POSTED IN Norsk politikk

Foretaksmodellen:

Pasientene skulle i sentrum, men det ble økonomien.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Foretaksmodellen må skrotes !

Per Mathisen og jeg har laget denne reportasjen fra Arendalsuka for Argument Agder. Illustrasjon: T. Vestaas

Sykehusene er «kronjuvelen» i velferdsstaten. Norge har fremdeles et fungerende helsevesen, men etter 20 år med foretaksmodellen, stiller flere spørsmål ved om vi er på vei mot et sengeløst, hjerteløst og todelt helsevesen.
______________________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Øyvind Andresens blogg
______________________________________________________________________________________

20 år er gått siden Stortinget vedtok foretaksreformen for sykehus, med støtte fra Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Det ble sagt at pasienten skulle stå i sentrum, men det viste seg snart at det var økonomien som kom i sentrum – sykehusene skulle drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, og «bunnlinja» måtte holdes for enhver pris. Pasientene ble til «kunder», behandling ble til «produksjon», og ventelister ble til «ordrereserve». Argument Agder har tidligere omtalt foretaksmodellen.

Sørlandet Sykehus har nylig hatt besøk av både helseminister Bent Høie (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Begge hadde stor forståelse for at sykehuset trenger ny kvinneklinikk. Men ingen av dem vil gjøre noe med foretaksmodellen. Modellen innebærer at store investeringer må finansieres over sykehusets regulære drift – det må gå med «overskudd» for å finansiere låneopptak til nybygg. Sørlandet Sykehus klarer ikke å gå med stort nok «overskudd» – og ny kvinneklinikk er utsatt på ubestemt tid.

Under Arendalsuka la en tverrfaglig og tverrpolitisk gruppe som kaller seg Alternativ til helseforetaksmodellen fram sine tanker om hvorfor foretaksmodellen bør erstattes av en ny type organisering. I tillegg til det som allerede er nevnt, trakk de fram:

 • Det har blitt for mange ledere, ikke minst direktører, og for mange ledelsesnivåer.
 • Byråkratiet har vokst eksplosivt. Totalt brukte helseforetakene i 2019 1,6 milliarder kroner på administrasjon. Bare i Helse Sør-Øst gikk det med 892 millioner kroner til administrasjon. I tillegg må helsepersonell bruke mer og mer tid på administrative oppgaver.
 • Helsepersonellet presses til å gjøre stadig mer på kortere tid. Det finnes mange eksempler på at overarbeidede sykepleiere, jordmødre og leger har blitt desillusjonerte og sluttet eller gått over til det private.
 • Antallet somatiske sykehussenger er blitt redusert, og er nå (sammen med Sverige) på det lavest antall pr. innbygger i Europa.
 • Foretaksmodellen rammer eldre mennesker fordi de ofte er lite «lønnsomme» pasienter, med flere og uklare lidelser. De blir derfor fortest mulig sendt hjem (evt. til kommunal omsorg).
 • Foretaksmodellen er kvinnefiendtlig: Helsepersonell er i stor grad kvinner, og kvinner rammes fordi lokale fødeavdelinger legges ned over hele landet, og barselperioden kuttes ned. (Nye sykehus planlegges nå uten barselsenger i det hele tatt !)
 • Foretaksmodellen bidro til at Norge ikke var beredt på pandemien. Kostbare intensivplasser var skåret ned til et minimum, og høyt pasientbelegg ga lite spillerom for å ta i mot coronasyke.

Det kom klare krav både fra paneldeltagerne og fra salen om at noe må gjøres. Senterpartiet, Rødt og SV går til valg på å skrote foretaksmodellen, Ap og Jonas Gahr Støre snakker om «å riste litt i foretaksmodellen.», mens regjeringspartiene på sin side vil beholde den. Dessverre stilte ikke Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkhol, opp for å presisere hva Ap mente med å «riste» i foretaksmodellen.

Alternativ til helseforetaksmodellen ønsker at dagens styringsprinsipper, hentet fra forretningsvirksomhet, erstattes av økonomistyring tilpasset offentlig virksomhet og underlagt demokratisk, politisk kontroll. Og den ønsker at Stortinget skal vedta en årlig nasjonal sykehus- og helseplan, hvor det avsettes øremerkede midler til store investeringer og nybygg ved de enkelte sykehus. En nærmere redegjøring står i siste nummer av tidskriftet «Samfunn og økonomi» og ligger åpent tilgjengelig på nett. Flere av møtedeltagerne mente at denne publikasjonen var «det viktigste dokumentet om norsk helsepolitikk som er skrevet på år og dag» !

Forsidebilde: Kampus Production

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Wasan Totland
  30 august 2021 14:35

  1,6 milliarder kroner på administrasjon. Det kan ikke være med lønna?

  Svar
 • » ..at Norge ikke var beredt på pandemien»

  Det har hverken vært noe pandemi eller epidemi.
  ‘Epidemi er en vanlig brukt betegnelse på en situasjon med økt hyppighet og utbredelse av sykdommer eller dødsfall, i forhold til hva som er vanlig eller forventet blant grupper av mennesker innenfor et begrenset eller definert tidsrom.’
  https://sml.snl.no/epidemi

  I Norge er det dødd/innlagteLANG under halvparten av tidligere års influensabølger på dette halvannet året.
  I andre land det samme, – hvis man ser på de økonomiske intensivene for å karakterisere døde som «Covid-døde».

  Denne krisen er en krise for vårt demokrati og for vår «frie» media.
  Og et folk, en nasjon, som har vist seg å være sauer mer enn et stolt folk.
  Og med myndigheter/politikere i alle leire som har vist at de ikke er til å stole på, men/som plukker tall og komme med desinformasjon og utelatelser av tall for å beholde sin partipolitiske makt.

  Det må komme et oppgjør, hvis vi vil være et fritt, stolt/tenkende, folk framover.

  «Helsepersonellet presses til å gjøre stadig mer på kortere tid. Det finnes mange eksempler på at overarbeidede sykepleiere, jordmødre og leger har blitt desillusjonerte og sluttet eller gått over til det private.»

  Tullball. Det er offentlig administrasjon og smitteteste-tull og partipolitikk som stjeler arbeidskrefter og gjør personalet overarbeidet.

  De fleste vet at offentlig drift legger til rette for politisk hierarki og styring fra en politisk-politisk gruppe, – og at dette fører til utmattethet for personalet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ny undersøkelse: Ansiktsmasker virker ikke mot dråpesmitte.

Men Korona er ikke dråpesmitte.

Forrige innlegg

Fremtredende fransk ekspert:

De vaksinerte er de mest utsatte og de som smitter mest.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.