POSTED IN Coronavaksiner, Konspirasjoner / Sammensvergelser

Folketallet i mange land vil falle fremover.

I Japan legger en om bleieproduksjonen fra barn til gamle.

0
Print Friendly, PDF & Email

Fødselstallene faller over hele verden med unntak av mange afrikanske stater. Dette har vært klart i lang tid og spørsmålet er om dette er en ønsket utvikling eller ikke. Med tanke på klodens bære-evne er det en grense for hvor høy verdens befolkning kan bli før en tålegrense overskrides. Men bl.a. et økende CO2 innhold i atmosfæren sammen med andre tiltak har bidratt til høyere planteproduksjon slik at sultkatastrofer har vært unngått de siste årene.

Kina har med sin et-barn-politikk som nå er avsluttet også gjort mye for å begrense befolkningsveksten i verden.

At globalistene (storkapitalistene i vest) ikke ønsker en stor global befolkning blir stadig tydeligere på en rekke områder. Utviklingen av Kunstig Intelligens (AI eller KI) bidrar i den samme retningen. Hva skal vi mennesker når maskiner som ser ut som mennesker kan gjøre den samme jobben?

Japan er et av de landene som er kommet lengst i denne utviklingen og nå aksellerer utviklingen i landet.

Var dette et bidrag for å redusere verdens befolkning?

Noen hevder at koronavaksinene var et viktig bidrag fra globalistene til å redusere verdens befolkning. I etterkant av vaksineringen har vi fått økt dødelighet i særlig de mest vaksinerte landene (overdødelighet) og en raskt synkende fødselsrate.

Jeg vet ikke sikkert om dette har vært en bevisst politikk fra WHO og de kreftene som stod bak utrullingen av massehysteriet for å få vaksinert så mange som mulig, men de faktiske forholdene forteller sitt. Det er også påfallende at en ikke ønsker å undersøke om det er en sammenheng mellom vaksiner og økt dødelighet og synkende fødselstall. FHI i Norge nekter å gjøre det til tross for at det er såre enkelt. Også det sier sitt.

I Japan er en altså kommet lengst for befolkningsreduksjon og problemene som følger av det. Det minste problemet er det som refereres under, altså at bleier til voksne (gamle) blir viktigere enn til barn.

Knut Lindtner
Redaktør

Japans lave fødselstall: Bleieprodusent lager ikke lenger bleier for babyer, kun for voksne.

Av BBC.

En japansk bleieprodusent har annonsert at de vil slutte å produsere bleier for babyer i landet og i stedet fokusere på markedet for voksne.

Oji Holdings er det siste firmaet som har gjort et slikt skifte i et raskt aldrende Japan, hvor fødselstallene er rekordlave. Salget av voksenbleier overgikk salget til spedbarn i landet i mer enn et tiår. Antallet babyer født i Japan i 2023 – 758 631 – gikk ned med 5,1 % fra året før. Det var også det laveste antallet fødsler som er registrert i Japan siden 1800-tallet. På 1970-tallet var tallet mer enn to millioner.

Oji Holdings sa at datterselskapet, Oji Nepia, nå produserer 400 millioner spedbarnsbleier årlig. Produksjonen har falt siden 2001, da selskapet nådde toppen – 700 millioner bleier. Tilbake i 2011 sa Japans største bleieprodusent, Unicharm, at salget av voksenbleier hadde overgått salget for babyer.

Bleiemarkedet for voksne har vokst, og er anslått å være verdt mer enn 2 milliarder dollar (1,6 milliarder pund). Japan har nå en av verdens eldste befolkninger, med nesten 30 % i alderen 65 år eller eldre. I fjor passerte andelen over 80 år for første gang 10 %. Oji Holdings sa også at de vil fortsette å lage babybleier i Malaysia og Indonesia hvor de forventer at etterspørselen vil vokse.

En krympende befolkning, et resultat av både aldring og fallende fødselstall, har blitt en krise for Japan, en av verdens største økonomier. Men den japanske regjeringens innsats for å takle dette har så langt ikke vært vellykket.

Økte utgifter til barnrelaterte programmer og subsidier rettet mot unge par eller foreldre, ser ikke ut til å øke fødselstallene. Eksperten sier at årsakene er komplekse, alt fra lavere ekteskapstall og flere kvinner som slutter seg til arbeidsstyrken, til økte kostnader ved å oppdra barn. «Japan står på grensen til om vi kan fortsette å fungere som et samfunn», sa statsminister Fumio Kishida i fjor, og la til at det var et tilfelle av «nå eller aldri».

Men Japan er ikke alene. Fødselsstallene har også sunket i Hong Kong, Singapore, Taiwan og Sør-Korea, hvorav den siste har den laveste fødselsraten i verden. Også Kina så sin befolkning falle for andre år på rad i 2023, og har i likhet med Japan innført ulike insentiver for å øke fødselstallene. Men en aldrende befolkning og virkningen av en tiår lang ettbarnspolitikk, som ble avsluttet i 2015, skaper demografiske utfordringer også i Kina.

Fra Principa Scientific, publisert 28 mars 2024.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Japan Nappy Maker Shifts From Babies To Adults.

Forsidebilde: JW.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

DNT inn i Ukraina-krigen

Turistforeninga lurt
av falsk liste
— eller latt seg lure?

Forrige innlegg

F-16 kan nå bære atomvåpen.

Russland vil forholde seg til dem som om de har det.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.