POSTED IN Norsk politikk, Syria

For å avlede oppmerksomheten:

Da trengs «A red herring.»

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ei raud sild

Av Hans Olav Brendberg

Mykje mediamerksemd og oppstuss kring syriafararen som er tiltalt for å delta i terror. 

For min del er eg mot å bruke store ressursar på å henta heim nordmenn som sjølve oppsøkjer krig og valdsbruk i utlandet – anten det er i Syria eller Kongo. Vi skal ikkje stengje grensa for dei om dei vender heim – men folk som sjølve set seg i ein umogleg situasjon, bør i utgangspunktet vera budde på å leva vidare med eigne val.

Vi ønskjer heller ikkje dei lojalitetsbanda som blir skapt av krig i framand teneste.

Dan Gertler er en israelsk milliardær forretningsmann innen naturressurser og grunnlegger og president for DGI Group of Companies. Han har diamant- og kobbergruveinteresser i Den demokratiske republikken Kongo og har investert i jernmalm, gull, kobolt, olje, jordbruk og bankvirksomhet. Wikipedia

Noreg kan ikkje bruka makt på framand territorium, og det er uheldig av vi driv hestehandel med folk som Dan Gertler og liknande lysskye eksistensar. Så eg har aldri støtta kampanjen for å henta kvinna heim.

Men terrorhandlingane kvinna er tiltalt for – barnepass og matlaging – er ikkje av det slaget som skil seg ut i denne samanhengen. Og i rettssalen skal du dømast for det du har gjort. I sum verkar det aktoratet held på med puslete.

Ingen kan snyta seg i Bosnia utan at NATO og USA veit det. Likevel har store mengder våpen funne vegen frå Bosnia (og andre land der NATO har god kontroll) til jihandistane i Nusrafronten. Israel har i praksis operert feltsjukehus for Nusrafronten på Golanhøgdene. 

Ingen blir straffa for dette – som handlar om kriminalitet mange divisjonar over det denne kvinna har halde på med.

Og Noreg har ivrig delteke i propagandakrigen. I den grad at vi ein periode anerkjente det sokalla «nasjonalrådet». Og vi driv framleis økonomisk krigføring mot det krigsherja og forarma landet.

Vestlege media dreiv massiv propaganda for jihadistane i Aleppo i vekene før sluttoffensiven til den syriske hæren. 

IS (og Al-Qaida) i Aleppo. Det var disse folkene Norge og norske medier støttet da den syriske regjeringen frigjorde byen.

Og vestlege media produserte propaganda om «demokratiske opprørarar» lenge etter at det var openberrt for alle som følgde med at slagmarka var dominert av tilreisande, global jihad. 

Medan IS-kvinna har «glorifisert» gjennom å senda SMS-ar til venninner i det ytterleggåande islamistmiljøet. 

Alt i alt ser det heile ut til å vera det britane kallar «red herring»: Ein haussar opp denne saka for å avleida merksemda frå langt meir alvorlege brotsverk mot internasjonal fred og tryggleik.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • » Ein haussar opp denne saka for å avleida merksemda frå langt meir alvorlege brotsverk mot internasjonal fred og tryggleik.»

  Når norske politikere lager en sak ut av en 20-årings forelskelse, enten det er i en person eller en ideologisk gruppe, så blir det bare patetisk.
  Norge er alliert med et USA som har VÆPNET samme terrororganisasjon som kvinnen er stilt for retten for å støtte. Og Norge arbeider nå sjøl innenfor samme omådet med militær innsats der «de allierte» overgriperene STJELER olje fra Syria, – et annet fritt land !
  Likeledes Norges/Stoltenberg /Ap sin bombing av Libya i skjul av Nato , der han /de dreper 30 000. ( Nato er opprettet for å svare på et angrep på et annet land som er medlem av Nato. Libya angrep INGEN, bortsett fra klaner i eget land som ville gripe makten med våpen.)
  Før vi stiller disse «politikerne» for retten blir det bare ekkelt & dobbeltmoralskt å stille en kvinne i forelskelse for retten.
  Men ingen stiller spørmål med psykopatien. Ikke media, ikke politikere.
  Der har vi Norge nå.
  Trist. Og farlig.
  Det er ikke underlig at politikerne/bakmennene trenger en «pandemi» for at vi skal skifte fokus.

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  4 mars 2021 1:23

  «Likeledes Norges/Stoltenberg /Ap sin bombing av Libya i skjul av Nato , der han /de dreper 30 000»

  Man må undres over hvor du har dette fra. Selv de Libyske myndighetene satte i 2011 tallet til 1100, men sifrene har ikke kunnet bekreftes. Estimatene fra ulike organisasjoner varierer mellom 50 til 500 døde sivile. Tallene er vanskelige å bekrefte etter som det bla. foregikk kamper av både libyske myndigheter og opprørsstyrker som resulterte i sivile tap.

  https://www.bbc.com/news/world-africa-15528984

  Svar
  • 600bomber fra 10 000 fot dreper ikke 11 00 mennesker i et byområde, uansett hva nye «Libyske myndigheter» sier.

   Svar
 • Peter Pan
  4 mars 2021 7:12

  I alle kriger har deltagerne brutale drap på samvittigheten. Seierherren har flest drap. Verre blir der når seierherrene lyver om antallet drepte sivile og samtidig sverter ofrene med nedsettende karakteristikker når drapene har vært spesielt bestialske. Les boka til Max Manus.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvorfor sjekkes ikke utenriksdekningen til de store mediene av faktisk.no?

Faktasjekk av Øystein Bogen.

Forrige innlegg

NKP vil stille til valg.

De som ønsker å gi NKP denne demokratiske retten må signere nå.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.