POSTED IN Klima

For å få opp tallene på varmere klode:

Flyplassmålinger gir høyere temperatur enn omgivelsene.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

BBC bruker falske temperaturmålinger på flyplasser for å spre skrekk om klimaendringer.

Av Chris Morrison.

I forrige uke så vi et dramatisk eksempel på hvor langt presse og media har avveket fra den vitenskapelige metode, i sitt mål om å få folk til å tro at det skjer katastrofale klimaeendringer, og skremme samfunnet til å akseptere den globale Net Zero agendaen.

«London har hatt flere dager med over 30 °C, sier eksperter», lød en BBC-overskrift, med forslag om at London må tilpasse seg den «nye virkeligheten». Men det viser seg at «ekspertene» har brukt «flyplassmålinger, som fra City Airport i London». Det er vanskelig å tenke på et mer uegnet datasett for å fremme forestillinger om «ekstrem varme», annet enn kanskje å ta målinger ved siden av en smelteovn.

Flyplassmålinger viser seg å være varmere enn målinger i mindre urbane områder.

Lignende versjoner av historien dukket opp i en rekke aviser, inkludert Sky og Independent, noe som antydet at materialet ble sirkulert i hovedstrømpressen. Det stammer fra International Institute for Environment and Development (IIED), en grønn aktivistisk tenketank som samler inn midler fra en rekke offentlige og private kilder.

Analysen sies å være en del av et større prosjekt, for å se på hvordan «klimaendringer» påvirker verdens mest befolkede byer. Sky sa at IIAD-rapporten bare var en av advarslene det siste året, «om det presserende behovet for å tilpasse landet til klimaendringene». IIED-forsker Tucker Landesman hevdet at det var klart at «ekstrem varme er kommet for å bli, og London må tilpasse seg dette snart for at byen skal forbli levelig for alle».

Hans innsamlede målinger ble gjort ved siden av flere jetfly for å lage spådommer om «Thermogeddon». Men hva forskerne har oppdaget om by-varmeeffekten, og dens kortsiktige effekt på temperaturmålinger, så er det vanskelig å forstå hvorfor BBC kringkaster denne «nye analysen».

Bruken av data fra uegnede steder har ødelagt nøyaktige temperaturmålinger i de fleste meteorologiske operasjoner rundt om i verden. Tidligere i år avslørte Daily Skeptic at nesten åtte av ti av U.K. meteorologiske institutts målestasjoner, hadde enorme vitenskapelige «usikkerhetsfaktorer» som diskvalifiserte dem fra å gi nøyaktige målinger.

Verdens meteorologiske organisasjon rangerer værstasjoner fra klasse 1 til 5 basert på hvor mye menneskeskapte varmekilder som finnes nær målestasjonen. Klasse 4 har en «usikkerhet» på 2°C, og disse utgjorde 48,7 % av det meteorologiske institutts 380 målestasjoner. Klasse 5 har en «usikkerhetsfaktor» på 5°C, og disse gjaldt 29,2 % av totalen, med mange av stasjonene plassert ved rullebanene på lokale flyplasser. For eksempel blir det ofte referert til høye målinger på klasse 5 militærflyplassen på Northolt.

BBC-rapporten hevder at «virkelig ekstreme temperaturer» har blitt hyppigere, med syv dager over 35 °C de siste tre tiårene, hvorav fem har skjedd i løpet av de siste fem årene, viser statistikk fra 1994-2023. Statistikk viser også at passasjertallet på den utvidede City Airport tredoblet seg i løpet av den perioden, selv om tallene fortsatt er langt ned i forhold til årene før Covid.

Ifølge de offisielle tallene fra meteorologisk institutt, som som vi har sett må tas med mer enn en klype salt, har det vært en liten økning i gjennomsnittlig sommertemperatur siden midten av 1990-tallet. Når vi vet at den globale temperaturen har blitt svakt oppvarmet de siste 150 årene, med en oppgang fra den lille istiden, er dette ikke overraskende. Det som ville blitt ansett som en «fin» sommer på midten av 1930-tallet, er nå bare én grad celsius høyere, fremstilt politisert og alarmistisk med værkart malt i illrødt og lilla.

Ikke overraskende har mange av det metrologiske institutts varme-«rekorder» blitt registrert siden århundreskiftet. Nesten alle av dem er fra klasse 5 og klasse 4 værstasjoner. Klasse 5 maksimale temperaturrekorder, med deres «usikkerhet på 5°C, er rapportert i pressen i Nord-Irland og tre andre britiske områder.

Rekorden i Central S ble målt i St. James’s Park i London, stedet for en av de fem 40°C pluss-målingene fra 19 juli 2022. Det er enda flere klasse 4-rekorder med den høyeste skotske rekorden satt i Charterhall. Hawarden flyplass har den høyeste målingen i Wales. Ikke mindre enn fem britiske områder har rekorder i denne klassen, som kommer med en ‘usikkerhetsfaktor’ på 2°C.

Og, selvfølgelig, hvem kan glemme den nasjonale vitsen av en rekordmåling på 40,3°C den 19 juli 2022, på en RAF (Royal Air Force) militær flyplass ved Coningsby. Det skjedde når ikke mindre enn tre Typhoon-jagerfly landet på eller nær det tidspunktet.

Fra The Daily Sceptic, publisert 6 mai 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker og oversikter i orginalartikkelen.
Morrison er Daily Sceptics redaktør for miljø og klimasaker.
Orginalartikkel: BBC Uses Corrupted Airport Data To Circulate Scares About “Extreme Heat” And Climate Change.

Forsidebilde: Pascal Meier

Redaksjonen har lagt til tekst på graf.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • ‘ 2023 var et helt spesielt klimaår. !!!
  Det har ikke vært en så varm sommer på den nordlige halvkule utenfor tropene på 2.000 år
  – Forskerne har brukt velkjente, mye brukte og pålitelige datasett, sier Kjell Aas. 
  For å sette det i sammenheng med de siste 2.000 årene har de brukt lange, såkalte rekonstruerte temperaturserier.
  Det finnes ikke vitenskapelige målinger som strekker seg over så lang tid, men det finnes andre indikasjoner og indirekte mål på hvordan temperaturen har vært.
  …Mange hendelser kom sammen for å gjøre 2023 til et spesielt år i jordens klimasammenheng, forteller klimaforsker Aas.
  Den største bidragsyteren til temperaturøkningen er utslippet av drivhusgasser og dermed global oppvarming,.. ‘ ( 😉 )
  forskning.no/klima-miljo/2023-var-et-helt-spesielt-klimaar/2365659

  ‘ …Men i 2023 var også værfenomenet El Niño med på å trekke opp temperaturen. I tillegg kommer lovgivning som gjorde at blant annet store lasteskip slapp ut mindre svoveldioksid.’ 😉

  Svar
 • Northern Light.
  15 mai 2024 15:00

  WEF-finansiert professor krever en «reduksjon av befolkningen» for å redde planeten.

  Av Sean Adl-Tabatabai.
  World Economic Forum-professor ber om en «ufrivillig» avfolking for å redde planeten.
  WEF-professor Bill McGuire har bedt om «ufrivillig avfolking» av milliarder av mennesker, for å redde planeten fra såkalt «global oppvarming».

  Professor McGuire, emeritus innen geovitenskap ved WEF-finansierte University College London, og meddirektør for New Weather Institute, er en ekstrem-venstre-klimaaktivist og FN- samarbeidspartner.

  McGuire erklærte lørdag i en siden slettet tweet: «Hvis jeg er brutalt ærlig, for å unngå et katastrofalt klimasammenbrudd, er den eneste realistiske måten jeg ser at vi kan få utslippene ned på, er ved å drepe den menneskelige befolkningen med en pandemi med en svært høy dødelighet».

  McGuires endelige løsning høres ut som oppfølgeren til covid-pandemien som andre eugenikere, som WHOs Tedros Adhanom Ghebreyesus, har advart om de siste månedene.

  Republicannation rapporterer: McGuires uttalelse ble møtt med rask og nesten universell fordømmelse fra både det vitenskapelige miljøet og et bredere publikum. Andre forskere fordømte hans uttalelser som «økofascisme», mens utallige andre uttrykte sjokk og avsky over ideen om å bevisst å slippe løs en dødelig pandemi for å drepe den menneskelige befolkningen.

  I en oppfølgende tweet forsøkte McGuire å klargjøre hva han mente, og skrev «Det er ikke et syn jeg forfekter eller ønsker velkommen, men det er et faktum at rask reduksjon av verdens befolkning vil være nødvendig for å forhindre katastrofale klimaendringer». Imidlertid gjorde dette forsøket på å begrense skaden lite for å stoppe strømmen av kritikk som ble rettet mot ham.

  Motstandere hevdet at McGuires resonnement ikke bare var moralsk forkastelig, men også logisk feil. Mange anklaget ham for å fremme et elitært menneskefiendtlig verdensbilde, ofte forbundet med de mest ekstreme elementene i miljøbevegelsen.

  Det voldsomme tilbakeslaget mot McGuires kommentarer fremhever klimadebattens omstridte natur, og de radikale tiltakene noen klimaaktivister mener er berettiget for å takle problemet. Mens den vitenskapelige konsensus mener at reduksjon av utslipp er avgjørende, avviser det store flertallet det avskyelige forslaget om at en orkestrering av massedød er en akseptabel måte å nå dette målet.

  McGuires provoserende retorikk og den påfølgende stormen den utløste viser viktigheten av å holde diskusjoner om klimaendringer forankret i fakta, fornuft og grunnleggende menneskelig anstendighet. Hensynsløst snakk om å «utslette» befolkningen har ingen plass i seriøs vitenskapelig diskurs, og tjener bare til å formørke i stedet for å belyse dette kritiske spørsmålet.

  Fra The People’s Voice, publisert 15 mai 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker og X-meldinger i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: WEF-Funded Professor Calls for ‘Involuntary Depopulation’ To ‘Save the Planet’.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Stadig flere forstår det.

Nato/USA vil tape en bakkekrig mot Russland.

Forrige innlegg

Er masseinvandringen en ønsket politikk fra de rikeste?

Verdensregjering av ikke-valgte ledere?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.