POSTED IN NATO

Forbrytelser mot menneskeheten:

Mer enn 15 tonn bomber med utarmet uran ble sluppet over Jugoslavia i 1999.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Over 4000 Serbiske borgere, inkludert Kosovo og Metohija, saksøker NATO. Kreftdiagnosene deres har en direkte sammenheng med NATOs bombing av Jugoslavia i 1999.

Av Natali Milenkovic.


I 2022 startet Srdjan Aleksic, en advokat fra Nis, Serbia, en rettslig prosess mot NATO. Siden 2017 og frem til i dag har over fire tusen innbyggere i Serbia, også Kosovo og Metohija, vist interesse for å saksøke NATO på grunn av deres egne kreftdiagnoser og diagnoser av deres familiemedlemmer, som de mener har en direkte tilknytning til NATOs bombing av Jugoslavia.

NATO har allerede tilstått at de har sluppet over 15 tonn bomber med uran over Kosovo og Metohija og de sørlige delene av Serbia som Presevo, Bujanovac og Vranje. Som et resultat av disse bombingene blir over tretti tusen mennesker hvert år i Serbia diagnostisert med kreft, dette i et land som før bombingene i 1999 hadde mindre enn syv tusen innbyggere diagnostisert med kreft hvert år. Serbia er nå det landet i Europa som har flest kreftdiagnoser og nest mest i verden.

Andjelo Fiore Tartalja, en advokat fra Italia, er en del av Srdjan Aleksic juridiske team og rådgiver ham i forhold til søksmålet mot NATO. Tartalja har vunnet over 350 saker i Italia hvor han har bevist at italienske soldater og offiserer i fredsbevarende styrker som var stasjonert i Kosovo og Metohija, hvor det største antallet uranbomber ble sluppet, har fått diagnosen kreft, og mange har dødd som en direkte konsekvens av uranet i NATOs bomber.

I blodanalysen deres ble det funnet 500 ganger mer metall enn normalt. Over syv tusen italienske soldater og offiserer har blitt diagnostisert med kreft etter deres tjeneste i Kosovo og Metohija, og 400 har gått bort.

Det er også viktig å understreke at ikke bare i Serbia har det vært en enorm økning i kreftdiagnoser, men også i naboland som Bulgaria, Romania, Nord-Makedonia og Bosnia-Hercegovina.

Partiklene fra uranbomber spres mye etter å ha truffet målet, og at det tar over 4,5 milliarder år før uran nedbrytes og at det blir værende i jorden i tusenvis av år, og kanskje enda lenger.

Så ikke bare er NATO ansvarlig for «forbrytelser mot menneskeheten» når de bruker disse bombene og også etterlater seg miner, de har skadet og ødelagt Serbias økosystem og biologiske mangfold. Selv om dette ennå ikke har blitt anerkjent som en forbrytelse under internasjonal lov, vurderes det slik at både personer, selskaper og hærer kan holdes ansvarlige.

Srdjan Aleksic og teamet hans av advokater har så langt samlet inn medisinsk dokumentasjon og fullmakter til 1500 borgere, og 35 saker har vært behandlet i høyesterett i Beograd. Hver måned legger de inn 10 nye saker og vil fortsette med det. I de tilfellene hvor saksøker er død, har familiemedlemmer videresendt den medisinske dokumentasjonen og vil fortsette prosedyren på deres vegne, og selv disse sakene vil bli behandlet i høyesterett i Beograd.

Srdjan Aleksic og teamet hans av advokater er ikke interessert i økonomisk gevinst, og belaster ikke klientene for deres juridiske arbeid, siden de fleste av saksøkerne er fra de sørlige delene av Serbia, som er ekstremt fattige og allerede har solgt nesten alt de har for å bli behandlet for kreften sin. Det antas at flere ville saksøke NATO, men gebyr bare for å starte den juridiske prosessen i Serbia er 350 Euro, og de fleste i de sørlige delene av Serbia har ikke midler til å betale disse rettsgebyrene.

NATO har svart, og uttalt at de har immunitet og at de ikke trenger å svare for høyesterett i Beograd på grunn av transitt-avtalen som ble signert i 2005 mellom Serbia og NATO, og Serbia som ble med i Partnerskap for fred i 2006. Transittavtalen og Partnerskap for fred har ingen tilknytning til de juridiske sakene nevnt i denne artikkelen. Transittavtalen er ganske enkelt en avtale som lar allierte styrker som tjenestegjør som en del av KFOR passere gjennom serbisk territorium.

Srdjan Aleksic sier at immunitet ikke kan implementeres med tilbakevirkende kraft, siden bombingene fant sted i 1999, og avtalene ble signert seks år senere. Rettssakene er utsatt på grunn av dødsfallet til oberst Dragan Stojcic, som gikk bort på grunn av kreft. Han var den første som saksøkte NATO. Hans kone vil fortsette prosedyren i retten. Rettsaken forventes å starte i slutten av 2023.

Fra Global Research, publisert 7 april 2023. Natali Milenkovic er student ved universitetet i Malmø.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Kilder i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Crimes against Humanity: Serbia’s Law Suit against NATO. More than 15 Tons of Uranium Bombs Dropped on Yugoslavia in 1999.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Og morderen Stoltenberg gliser fortsatt. Nå er morderbanden fra Usa/Nato inne i Ukraina sannsynligvis med samme djevelskapen. Når skal disse krigshisserne stilles til ansvar?

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  12 april 2023 18:01

  Gjennom hele 90-tallet utførte amerikanske spesialister hemmelige sprengingseksperimenter i Finnmark i gruvene i Bjørnevatn og på Sandsøy. På en brakke ved Bjørnevatn sto inskripsjonen: ”Defence Nuclear Agency” (DNA) – altså det amerikanske forsvarets kjernefysiske avdeling. Det kan være grunn til å tro at USA testet DU-våpen under utvikling, våpen som brukte utarmet uran, i Norge.

  Espen Barth Eide uttalte i 2006 bl.a.: «La meg først presisere at det norske Forsvaret verken har eller har brukt DU-ammunisjon. Slik ammunisjon har heller ikke vært brukt i norske skytefelt.»

  «Norge har ikke ammunisjon på lager med utarmet uran og vi har heller ikke hatt det tidligere.» ifølge Annette Bjørseth, Seniorrådgiver i Seksjon for internasjonal og militær rett, Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet i 2006.

  Svar
  • Reidar Kaarbø
   12 april 2023 19:33

   Nato ble jo som kjent endret fra «forsvarspakt» til «angrepspakt» i 1999 tidsnok til å angripe Jugoslavia uten legitim grunn. NATOs bombing av Jugoslavia i 1999 var den store «generalprøven» for disse våpnene, å «teste dem ut» i en virkelig setting var trolig viktig og nytting. Dessverre ble ikke senvirkningene kjent før amerikanske soldater kom hjem fra Irak skadet av radioaktivt støv fra slike våpen.

   Svar
 • Claes Christiansen
  12 april 2023 21:32

  God artikkel, men at DU er radioaktivt på et farlig nivå er feil. Det som gjør denne amunisjonen så farlig, er ikke radioativitet men svært giftige, helsekadelige og kreftfremkallende tungmetaller. Og, i motsetning til radioaktive stoffer – som forsvinner etter «bare» noen hundre tusen år, blr DP aldri borte fra miljøet. Sånn sett er dette faktisk enda verre. At Storbritannian nå sender denne ammunisjonen til Ukraina er helt uakseptabelt, og en alvorlig krigsforbrytelse om den blir tatt i bruk. Sistnevnte følger av at det nå er allment kjent, hvor farlig DP er. Dette bl.a. som følge av studier etter den omfattende bruken av DU i Serbia. Ønsker likevel Serberne lykke til med saken, og ber til høyere makter om at Ukraienere / Russere slipper å føre samme sak.

  Svar
 • C.C. :

  «At Storbritannian nå sender denne ammunisjonen til Ukraina er helt uakseptabelt, og en alvorlig krigsforbrytelse om den blir tatt i bruk»

  Som det selvfølgelig burde være uakseptabelt av Norge å bombe Libya. Eller være med på angrepskrigen mot Afghanistan.
  – Som det selvfølgelig burde være uaksebelt av ‘de gode’ å bruke atomvåpen mot sivile byer i Japan.
  Som det selvfølgelig burde være uakseptabelt å bruke Napalm i Vitenam.

  – Som det burde være uakseptabelt at disse overgriperne er våre politikeres allierte.
  – Som det burde være uakseptabelt at innbyggerne i Norge ikke kaster disse trojanske hestene som kaller seg norske politikere ut, fysisk, fra Løvebakken. Og stilles for en domstol.
  Nå.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skal vi miste vår suverenitet?

WHO-traktaten: Tillegg og presiseringer

Forrige innlegg

Folkehelseinstituttets fagdirektør:

Putin må brennes langsomt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.