POSTED IN Coronavaksiner, Covid-19

Folkehelse dreier seg om å holde befolkningen frisk.

Folkehelseinstituttet tjener ikke folkehelsen, men legemiddelindustrien.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

De offisielle tallet for Norge per 05.11 er 922 døde av Covid. Hvis en brukte den samme beregningen for Norge som det italienske folkehelseinstituttet har gjort, skulle tallet bli 27 døde for Norge, og det av en befolkning på 5,3 millioner. Beregningene blir nok ganske like, selv om de demografiske tallene er noe annerledes for Italia.

Til sammenligning døde det 1700 av sesonginfluensa i 2017 her i Norge.

Vanligvis dør det omkring 1000 hvert år av influensa, de aller fleste er i høy alder med underliggende sykdommer, bare unntaksvis yngre. Sars Cov-2 og influensa har den samme risikogruppen. Nedstengningene og tiltak har altså verken vitenskapelig eller medisinsk grunnlag.

Les: 17 000 covid-døde bli i Italia til under 4000.

Funnet fra det italienske folkehelseinstituttet blir nok ikke publisert i hovedstrømsmedia. Blir det gjort, burde det utløse et voldsomt folkelig raseri verden over, for nedstengningene og andre tiltak har samlet helt ødelagt økonomien for arbeiderklassen og lavere middelklasse i mange land, og gjort at titalls millioner mindre bedrifter har måttet stenge, spesielt i land hvor turistnæringen har vært sentral i landenes økonomi.

silhouette photo of man on cliff during sunset
Folkehelse dreier seg om å holde folk friske. Friske trenger ikke medisiner. Foto: Zac Durant

Det har kastet flere hundre millioner ut i arbeidsledighet, i mange land uten sosial sikkerhetsnett, og ført til en ubeskrivelig elendighet som har ødelagt og tatt millioner av liv. Indirekte også av at for eksempel matproduksjonen har blitt redusert.

Alternativpressen har hatt rett hele tiden,

beregningen av døde av Covid har ikke blitt gjort feil utilsiktet, det har vært en bevisst strategi fra myndighetene å blåse opp tallene for å frembringe panikk i befolkningene for å få aksept for nedstengninger, og for å få folk ukritiske til eksperimentelle mRNA-injeksjoner kalt vaksiner kun til enorm fortjeneste for den farmasøytiske industrien.

Det er ingen unnskyldning for dette for de sentrale personene i Verdens Helseorganisasjon, landenes folkehelseinstitutter, helsedirektorat, det fagmedisinske personalet ved helseministrenes kontorer og hovedstrømspresse og media, for de har tilgang til den samme informasjonen som alternativpressen. De er medskyldige og medløpere til et globalt kupp av den globale storkapitalen, som kan være den største forbrytelsen mot menneskeheten noensinne.

Det er ikke bare langtidsvirkningene av de eksperimentelle mRNA-injeksjonene det er grunn til å bekymre seg for, men også blant annet for den enorme statsgjelden som mange land har pådratt seg, siden nedstengningene er finansiert av bankkartellene via Verdensbanken og IMF. Når økonomiene for arbeider- og lavere middelklasse er ødelagt i mange land grunnet nedstengningene, er også skatte-grunnlaget blitt redusert for landene, og mange land kan ikke betale lånene tilbake.

En sentral del av strategien til den globale storkapitalen

som står bak den konstruerte koronakrisen er det grunn til å mistenke. Når lånene ikke kan betales tilbake, tar de statlig eiendom som betaling. Det er storkapitalens mål at all statlig eiendom blir kapitalens eiendom. Det er første kapittel i en verdens-omspennende sosial og økonomisk omstrukturering til kapitalens fordel vi er vitne til, som skal lede til et verdensherredømme av ikke valgte billionærer.

«140 personer med koronavirus i Trondheim!». Nyhetsankerne i storkapitalens presse og media har nå gått fra å si Covid, som er navnet på et virus, til å si samlebetegnelsen koronavirus, og det uten å klargjøre for tv-seerne hvorfor. Koronavirus er Influensa A, Influensa B, forkjølelsesvirus som rhinovirus, Sars og Mers virus.

Er hensikten at folk nå skal begynne å frykte vanlig influensa og forkjølelser, som er ufarlige for yngre? Skal folk teste seg for influensa og forkjølelse nå?

Til glede for den farmasøytiske industrien som produserer PCR-testen og andre tester. En får inntrykket av at de fremstiller det som at mRNA-injeksjonen, kalt vaksine, skal virke mot influensa og forkjølelse også, for å få flere til å ta injeksjonen.

Det virker som den enormt rike og mektige legemiddelindustrien, Big Pharma, vil erstatte kroppens naturlige immunforsvar med vaksiner. Koronavirus som folk tidligere raskt fikk flokkimmunitet mot, skal det nå utvikles vaksiner for, og det fører til at i stedet for flokkimmunitet får vi farlige varianter som Big Pharma skal tilby oppfølgingsvaksiner mot livet ut, for at folk skal bli deres kunder for resten av livet.

Henry Gadsden tidligere direktør i legemiddelgiganten Merck, sa i et intervju i magasinet Fortune, at hans fremste mål vår å selge legemidler til friske mennesker. Hans ønske ser ut til å ha gått i oppfyllelse.

Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Her på berget så forsøker politikerne å få gitt bort strømmen vår.

  Svar
 • » Er hensikten at folk nå skal begynne å frykte vanlig influensa og forkjølelser, som er ufarlige for yngre? Skal folk teste seg for influensa og forkjølelse nå?»

  Hensikten ser ut til å være at vi skal føle oss syke når vi er friske.
  På den måten blir vi avhengig av en politisk stat, og/eller legemiddelgiganter som skal ‘hjelpe ‘ oss.
  Vår egen livsduglighet , egenstyrke og immunforsvar gjør oss mindre avhengig av de som ( mer eller mindre ubevisst – eller i maktbegjær ?) ønsker å styre oss.

  Men vi har krefter. Glem ikke det.
  Til å styre eget liv, – og til å gjøre opprør.
  Så får de som ønsker å være barn eller sauer få lov til det. Bare de ikke forlanger at vi andre skal innordne oss som barn eller sauer. ( Eller kuer som de kan melke.)

  Svar
 • For de med dårlig naturlig immunforsvar kan vanlig imfluensa være fatalt, altså for 80-90 % injiserte i mange land. Gates m/flere snakker stadig om NESTE pandemi, det er varslet, så får vi se når den tid kommer hvem som har immunforsvar nok til å stå den laboratorievarianten over, og om der er nok overlevende leger og pleiere til å takle kaoset.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klimatoppmøtet

Siger virkeligheten inn for verdens ledere?

Forrige innlegg

Hva vil myndighetens unnskyldning være?

Australia: 63% nedgang i fødsler etter covid-«vaksinene»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.