Kattan 17a

  «Det jødiske folket som helhet vil bli sin egen Messias. Det vil oppnå verdensherredømme ved oppløsning av andre raser, ved avskaffelse av grenser, utslettelse av monarki og ved etablering av en verdensrepublikk der jødene overalt vil utøve privilegiet med statsborgerskap. I denne nye verdensordenen vil «Israels barn» fremskaffe alle lederne uten å møte opposisjon. Regjeringene i de forskjellige statene som danner Verdens republikken vil falle i jødenes hender uten vanskeligheter. Det vil da være mulig for de jødiske herskerne å avskaffe privat eiendom og overalt å benytte seg av statens ressurser. Dermed vil løftet fra Talmud bli oppfylt der det sies at når den messianske tiden er kommet, vil jødene ha all eiendomm i hele verden i sine hender.»
  Baruch Levy i et brev til Karl Marx.

  «Goyim eksisterer bare for å tjene jøder som slaver. Goyim ble bare født for å tjene oss. Uten det har de ikke noe sted i verden. Bare for å tjene Israels folk. Hvorfor trengs goyim? De er bare her for å jobbe. De vil arbeide, de vil pløye. De vil høste. Vi vil sitte som Effendi og spise. Det er grunnen til at goyim ble skapt.” Rabbi Yosef, Sha Party, Jerusalem Post, 2011

  «Husk mine barn, at hele jorden må tilhøre oss jøder, og at goyim, som bare er ekskrementer av dyr, ikke må eie noe.» Mayer Amschel Rothschild på dødsleiet, 1812

  «De største utenlandske bankene vil samarbeide med oss. Hvis vi vinner revolusjonen og knuser Russland, på begravelsesflammene av restene, vil vi styrke sionismens kraft og bli en makt hele verden ville gå ned på knærne for. Vi vil vise verden hva ekte makt betyr. Ved hjelp av terror og blodbad vil vi bringe den russiske intelligentsia inn i en tilstand av total galskap, til idioti, til dyretilstanden. Å, hvor vakkert, hvor strålende mestrer våre menn hatet mot alt russisk! Med hvilken stor glede ødelegger de fysisk den russiske intelligentsia -offiserene, ingeniører, lærere, prester, generaler, agronomer, akademikere, forfattere! »
  ~ Secret Forces in History of Russia. U.K. Begunov 1995, p 148

  «En av de fineste tingene som noen gang er gjort av mobben, var Kristi korsfestelse. Intellektuelt var det en fantastisk gest. Men mobben feilhåndterte jobben. Hvis jeg hadde hatt ansvar for å henrette Kristus, hadde jeg håndtert det annerledes. Det jeg hadde gjort, var at jeg hadde sendt ham til Roma og matet ham til løvene. De kunne aldri ha laget en frelser ut av løvemat! ” Rabbin Ben Hecht

  «Den eneste grunnen til at jøder er store i pornografi er at vi tror at Kristus suger. Katolisismen suger. ” Al Goldstein (Publisher of Screw Magazine).

  «Forskjellen mellom en jødisk sjel og sjelene til goyim, er større og dypere enn forskjellen mellom en menneskelig sjel og sjeler av krøtter.» Rabbin Kook.

  «Du har ikke begynt å verdsette på dybden i vår skyld. Vi er inntrengere. Vi er undergravere . Vi har tatt din naturlige verden, dine idealer, din skjebne og spilt ødeleggelse med dem. Vi har ikke bare vært ansvarlige for den siste store krig, men av alle andre store revolusjoner i din historien. Vi har brakt uenighet og forvirring og frustrasjon inn i ditt personlige og offentlige liv. Vi gjør det fortsatt. Ingen kan fortelle hvor lenge vi skal fortsette å gjøre det. Hvem vet hvilken stor og strålende skjebne som kunne ha vært din hvis vi hadde latt deg være i fred. » Marclis Eli Ravage, Century Magazine februar 1926.

  Fra Jews Must Live ved Samuel Roth, s. 22. “Organet er syk. Denne sykdommen er en slags moralsk gonoré kjent som jødedommen, som dessverre ser ut til å være uhelbredelig. Hvis du er i tvil, kan du se på ethvert jødekontrollert land i Europa. Hvis du trenger å bli overbevist ytterligere, kan du se på hva som skjer i jødekontrollerte USA. ”

  Svar
  • Altså rablene galskap. En galskap vi kunne flire av, akkurat som deres kjønnslemlestelser for å vise at de kan kalle seg jøder.
   – Men når galskap , skjult for andre eller ikke, blir organisert av grupper med makt ( politisk og økonomisk) , og gjentatt flere ganger gjennom historien – uten at slike skrifter ( gamle eller ikke) bli dementert.
   – Da bør vi bli engstelige.
   -Akkurat som jøden Stoltenberg etter bomberaidet mot Libya, drapet på statslederen og stjeling av nasjonens gull.
   – Etter at det er fremkommet at han løy om årsaken til disse drapene på 30 000 ikke-stridende – i et land som ikke truet andre nasjoner. – Uttalte at han ville gjort det samme igjen. Etter ordre fra…
   Rablende galskap pakket inn i politikk.

   Svar
 • Max Hermansen
  30 juni 2023 19:55

  Stemmer det at det er omtrent 17 millioner jøder i verden, og at de fleste av dem ikke er ortodokse og eller troende jøder? Ja.
  Er det riktig at over halvparten av alle jøder bor i Israel? Ja.
  Er det noe annet land i Midt-Østen hvor muslimer har det bedre med hensyn til vestlige friheter, enn i Israel? Nei!
  Er det riktig at Israel erobret Vestbredden, Gaza-stripen og Golan-høydene i en lovlig forsvarskrig i juni 1967? Ja.
  Er muslimene et generelt problem for alle andre og for dem selv, overalt i verden? Ja.

  Svar
 • Max Hermansen
  30 juni 2023 20:00

  For oss som har arbeidet mot islam og muslimer i Norge, har det vært svært underlig å sett hvordan Ervin Kohn har samarbeidet med Rasistisk Anti-Senter (ARS) og andre for å styrke islam og muslimers stilling i Norge. Det virker som om han overhode ikke har skjønt det massive hatet som generelt sett er fra muslimer mot særlig jøder. Personlig har jeg aldri forstått hvorfor, og aldri forstått hvorfor Kohn har motarbeidet det jeg selv og en del andre – blant annet i Stopp Islamiseringen av Norge – har prøvd å få til. Det er så gjennomført selvskadende overfor de færre enn 1.300 jødene som er igjen i Norge.

  Svar
  • wasan Totland
   30 juni 2023 22:29

   Om de i maktapparatet skal klare å finne en ny en som er like sprelle gal som denne Kohn? Eller kommer det innrømmelser? Det er på tide med et veivalgskifte her.

   Svar
  • Max Hermansen skriver: ”For oss som har arbeidet mot islam og muslimer i Norge, har det vært svært underlig å sett hvordan Ervin Kohn har samarbeidet med Rasistisk Anti-Senter (ARS) og andre for å styrke islam og muslimers stilling i Norge. ”

   Svar: Dette er jo veldig enkelt da. Jødene har lenge pushet innvandring til hvite land for å ødelegge dissse landene. Se f eks. ”How Sweden Became Multicultural” by M. Eckehart (fås kjøp på Amazon). Denne korte teksten beskriver hvordan en liten jødisk minoritet med gode forbindelser radikalt endret den dominerende kulturen i Sverige. Det er en interessant casestudie av hvordan bare en håndfull intelligente agenter med sosiale forbindelser til elitekretser kan reengineere måten folk flest tenker på emner som innvandring. Multikulturalismen i Sverige ble i stor grad presset gjennom i Sverige av den polske jøden David Schwarz med noen få jødiske støttespillere, og med god hjelp av jødiskeide Dagens Nyheter.

   Boken er bare på 88 sider, men hvis dette blir for langt kan du jo se på videoen ved Barbara Spectre (finner den lett med Google) som forklarer hvorfor Europa må bli multikulturelt.

   Det samme har skjedd i Norge, hvor jødene har vært de som sterkest har pushet på for mer innvandring.

   Svar
   • Max Hermansen
    2 juli 2023 12:53

    Takk for at du diskuterer dette med meg; om det er jødene som ødelegger det enkelte vestlige land, gjennom å pushe muslimsk innvandring.
    Det er en rekke land som har unngått den muslimske invasjonen; Ungarn, Polen, Lithauen, Latvia, Estland og andre. Hvorfor har ikke jødene i disse landene klart å ødelegge egne land? Samme kan sies om Japan, Sør-Korea og Singapore, men de har visstnok ikke særlig mange jøder i egen befolkning.
    Hvorfor har Finland så mye mindre muslimsk ødeleggelse enn Nårge, Danmark og Sverigestan?
    Er det ikke langt sterkere krefter i Sverigestan enn denne polske jøden og hans jødiske støttespillere, samt Dagens Løgnaktige Nyheter, som har ødelagt Sverige? Tenker da først og fremst på SVT som tilsvarende NRK og DR har hatt og har svært dominerende posisjoner i forhold til å drive hjernevask og indoktrinering av befolkningen.
    Til slutt: Hvilken hensikt skulle jødene ha av å ødelegge vestlige land gjennom å pushe muslimsk invasjon?

   • X har helt rett i det han skriver her. Max, du bør å i tenkeboksen og være der til du skjønner hvem som står bak masseinnvandringen til norge og alle andre land med hvit befolkning.

    «Til slutt: Hvilken hensikt skulle jødene ha av å ødelegge vestlige land gjennom å pushe muslimsk invasjon?»

    De har mange motiv for det. Det kanskje viktigste er deres mål om et «Eretz-Jisrael – Stor Israel» som i henhold deres for dem hellige bøker og rasistiske og hatfylte ‘religion’ skal gå fra Nilen til Eufrat. For å nå det målet må de utrydde og fordrive de ikke-jøder som eier dette området. For å kunne begå et slik folkemord må de først skaffe totalt kaos i de vestlige land, med krig, borgerkrig eller generelt kaos. Da først kan de i ro og fred begå folkemordet.

   • Takk for svar.

    Når det gjelder ditt spørsmål: ”Hvilken hensikt skulle jødene ha av å ødelegge vestlige land gjennom å pushe muslimsk invasjon? ”, så svarer jødene selv på dette, f eks:

    ”Historisk sett hadde jøder alltid trivdes i nasjoner og imperier med flerkulturelle, pluralistiske og tolerante miljøer, mens de klarte seg dårlig i sterke etniske eller nasjonalistiske samfunn. Europeiske jøder har alltid vært den emblematiske fremmed eller ‘andre’. Derfor, per definisjon, er et samfunn der den fremmede er velkommen bra for jødene, selv om de ikke alltid har satt pris på denne koblingen. Fremtiden til europeisk jødedom er avhengig av vår evne til å forme et flerkulturelt, pluralistisk og mangfoldig samfunn.» Göran Rosenberg, jødisk forfatter og journalist

    «Amerikanske jøder er opptatt av kulturell toleranse på grunn av deres tro – fast forankret i historien – at jøder bare er trygge i et samfunn som aksepterer et bredt spekter av holdninger og atferd, samt et mangfold av religiøse og etniske grupper.» Charles Silberman, jødisk forfatter og journalist.

    Jødene pusher innvandring i alle stater unntatt Israel fordi de mener at det er lettere for jødene å hevde seg i samfunn hvor det er mange grupper som kjemper om makten, enn i land med en sterk majoritetsbefolkning. Men det er interessant at jødene selv praktiserer en ekstrem dobbeltmoral når det gjelder innvandring: Selv om de pusher innvandring i alle andre nasjoner enn Israel, så er Israel ekstremt restriktive når det gjelder innvandring: Det er faktisk veldig vanskelig for ikke-jøder å innvandre til Israel. Den kjente TV-figuren Tucker Carlson påpekte dette i et av sine debattprogrammer, hvilket førte til at han ble sparket fra Fox News etter påtrykk fra ADL (Anti-Defamation League).

    Når det gjelder dine andre spørsmål vil jeg henvise til filmen ”Why is Sweden multicultural”, både fordi tilstanden i Sverige ligner mye på tilstanden i Norge, og fordi denne filmen også tar et internasjonalt perspektiv og viser at det som skjer i Sverige og Norge også skjer internasjonalt, hvor blant andre ADL og World Jewish Congress er sterke støttespillere for innvandring til ikke-jødiske stater.

    https://odysee.com/Why-is-Sweden-Multicultural:b

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vi beveger oss mot overvåknings-samfunn uten et pip fra våre myndigheter.

Digitale helsepass på vei – også i Norge?

Forrige innlegg

Pasientforeninger:

Mest for pasienten, eller for myndighet og industri?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.