POSTED IN Klima

For de som har lite realfaglig kunnskap.

Noen fakta om jorden vi lever på.

32 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

JORDA I KOSMOS

Steinar Åge Brenden

Jorda kretser om Sola. Banen er svakt elliptisk, men avstanden til Sola varierer så lite at dette har ganske liten effekt på årstider og temperatur. En annen sak er det at jordaksen heller med Jordas baneplan. Denne hellinga skaper årstidene, disse er speilvendte mellom den nordlige og sørlige halvkule. I områda rundt ekvator skifter vær lite, årstidene er like. På midlere og høge breddegrader er årstidene markerte. Nær polene har man til dømes både en mørketid der Sola alltid er under horisonten, som veksler med midnattsol, der Sola aldri går under horisonten.   

The solar system: Facts about our cosmic neighborhood | Live Science
Jorda er den 3. nærmeste kloden i forhold til solen. Avstandene er langt større enn de som fremkommer på bildet.

Det er årstidene som dominerer i temperaturmønsteret på midlere og høge bredder. Ser man på Jorda som et eple, kan atmosfæren sammenlignes med skallet på eplet. Den består av en gassblanding. Sjøl om atmosfæren er tynn, er den avgjørende for alt liv. Ikke minst er CO2-gassen viktig. Den sørger for at temperaturen på Jorda er høg nok til at liv kan eksistere. Å bestemme middeltemperaturen på Jorda er vanskelig, men den settes ofte til 15°C. Uten CO2 vil den ligge på -18°C. Livsformer slik man kjenner de ville ikke finnes. Andre viktige gasser er oksygen O2 og vanndamp H2O. Oksygenet er viktig for åndinga. Vanndampen styrer varme-omsetningen i atmosfæren og betyr mye for de værfenomener som skapes, slik som stormer og uvær av ulike slag.    

Sola er Jordas varmekilde. Den varmer opp jordoverflata. Jordoverflata, i særlig grad havet, varmer så opp atmosfæren. At havet er så viktig skyldes dets høge varmekapasitet, det holder lenge på varmen.

Det er skilnaden i temperatur mellom ekvator og pol som driv værmaskinen. Den skaper høgtrykk og lågtrykk og derav strømmene i atmosfæren, de store vindsystema. Ved ekvator er det lågtrykk. Så finnes de store subtropiske høgtrykk. Deretter finns vestavindsbeltet, der og Norge er plassert. Her er ofte skiftende vær, med vekslende lågtrykk og høgtrykk. Ved polene er det ofte høgtrykk med kald utstrømmende nordøstvind. Jo større temperaturforskjell mellom låge og høge bredder, jo sterkere værsystem.

Where is the magnetic North Pole headed?
En global temperaturstigning vil først og fremst merkes i polområdene

 Ifølge klimapanelet IPCC, skal den største temperaturstigninga skje på høge bredder ved polene. Dette betyr mindre temperturskilnad ekvator-pol og følgelig svakere værsystem (stormer). Dette følger av lovene i termodynamikken. 

Jorda har ei flytende kjerne (egentlig ytre kjerne). Dette sammen med jordrotasjonen skaper et magnetfelt kring Jorda. Dette feltet (sammen med atmosfæren) er avgjørende for alt liv. Fordi magnetfeltet fanger opp sterk og farlig kosmisk stråling av ulike slag (både fra Sola og verdensrommet ellers) og hindrer det å nå jordoverflata. Og det skaper strålingsbelte omkring Jorda, ofte kalla van Allen- beltene etter oppdageren.    

Slik kosmisk stråling er viktig for skydekket omkring Jorda. Skydråpene dannes rundt kondensasjonskjerner. I den kosmiske stråling finns partikler som kan tjene som kondensasjonskjerner. Dette avheng stort sett av solaktiviteten. Sola påvirker slik hvor mye skyer som til enhver tid finns omkring Jorda. En kombinasjon av sterk solaktivitet og lite skyer kan skape oppvarming av Jorda.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

32 kommentarer. Leave new

 • En god/beskrivende artikkel om systemet som er etablert gjennom milloner av år.
  Så er det dessverre noen gale «vitenskapsmenn» som vil overstyre ved å blokkere lyset fra sola, og bestemme hvilken temperatur som er den rette for planeten.
  https://gemini.no/2021/09/bor vi blokkere-sola-for-klimaets-skyld/?

  Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   25 september 2021 5:05

   Frikar,

   Legg merke til at Steinar Åge Brenden fullt ut støtter historien om Holocaust, i likhet med hva jeg bekrev i grundige detaljer i vår tråd med «Espen» for en tid siden:

   https://friheten.no/component/cobalt/artikkel/15-politikk-samfunn/8440-holocaust?Itemid=122

   «Under tyskernes fremmarsj på Østfronten (fra juni 1941) ble også mange jøder likvidert og lagt i massegraver. Spesielle «innsatsgrupper» var satt på dette oppdraget. De arbeidet svært brutalt og effektivt.
   Vi har nevnt grupper utenom jødene når det gjelder holocaust. Sigøynere og rom – folk ble rammet. Et sted mellom 200 000 og ½ million romfolk døde av slike forfølgelser. Og mellom 2 og 3 millioner sovjetrussiske krigsfanger ble drept. Om lag 2 millioner ikke – jødiske polakker omkom. Det var også målrettet forfølgelse av homofile, Jehovas vitner, frimurere og folk med psykiske lidelser.

   Hvor mange døde i disse forfølgelsene av jøder og andre? Det er anslått et minimumstall på 11 millioner. I tillegg kom de som omkom som følge av selve krigshandlingene. »

   […]

   Vi har tidligere nevnt at om lag 6 millioner jøder omkom i tiden 1935 – 1945. Tallet er vanskelig å anslå nøye, det kan være høyere. Tyskland kapitulerte 7.-8.mai 1945. Adolf Hitler hadde begått selvmord 30.april 1945. I Nürnberg ble det ført rettssak mot naziforbryterne, gjerne kalt Nürnberg – prosessen. Rettssaken pågikk fra 20.november 1945 – 1.oktober 1946.

   Detet var hovedprosessen mot de ledende naziforbryterne. Det var 24 tiltalte. Av disse ble 12 dømt til døden. 7 fikk fengselsstraff, varierende fra 10 år til livstid. 3 ble frifunnet. (En begikk selvmord før rettssaken begynte. En tiltale ble frafalt). Det stenografiske referatet fra saken utgjør over 4 millioner ord. Dette tilsvarer 16 000 trykksider, trykt i over 50 bind. «

   Svar
   • ”Hvor mange døde i disse forfølgelsene av jøder og andre? Det er anslått et minimumstall på 11 millioner. ”

    Fem millioner blir ofte sitert som antall ikke-jøder drept av nazistene. Første gang jeg hørte dette tallet trodde jeg at det lå noe forskning bak tallet, eller at noen i hvert fall hadde forsøkt å telle antall ofre, men dette er ikke tilfellet. Tallet fem millioner er en oppfinnelse av den berømte nazijegeren Simon Wiesenthal. I følge historikeren Deborah Lipstadt begynte Wiesenthal å referere til «elleve millioner ofre» for Holocaust, seks millioner jøder og fem millioner ikke-jøder, på 1970-tallet. Wiesenthal innrømmet senere at han valgte tallet fem millioner for å fremme interessen for Holocaust blant ikke-jøder. Lipstadt sier at Wiesenthal valgte fem millioner fordi det var tilstrekkelig stort til å vekke interesse, men tallet kunne selvfølgelig ikke være høyere enn det mystiske tallet seks millioner drepte jøder.

    Antallet ikke-jødiske sivile drept av rasemessige eller ideologiske grunner i konsentrasjonsleirer, anslår den kjente Holocaust-historikeren Yehuda Bauer til under en halv million. Bauer sa til Wiesenthal at han løy når han snakket om fem millioner drepte ikke-jøder. Wiesenthal svarte: ”Noen ganger er det nødvendig å fortelle en løgn for å få frem sannheten.”

    https://www.jewishvirtuallibrary.org/non-jewish-victims-of-the-holocaust

 • Planter og trær puster CO2. Reduserer vi CO2 får vi mer ørken!
  Planter og trær renser luften for mennesker. Reduserer vi CO2, får vi færre trær og planter, og vi mennesker får mindre renset luft å puste!
  DETTE ER MÅLET FOR KLIMA-AKTIVISTENE!
  (Mer ørken og mindre ren luft for oss.)

  Havet er den største CO2-kilden. Jo mer solen varmer opp havet, jo mer CO2 produserer havet. Disse temperatur variasjonene har vi hatt i millioner av år fra lenge før mennesket kom, og havet har produsert mer og mindre CO2, avhengig av temperaturen i havet. Klimaendringer er skapt av sola.

  Svar
  • «DETTE ER MÅLET FOR KLIMA-AKTIVISTENE!».
   Det virker ikke som de ikke har noe komplett gjennomtenkt verdensbilde for hvordan resultatet skal bli. Å diskutere om hvordan samfunnet til ihuga klimaforkjempere skal fungere, er som å diskutere om gud finnes med Jehovas vitne.

   Svar
  • Mer ørken» – Hvor har du dette fra??

   Svar
 • Petter Tuvnes
  25 mars 2022 13:38

  Feil! Det er ikke CO2 som bestemmer temperaturen på jorden. Les mer her:
  Global temperatur og klimaendringer forklart.
  https://www.klimarealistene.com/2022/02/23/global-temperatur-og-klimaendringer-forklart/
  Ingen bevis for at utslipp av CO2 gir målbare endringer i klima:
  https://www.klimarealistene.com/2020/01/24/ingen-bevis-for-malbare-co2-bidrag/
  Jorden er flat i FNs drivhusmodell.
  https://derimot.no/modeller-til-besvaer-jorden-er-flat-i-fns-drivhusmodell/
  Hvor er klimakrisen?
  https://resett.no/2021/05/06/hvor-er-klimakrisen/

  Svar
  • wasan Totland
   16 oktober 2023 16:47

   Det stemmer. CO» er ikke varmepådriver selv om matematiske modeller skal få oss til å tro det. Hele artikkelen er tvilsom.

   Svar
   • Hvis ikke co2 ville jorda vært -18 grader. står det. Tror du ikke på det heller?

 • «Sola er Jordas varmekilde. Den varmer opp jordoverflata. Jordoverflata, i særlig grad havet, varmer så opp atmosfæren. At havet er så viktig skyldes dets høge varmekapasitet, det holder lenge på varmen.»

  Det skjer klimaforandringer, det har det jo alltid gjort. Så får vi samtale om disse. – Og glede oss over når vi har det bedre og forberede oss når vi får det verre. Enten det blir varmere ller kaldere.
  Men vi trenger ingen frykt og klima-KRISE- religion. Med prester & latin.

  Og kanskje spiller varmen, og utveksling av både varme og vete fra jordas indre også en rolle. Underlig om ikke?

  ‘Mange havbunnsplater stagnerer midlertidig nær overgangen til den nedre mantelen, på 600-700 kilometers dyp. Der vil også mye av det resterende vannet bli frigjort, fordi hovedmineralet bridgmanitt i den nedre mantelen kan inneholde svært lite vann.
  Mineralet ringwooditt – som finnes i overgangssonen mellom øvre og nedre mantel – kan derimot inneholde mye vann. Opptil 2-3 vektprosent.
  Her er det teoretisk sett plass til seks ganger vannmengden i verdenshavene.’
  forskning.no/geologi/finnes-det-et-stort-hav-inne-i-jorda/2087835

  Svar
 • Vannet er tilbake . Ekstremt! Krise! Krise! ;-)

  ‘– Årets stormer og flommer er det seneste eksempelet på at klimaet i California er blitt mer ekstremt,…’
  https://www.nrk.no/urix/vannet-er-tilbake-_-na-frykter-california-flom-1.16366637

  Svar
 • Den største løgnen i verden er at vi befinner oss på en klode i verdensrommet.
  Løgner om vaksiner, klima og krig er barnemat iforhold.
  Men desverre sitter denne løgnen for dypt inne for folk flest til å snu inngrodd tanke.
  Det er bedre løsning for folk flest å le av dette, kan jo ikke være slik. NASA sier jo dette!!! Nasa fan bois.
  Det er tryggere å bo hjemme på jorden, vi er tross alt vokst opp med denne tanken og tro.

  Svar
  • Den største løgnen er at alt det jeg ser rundtomkring og leser her eksisterer. Det er bare jeg som eksisterer, dere andre og kroppen min er bare illusjoner / konspirasjonsteorier

   Svar
  • Det finnes flere av oss som har oppdaget løgnen. Bare bra du sår noen frø her og der. Bare det at månens lys er kaldt er ett mysterium de fleste ikke kan løse med fakta fra skolebok. Videre er det jo bare å se på solens stråler i tåka/skyene og følge strålene mot kilden, da blir sola veldig nærme. Dette er 2 observerbare fakta, av hundrevis av andre, som ikke kan motbevises. Anbefaler folk å være litt nysgjerrige…

   Svar
 • Jorden er flat folkens.
  De samme myndigheter som lyver om vaksiner til hele verden ( for dem som ser dette), lyver også om «space». ( er dette umulig?)

  Dette er ett ommfattendes tema, og det kan ta litt tid å snu tankegangen man er innprentet med.

  Noen NASA fan bois her som lurer på noe? Jeg tar gjerne utfordringen til noen spørsmål….

  Svar
  • Ok, ta utfordringen. Kom med dine beste argumenter/beviser om flat jord.

   PS: De som ikke deler ditt syn på virkeligheten behøver ikke være «NASA fan boi»…

   Svar
   • Mine beste beviser:

    Vel, har du noen gang gjennomskuet løgnere.( som feks covid 19 vaksine pushere ) og så ser du hvor åpenbar løgnen er i alt dem sier?

    Dette gjelder også NASA, dem er totalt lattlige i troverdighet. Så du månelandingen til India? Graden av virkelighets fjærnt fakta servert er latterlig. Verdens space sammarbeid er ikke sepparat slik dem ønsker at du skal fro ( det er intet kappløp).

    Det er for mange bevis til å nevne alle, men jeg kan gi deg 1 bevis/fakta: kurveringen på jorden eksisterer ikke.
    Gå på wikipedia å finn ut selv ommkretsen på jorden. Utfra dette kan du matematisk beregne hvor mye «ballen» kurverer pr kilometer.
    Dette kan beregnes til og med på en appelsin.
    Du vil da forstå at det kurverer på en gitt distanse.
    Folk i dag ser at dem kan se lengre en det dem preker til oss.
    Når vi har sendt værbalonger opp i «space» ser man at det er 0 kurvering, det er helt flatt horisont.
    Horisonten følger også synet ditt istedet for å synke ( som det selvsagt gjør på en «ball» eller appelsin for den saks skyld.)

    Siden «kloden» har masse vann, vil det derfor si at vannet må kurvere også. Vann kurverer ikke.
    Ingen har noen gang, i noen forsøk målt at vann kurverer.
    Forsøk med lasere etc er gjort over vann kanaler som strekker seg langt = ingen kurvering selv om det matematiske regnestykket om ommkrets og at det «MÅ» kurvere etter gitt distanse ikke stemmer overens.
    Det er ingen kurvering, skip i horisonten går ikke under kurveringa, det er synsfeltet ditt som ikke ser skipet. ( bevises lett med ett nikon p900 kamera med utrolig soom). Fyrtårns lys kan sees utrolig langt unna på dager med bra vær, selv om dem burde vært gjemt på grunn av kurveringen. Vannet har ingen kurvering fordi vannets natur er at det alltid er flatt. «GRAVITASJON» skal liksom holde og kurvere tonnevis med vann til en ball?
    Kurveringen som blir vist deg er jusks å bedrag, som for eksempel han «red bull» fyren som hoppet fra space, da værballonger som er sendt opp av mange amatører viser at i den høyden er det NULL kurvering. Det menes at det brukes Såkalt «fish eye lens» som kurverer horisonten for deg blandt annet.

    Det er masse å skrive om kurveringen men jeg ender det der for nå.

    Mange spør seg hvorfor dem ville lyve om denne virkeligheten ovenfor oss… dette besvares bedre når man har satt seg mere in i temaet.

    Men det er klart at hvis dem kan putte et gjerde rundt oss som en flokk sauer, er det lettere å kontrollere oss. Og forklare oss at vi er en ape, ett ubetydlig sannkorn i et stort univers.
    Som antarktis er blokkert fra oss: hva med Norske Jarle Andøy som ikke fikk tillatelser til å dra dit, for så å komme hjem med tapt mannskap.
    Grunnen er at antarktis har andre dimmensjoner enn det «verdenskartet» viser deg. Målet til –«GLOBALISTENE»– er ikke å beskytte antarktis for forurensing eller er redde for dyrelivet der.
    Alle kontinenter har undertegnet en kontrakt om antarktis. ( se leksikon).

    Man kan se så klart og tydelig via covid 19 vaksine temaet hvor sammkjørte verdens –«GLOBA-LISTER»— oppererer.

    Dette er verdens mest lattliggjorte tema, og det er en grunn for dette.
    Lattliggjøring er og blir det mentalt sett beste våpenet når sannhet kommer fram.

    Ingen ønsker å tenke eller tro dette, det er mildt sagt svært lite poppulært å snakke om.

    Akkurat som covid 19 snakk blir sensurert på you tube ( innrømmet fakta av you tube selv).
    Blir også dette temaet sensurert til en viss grad.
    Søkeresultatet man får frem ved søk er målrettet til å sette deg tilbake til en globe.

    Uansett bevis nr 1: ingen kurvering.
    Løgnere kan vise deg bilder og video av den såkalte kurveringen, men det betyr ikke at det er fakta. Som feks å se på «live stream nasa from space» på you tube.
    Nasa får enormt mye penger til å utføre dette.

    Hvorfor ser man samme stjerner år etter år når alt vissnokk spinner rundt og rundt.?
    Samme stjernebildet som for tusner av år siden..
    Hvordan er dette mulig?
    Våkne opp folkens!

    -Nå går jeg å setter min fjerde booster vaksine + influesa vaksine.
    Haha

   • Angående vaksiner og løgn… «Alle covid-vaksiner er skadelige»… Å tro på dette betyr implisitt at du aksepterer premisset om at disse injeksjonene faktisk er vaksiner (det er de ikke, med mindre man aksepterer en psykopatisk dødskults omdefinering av vaksine-begrepet). Utsagnet ignorerer også at det er/har vært betydelige variasjoner i innholdet i injeksjonene… en farlig overgeneralisering! Fra tilnærmet ufarlige saltvannsinjeksjoner (blant mottakerne av disse var enkelte «eliter») til sykdomsinduserende/-fremskyndende injeksjoner til injeksjoner med steriliseringspotensial til livsfarlige/dødelige injeksjoner, til og med injeksjoner med verre resultat enn døden: en eksistensiell fare ikke bare for individet men for selveste menneskeheten. Overfokusering på farene ved disse såkalte vaksinene er et annet eksempel på løgn og bedrag, nettopp fordi fokuset blir alt for snevert. Hele verden holder på å gå til H… disse injeksjonene er bare en komponent av et veldig stort og skittent spill. Så få som ønsker å forstå, enda færre som faktisk forstår…

   • Angående NASA… Helt riktig, NASA har ingen troverdighet, og alle data derifra er tilnærmet verdiløse… Med noen unntak: Vi får innsikt i løgn på høyt nivå, og vi kan etablere at dette er organisert kriminalitet av enormt kaliber. Likevel, ikke noe her kan brukes for ontologisk bevise jordens form eller hva verden faktisk er.

   • Angående flat jord… Er jorden kuleformet, rund, flat, kubisk, pyramideformet, hologram, simulasjon, ikke-fysisk, dynamisk transformerende? Jordens form er vesentlig, men kanskje ikke så vesentlig som du tror. «Flat-earthers» er ingen homogen gruppe, og intelligenskvotienten deres spenner vel fra skonummer-størrelse (type dverg) til de mer intellektuelt kapable; fra de som svelger rått alt som kommer fra tvilsomme deviant-typer ala Eric Dubai til tenkere som evner å bygge opp egne ontologiske modeller fra grunnprinsipper med rot i uomtvistelig sann logikk.

    Selvstendig tenkning og det å stille spørsmål ved alt er en forutsetning for å forstå verden, men det er et tveegget sverd. Selvstendige tenkere med god bredde- og dybdekunnskap innen kosmologi og virkelighetsteori finnes det ikke så mange av i dag, og dessverre er mange «flath earthers» 2D-tenkere (!) som ikke er i nærheten av å gjennomskue de mest relevante og sofistikerte løgner. Det er synd, for det begynte kanskje med intensjoner om å stille spørsmål om de mest grunnleggende vedtatte «sannheter». Om det så går i vranglås, kan det være med hensikt… Som alt annet kan kosmologisk kuriositet transformeres til et våpen. «Curiosity killed the cat»…

    Situasjonen akkurat nå er ekstraordinær… Ondsinnede psykologiske operasjoner er nå like allestedsnærværende som fiendtlig nanoteknologi…

    Hensikten er å bedra, manipulere, kontrollere, ødelegge. De som tok injeksjonene og fortsatt ukritisk svelger lettgjennomskuelige narrativer, der har du en gjeng. Så har du de som ikke tok injeksjonene, og av den grunn lever med illusjonen at de er av «rent blod»… der har du en annen gjeng, en gjeng med store skylapper helt uten forestillingsevne eller innsikt i potensialet til militant bruk av bionanoteknologi og hvordan dette kan påvirke ethvert menneske på jorden/flatjorden/matrix…

    En annen gjeng… psykopatene som aktivt motarbeider menneskehetens eksistens og fremtid… For de fleste er dette (utrolig nok) usynlig gjengkriminalitet… Storting, regjering, myndigheter helt ned på lokalt nivå, politiet (som nå tjener «elitene» og ikke folket!), militæret og forsvaret (samme!), dette er ikke en gjeng, men flere «gjenger»: De fleste her er automatoner som verken forstår eller ønsker å forstå brøkdeler av det som faktisk utspiller seg nå, mens noen har kompartmentalisert kunnskap men uten innblikk i det store bildet, men alle er de delaktige og anvarlige i disse ekstremt ondskapfulle operasjonene.

    Fraksjoner av flat-jord gjengen tjener «elitene» ved å distrahere og stadig føre fokus bort fra andre pågående operasjoner som ikke tåler dagens lys eller som de av annen grunn ikke ønsker at vi unyttige spisere skal diskutere offentlig. Sammen med de mest militante klode-tlihengerne holder de varmen i disse distraherende debattene. Som sagt, jordens form er vesentlig, veldig vesentlig, men noen ganger er det best å la den ballen ligge.

   • Så har vi en annen gjeng… psykopatene som akkurat nå er i ferd med å transformere og dermed ødelegge menneskeheten en gang for alle.

    Er dette begynnelsen på slutten? Det vi er vitne til nå er en villet transformasjon (eller mer presist, en destruksjon) av menneskeheten. Operasjoner som kanskje kan «transformere» (fine ord for stygge ting) alt biologisk liv på planeten. «Planet, haha! Jorden er flat! Rund! Flat og rund! Nei, flat og uendelig! Nei, rund som en kule! Nei, ikke kulerund… bredere rundt ekvator enn pol til pol… Vi lever i Matrix! Vi?! Solipsisme!! Baaaaah!»…. Ser du hvordan dette fungerer? Slike avsporinger er tommel opp og tusen «likes» for psykopatisk avskum som ønsker å ødelegge deg, din familie, vestlige verdier, de hvite (først, deretter alle andre raser). Ingenting av dette bør være nytt, men kanskje er det det, med så mange distraksjoner, så mange kaninhull, og så mange mulige eksistensielle diskusjoner, alt reservert en varm og vakker sommerdag i en bekymringsløs tilværelse. Dessverre er verdens tilstand akkurat nå ganske langt unna beskrivelsen «varm og vakker sommerdag»……

    Destruksjonen av menneskeheten fortsetter i skremmende tempo nå (akkurat nå!). Motstanden er minimal. En liten gruppe psykopater, deres nyttige idioter og lakeier går i takt for å ødelegge selveste menneskeheten. De fleste er selvsagt fullstendig ignorant til dette, standard respons er patologisk tvil i kombinasjon med patetiske skuldertrekk.

    Blant de som forstår alvoret i situasjonen, finner vi de apatiske («hvorfor gjøre noe som helst, situasjonen er håpløs, helsvart»), men også de som forsøker å tilpasse seg situasjonen og gjøre forberedelser etter beste evne. Er dette krigen over alle kriger? En krig som for mange er så stille og usynlig at den går helt under radaren. De fleste vet ikke hvem fienden er, de har ingen eller begrenset innsikt i våpenteknologien som brukes mot dem. Fienden har sikret seg juridisk beskyttelse, det er ikke fritt å ytre seg her (for øvrig en indikator på hvilken side jussen står). Våpenteknologi og bruk av denne kan heller ikke omtales fritt, mange med NDA og selv uten slike forplikelser velger mange å tie fordi de forstår konsekvensene av å omtale dette offentlig… derav lite (ikke noe offentlig om dette på norsk, nada, niks!!!!) tilgjengelig info om dette.

    I tillegg til å kjenne fienden og dens våpen, er selvinnsikt, inkludert kunnskap om egen fysiologi/anatomi vesentlig. Kanskje er ikke alt om menneskekroppen slik det blir fremstilt av legevitenskapen (!!!!!) som tross alt for lengst har gått til sengs med storfarmasien, disse kriminelle kjeltringene (verdensrekord-holdere i selskapsbøter) er igjen en gren av det militære industrikompleks og det internasjonale bankpsykokratiet… samtlige myndigheter, politi, forsvar, offentlige organisasjoner, -agentur, -organ… NASA, EU, FN, CIA, MOSSAD, BRICS, NGO-er og whatnot er innlemmet i dette. Det er mulig det finnes nivåer over dette, men det blir spekulasjon. Med andre ord, vår motpart er en mektig fiende. Våpenteknologien som brukes mot oss nå er kanskje av nyere dato, men fienden kan være en gammel en.

    Noen få kjemper mot de destruktive krefter, og vil ikke la seg «transformere»… Det er kanskje for få og for sent, men det kan bare tiden vise. Den eneste fornuftige og riktige posisjon i denne situasjonen er å stå imot. Det er den eneste måten å vinne og som kan gi et positivt utfall. «Elitene» vet det ikke, men de har allerede tapt, og det omfatter også alle som spiller på lag med og tilrettelegger for disse, alle som «bare fulgte ordre». De har tapt allerede, og er enten for dumme, for ondskapsfulle eller begge deler til å forstå dette. Dere skjebne er forseglet, og her finnes ingen sympati.

    Vi står i et vendepunkt i menneskets historie, for øvrig en hyppig forsøkt forfalsket historie. Hva vet vi egentlig om våre forfedre og «verden før vi kom til verden»? Når man først begynner å forstå hva det er som er i ferd med å skje, hva som står på spill, kan noen være fristet til å gi opp, fienden oppfattes som for mektig, ondskapen overveldede, forsvarsløs mot teknologien, men kanskje har vi stått i en tilsvarende situasjon før. Denne kampen er ikke over før den er over, og som sagt finnes det bare en logisk posisjon å ta, og det er å stå i mot helt til kampen er over.

   • Utrolig mange viktige poeng og tanker du kommer med Morten.

    Mener selv at grunnen til at flat jord spørsmålet er viktig er fordi det til en viss grad kan gi hver enkelt av oss ett bedre svar på virkligjetens natur.

    Formen på verden ( bortsett fra att det er flatt så langt vi er tillatt å se det) blir opp til den enkelte å sysnse på, da det er vansklig å vite sikkert.

    Er verden i en dome?
    Er det mere landmasser bortenfor fastsatte grenser?
    Lever vi i et slags «realm».
    Dette er vel dem 3 mest sannsynlige scenarioene jeg kan tenke på.

    Dette er uansett for folk flest for fjærnt unna å tenke på.
    Mannen i gata er relativt skråsikker på at jorden er rund, og andre tanker er og blir dummhet og lavmål.

   • Hallo Morten. Mye bra du skriver i innleggene dine og jeg kan komme med mer.
    Når vi manøvrerer på sjø og i luft, så gjør vi det ved å flytte på omgivelsene. Enten en vannstrøm bak propell og ror, eller en luftstrøm rundt vinger og flaps.
    I det tomme intet….. hvordan produserer de fremdrift og hvordan manøvrerer de romskipene?
    Det hele er en åpenbar bløff.

   • Hva med vakum i rommet og gasser på jorden…. uten en beholder vil gassen flyte ut og ekspandere. Ergo, ingen beholder, ingen vakum i rommet.

    Listen over åpenbare fakta for flat jord er så mye, men det tok meg 3år å glemme indoktrineringen og fatte løgnens størrelse.

   • 3 år å snu indoktrineringen… ja dette skjer ikke over natten, for dem fleste tar dette lang tid å forstå. Meg inkludert.

    Å gå fra å le av noe automatisk til å faktisk se det som en virkelighet kan ta lang tid.

 • Leste at denne -flat earth- tankegangen er plantet av CIA-som en «psy op» test for å kartlegge virkningen.(?) Personlig har jeg seilt på alle syv hav. Jeg har hatt en utenom kropslig opplevelse som 11 åring. Hvor jeg så jorden ovenfra. Jeg svevet langt ut i kosmos, og jeg så at jeg var forbundet meg kroppen med en «søvstreng». Kroppen lå på operasjonsbordet. Etter en stund i denne tilstanden da jeg var uendelig lang borte fra jorden, slik at den var på samme størrelse som vi kan se fullmånen. Da mistet jeg bevisstheten. Den var faktisk rund. Rund som en ball. Men, jeg er nysgjerrig/forskende av natur. Jeg er av den formening at mye av vår historie/viten er holdt skjult, og er blitt mannipulert gjennom tiden. Det er ødelagt uendelig mye f.eks. da biblioteket i Alexandria ble satt fyr på. I senere tid har jeg forsket på Tartaria og de såkalte mud flud(?) Gullivers Reiser. Kjemper-funn av gigantiske skjeletter etc. En annen sterk barndomsopplevelse var på sekstitallet da atombombetrusselen herjet som værst. Jeg husker at jeg var så redd at jeg sprang hjemmefra og inn i skogen. «Jeg søkte skogens ro» Der fikk jeg en åpenbaring. Jeg så at mennesket hadde fått «råderett» over krefter så sterke, men deres moral var så svak-så vi hadde destruert oss selv. Jeg fikk en slags deja vu opplevelse. En sterk opplevelse av at dette har skjedd før. Utslettelse-og så en repetisjon. Klarer vi å nå «myndighetsalderen» denne gangen? Don’t say no! Just say ohh! Jeg undres!

  Svar
  • Se mitmt svar til Morten :)

   Svar
   • Interessant tema dette. Jeg er tilhenger av å «holde råken åpen». Jeg takker for bidragene.
    Om du og jeg møtes og du forsøker og beskrive Galhøpiggens form for meg, og jeg ikke kjenner igjen bildet. Jo, så plutselig går det opp for oss at du beskriver den fra syd. Og jeg fra nord. Sannheten er 180 grader rundt. Hm…derfor finner jeg samtalen spennende :) Jeg kom til å tenke på dette med dimmensjoner. 2d-3d-osv. Carl Sagan beskrev det med og holde et eple i hånden 3d-så senket han eple ned mot papiret 2d, og det var bare undersiden av eple som gav et avtrykk i form av noen prikker, som kom til syne. Tankvekkende. Jeg har måttet erkjenne med hånden på hjertet at kampen mellom det gode og onde herjer som aldri før. Frykten er avtagende, om ikke helt borte. Jeg betrakter mine barnebarn med stor glede, men en snikende smerte banker på. Hvilken verden arver dere!? Skal dere oppleve og bli forvirret av pedagoger og lærere som ikke vet om du er jente eller gutt!? Fordi de er «tvunget» til å være politisk korrekt? God natt! I morgon skal eg bli et nytt og bedre menneske….vil jeg. I søvnen skjærer og syr den indre lege. Må jeg få bli med på et fruktbart seminar.

  • Hva om atomvåpen ikke er ett fysisk våpen, Men et våpen av frykt?

   Våpenet trengs ikke brukes for at det skal virke..

   Svar
  • Interessant. Mange skriver om lignende erfaringer. Den som lever får se.

   Svar
 • Disse satanistene bedrar verden med sin livs eksistens scam/hoax.
  I dette spørsmålet er ingen dumme, da ingen som blir lurt er dumme. Det er dem som lurer andre som er kyniske, skruppelløse, ego trippendes, gale, onde og makt søkendes.

  Det å sjule det som er funnet ut om vår virkelighet er en kriminell gjærning for resten av meneskeheten.
  Dem utfører split og hersk teknikk i stor skala, ikke bare om vår eksistens, men i alt som skjer.

  Tenk på alle pertiene som vistnokk er «forskjellige» i norge:
  hvordan kan alle være så sammtemte i for eksempel vaksine spørsmålet etc?
  Må jo være at alle partiene er en «illusjon»! Forskjellige fjes men samme dress jakke :)

  Svar
 • «La oss gå videre til snø. Husk alt hysteriet om at ”våre barn vil ikke vite hva snø er”.  Det viser seg at ryktet om at snøen er død er sterkt overdrevet.  Her er snømengden for sesongen 2021-2022… «
  inyheter.no/19/04/2023/hvor-er-klimakrisen/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Bruker Israel psykologisk krigføring mot sivile for å lure dem?

Israelske droner med opptak av gråtende barn lokker palestinere ut for å skyte dem.

Forrige innlegg

Mange i vesten forstå ikke det som skjer.

Blokken Kina/Russland er sterkere enn Nato.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.