POSTED IN Økonomi

The great taking 3.0

«Vanlige folk vil ikke eie noe i finanskapitalens nye verdensordning – fordi de vil stjele alt»

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Tyler Durden

David Rogers Webb er finansekspert og tidligere en global pengeforvalter som bor i Sverige. Nylig avslørte Webb planen til globalister som Klaus Schwab som offentlig forutsier: «Du vil ikke eie noe..». I følge Webb er dette ikke en tom trussel, men en komplisert pågående plan demoniske dypstat -globalistiske sentralbanksjefer har arbeidet for i flere tiår.

Webb har forklart dette tyveriet i en gratis bok og dokumentar kalt «The Great Taking». Det er en fantastisk plan for å stjele nesten all formue, og ikke være lovlig pålagt å betale fem øre for det. Planen er i ferd med å utfolde seg nå. Webb forklarer: «Kjernen i det jeg viser her handler om verdipapirer, aksjer og obligasjoner. Jeg går også inn på den gode, gamle måten å gjøre det på, som er å ta alt som er beheftet med gjeld.

Det har blitt gjort i århundrer. De skaper en syklus som ender med prisfall, og så er alle som er i gjeld i trøbbel, og sikkerheten for gjelden tas. Dette var metoden i «The Great Taking 1.0», som var den store depresjonen. I «The Great Taking 2.0», tar de eiendom som ikke er beheftet med gjeld. Det er en veldig utspekulert svindel som de har arbeidet i et halvt århundre for å få på plass. Det er bevisst, dette er ikke en ulykke».

De privateide aksjene og obligasjonene i meglerhusene, er nå sikkerhet for de enorme $2-kvadrillionene (en kvadrillion er tusen trilliarder, en trilliard er million billiarder) i derivater i verden. Webb kaller dette en «fingerferdig endring» i regelverk, som endrer eierskap til sikkerhet (eiendom) i et alvorlig finansielt kollaps som allerede er planlagt.

Eiere av verdipapirer aner ikke at de er i ferd med å bli frastjålet formuen. Webb sier: «Allmennheten hadde eiendomsrett til disse aksjene og obligasjonene, men de gjorde det om til en kontraktsmessig fordring. Så de har ingen rettigheter når de er konkurs.

Deretter blir sikkerheten overført til «Central Clearing Parties*», som er rigget for å falle, de forbereder seg faktisk på det. Når disse faller, er det de sikrede kreditorene bak derivat-komplekset som har «førsteprioritet» til å ta sikkerheten. Dette er hva Schwab mener med: ‘Du vil ikke eie noe..’ Dette er svindel å ta folks eiendeler for å sikre disse finansielle kontraktene. Derivater er ikke ekte, men de kan brukes til å ta virkelige eiendeler gjennom denne ondsinnede konstruksjonen.

Klaus Schwab i 2008

De bruker disse enorme mengdene av kundenes verdipapirer som sikkerheten som ligger til grunn for alle disse derivatkontraktene, jeg tror deres mål rett og slett er å ta all eiendom, og det tas uten de betaler for det». Dette er ikke bare simpel grådighet, det er krig, og vi blir angrepet på måter vi aldri har sett før, for eksempel med covid-»vaksinen», et biovåpen som allerede har myrdet millioner av mennesker globalt. Webb sier: «Dette er en «hybridkrig» over hele spekteret, fordi det ikke er en krig mellom nasjonalstater. Russland blir fremholdt som busemannen.

I boken The Great Taking, som er gratis, viser jeg en veldig forseggjort struktur som er etablert, og implementert av CIA, Federal Reserve og utenriksdepartementet. Dette blir ikke drevet av kineserne eller russerne, Det er sentralbankene, de prøver å få alt til å kollapse. Vi er i en krig, og det kommer til å bli store forstyrrelser, og vi er alle i fare nå».

Webb sier at den beste måten å beskytte deg selv på, er å bli gjeldfri og holde deg gjeldfri. Han foreslår også at du bør tenke på å selge aksjene og obligasjonene dine nå, og betale ned huset ditt eller eventuell gjeld du har. Webb sier: «Det er bedre å ha noe nå enn å få ingenting senere». Det er mye mer i videoen på 1 time og 9 minutter, om hvordan sentralbanker planlegger å stjele alt i den neste finanskrisen. Dette er en krise som kommer mye raskere enn folk har blitt fortalt.

*En finansinstitusjon som påtar seg motparts-kredittrisiko mellom parter i en transaksjon, og yter clearing- og oppgjørstjenester for handel med valuta, verdipapirer, opsjoner og derivatkontrakter. Wikipedia.

Fra ZeroHedge, publisert 22 januar 2024.
Oversatt fra engelsk. Linker og videoer med intervjuer i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Orginalartikkel: «You Will Own Nothing… Because They Will Steal Everything».

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Boken til Webb kan lastes ned her: https://thegreattaking.com/read-online-or-download

  Svar
 • Redaktør på Derimot har skrevet negativt om kapitalisme i flere år og nå ser vi denne gode artikkelen at eliten ønsker å fjerne kapitalismen. Kapitalisme kan kort oppsummeres som muligheten til at folk med eiendeler kan kjøpe og selge etter eget ønske. Nå ønsker eliten å overta det meste av privateid eiendom ved å orkestrere tidenes finanskræsj og deretter la sentralbankene overta eiendelene ved deres possisjon som «secured creditor» Håper snart flere av dere marxister her inne vil forstå forskjellen på kapitalisme (bra) og kompiskapitalisme (dårlig).

  BESKJED TIL ROBIN HOOD:

  Du tar feil på dette: «Redaktør på Derimot har skrevet negativt om kapitalisme i flere år…»
  Du tar feil på dette: «Håper snart flere av dere marxister her inne…».

  Vi er ikke negative til kapitalisme som sådan. Vi er negative til at de aller rikeste forsøker – og klarer i stor grad – å presse på DERES variant av kapitalisme, som er ikke fritt marked, men monopol og oligopol.

  Vi ønsker deg lykke til med å lese oss bedre fremover.

  Redaksjonen

  Svar
  • Takk for svar!

   Jeg har aldri sett dere presisere kapitalisme noen gang og skilt mellom god og dårlig. Så nå nærmer vi oss en felles forståelse og det tror jeg mange av oss uten marxistisk tankegods setter pris på. Mitt poeng har alltid vært at det Derimot ofte klandrer kapitalisme for har absolutt ingenting med kapitalisme å gjøre, men kompiskapitalisme/oligopol/fascime. Et drøyt eksempel: Frihet gjør at onde mennesker tar livet av uskyldige folk. Da kan man klandre friheten og trygle om en mer autoritær stat eller man kan si at friheten ble misbrukt og at det ikke er noe galt med frihet i seg selv, men heller et mål for et godt samfunn. Samme med kapitalisme, det kan misbrukes på det groveste, men det er i praksis frihet til å kjøpe og selge det man selv ønsker til de man ønsker å handle med. Så glad dere har denne artikkel som diskuterer «The Great Taking» om hvordan verdens største kjeltringer (oligarker) antakeligvis rigger finanssystemet og rettsvesenet på en korrupt måte –en måte som misbruker både frihet og kapitalisme.

   PS: Jeg er på denne bloggen fordi dere dekker blant annet krig og vaksiner bra og ser at dere på den fronten har et virkelighetsbilde jeg i stor grad deler og at jeg liker hvordan dere ved for eksempel ny krig og mye kaos åpner opp for mange alternative vinklinger og deretter følger det som er rasjonelt.

   Til Robin Hood:

   Du har tydeligvis ikke lest oss godt nok.
   Vi har for noen år siden gått fra å være blogg til nettavis.

   Hadde du lest oss bedre enn hva du har gjort, så ville du sett at vi støtter vanlige mennesker – MOT – globalistene. Det er globalistene som ikke vil ha tradisjonell kapitalisme. De ønsker seg monopol og oligopol.

   Vi er imot «New World Order» / «Build Back Better » / «The Great Reset». – De som er talsmenn for dette tankegodset er de som er imot kapitalismen som vi forbinder med dette begrepet. De ønsker seg nevnte monopol/oligopol hvor vi vanlige mennesker skal bli redusert fra frie mennesker og til ufrie «arbeidere» (Les: Slaver)

   Vi støtter blant annet bøndene sitt opprør som vi ser i flere land for tiden. De kjemper for å fortsette som før, med den form for kapitalisme som vi kjenner.

   Vi synes det er bra at du leser det vi publiserer og vi håper at du skjønner at dine oppfatninger om oss, som du har hatt til nå, er en smule misforstått.

   Redaksjonen

   Svar
   • Beklager at jeg skrev blog. Det var upresist av meg og jeg ser ironien når jeg klager på at dere har brukt kapitalisme upresist ved mange anledninger tidligere. Burde ha skrevet nettavis. En liten men viktig nettavis for å være presis 🙂

    Ellers mener jeg at jeg har lest ganske nøye mange av artiklene hvor jeg har sittet igjen med forståelsen av at dere mener kapitalismen er problemet. Men skal ikke krangle mer om fortiden. Vil heller fokusere på fremtidige artikler og at dere skiller på kapitalisme og dens misbrukte versjoner som kompiskapitalisme, så leserne har muligheten til å danne en forståelse som er nødvendig for å skape en bedre fremtid.

    En grunn til at jeg er så oppsatt på å forstå kapitalisme er at jeg er opptatt av å finne en løsning på problemene globalistene har satt oss i. For meg er det åpenbart at løsningen inkluderer desentralisering. Med desentralisering, så må forskjellige samfunn handle og samarbeide med hverandre og da er kapitalisme med frivillig handel helt sentralt. De gode endringene kommer alltid fra grassrota og da kreves det et system som støtter grassrotbevegelser og det er kapitalisme i renest mulig form beskyttet av en rettstat. En grassrotbevegelse som ble stoppet av WEF lojale tyranner var lastebilkonvoien i Kanada under COVID pandemien. Der ble vanlige folk straffet for å ha donert penger og aksjonen ble i tillegg tvangsoppløst. Nylig ble disse tyranniske handlingene til kanadiske myndighter erkjent som brudd på konstitusjonen av føderal kanadisk rett. Uten fungerende kapitalisme, så hadde aldri denne grassrotbevegelsen fått fart på seg, så avslutter med at kapitalisme og desentraliserte løsninger er for meg eneste rasjonelle vei å gå for å transformere verden til et bedre sted.

    Bakgrunnsartikler om tyranniet i Kanada og at deres eget rettsystem kritiserer dem:
    Mer om at det fortsatt er et snev av rettstat i Kanada: https://tnc.news/2024/01/23/federal-court-declares-trudeaus-emergencies-act-unconstitutional/
    https://tnc.news/2024/01/23/government-appeal-federal-courts-emergencies-act-decision/

    Avslutter dagens korrespondanse med at jeg er glad for dagens positive kommentarer fra redaktørene og at jeg tror mer av slikt innhold hvor dere skiller mellom kapitalisme og orwelliansk misbruk av kapitalisme vil gi dere en langt større leserskare utenfor det marxistiske miljøet. For det står dårlig til med konservative frie medier i Norge. Bare se på Document som har falt helt igjennom under krigen i Gaza. Der forsvant sannheten ut av vinduet det øyeblikket sannheten ikke passet inn i israelske myndigheter sitt narrativ.

    God Helg!

    Tilsvar til Robin Hood:

    Tilsvaret går på dette her: «Ellers mener jeg at jeg har lest ganske nøye mange av artiklene hvor jeg har sittet igjen med forståelsen av at dere mener kapitalismen er problemet.» Du har fått dette feil. Vi i redaksjonen har aldri ment at kapitalisme som sådan er feil. Det som vi mener er feil, det er varianten av «kapitalisme» slik globalistene prøver å omskape den til – at de blir sittende igjen med monopol-tilstander, og konkurrentene er knust og omgjort til «slaver» for globalistene – som er feil.
    Dette bør bekjempes av oss andre, alle oss som ikke er i den lille klikken av meget rike globalister, som reiser med privatfly og besøker Davos blant annet. Og det er det vi bidrar med, når vi publiserer artikler som denne her.

    Husk også på at vi er en nettavis som ikke har som krav at vi i redaksjonen skal være enig i det som fremføres i artiklene som vi publiserer.(Det står nederst under hver eneste artikkel) På dette punktet vil vi skryte av oss selv. Vi tillater langt mer uenighet/andre meninger enn hva hovedstrømsmedier gjør. Vi har publisert artikler som de større mediene refuserte, fordi de var uenige i innholdet. Derfor kan det selvsagt være slik at vi har publisert artikler som gir deg Robin Hood det inntrykket som du skrev.

    Vi setter pris på ditt engasjement, og ønsker deg (og andre lesere) en god helg.

    Redaksjonen

 • Torfinn Slettebø
  26 januar 2024 10:23

  Her er eit lokalt døme på korleis norske styresmakter herjar med vanlege folk:

  https://www.avisa-hordaland.no/hadde-leif-arne-budd-ti-kilometer-unna-hadde-han-spart-650-000-kroner-horribelt/s/5-132-676077

  Pålegget om el-drosjar frå 1.4.2024 vert praktisert nådelaust i Vestland fylke. Administrasjonen vil ikkje gi dispensasjon.

  Dei same styresmaktene har ingen innvendingar mot ei krigsøving med 90 000 deltakarar, panservogner og fly som spyr ut CO2 i ufattelege mengder. NATO har fripass, men ein einsleg drosjesjåfør skal skvisast i namnet til klimafanatismen.

  Det er ikkje berre masteroppgåvene som stinkar.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  26 januar 2024 11:47

  Skrekk-film om WEF 2024 på Steigan.no i dag:

  https://reinettesenumsfoghornexpress.substack.com/p/2024-davos-summit-the-essential-recap

  Folk med ukorrekte meiningar må førebu seg på mykje.

  Svar
  • Tusen takk for den linken Torfinn. Den trengte jeg akkurat nå!
   Sjokket over at NRK undertrykker det som skjer i Tyskland,Holland,Ungarn,polen,Romania med flere er………..?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Noen vil senke temperaturen på kloden.

Men det er kulden, ikke varmen som dreper.

Previous Post

Vi trenger fred nå!

Veier for fred i Palestina.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.