POSTED IN Japan

Folketallet i Japan faller kraftig.

Er det en fordel eller ulempe?

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

For mange er denne meldingen om sterkt synkende folketall i Japan overraskende. Mange har sett for seg at den globale befolkningsveksten ville fortsette å stige inn i fremtiden. Men demografiske data tyder på det motsatte. Den vil fortsette en stund til på grunn av en demografisk treghet, men så vil den globale befolkningen begynne å falle. I noen land og områder skjer dette allerede som i mange europeiske land (Italia, Tyskland og Norge), men utslagene merkes ikke i antall på grunn av at det kompenseres i stor grad av innvandring. Men i den opprinnelige befolkningen i mange europeiske land faller befolkningen nå ganske sterkt.

Hans Rosling (1948-2017)

At dette er en global tendens har den svenske legen Hans Rosling (han døde i 2017) skrevet om og holdt en rekke foredrag om. Slik jeg har forstått han sier han at folketallet globalt vil snu, men at det er en innebygget treghet som fører til at det ikke merkes før om noen ti-år. Det merkes likevel i en rekke viktige land nå, som f.eks. Kina og ikke minst i Japan som denne artikkelen handler om.

Jeg vil også legge til at Rosling hevdet at en av de viktigste grunnene til at dette skjer er at jenter har fått utdanning. Med høyere sosial status og som følge av prevensjon etc. fører dette til større valgfrihet. De velger da bort mange barnefødsler til fordel for arbeidslivs-deltagelse og selvrealisering. Også reduksjonen i barnedødelighet fører til at mange familier ikke ser store barnetall lenger som en nødvendighet.

Dette er en gledelig utvikling etter min mening, selv om det også medfører noen nye problemer.

Knut Lindtner
Redaktør

Japan vil tenne avfolkingsbomba

Av Fred Skulthorp, Unherd. Omsett av og henta frå saksyndig.

Demografar har ein annan type katastrofe å bekymre seg for.

No i veka kom dei ikkje overraskande nyheitene at befolkningstalet i Japan har falle igjen. Ein dyster sjefskabinett-sekretær, Hirokazu Matsuno, fortalde nasjonen at der no er 556 000 færre menneske i landet, ein tolvte nedgang på rad, og eit rekordfall utløyst av ein flyt inn i landet på berre 175 000 immigrantar i 2022.

Japan er litt større enn Norge. Mer enn 90% av befolkningen bor i byer. Folketallet er på full fart på vei ned nå.

For verdas tredje største økonomi blir det dalande befolkningstalet no behandla som ei nasjonal krise. Japan er no «på randa av å ikkje kunne oppretthalde sosiale funksjonar», sa statsminister Fumio Kishida til sine landsmenn tidlegare i år. Leiaren av det konservative liberal-demokratiske partiet ser no på «barneoppdraging» som ein av dei viktigaste formene for politikk i landet.

Erfaringa til Japan kan godt vere ei åtvaring til resten av verda. Sidan pandemien har fallande fødselsrate saman med ein aldrande befolkning vore topplinja i global utvikling. I fjor rapporterte FN den lågaste befolkningsveksten sidan 1950. EuropaNord-Amerika og Kina står no alle overfor ei framtid med søkkande og aldrande befolkningar. Innan 2030 vil ein milliard av verdas befolkning vere over 65. Der er til og med teikn på at befolkningsveksten kan gå ned i Afrika.

Kanskje den mest overraskande stemma som sluttar seg til dommedagspredikantane, er Club of Rome. Deira berykta 1972-rapport, The Limits to Growth, argumenterer muntert at «den grunnleggjande åtferdsmodusen til verdssystemet er eksponentiell vekst av befolkning og kapital, følgt av kollaps». No ser tenkjetanken ut til å ha ombestemt seg.

I sin nyaste rapport i partnarskap med Earth4All, spår den ny-malthusianske organisasjonen at den globale befolkningsveksten vil nå eit platå rundt år 2050 med ein nedgang totalt på opp til to milliardar innan slutten av hundreåret.

Kanskje vi kan unngå en økologisk kollaps?

Rapporten legg framleis vekt på problema knytt til ressurs-knappheit, global oppvarming og sosial spenning; derimot, i begge scenarioa sine spår dei at befolkningsvekst i stor grad vil falle på alle kontinenta mellom 2040 og 2060. Rapporten tilstår til og med at med «eksisterande politikk», vil det å avgrense planeten til ni milliardar innan 2046 «ikkje resultere i openlys økologisk eller total klimakollaps».

Eit halvt hundreår etter den apokalyptiske 1972-rapporten, er det no tydeleg at alarmismen om overbefolkning var feil. Trass dette består ettermælet. David Attenborough har leika med ideen om overbefolkning og det å redde planten i filmane sine. Der er òg evidens for at yngre generasjonar assosierer det å ikkje få barn med eit liknande føretak. Sjølv Greenpeace har kome med eit edikt om temaet, og åtvara medlemmene sine om å ikkje bale med overbefolkningsargumentet, og skildrar Paul Ehrlich si påverknadskraftige 1968-bok The Population Bomb som ei «rasistforteljing».

Det ser no ut til at denne bomba ikkje akkurat kjem til å gå i lufta slik ein spådde. Men, som vi ser i Japan, fører dette med seg ei rekkje nye problem. Konservative demografar slik som Paul Morland og Philip Longman har argumentert for dei økonomiske og sosiale katastrofane til dalande fødselsratar kombinert med ei aldrande befolkning, ein debatt som enno har til gode å penetrere hovudstraumen.

I eit stadig veksande felt av apokalyptiske bekymringar, frå klimaendring til trugselen om AI [kunstig intelligens], byrjar problemet med global avfolking å snike seg inn. Snart vil verdas auge godt vere retta mot at Tokyo prøver å presse på for fleire babyar.

Forsidebilde: Tianshu Liu

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Northern Light.
  30 mars 2024 18:59

  Japans lave fødselstall: Bleieprodusent lager ikke lenger bleier for babyer, kun for voksne.

  Av CBC.
  En japansk bleieprodusent har annonsert at de vil slutte å produsere bleier for babyer i landet og i stedet fokusere på markedet for voksne.

  Oji Holdings er det siste firmaet som har gjort et slikt skifte i et raskt aldrende Japan, hvor fødselstallene er rekordlave. Salget av voksenbleier overgikk salget til spedbarn i landet i mer enn et tiår. Antallet babyer født i Japan i 2023 – 758 631 – gikk ned med 5,1 % fra året før. Det var også det laveste antallet fødsler som er registrert i Japan siden 1800-tallet. På 1970-tallet var tallet mer enn to millioner.

  Oji Holdings sa at datterselskapet, Oji Nepia, nå produserer 400 millioner spedbarnsbleier årlig. Produksjonen har falt siden 2001, da selskapet nådde toppen – 700 millioner bleier. Tilbake i 2011 sa Japans største bleieprodusent, Unicharm, at salget av voksenbleier hadde overgått salget for babyer.

  Bleiemarkedet for voksne har vokst, og er anslått å være verdt mer enn 2 milliarder dollar (1,6 milliarder pund). Japan har nå en av verdens eldste befolkninger, med nesten 30 % i alderen 65 år eller eldre. I fjor passerte andelen over 80 år for første gang 10 %. Oji Holdings sa også at de vil fortsette å lage babybleier i Malaysia og Indonesia hvor de forventer at etterspørselen vil vokse.

  En krympende befolkning, et resultat av både aldring og fallende fødselstall, har blitt en krise for Japan, en av verdens største økonomier. Men den japanske regjeringens innsats for å takle dette har så langt ikke vært vellykket.

  Økte utgifter til barnrelaterte programmer og subsidier rettet mot unge par eller foreldre, ser ikke ut til å øke fødselstallene. Eksperten sier at årsakene er komplekse, alt fra lavere ekteskapstall og flere kvinner som slutter seg til arbeidsstyrken, til økte kostnader ved å oppdra barn. «Japan står på grensen til om vi kan fortsette å fungere som et samfunn», sa statsminister Fumio Kishida i fjor, og la til at det var et tilfelle av «nå eller aldri».

  Men Japan er ikke alene. Fødselsstallene har også sunket i Hong Kong, Singapore, Taiwan og Sør-Korea, hvorav den siste har den laveste fødselsraten i verden. Også Kina så sin befolkning falle for andre år på rad i 2023, og har i likhet med Japan innført ulike insentiver for å øke fødselstallene. Men en aldrende befolkning og virkningen av en tiår lang ettbarnspolitikk, som ble avsluttet i 2015, skaper demografiske utfordringer også i Kina.

  Fra Principa Scientific, publisert 28 mars 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Japan Nappy Maker Shifts From Babies To Adults.

  Kommentar:
  Musikk i ørene for globalist-eliten som vil redusere verdens befolkning med milliarder. For nye lesere: Dette er ingen konspirasjonsteori, det har vært elitenes strategi i over hundre år, først fremmet av Rockefeller og The Club of Rome, nå av World Economic Forum Davos ved Schwab og andre som Gates.

  Kjernefamilien har vært under angrep i mange tiår, med pornofisering og seksualisering av samfunnet, og forherligelse av en seksuell livsstil med mange sexpartnere fra film og media som startet i 60-årene «the swinging sixties».

  Frem til i 60-årene lekte jentebarn med dukker, dukkevogner, kjøkkensett og serveringssett, som forberede dem til mors- og husmorrollen, og kjernefamilien, mor, far og barn, som er samfunnets fundamentale byggesten. Og fødelstallet var sterkt positivt for den etnisk opprinnelige befolkningen i vestlige land.

  Men Ruth og Elliot Handler, som sammen med Harold Matson grunnla verdens største leketøy firma Mattel, visste råd. Barna måtte få et nytt forbilde som gjorde at de gikk fra kjernefamilien til en individuell livsstil. Ruth Handler fant opp Barbiedukken, en veldreid California-girl som aldri ble gravid, og hadde bare kjærester.

  Selvfølgelig måtte alle jentebarn ha Barbiedukken, når den ble introdusert i 1959, og alt tilbehøret for en fritids-livsstil for Barbie, ikke tilbehør for et familieliv. Når p-pillen ble oppfunnet av Gregory Pincus 1903-67, (stedt til hvile i Temple Emanuel Sinai Massachusetts), og introdusert i begynnelsen av 60 årene, tok mange, for mange unge kvinner (og menn) en livsstil med mange sexpartnere som gjorde dem seksuelt kresne, og antallet kandidater for giftemål sank, og med det fødselstallet.

  Feminismen som virkelig startet på 70-tallet med Germaine Greer, Gloria Steinem, og dagens Michaela Coel og Emma Watson blant mange, har påvirket mange vestlige kvinner til å prioritere en livsstil for å «realisere seg selv seksuelt» og søke opplevelser-reise-kulinarisk, et selvsentrert liv uten barn. Dagens magasiner med unge kvinner som målgruppe forherliger det samme, og oppfordrer til et liv uten barn.

  Sammen med spekulasjonsøkonomien som gjør boliger så dyre at unge par som vil ha barn ikke har råd, til bolig, har globalistene klart å gjøre kjernefamilien utryddingstruet. I deres nye verdensorden er det bare lettstyrte individer i slaveklassen, ikke kjernefamilier.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det skjer mye i verden nå:

Nyheter med en helt annen vinkling.

Forrige innlegg

Å la reven passe hønene:

Kontrollorganer av legemidler finansieres av legemiddelindustrien.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.