POSTED IN Helse, Vaksiner

Fører korona-motstand til svekket helse?

Hvorfor døde mange ledende korona-motstandere plutselig?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

«Dødsstraff» for koronamotstandere?

For to år siden, den 22. mars 2021, ble presidenten i Tanzania, John Magufuli, gravlagt i en seremoni med stor deltagelse. Presidenten i Malawi, Lazarus Chakwera, fremhevet i sin nekrolog de ekstraordinære resultatene Magufuli hadde oppnådd for sitt land i sin seks år lange periode som regjeringssjef. Han var i følge Chakwera et ikon og en helt. En tragisk helt, som vi vil vise i det følgende. For dessverre er dette bare det mest kjente i en lang rekke av tilfeller der innflytelsesrike personer som har gjort seg bemerket for sin motstand mot den verdensomspennende koronapolitikken, har dødd plutselig under mystiske omstendigheter. Kla.TV har undersøkt disse påfallende hendelsene nærmere. Her er en oversikt:

Tanzania:

John Pombe Magufuli var en tanzaniansk lærer og politiker som var landets femte president fra 2015 til sin død i 2021. Wikipedia. Derimot.no hadde en artikkel om dødsfallet hans.

Magufuli ble internasjonalt kjent da han offentlig gav uttrykk for at PCR-testene var upålitelige og deretter både avsluttet testingen med dem og føringen av koronastatistikker. Som en av få regjeringssjefer i hele verden stod han imot presset for å innføre tvangstiltak mot sitt eget folk. I juni 2020 erklærte han landet for koronafritt. Folket sørget deretter, den 28. oktober, for at han ble gjenvalgt med en oppslutning på 84% av stemmene. Da han i begynnelsen av 2021, under henvisning til at vaksinene ikke hadde blitt tilstrekkelig testet, nektet å starte en vaksinasjonskampanje, førte det til at avisen «The Guardian» den 8. februar publiserte en artikkel som var sponset av Bill og Melinda Gates-stiftelsen, hvor Magufuli ble framstilt som en fare for den offentlige helsen. Noen dager senere, fra den 12. til den 22. februar, skjedde det en rekke dødsfall blant høytstående politikere i Tanzania: Arbeidsministeren døde i en trafikkulykke, presidentens sjefssekretær så vel som en mangeårig statssekretær døde av ukjente årsaker. Dessuten døde visepresidenten i Zanzibar og direktøren i Tanzanias sentralbank av Covid-19. President Magufuli ble sist sett offentlig i slutten av februar. I mars ble det kunngjort at han var død. Både en hjertesykdom og Covid-19 har vært angitt som dødsårsaker. Etter Magufulis død gjenopptok hans kvinnelige etterfølger Samia Suluhu Hassan den 6. april registreringen av koronatilfeller, og hun startet ikke lenge etter en vaksinasjonskampanje.

Burundi:

President Pierre Nkurunziza utviste den 12. mai 2020 WHOs representanter fra landet, da han ikke ønsket noen innblanding. Han anså det som helt uaktuelt å innføre noen nedstengning og betegnet pandemien som en svindel. Pierre Nkurunziza døde den 18. juni 2020 i en alder av 55 år av hjerteinfarkt. Hans etterfølger, Evariste Ndayishimye, karakteriserte koronaviruset som sitt lands verste fiende og startet en testkampanje.

Eswatini (Eswatini er et enevelde sørøst i Afrika.)(Wikipedia):

Statsminister Ambrose Mandvulo Dlamini ville bekjempe pandemien på egen hånd og videreutvikle de helsestrukturene som allerede var på plass i landet. Han døde den 13. desember 2020 i en alder av 52 år. To av ministrene hans døde kort tid etter, i januar. I alle disse tilfellene ble Covid-19 angitt som dødsårsak. Regjeringen bestilte da før måneden var omme 1,3 millioner vaksinedoser for Eswatini. I mars begynte vaksinasjonene med AstraZeneca.

Sør-Afrika, Zimbabwe og Malawi:

I januar 2021 døde 12 politikere i Sør-Afrika, og i nabolandet Zimbabwe døde fire ministre i løpet av én uke. Spesielt påfallende var det som skjedde i Malawi: Der kom en domstol fram til at en nedstengning ville ha urimelige konsekvenser for den fattige befolkningen, noe som førte til at regjeringen valgte å ikke innføre noen lockdown. I løpet av 48 timer døde så tre sittende ministre og den tidligere sjefen for sentralbanken, alle av Covid-19. Seks dager etter dødsfallene innførte regjeringen i Malawi for første gang en nedstengning, og i mars begynte vaksinasjonene med AstraZeneca.

Haiti:

President Jovenel Moise

På Haiti brydde hverken myndighetene eller menneskene i landet seg om koronatiltakene, og behandlingssentrene ble stengt på grunn av for få pasienter. I mai avslo myndighetene å ta imot 700 000 og i juni 130 000 doser med AstraZeneca på grunn av mulige bivirkninger. Deretter stoppet de gjentatte ganger innføringen av koronavaksiner til landet, slik at Haiti i juni 2021 var det eneste amerikanske landet hvor man ennå ikke hadde begynt med å gjennomføre vaksinasjoner mot Covid-19. Natt til den 7. juli rykket 28 tungt bevæpnede menn inn i huset til president Jovenel Moise. Noen av dem trengte seg helt inn på soverommet hans og skjøt ham. Etter Moises død ble det store uroligheter i landet. Disse urolighetene forhindret imidlertid ikke at det kort tid etter ble startet en meget omfattende vaksinasjonskampanje i Haiti.

Tyskland:

Høsten 2020 kunngjorde tre innflytelsesrike menn at de var motstandere av en ny nedstengning: Thomas Oppermann, Mario Ohoven og Franz Klein. 

  • Thomas Oppermann var visepresident i den tyske forbundsdagen og kritiserte forbundskansler Angela Merkel skarpt for å ville presse igjennom koronatiltakene uten å involvere parlamentet. I slutten av oktober tok han til orde for en generell debatt om begrensningene i de grunnleggende rettighetene. Han ville legge fram sine synspunkter den 25. oktober i ZDF- programmet «Berlin direkt» da han – 66 år gammel – plutselig kollapset og døde. Dødsårsaken er fortsatt ikke kjent.
  • Mario Ohoven hadde vært president i den føderale sammenslutningen av små og mellomstore bedrifter siden 1998. Han skrev flere ganger direkte til forbundskansler Merkel for å forhindre en ny nedstengning. I en offentliggjort appell av den 29. oktober presenterte han følgende innvendinger: « …om tiltakene også er forholdsmessige i juridisk forstand og dermed i tråd med grunnloven. Vi vil som bransjeorganisasjon ivareta de små og mellomstore bedriftenes interesser og sørge for at dette spørsmålet blir avklart. Det kan være at dette er et spørsmål som til syvende og sist må avgjøres av den tyske forfatningsdomstolen.»  To dager etterpå kjørte Ohoven av en uforklarlig grunn inn i midtrekkverket på motorveien og døde i ulykken.
Mario Ohoven
  • Franz Klein var leder for Hamburgs hotell- og restaurantforening. Da smittevernloven skulle strammes inn i november, leverte forbundet inn en klage til den tyske forfatningsdomstolen. To dager senere døde Franz Klein plutselig og uventet i en alder av 72 år.

Den 2. november ble det innført en ny nedstengning i Tyskland, som ble ytterligere strammet inn i desember. Først etter fire måneder ble det vedtatt gradvise lettelser. I mellomtiden hadde vaksinasjonskampanjen, som ble markedsført som den eneste veien ut av pandemien, begynt. 

Konklusjon: Om dødsfallene til alle disse personene skyldes deres kritiske holdning til koronatiltakene, er det ikke mulig å avgjøre. Det som imidlertid er et faktum, er at det ikke er noe nytt at modige personer som har satt seg opp imot og nektet å følge en global agenda, har blitt ryddet av veien. Ifølge avsløringene til den økonomiske leiemorderen og tidligere agenten for det amerikanske etterretningsbyrået NSA, John Perkins, blir ubehagelige motstandere enten fjernet fra sine verv ved kupp, de blir åpent avsatt, eller de blir myrdet i skjulte operasjoner som blir utført av de hemmelige tjenestene.

Ifølge Perkins finnes det faktisk et kjempestort apparat av korrupte hemmelige tjenester, terrororganisasjoner, ja til og med leiemordere, som opererer i det skjulte, og som åpenbart ikke skyr noen midler for å påvirke utviklingen i en ønsket retning.

Men det kan se ut til at vinden etter hvert har snudd. For mens de dødsfallene som John Perkins har beskrevet og omstendighetene rundt dem, først kom fram i lyset etter flere tiår, blir den påfallende opphopningen av mystiske dødsfall blant motstandere av koronapolitikken i dag raskt avdekket. Dette viser hvor dynamisk opplysningsbevegelsen etter hvert har blitt, og at det ikke lenger er mulig å holde noe skjult.

Oversatt av Rune G.

Artikkelen er hentet herfra: https://www.kla.tv/2023-04-10/25701

Kilder/lenker:  https://apolut.net/ist-afrikas-zurueckhaltung-bei-den-corona-impfungen-gerechtfertigt-von-paul-soldan/
https://www.oval.media/ploetzlich-und-unerwartet/
verheimlicht vertuscht vergessen – Was 2021 nicht in der Zeitung stand, Gerhard Wisnewski, Verlag Kopp, Seiten 84ff, 160ff Tansania: https://www.youtube.com/watch?v=LUUDkQ6Xsn0&t=180s
www.kla.tv/17363
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Tanzania
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Tanzanian_general_election
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/08/its-time-for-africa-to-rein-in-tanzanias-anti-vaxxer-president
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/10/tanzania-missing-president-kenya-covid-says-opposition-leader
https://en.wikipedia.org/wiki/Atashasta_Justus_Nditiye
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/chief-secretary-ambassador-john-kijazi-has-died–3295344
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/dr-servacius-likwelile-has-died-aged-63-3298154
https://en.wikipedia.org/wiki/Seif_Sharif_Hamad
https://en.wikipedia.org/wiki/Benno_Ndulu
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/-death-robs-tanzania-of-10-prominent-persons-in-february-3301530
Burundi: https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nkurunziza
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89variste_Ndayishimiye
Eswatini: https://en.wikipedia.org/wiki/Ambrose_Mandvulo_Dlamini
https://en.wikipedia.org/wiki/Makhosi_Vilakati
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Myekeni_Ntshangase
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Eswatini
Malawi: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9138885/Four-political-figures-Malawi-DIE-Covid-19-just-days-Madonna-appeared-country.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sidik_Mia
https://www.faceofmalawi.com/2021/01/11/ps-ernest-kantchentche-laid-to-rest/
https://www.jpost.com/breaking-news/covid-19-kills-two-malawi-cabinet-ministers-655154
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Malawi
Tyskland: https://www.welt.de/politik/deutschland/article218593404/Thomas-Oppermann-Noch-vor-dem-Dreh-war-er-wie-stets-professionell-und-entspannt.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Mario_Ohoven
https://www.lokalkompass.de/ratingen/c-blaulicht/mario-ohoven-stirbt-nach-schwerem-unfall_a1462336
https://www.abendblatt.de/hamburg/article230977062/Dehoga-Chef-Klein-ueberraschend-gestorben.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/videokonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-28-oktober-2020-1805248
John Perkins: https://www.kla.tv/15043

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Demokrati og nasjonal frigjøring?

Vi forestiller oss noe som ikke eksisterer for mange.

Forrige innlegg

Ny valuta ment å revolusjonere verdensøkonomien

Det internasjonale pengefondet har nettopp avduket en ny global valuta kjent som «Universal Monetary Unit»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.