POSTED IN Olje-Energi, Virkelighetsforståelse

Folk vil begynne å stille spørsmål om ansvaret.

Energikrisen er ikke skapt av Russland, men i EU.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Europas energi-armageddon kommer fra Berlin og Brussel, ikke Moskva.

(Fra redaktør: Armageddon, ifølge Johannes’ åpenbaring kapittel 16, vers 16, er stedet der det siste slaget mellom det gode og onde vil finne sted.)

Av F. William Engdahl.

Den 22 august var markedspris for gass i det tyske gassknutepunktet THE (Trading Hub Europe) mer enn 1000 % høyere enn for ett år siden. Innbyggerne blir fortalt av Scholz-regimet at årsaken er Putins krig i Ukraina. Sannheten er en helt annen. EU-politikere og store økonomiske interesser bruker Russland for å dekke over en energikrise styrt fra Brussel og Tyskland.

Det er ikke fordi politikere som Scholz, Habeck, eller EU-kommisjonens Frans Timmermans er uvitende. De er korrupte og uærlige og vet nøyaktig hva de gjør. Alt er en del av EUs plan om å avindustrialisere en av de mest energieffektive industrielle konsentrasjonene på planeten. Dette er FNs grønne agenda 2030 ellers kjent som Klaus Schwabs store tilbakestilling.

Det EU-kommisjonen og statsrådene i Tyskland og i EU skjuler, er at de har endret hvordan gassprisen bestemmes i dag. I nesten to tiår begynte EU-kommisjonen, støttet av megabankene som JP MorganChase og store spekulative hedgefond, å legge grunnlaget for det som i dag er en fullstendig deregulering av markedet for gass. Det ble lansert som liberaliseringen av EUs gassmarked. Det den nå tillater er et uregulert frimarked for priser i stedet for langsiktige kontrakter.

Fra 2010 begynte EU å presse på for en radikal endring i reglene for prising av gass. Før det ble de fleste gassprisene fastsatt i langsiktige kontrakter. Den største leverandøren, Russlands Gazprom, leverte gass til EU, spesielt til Tyskland, i langsiktige kontrakter knyttet til oljeprisen. Inntil de siste årene ble nesten ikke gass importert fra LNG-skip. Med en endring i amerikanske lover for eksport av LNG fra den enorme skifergassproduksjonen i 2016, begynte amerikanske gassprodusenter en stor utvidelse av LNG-eksportterminalene. Terminalene tar i gjennomsnitt 3 til 5 år å bygge. Samtidig begynte Polen, Holland og andre EU-land å bygge LNG-importterminaler for å motta LNG fra utlandet.

Oljemarkedet er også et kasino der det spilles om velferd og levevilkår.

De amerikanske oljegigantene kom ut av andre verdenskrig som verdens ledende oljeleverandører, og skapte et globalt oljeprismonopol. Som Henry Kissinger bemerket under oljesjokket på 1970-tallet, «Kontroller oljen og du kontrollerer hele nasjoner.» Siden 1980-tallet har Wall Street-banker ledet av Goldman Sachs, skapt et nytt marked innen «papirolje», eller futures og derivathandel av fremtidige oljefat. Det skapte et enormt kasino med spekulativ fortjeneste som ble kontrollert av en håndfull gigantiske banker i New York og City of London.

De samme mektige økonomiske interessene har jobbet i årevis for å skape et lignende globalisert «papirgass»-marked i futures de kan kontrollere. EU-kommisjonen og deres Green Deal-agenda for å dekarbonisere økonomien innen 2050 eliminerer olje, gass og kull, og har ført til den eksplosive økningen i EUs gasspriser siden 2021. For å gi markedet kontroll, ble det drevet lobbyvirksomhet mot EU av de globalistiske interessene for å påtvinge drakoniske og ulovlige regelendringer for Gazprom, for å tvinge den russiske eieren av ulike gassdistribusjonsnettverk i EU til å åpne dem for konkurrentenes gass. De store bankene og energiinteressene som kontrollerer EUs politikk i Brussel, hadde skapt et nytt uavhengig prissystem parallelt med de langsiktige, stabile prisene på russisk rørgass som de ikke kontrollerte.

Innen 2019 tillot byråkratiske energidirektiver fra EU-kommisjonen i Brussel et fullt deregulert gassmarkedshandel å bestemme prisene på gass i EU, til tross for at Russland fortsatt var den klart største gassimportøren. En serie virtuelle handelssentre var etablert for å handle med gass-terminkontrakter i flere EU-land. I 2020 var den nederlandske TTF (Title Transfer Facility) det dominerende handelssenteret for EU-gass, den såkalte EU-gassreferansen. Spesielt er TTF en virtuell plattform for handel med futures gasskontrakter mellom banker og andre finansielle investorer. Den er uregulert, utenfor enhver regulert børs. Dette er avgjørende for å forstå spillet som drives i EU i dag.

Gazprom boosts natural gas production to solidify top position in Europe — RT Business News
Gazprom ønsket langsiktige kontrakter til faste priser.

I 2021 var bare 20 % av all naturgassimport til EU LNG-gass, hvor prisene ble satt av futures-handelen i TTF-huben. EUs benchmark for gass er eid av den nederlandske regjeringen, den samme regjeringen som ødela gårdsbrukene med falske påstander om nitrogenforurensning. Den største importandelen av europeisk gass kom fra russiske Gazprom som leverte mer enn 40 % av EUs import i 2021.

Den gassen var via langsiktige rørledningskontrakter langt lavere enn dagens TTF-spekulasjonspris. I 2021 betalte EU-stater 30 milliarder dollar mer for naturgass i 2021 enn om de hadde holdt seg til Gazproms oljeindekseringspriser. Bankene elsket det, industri og forbrukere ikke. Bare ved å ødelegge det russiske gassmarkedet i EU kunne økonomiske interesser og Green Deal-forkjemperne skape sin LNG-markedskontroll.

Med full EU-støtte for det nye gassgrossistmarkedet begynte Brussel, Tyskland og NATO systematisk å stenge for stabil, langsiktig rørgass til EU. Etter at Algerie brøt diplomatiske bånd med Marokko i august 2021, kunngjorde Algerie at gassrørledningen Maghreb-Europe (MGE), som ble lansert i 1996, ville opphøre 31 oktober 2021 når den relevante avtalen utløp.

Nord Stream – Wikipedia
North Stream 2 har stått klar for gasslevering siden desember 2021, altså fra før krigen i Ukraina. Den er fortsatt klar.

I september 2021 fullførte Gazprom sin undersjøiske Nord Stream 2-gassrørledning på flere milliarder dollar fra Russland over Østersjøen til Nord-Tyskland. Det vil doble kapasiteten til Nord Stream 1 til 110 milliarder kubikkmeter årlig, slik at Gazprom kan være uavhengig av gassleveranser via Soyuz-rørledningen gjennom Ukraina. EU-kommisjonen, støttet av Biden-administrasjonen, blokkerte åpningen av rørledningen med byråkratisk sabotasje, og til slutt innførte Tysklands kansler Scholz sanksjoner på rørledningen, på grunn av russisk anerkjennelse av Folkerepublikkene Donetsk og Luhansk. Med den økende gasskrisen siden, har den tyske regjeringen nektet å åpne Nord Stream 2 til tross for at den er ferdig.

Selv om Gazprom-leveransene til Sojuz-gassrørledningen gjennom Ukraina var uavbrutt i nesten tre måneder til tross for krigen i Ukraina, stengte det NATO-kontrollerte Zelenskyy-regimet en stor russisk rørledning gjennom Lugansk som bringer russisk gass både til Ukraina og EU-stater, og erklærer at den vil bli stengt inntil de får kontroll over sitt rørledningssystem som går gjennom de to Donbass-republikkene.

Deretter kom den russiske gassrørledningen Jamal gjennom Hviterussland og Polen til Tyskland. I desember 2021, to måneder før Ukraina-konflikten, stengte den polske regjeringen den polske delen av rørledningen, og med det Gazprom-gassleveranser til lave priser til Tyskland og Polen. I stedet kjøpte Polen russisk gass på lager hos tyske gasselskaper, via den polsk-tyske delen av Jamal-rørledningen til en høyere pris.

De tyske gasselskapene fikk sin russiske gass via langsiktige kontrakter for en lav pris og videresolgte den til Polen med stor fortjeneste. Denne galskapen ble bevisst bagatellisert av den grønne økonomiministeren Habeck og kansler Scholz og tyske medier, selv om den tvang de tyske gassprisene opp og forverret den tyske gasskrisen. Den polske regjeringen nektet å fornye gasskontrakten med Russland, og kjøper i stedet gass på det frie markedet for langt høyere priser. Som et resultat strømmer det ikke mer russisk gass til Tyskland via Jamal.

Canada will send back the turbine for the Nord Stream 1 pipeline. - UBN
Gassturbin

Endelig har gassleveransen via Nord Stream 1 undersjøisk rørledning blitt avbrutt på grunn av nødvendige reparasjoner av en Siemens-laget gassturbin. Turbinen ble sendt til et anlegg hos Siemens i Canada hvor det anti-russiske Trudeau-regimet beholdt den før de til slutt friga den på forespørsel fra den tyske regjeringen. Likevel nektet de bevisst å gi den til den russiske eieren, men i stedet til Siemens Tyskland, da de tyske og kanadiske myndighetene nekter å gi et juridisk bindende sanksjonsunntak for overføringen til Russland. På denne måten reduseres også Gazprom-gass gjennom Nord Stream 1 dramatisk til 20 % av normalen.

I januar 2020 begynte Gazprom å sende gass fra TurkStream-rørledningen gjennom Tyrkia og videre til Bulgaria og Ungarn. I mars 2022 kuttet Bulgaria med støtte fra NATO, sine gassforsyninger fra TurkStream. Ungarns Viktor Orban, derimot, sikret fortsettelse med Russland av TurkStream-gass. Som et resultat av dette har Ungarn ingen energikrise og importerer russisk gass fra rørledninger til lave faste priser.

Ved systematisk å sanksjonere eller stenge gassleveranser fra langsiktige, rimelige rørledninger til EU, har gassspekulanter via den nederlandske TTP vært i stand til å bruke ethvert problem eller energisjokk i verden, enten det er en rekordstor tørke i Kina, konflikten i Ukraina, eller eksportrestriksjoner i USA, til å øke EUs engrosgasspriser. Fra midten av august var futuresprisen på TTP 1000 % høyere enn for et år siden og steg daglig.

Energi og strømprissabotasjen blir enda mer absurd. Den 28. august avslørte den tyske finansministeren Christian Lindner, det eneste statsrådsmedlemmet fra det liberale partiet FDP, at under de uklare vilkårene i EUs elmarked-reformtiltak, får produsentene av elektrisitet fra sol eller vind automatisk samme pris for sin fornybare elektrisitet de selger til kraftselskapene som naturgass!

Lindner ba om en hasteendring av den tyske energiloven for å skille ulike markeder. Den fanatiske grønne økonomiminister Robert Habeck svarte at vi jobber hardt for å finne en ny markedsmodell, men advarte om at regjeringen må være oppmerksom på ikke å gripe inn for mye: «Vi trenger fungerende markeder og samtidig må vi utforme reglene slik at posisjoner i markedet ikke blir misbrukt».

Habeck gjør alt for å bygge den grønne agendaen og eliminere gass og olje og atomkraft, de eneste pålitelige energikildene. Han nekter å gjenåpne tre atomkraftverk som ble stengt for et år siden eller å revurdere å stenge de resterende tre i desember. Mens han erklærte i et Bloomberg-intervju at «Jeg vil ikke nærme meg dette spørsmålet ideologisk», erklærte han i neste åndedrag, «Atomkraft er ikke løsningen, det er problemet.» Habeck så vel som EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har gjentatte ganger erklært at flere investeringer i upålitelig vind og sol er svaret på en gasspriskrise som deres politikk bevisst har forårsaket. På alle måter har den selvmorderiske energikrisen som pågår i Europa vært laget i Tyskland og ikke i Russland.

Fra F. William Engdahls blogg, 31. august 2022.
Oversatt fra engelsk, redigert og forkortet av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Europe’s Energy Armageddon From Berlin and Brussels, Not Moscow.

Forsidebilde: maleri av Vera Derevyanko

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Den fornuftigste i EU i energispørsmålet er diktatorstemplede Orban. Han bryr seg faktisk om sitt folk.
  At Annalena Baerbock uttaler seg så psykopatisk og sadistisk at hun sier rett ut at tyskerne gjerne må fryse ihjel, Ukraina først, det er bra, så ser de kanskje hvem hun er. Disse som Schwab er stolt over å ha infiltrert viser sine sanne farger en og en, hvor Trudeau står foran hundrevis av trailere og påstår de er en marginal gruppe terrorister, Macron mener det er slutt på overfloden, Solberg gnåler om flyskam og kjøttskam, og forteller hyttefolket med passende tyrannisk ansiktsuttrykk: «vi kan spore dere»,
  de overgår seg selv som despoter, nyttige idioter som lett kan kastes under bussen og bli «fall guy» en dag, og er det noe jeg unner disse så er det henrettelse. Sendt på storskjerm. Så vi vet de er eliminert og ikke noe mystikk, som i tilfellet Epstein.

  Svar
  • NRK burde tvinges til å sende henrettelsene i «beste sendetid» i sanntid direkte er min mening. Så kan jo de presstituerte løgnerne der lure på når turen kommer til dem.
   Og satanistene/globalistene tror de vinner? Og bakom ler Gud godt i «skjegget».

   Svar
 • Jeg prøvde det samme da jeg skulle betale for strømmen sist måned; jeg satt et ‘pristak’ på hva jeg ville betale, for å lindre familiens økonomikrise. 😉

  ‘Noreg, Støre, er opne for å diskutere pristak på gass for å lindre den europeiske energikrisa.’
  nrk.no/vestland/store-opnar-for-a-diskutere-fastpris-pa-gass-1.16094763

  Må man være dum i hodet for å bli politiker, eller bare frekk og dobbeltmoralsk?

  Svar
  • >Må man være dum i hodet for å bli politiker, eller bare frekk og dobbeltmoralsk?

   Jonas E Judas Gahr Støre er alt det, pluss at han er landssviker og folkesviker.

   Svar
 • Kun ca 80 år etter krigen vil igjen Tyskland ødelegge dette kontinentet!

  Svar
  • Tja, Kari.

   Som dengang, så nå. Det er sant.
   -Ikke Tyskland, de er okkupert nå, og siden 1945.
   Men bakmennene i USA/Israel, England. Dette ‘ lille forfulgte folket uten land’, som nå har stjålet seg et område, – og som nå har satt i gang sin 3 verdenskrig.
   Som alltid har vært økonomiske kriger.

   ‘ ”Vi benekter ikke og er ikke redde for å innrømme at denne krigen er vår krig og er utkjempet for å befri Jødedommen… Sterkere enn alle fronter til sammen er vår front, den jødiske. Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propagandamakt som utgjør den moralske energi som får denne krigen til å fortsette. Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens forlegninger.
   …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyer i en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
   Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel BÅDE i volum og profitt.” ‘

   Alle jøder kunne fritt reise ut av Tyskland fra 1930. Men få europeiske land ville ta de imot.
   Siden jødene med sitt internasjonale nettverk var farlig å slippe inn i en nasjons styre og stell.
   Og England, som hadde Palestina som koloni, forlangte stadig høyere summer av jødene for å slippe de inn.

   ‘Våren 1939 så Hitlers siste forsøk på å løse problemene med de tyske jødene på en sivilisert måte. Han sendte Hjalmar Schacht, president i Reichsbank og arkitekten av den tyske utvinning, til England i den hensikt å forhandle fram et stort lån som ville gjøre Tyskland til å la de resterende 250.000 jøder utvandre med sine eiendeler og nødvendige økonomiske midler for å sikre nødvendige innvandring og visum.Guvernøren i Bank of England, Montagu Norman, sammen med mange medlemmer av parlamentet, var positiv til denne ordningen, men det ble umiddelbart torpedert av Chaim Weitzmann og krigshisserne rundt Churchill, som hadde blitt en trofast tjener for den jødiske bank hierarki etter at de hadde reddet ham fra konkurs fra tapet av sine formuer i ulykken i 1929. I tidligere tider hadde han vært en frittalende anti-jøde.’

   Svar
 • – Og man trenger ikke gasspriser for å sette opp vannkraftprisen i Norge. – Som IKKE har noe med gasspriser å gjøre.
  Man kan bare velge seg en gal statsminister fra Ap, Støre denne gang, – med en prostituert ‘ finansminister’ fra ‘primærnæringspartiet ‘ 😉 Sp.
  ( Og forhåpentlig er det siste gang disse partiene er over sperregrensen.)

  Så går det lett som en plett. – Overfor innbyggere som er paralysert av ‘pandemi’, ‘klimakrise’ , og nå oppskrudde renter.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

CDC-rapport:

Vaksinene har ført til 50% økning i overdødelighet

Forrige innlegg

Planlegger USA en ny runde sanksjoner?

Nå skal Kina tas.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.