POSTED IN Korrupsjon, Norsk politikk

Før oljealderen var Norge verdens minst korrupte land.

I dag er vi kanskje blant de mest korrupte.

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU sitt medlemsbrev.

Ekspertstyre eller folkestyre

Av Jan Christensen

Sierra Leone har diamanter. 


Det har vært landets forbannelse. Borgerkrig. Død og elendighet. Illustrert blant annet gjennom spillefilmen «Blood diamond» i scenen der en fattig landsbybeboer hadde et fromt ønske: «Jeg håper endelig ikke at de finner olje her. Da blir alt bare enda verre.»Vi i Norge har heldigvis sluppet krig på eget område. I stedet har vi deltatt – og deltar – i mange andres. Med utstyr, våpen og/eller soldater. 
Olje og gass har vi nok av. I hvilken grad dette har vært til glede, er meningene delte. De fleste har pengemessig blitt rikere. Gjennomsnittsinntekta har økt til over 600.000 kroner. Allikevel er mange av våre viktigste samfunnsfunksjoner avhengig av folk som tjener langt mindre.

Vår oljerikdom har betydd økte forskjeller og større synlig ulikhet enn vi hadde tidligere. 
Gjennom vår EU-tilhørighet har markedsøkonomi – og ikke vanlige folks behov – blitt viktigst. Fri konkurranse. Fri flyt av varer, tjeneste, penger og arbeidskraft. Utviklingen har fortsatt nærmest uavhengig av hvilke partier som har hatt makta. Både ledelsen i Høyre og Arbeiderpartiet er eksempelvis like sterke tilhengere av EØS-avtalen. Men fordi Støre er mer avhengig av fagbevegelsen, må han i større grad ta hensyn. Hans markedstilpasning krever mer tid. I noen tilfelle har han også blitt presset til å ta omkamp. Som for eksempel på Solberg-regjeringas hastevedtak om nye fylkes- og kommunegrenser.

Vi har nok strøm, olje og gass. I hovedsak er dette folkets, det offentliges, eiendom. De aller fleste kraftselskapene eies av stat, fylke og kommuner. I oljeselskapet Equinor er statens eierandel på over 2/3. 
I dag skusles dette offentlige eierskapet bort gjennom privat forvaltning. Det er ikke lenger folkets valgte og kritiske representanter som styrer. Makta er delegert til «eksperter» som har i oppgave å skape størst mulig overskudd for det enkelte selskap. Noen ganger lykkes de, andre ganger bommer de totalt. 
Satsinga på vindkraft er avhengig av vedvarende høye strømpriser for å gi lønnsomhet. Equinors USA-eventyr ga tap på 200 milliarder kroner. At «ekspertstyre» er bedre enn «folkestyre», er en myte.

Om vår pengebinge, Oljefondet, vokser i form av økte inntekter, merkes dette lite av folk flest. 
Pengene går i første rekke til økte bonusutbetalinger, og til tvilsomme utenlandsinvesteringer i spesielt EU og USA. I hvilken grad disse investeringene påtvinges oss gjennom hemmelige avtaler, er et åpent spørsmål. Bare er brøkdel av oljeinntektene brukes til fordel for den jevne mann og kvinne, eller til utbygging av nødvendig infrastruktur. At Oljefondet vil komme seinere generasjoner til gode, er en påstand bygd på tvilsomme forutsetninger.

Med høy gjennomsnittsinntekt følger krav om innstramninger. Nordmenn har det for godt. Middelklassen, arbeiderklassen og folk som er avhengig av offentlige ytelser, får for stor del av samfunnskaka. Livreima må spennes inn. Alt ifølge utenlandske eksperter og vår egen høyreside. Det er de samme folka som ikke krever tiltak for å strupe sjefslønningene i offentlig og privat virksomhet. 

I et Norge bygd på ansvarlige parter i arbeidslivet, er det vanskelig å stramme inn lønninger/ytelser gjennom lønnsoppgjør. Om folk flest får lønnsnedgang mens andre blir rikere, skapes uro. 
Løsningen blir derfor å gjøre oss fattigere gjennom skjulte omveier. Senk verdien på våre kroner! Da vil det meste koste mer, og det blir dyrere på leve. Selv om lønnsoppgjørene gir tillegg, spises tilleggene opp av prisveksten.  «Nøytrale» og ekspert-styrte Norges Bank går i front for ei sånn utvikling.

I en energifattig verden er det selvsagt mot alle naturlover at rike energiland har en valuta som kneler og som kalles for «søppelvaluta». Når norske nasjonale interesser må vike til fordel for utenlandske, er allikevel det meste mulig. Også at økte oljepriser ikke gir mer velstand, men mer fattigdom. Fordi den såkalte «handlingsregelen» betyr merinntekter fra oljeeksporten betyr at Norge må selge flere kroner for å finansiere økte utenlandsinvesteringer gjennom Oljefondet. Økt kronesalg svekker kronas verdi. Dollar og euro koster mer, importerte varer blir dyrere. Inflasjon.
Hva gjør våre folkevalgte? Fraskriver seg ansvar.

På to år har Norges bank sin såkalte styringsrente økt fra 0,25% til det 17-dobbelte, og er i dag på 4,25%. I den grad sånt kan dempe luksusforbruk, er det en bra ting. Men når folks boutgifter sluker brorparten av lønna eller når vanlige folk må selge sin ordinære bolig, er vi på ville veier. 
Når eksempelvis storbanken DnB – der staten er en betydelig aksjonær og har vetorett – er førstemann ute med å øke boliglånsrenta, forteller det sitt om folkevalgte uten styring. De har kapitulert for ekspertene.

Med dette prøver jeg å fortelle:

1. At vi på grunn av internasjonalisering/globalisering stadig mer mister kontrollen over eget land og vårt lands økonomi. 
Jamfør Oljefondet som svekker nordmenns økonomi og styrker økonomien hos våre allierte.

2. At våre folkevalgte unnlater å ta ansvar og i stedet overlater styring av viktige norske samfunnsområder til «eksperter» – utenlandske som innenlandske.
Jamfør eksempelvis EU/EØS/ACER, strømpriskrisa og prishopp på dagligvarer. 
Den siste tids habilitetssaker får også mange til å stille spørsmålstegn ved våre politikeres uavhengighet, integritet og kunnskap. Gir vi tillit til feil folk?

3. At en sånn utvikling skaper større forskjeller i samfunnet. «Underklassen» av arbeidsledige, av trygdede av «working poor» (lavtlønna arbeidsfolk) vokser.  Stadig flere klarer ikke å opprettholde et normalt liv på vanlig inntekt.
Jamfør ideelle organisasjoners matutdelinger og politikernes redsel for å gi økt skatt til de mest velstående.


Det norske folk er disiplinerte, noe vi ikke minst opplevde under koronaen. 
De som i første rekke taper på dagens utvikling sitter fortsatt for stille i båten. Vi andre evner i for liten grad å bry oss. I stedet gir vi fornyet tillit til de som med sin fordummende, men retoriske argumentasjon, ivrer for stadig større forskjeller og alt som skal «lønne seg».

Før oljealderen var Norge det minst korrupte land i Norden. I dag er vi det mest korrupte.

Forsidebilde: Lexica

Tidligere publisert på derimot.no
 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • Svar
 • Reidar Kaarbø
  1 oktober 2023 8:39

  Det har vært slik i alle land til alle tider: Skattereglene lages på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. De rikeste og deres selskaper har investert massivt i PR-selskaper og lobbyister og direkte korrupsjon for et regelverk som gjør at de slipper skatt.

  Her i Norge har vi to forskjellige skatteregimer: Ett for lønnsmottakere og et helt annet for selskaper. Nå ser vi at de som organiserer sine inntekter, formuer, aksjeutbytter og verdipapirer i selskaper får en helt annen og gunstigere beskatning.

  Så lenge høyrefolkene i Arbeiderpartiet ikke vil endre disse skatteparadisiske reglene, vil ulikheten i Norge fortsette å vokse.

  Nicholas Shaxson har skrevet boken «Treasure Islands» med undertittelen «Tax Havens And The Men Who Stole The World» som viser nettopp hvordan noen få rike menn har stjålet vår verden. Jeg har laget en anmeldelse av boken på
  http://hvamenerpartiene.com/books/books.htm

  Svar
  • wasan Totland
   1 mai 2024 20:22

   Sier du det samme i dag, Reidar,? De rika har rømt på grunn av særnoske skatter og en valuta som dasspapir.

   Svar
 • deafdumbblind
  1 oktober 2023 10:12

  Fin Artikkel dette , men «Nei til Eu» bør ta EUs siste forslag . om krav til etterisolering av boligene våre i Norge på fullt alvor. Dette er etter min mening svært alvorlig fra EUs side når de vet at folk sliter økonomisk. Hva kommer regjeringa til og si til dette. Dilter de etter?

  Svar
  • Da får man be om at boligen tar fyr sånn at storkapitalen gjennom sine nasjonale forsikringsselskap får regninga når de betaler igjenoppbyggingen av boligene i tråd med EU`s isolasjonskrav.

   Svar
 • Her er du inne på noe viktig, deafdumbblind! De (regjeringa) kommer nok til å sitte stille i båten inntil folk bestemmer seg for at nok er nok! Når det gjelder diverse EU-direktiver og ting som blir tredd ned over oss derfra (fra EU) er det stortsett null motstand mot dette fra norske politikerne. Det egentlige målet med dette er vel å gjøre livet enda vanskeligere for folk flest.

  Svar
  • «inntil folk bestemmer seg for at nok er nok»
   Norskene finner seg i alt uten å mukke, og lar seg styre som en blind saueflokk.
   Og snart overtar en generasjon som ikke vet hva det er å jobbe, som ikke vet hva ordet «solidaritet» betyr, som ikke bryr seg om noe annet enn å surfe og chatte og lydig følge reklamen fra høyrekreftene.

   Svar
   • Autoritetstroen og flokkmentaliteten åpenbarte seg i all sin vemmelighet under plandemien.
    Etter å ha skilt klinten fra hveten blir det f@en så lite igjen og mye uspiselig, bare til å hive.

 • Så til de grader riktig, og jeg ville nok gått så langt å si at norgistan sikkert er en av de fem MEST korrupte land i verden.

  Svar
 • «At Oljefondet vil komme seinere generasjoner til gode, er en påstand bygd på tvilsomme forutsetninger.»
  Jeg har altid lurt på når senere generasjoner kommer. Kommer innslaget i vår generasjon, eller er det om 10 generasjoner. Per i dag virker det imidlertid som om det er Wall Street som får våre pensjons utbetalinger i fremtiden.

  Svar
 • Norske oljefondet er ikke noe mer enn vanlig petrodollar ordning. Akkurat samme som I Irak, S.Arabia, Libya…., det finnes ikke noe norske penger der. Alt er stjålet av USA. Når skal vi våkne? Men samtidig hvis vi våkner og krever pengene tilbake, blir vi bombet som Libya….

  Svar
 • Northern Light.
  30 april 2024 14:03

  Samfunnsutviklingen med større forskjeller år for år, er på grunn av politiske beslutninger gjort av politikere som tjener finanskapitalen, og ikke folk og land. Globalistisk politikk konsentrerer all velstand, rikdom og eiendom av nasjonale ressurser til en liten elite av billionærer, representert av deres uformelle verdensregjering World Economic Forum. Globalisme er det motsatte av en rettferdig fordeling av velstanden til alle samfunnsklasser. Men overklassen og deres apologeter, synes det er rettferdig at de får all rikdommen, fordi de er sterkere og smartere, en herskerklasse, og skal derfor ha «løvens andel», det vil si det meste, og bare smuler til almuen, det er rettferdighet for dem.

  Derfor er det deres politikere av deres eget slag som nå sitter med nøkkelen til statskassene, de bruker minst mulig penger av statsbudsjettene til landenes egne innbyggere, og gir pengene til storkapitalens prosjekter, hvor de hvitvaskes, før de havner på finanskaptalens konti. Et eksempel er Ukraina og opprustningen av NATO, med et enormt antall milliarder fra hvert NATO-land, uten store protester fra innbyggerne, skremt av hvordan storkapitalens presse og media har klart å tegne et fiendebilde av Russland. 90 prosent av all «våpenhjelp» til Ukraina, går tilbake til militær-industrielle komplekset med finanskapitalen som finansielle eiere. Andre er grønn energi, og på samme måte milliarder til plandemier, som går til det farmasøytiske industrielle komplekset, med de samme finansielle eierne.

  EU er et globalistisk prosjekt, som vises ved at de fattigere blir fattigere og de rike rikere år for år, men all politikken pakkes inn i ord som får det til å høres ut som det er for den europeiske unions folk sitt beste, som skal forstås som en union av landenes folk. Men politikken er bare til beste for en union av styremedlemmer i de store selskapene og deres eiere, det er den eneste unionen i EU som tjener på EUs politikk. En politikk de dikterer for deres ikke-folkevalgte aristokrati i Brussel. Globaliseringen fullendt, vil si at kapitalkreftene til slutt eier alle landenes ressurser, og folk og nasjon ingenting.

  Skal Europas folk ta landene sine tilbake, må globalismen reverseres. Landenes befolkninger må si nei til EU/EØS og alle andre internasjonale avtaler som tilsidesetter folkevalgte regjeringer, som TISA, TTIP, ISDS og andre, for å få tilbake suvereniteten og selvråderetten over nasjonens landressurser, som energi, som skal eies av folket. Landene må ha egen sentralbank og valuta og finanstilsyn, som ikke er underlagt andre. Landene må ha et eget forsvar som ikke er integrert i USAs krigsmaskin, det vil si at de må ut av NATO. De må gjenopprette normale handelsforbindelser og kommunikasjon med Russland. Landene må ha egne håndhevede landgrenser, og innvandring må være integrerbar.

  Spekulasjonsøkonomien må bort på ting som er viktig for folk i by, distrikter og utkantstrøk. Pris på bolig skal være byggekostnader med en rimelig fortjeneste til utbygger, ikke markedspris. Det samme for pris på energi som strøm, prisen skal være selvkost pluss driftkostnader for kraftverk og nett som før ACER. Pris på bensin, diesel og fyringsolje, som Norge produserer selv, skal være selvkost pluss rimelig fortjeneste til oljeselskapene som skal eies av folket, ikke politisk priset som i dag. Med en over halvering av drivstoffprisene, blir det lettere for folk og næringsliv, spesielt i distrikts- og utkant-Norge.

  Innsatsfaktorene i landbruket som diesel, strøm og gjødsel må det være regjeringens ansvar å gjøre tilgjengelig for bøndene til en rimelig pris, når maten de produserer er til det norske folk. I havbruket må fiskekvotene først og fremst gis til kystfiskerne, som leverer fisken til norske fiskemottak, som samtidig opprettholder bosettingen i distriktene. Fiskekvotene må ikke bli gjenstand for spekulasjon som i dag, hvor rike redere med fabrikktrålene kan kan ha flere kvoter, og selge dem til høystbydene. Mainbiologer må fastsette kvotene så bestanden av matfisk ikke overbeskattes, selvsagt, men fiskekvotene skal være gratis for kystfiskene med sjark og skøyter som leverer mat til folket.

  Nasjonen må produsere vitale deler til infrastrukturen selv, som til jernbanen. De endeløse, dyre feilene som stopper togene, er på grunn av et med vilje overdesignet og for komplisert nett og signalanlegg, for økt fortjeneste til selskaper i utlandet som produserer dem. Teknologien i infrastrukturen, også for vann og avløp, skal være så analog og enkel som mulig for så høy driftsikkerhet som mulig, og produsert av landet selv, også motorer og deler til fiskeflåten. Vi må ha et eget medisinaldepot, og produsere de viktigste legemidlene selv. En del av oljefondet må gå til dette, og til øket selvforsyning av mat, gjerne fra store drivhus oppvarmet også med jordvarme. Da får vi realverdier igjen for oljen, istedet for at oljefondets penger forsvinner i Wall Street.

  Svar
 • Fin artikkel, innsiktsfulle kommentarer.

  KORRUPT JA? Ikke bare litt:
  Tangen inviterte samfunnstopper på SMØRETUR i USA,
  og de viste seg å være smørevilligere enn soft soya margarin, og like smakløse;
  reise, hotell, luksus og en rockestjerne til underholdning,
  på skattebetalernes regning.

  11,81 kr koster en euro pr i dag, altså snaue 12;
  for få år siden kostet euroen rundt 8 kr, av og til under 8.
  Så i forhold til euro er verdien av krona 2/3 av hva den var.

  Svar
 • I dag har Norge flytende vekslingskurs (valutakurs) slik som de fleste andre (vestlige) land.
  Før i tiden hadde landene regulert/styrt vekslingskurs og det var finansdepartementet som styrte vekslingskursen og også renten. Kanskje det er på tide å vende tilbake til den gamle ordningen?

  I Norge ser det ut som veldig mange tror at det er den såkalte rentedifferansen mot utlandet avgjør landets vekslingskurs. Mens det derimot kanskje er størrelsen på kapitalstrømmene ut og inn av landet som bestemmer vekslingskursen(?)

  Land som tiltrekker seg store investeringer fra utenlandske investorer vil få en høy/sterk vekslingskurs (slik som Norge hadde for noen år siden). Hvis et land kan tilby mange lønnsomme investeringer vil man kunne få en høy/sterk vekslingskurs. Dette er noe som også fremmer økonomisk vekst og som igjen forsterker den internasjonale konkurranse mellom bedriftene (og som trolig er nødvendig for å få globaliseringen til å fungere med en internasjonale prisstigning på kun 2%).

  Det ser ut som USA krever av alle oljeland at disse landenes inntekter som havner i statskassen fra utvinning og salg av petroleum (olje og gass) fullstendig skal brukes til investeringer i vestlige utenlandske verdipapirer. Hver eneste krone som den norske stat tjener på petroleums virksomheten blir i Norge overført til oljefondet i utlandet. Det er bare kun avkastningen fra oljefondet (noe som utgjør feks 400 milliarder kroner hvert år) som kan brukes på det norske statsbudsjettet.

  Dette beløp for avkastning kan være for lite til å kunne styrke norsk vekslingskurs i tilstrekkelig grad (private investeringer inn og ut av Norge på flere tusen milliarder utgjør større beløp enn denne avkastning fra oljefondet).

  Ang strømpriser: kanskje bør man se nærmere på SV sitt forslag med opprettelsen av Statstrøm som kjøper inn strøm fra norske strømprodusenter (feks på langsiktige kontrakter) og som selger strømmen videre til husholdninger og småbedrifter i Norge til en gunstig/moderat pris for forbrukerne?

  Svar
 • Det neste de privatiserer er vannet. Det kommer. EU/Eliten/Pengefolka/Globalister/Oligarker/De Griske har allerede annonsert at det er ingen menneskrett å ha fri tilgang til vann. Noen må eie vannet til folkets beste. Forbered eder brødre og søstre, bøy nakken og ta høflig imot noen dråper «sjenket» til deg mot en klekkelig avgift. England privatiserte vannet. Hvordan gikk det? Så heldig vi er. Det er så fint å leve i Norge. Verdens rikeste land.

  Svar
 • «De fleste har pengemessig blitt rikere. Gjennomsnittsinntekta har økt til over 600.000 kroner.»

  Så vet vi at prisøkninger har redusert kjøpekraften tilsvarende.
  Og økte renter likeså. For politikerne og deres penge-økonomer kaller dette for ‘inflasjon’, for å begrunne renteøkninger.
  Men inflasjon skyldes pengetrykking.
  Og ‘svak valuta’ skyldes like mye at Norge ‘trykker’ og selger norsk valuta i større mengder.
  Noe som kunne rettes opp ved å selge overskuddet av vannkraftenergien i norske kroner, ikke dollar. Likeså gasseksporten vår.

  Det vi har nå er prisøkning grunnet avgiftsbelegging av vannkraften vår med mange tusen prosent. Produksjonsprisen på vannkraften vår har ikke økt. ( Selv om riktignok direktørlønningene i Statskraft og NVE har økt .)
  Da øker selvfølgelig ALLE priser i Norge. Produksjon, transport, lagerhold og salg.
  Og dette er også meningen i dette bedraget. Der innbyggernes penger skal inndras.
  ( Når vanlige folk ikke har penger går etterspørselen selvfølgelig ned. )
  Så settes det igang et politisk spill, med LO og ‘faggforeninga’ og ‘klassekamp’, for å øke kjøpekraften. – Som øker alle priser videre. Og renter regnes i prosent av økte priser.
  I et bedrag der alle lurer alle, og tror de er lure. Men kan man lure alle/hverandre uten at alle blir lurt?
  Mens Faan slår seg på låra og skratter.

  Svar
 • Så, – vil politikerne som styrer dette tragisk-underlige pengesystemet vi bruker, der man FORVEKSLER realverdier og pengeverdier.
  – At prisene skal gå opp? Eller ned? ;-)

  ‘Den franske regjeringen vil med hjelp fra EU bruke i alt 200 millioner euro, eller 2,3 milliarder kroner, på å destruere overskuddsvin. Tiltaket er ment å drive prisene i været. ‘
  nrk.no/nyheter/frankrike-1.14612682

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Desperasjon fører til dårlig politikk.

Tyveri av russiske midler i vest vil undergrave vestens økonomiske troverdighet.

Forrige innlegg

Moderne terrorisme.

En zionistisk oppfinnelse?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.