POSTED IN Coronavaksiner, Hellas

Folkefiende blir de som stiller spørsmål.

Kan det tenkes at mRNA-vaksinen har skadelige bivirkninger?

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Jeg er ikke vaksinemotstander. Men siden jeg våren 2021 fikk tilbud om å bli vaksinert mot covid-19, har jeg vært skeptisk til mye av det som er blitt fortalt om effekt og sikkerhet. 

Av mikrobiolog Jan Raa, ytringen ble først publisert på Raas blogg


Om Jan Raa: I 2010 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Tidligere professor i mikrobiologi ved UiT, æresdoktor i 2006. Forskningsdirektør ved NIFES og NOFIMA, styreformann i Biotec Pharmacon ASA.

MRNA: Jeg betvilte det faglige grunnlaget for at vaksinen ville hindre smittespredning og bidra til utvikling av flokkimmunitet, slik «eksperter» i immunologi forsikret oss om.


Det jeg fryktet, basert på mine grunnkunnskaper i biokjemi og immunologi, var at injisering av virusgenet (RNA) for koronavirusets piggprotein ville kunne ha farlige fysiologiske konsekvenser.

Det avviker også fundamentalt det som foregår i en naturlig infeksjonsprosess.

Innlegget er hentet fra hemali

Uprøvd prinsipp

Det var en banebrytende vaksineringside å injisere virusgenet (RNA) for piggproteinet for at kroppens egne celler skulle bruke denne genkoden som oppskrift (mRNA) på å lage piggproteinet. Kroppen skulle med andre ord selv lage et virusprotein, antigen, som hører hjemme i covid-19-viruset. Som så immunsystemet skulle reagere på og lage antistoff mot.

Dette var et helt nytt og uprøvd prinsipp som er helt ulikt det som gjelder for velprøvde vaksiner. Det avviker også fundamentalt fra det som foregår i en naturlig infeksjonsprosess. Bare av den grunn takket jeg nei til mRNA-vaksinen. Men det lå også andre risikovurderinger bak.

Risiko og mRNA

I en artikkel i Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft (VOF) i desember 2022 om myndighetenes covid-19-politikk har jeg forklart min skepsis. I ett av avsnittene skrev jeg følgende:

«Jeg anså det som altfor risikabelt å få injisert virusgenet (mRNA) som ville få mine egne celler – overalt i kroppen – til å lage virusets piggprotein. Piggproteinet binder seg til enzymet ACE (angiotensin konverterende enzym), som regulerer nivået av hormonet angiotensin i kroppen. Dersom denne reguleringen blir forstyrret ved at piggproteinet fester seg til ACE, kunne jeg ikke se bort fra at injeksjon av mRNA kunne ha alvorlige bivirkninger.

I eksperimentelle forsøk med dyr kan injeksjon av angiotensin brukes for å kunne framkalle hjertesvikt – noe å tenke på! Jeg fant ingen tilgjengelig informasjon som utelukket at dette kunne skje også hos mennesker. Myndighetene og mediene levnet derimot ingen tvil: Injeksjon av virus-mRNA hindrer smittespredning, redder liv og har ytterst sjelden alvorlige bivirkninger.«

Kunne ikke se bort fra vevsskader og organsvikt

Jeg fryktet med andre ord at kroppens egenproduksjon av koronavirusets piggprotein etter injisering av virus-RNA kunne føre til økt nivå av angiotensin 2 i kroppen. I så fall kunne jeg ikke se bort fra at mRNA-vaksinen kunne føre til vevsskader og økt risiko for organsvikt, spesielt hjertesvikt.

Første trinn i den naturlige infeksjonsprosessen for covid-19-viruset består i at piggproteinet på virusets overflate fester seg til ACE-reseptoren (ACE = Angiotensin Converting Enzyme) i lunge- eller tarm-epitelene og bruker den som inngangsport i kroppen. Men ACE er ikke bare inngangsporten for viruset. Det er også et enzym som finnes overalt i kroppen og som regulerer nivået av hormonet angiotensin 2.

Forhøyet nivå av angiotensin

Dersom det skulle vise seg at denne enzymaktiviteten ble hemmet når virusets piggprotein er bundet til ACE, kunne man ikke se bort fra at dette ville kunne føre til forhøyet nivå av angiotensin 2. Og dermed til vevskader og organsvikt. Slike sammenhenger ble etterlyst i en artikkel publisert allerede i 2020.

“Critical questions that are yet to be answered include: (1) What effect does SARS-CoV-2 binding to ACE2 have on its enzymatic activity, and on its protective actions toward lung epithelial cells and lung injury?”

Jeg har fortsatt ikke klart å finne svar på det viktige spørsmålet. Men for alt jeg vet kan det finnes opplysninger om dette i dokumentene, mange er fortsatt hemmelige, som lå til grunn for hastegodkjenningen av mRNA-vaksinen.
Går angiotensin 2-nivået opp etter mRNA-vaksinering?
Er det noen helserisiko forbundet med hemmet ACE-aktivitet?

Temaer vi ikke kan diskutere offentlig

Pålitelige svar på slike spørsmål vil kunne sette uavhengige fagfolk på sporet av mulige mekanismer som kan være involvert i det som ikke kan diskuteres offentlig. Nemlig at det kan være en sammenheng mellom mRNA-vaksinering og for eksempel plutselig død av hjertesvikt. Erstatning til kvinner med alvorlige menstruasjonsforstyrrelser etter covid-19-vaksinering er et første tegn på at det ikke lenger nytter å fornekte sammenhengen. 

I artikkelen i VOF ga jeg også uttrykk for usikkerhet forbundet med at piggproteinet kanskje ble værende i kroppen i lang tid etter injeksjon av mRNA-vaksinen.

Overdødeligheten tilsvarer antall omkomne i tilfelle det hver dag i hele 2022 styrtet et fullt jumbojetfly, bare i Storbritannia.  

Visste ikke hvor mRNA tar veien eller hvor lenge det forblir i kroppen

Da mRNA-vaksinene ble godkjent, var det ingen tilgjengelig informasjon for slike som meg om hvor lenge virusets mRNA ble værende i kroppen og hvor mRNA tok veien. Kunne det bli værende lenge i hjertet, nyrene, hjernen og i andre organer? Og fortsette å produsere virusets piggprotein overalt i kroppen lenge etter injeksjonen?

Piggproteinet blir værende

Nå vet vi mer om dette. Piggproteinet blir værende i kroppen, eller blir produsert jevnt og trutt, i månedsvis etter at virus-genet ble injisert. Kan dette være grunnen til den alarmerende høye overdødeligheten i vestlige land i 2021/22 og så langt i 2023? Gud forby å stille et slikt spørsmål! Hvorfor er media tause?
Det dreier seg om overdødelighet som tilsvarer antall omkomne i tilfelle det hver dag i hele 2022 styrtet et fullt jumbojet-fly, bare i Storbritannia.  

Overfor venner og kolleger har jeg aldri lagt skjul på min skepsis til det som ble fortalt om mRNA-vaksinens effekt og sikkerhet. Jeg har aldri forstått at det var faglig grunnlag for myndighetenes påstand om at denne vaksinen ville kunne hindre smittespredning og bidra til flokkimmunitet i befolkningen.

I et foredrag den 4. juni 2020 har jeg forklart hvorfor. Mine faglige innvendinger har ført til at jeg av mange blir regnet for å være «antivakser» som ikke stoler på myndighetene. En som var blitt forledet av konspirasjonsteoretikere.

Gud forby å stille et slikt spørsmål! Hvorfor er media tause?

Naturvitere har stilt for få spørsmål om mRNA-vaksinen er stilt fra naturvitere

Mange mennesker med naturvitenskapelig kunnskaper har tilsynelatende heller ikke stilt kritiske spørsmål om mRNA-vaksinens fortreffelighet. Har de stolt helt og fullt på myndighetene, eller har de ikke fått anledning til å ytre seg?

Min erfaring er at mange fagfolk har blitt påvirket av de historiene som er blitt formidlet i NRK, TV2, radiokanaler og de dominerende avisene i Norge – og i tilsvarende media verden over. Det er et samfunnsproblem at mange faktabaserte forslag til artikler, skrevet av framragende fagfolk, er blitt avvist i toneangivende medier, men blitt trykket i alternative medier som Steigan.no og Hemali. Et lite knippe «eksperter» har derimot fått anledning til å definere «den rette lære» om covid-19-pandemien og mRNA-vaksinene – uten motforestillinger.

En folkefiende

En folkefiende av Henrik Ibsen gir god innsikt i sosialpsykologiske aspekter ved det som har foregått de siste to-tre årene når det gjelder covid-19-pandemien og mRNA-vaksineringen.

Selv om Dr. Stockman hadde rett i sin sak, ble han stående alene og måtte til slutt gi tapt da pressen, pengene og resten av samfunnets maktapparat vendte seg mot ham. Mens den «tause majoritet» var passiv.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Det må et totalt etterkrigsoppgjør til for å få klarlagt å straffe de som nasjonalt sto bak dette massemordet i storbankene, Deep State, FN, WHO, WEF, EU`s navn. Regjeringer, storting, departementer, direktorater, byråer, forskere og instirusjoner, media, regionale og lokale ledere, ned til den sykepleier som fysisk satte giftsprøytene i folk, med og uten mottakers samtykke, må pågripes og interneres i påvente av rettsoppgjøret. Om ikke akkurat dødsstraff utmåles som etter krigen, skal de verste av disse menneskene bak lås og slå for resten av livet. Media må rives opp om bygges om, dersom noen vil bruke penger på det, ingen offentlig krone skal noensinne holde liv i tusenvis av profesjonelle løgnere i mediainstitusjoner. Landet må resettes til scratch.

  Svar
 • Wasan Totland
  5 februar 2023 11:04

  Dr stockman og innsikt, men hvor var vedkommende fagperson da det stormet som verst? Da folk som Astrid StuckeIberger stod aIene i stormen og så sårt trengte støtte for å redde andre og ikke bare seg seIv? Så sent som I desember 2022, da kvaksineringen hadde pågått i to år, skrev Jan Raa en artikkel om skadevirkningene
  Det jeg ser er en av gutta på skauen, som det ble mange av etter hvert på sIutten av krigen

  Svar
  • Heng bjella på katten. Jeg er en av mange fagfolk som ikke har kommet til orde i norske aviser, helt siden sensuren begynte for snart 3 år siden

   Svar
   • Wasan Totland
    5 februar 2023 15:23

    Greit å få det klarlagt men det var vel alle?

   • Det er en tragedie. Media fremstiller det som at alle forskere/eksperter er helt enige om at disse injeksjonene er effektive og helt ufarlige. Men som patolog Ryan Cole så treffende uttaler det: «Selvfølgelig er alle forskere enige når du sensurerer dem som ikke er det».

 • Hører at stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde har nominert jens Stoltenberg til Nobels fredspris…..Man skal vel ikke også nominere hans søster, Camilla, til Nobelprisen i medisin «for sitt uttrettelige arbeid for bevaring av folkehelsen»……

  Svar
 • Northern Light.
  5 februar 2023 16:47

  For skjult kamera uttrykte en Pfizer-direktør bekymring for menstruasjonsforstyrrelser forårsaket av covid-vaksinen; «Skandalen ville bli enorm».

  Av Ethan Huff.
  Project Veritas har sluppet nok en sjokkerende ny video med skjult kamera-opptak med Pfizer-direktør Jordon Trishton Walker, som snakker om det faktum at selskapets covid-«vaksiner» negativt påvirker kvinners reproduktive helse.

  «Det er noe uregelmessig med menstruasjonssyklusene,» forteller Walker i den siste videoen til undercover-reporteren, som han trodde han var på date med». Så folk må undersøke dette». «Covid-vaksinen skulle ikke forstyrre menstruasjonssyklusen, men vi vet egentlig ikke».

  Walker innrømmer videre i den nyeste videoen, at messenger RNA (mRNA)-stoffer må «påvirke noe hormonelt for å påvirke menstruasjonssyklusene», og legger til at «på en eller annen måte blir dette mRNAet værende i kroppen, og jeg håper vi ikke oppdager noe virkelig dårlig etter hvert». «Hvis noe skulle skje fremover, og det var virkelig ille? Jeg mener, omfanget av skandalen vil bli enorm, sier Walker videre.

  Pfizers «uaktsomhet og kriminalitet» er så omfattende, at «det er vanskelig å forstå omfanget av det hele».
  Disse avsløringene antyder at Pfizers dager er talte. Allmennheten begynner virkelig å stille spørsmål ved sikkerheten og effektiviteten til dette selskapets produkter, ikke om bare covid-vaksinene, men også andre Pfizer medikamenter.

  «Presse, media og helsetopper forsikret oss om at det ikke var noen sjanse for at vaksinen påvirker graviditet eller fruktbarhet,» bemerket en kommentator om Walkers siste innrømmelser til Project Veritas reportere. «Allikevel kom de med disse uttalelsene uten bevis. Hvordan kunne de vite det, siden testene ikke engang varte i 9 måneder? Uaktsomheten og kriminaliteten er så stor at det er vanskelig å forstå omfanget av det hele».

  Da Operation Warp Speed først ble lansert i slutten av 2020, var det få som stilte spørsmål om sikkerheten og effektiviteten til alle covid-vaksinene. Nå er i det minste Pfizer sentrum for gransking og etterforskning.

  «Når vanlige folk begynner å lure på; ‘hvordan kunne de produsere de milliarder av vaksiner i løpet av bare noen få måneder for et nytt virus?’, vil det være over,» sa en annen kommentator.

  Det virker som om vi er nesten på dette tidspunktet, ettersom den nye #Pfertility hashtagen (med videoen) vinner popularitet på sosiale medier. Nesten hver eneste nyhet om Pfizer i disse dager avslører selskapet som kriminelt, noe som forandrer oppfatningen til millioner angående Big Pharma.

  En annen skrev at innrømmelsene Walker gjorde på sin «date», beviser at Pfizer hele tiden visste at covid-injeksjonene var dødelige. Dette var nok meningen med dem helt fra begynnelsen. «Dette er grunnen til at de ville at alle skulle ta det,» la denne personen til. «Avfolking er en av injeksjonens funksjoner, ikke en utilsiktet feil med den».

  Fra Natural News, publisert 3 februar 2023. Skrevet av Ethan Huff.
  Oversatt fra engelsk. Linker, kilder og tweet med videoen i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: On hidden camera, Pfizer director expressed concern about covid jab-induced menstrual irregularities; “the scandal would be enormous”.

  Svar
 • «Jeg er ikke vaksinemotstander.» ( Jeg heller.)

  Men siden det fra mars 2020 ble igangsatt et politisk styrt pandemi-HYSTERI i Norge etter at 200 var døde, ble jeg skeptisk og urolig. Altså UTEN å bli sammenliknet med tidligere års influensa-døde. ( Influensa- tallene var betydelig lavere.)
  Og ikke mindre skeptisk ble jeg etter at det etterhvert kom fram at disse syke/døde var langtids-innlagte på syke/alders-hjem. Og nok ikke hadde fått en D-vitamin/solskinn på flere år. Og at 60% av disse var innbyggere med en hudfarge og et kosthold som ikke var egnet for et vinterland. ( En opplysning som ble forsøkt holdt nede så lenge det gikk. )
  Enkelte tilfeller av unge mennesker som døde av /med Covid ble hauset opp med store overskrifter for å heve hysteriet ytterligere.
  Udokumenterte tilfeller i andre land ble blåst opp. – Med LØGNER om og ‘bilder’ av Covid-massegraver.

  Enda mer skeptisk ble jeg framover da alle motforestillinger ble holdt nede gjennom demoniseringog latterliggjøring. Og vårt media var unisont enig med makta og slapp ikke alternative meninger til. Bare dette burde få flere mennesker til å bli skeptiske. En slik manglende reaksjon/protest mot et slikt farlig unisont maktapparat/tospann er mye mer ødeleggende for et samfunn enn en pandemi.
  Ingen media ville sette tall over syke/døde i Norge og i verden opp mot tidligere influensa-års døde /syke. Men fortsatte med hysteriske daglige tall over alle som ble syke/ døde og lenket dette til Covid.
  Når så statsministeren mis-brukte begrepene dugnad og borgerplikt, og truet med bøter og heimvernet mot de som ville tenke sjøl. Da burde vi skjønne at vi har et styre/politikere i Norge som hverken besitter kunnskap eller fornuft. Eller har befolkningens beste som rettesnor.
  ( Strømpolitikken overfor innbyggerne de siste to år viser vel også dette til fulle, dessverre.)

  PCR-testene er et eget tema i denne ukyndigheten. En uhyrlighet i seg sjøl. Med ‘smittede’ som ikke var syke men ble regnet som Covid-syke, og utestengt. En test som INGEN sykepleie-utdannede ville funnet på å bruke tidligere. Før politikerne påførte oss hysteriet.
  – Fordi den er uegnet til formålet; – som oppfinneren av verktøyet/testen også tydelig gav uttrykk for. ( Full stillhet i media og fra politikere. – Og dessverre helsepersonell. )
  Likeså påbud i bruk av en maske som KAN være effektiv mot bakterier ( som er 1000 ganger større enn virus) HVIS de ble brukt riktig. Engangsbruk, og så kastet i egnede lukkede beholdere; – og ikke bli berørt annet enn på ørestrikkene.

  Politikere og media pisket altså opp et hysteri – som så bredte seg.
  De som protesterte og forlangte fakta/tall og edruelighet ble stoppet med og uten hjelp av politi, og bøtelagt.
  At denne krigs-tilstanden og overgrepene som nå tydeligere og tydeligere fremstår som latterligere og mer hoderystende enn hekse-prosessene på 1700-tallet, IKKE enda har blitt bredt analysert….

  -Er tegn på noe SVÆRT FORUROLIGENDE i det norske samfunnet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Stridsvogner til Finnmark

Av økonomiske og politiske grunner — ikke militære

Forrige innlegg

Det er egentlig ikke noe nytt.

Er immunologer immune mot ny kunnskap?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.