POSTED IN Globalisering, Klima, WEF

Globalister vil ta eierskap til vårt vann

FN og WEF vil begynne å beordre medlemslandene til å rasjonere på drikkevannet

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Sean Adl-Tabatabai

World Economic Forum og FN vil beordre medlemslandene til å begynne å rasjonere folks drikkevann som en del av deres ‘Great Reset’-agenda for å redde menneskeheten.

Den globalistiske organisasjonen er vertskap for en konferanse om vann i New York, som en del av FNs søken etter å nå sine 17 bærekraftige utviklingsmål. Hvis de blir realisert, oppnådd og vedtatt, vil den globalistiske eliten få total kontroll over alle menneskelige aktiviteter.

Washington Times rapporterer: Ingen fattigdom eller sult. God helse – både fysisk og psykisk – for alle. Likestilling. Og nå, rent vann og sanitæranlegg. Dette er de første bærekraftige utviklings-målene, et prosjekt fra FNs avdeling for økonomiske og sosiale forhold. Regjeringen vil ta skattepenger og bruke lovendringer, for å presse alle mot deres perfekt verden som aldri vil komme.

FN/WEF later som de har makten til å utrydde fattigdom, dårlig helse, forurensning, sult og diskriminering av alle slag; sørge for godt betalte jobber for alle – samtidig som de styrer produksjon og forbruk; sikre fred og rettferdighet over hele verden, og love at alt vil være som i et nirvana – hvis bare alle verdens regjeringer vil gi avkall på sin suverenitet, bøye seg for diktatene fra FN og gi opp kontanter, frihet og valg. For felleskapets beste, så klart.

«Konferansen har som mål å øke bevisstheten om den globale vannkrisen og bestemme tiltak for å oppnå internasjonalt vedtatte vannrelaterte mål,» skrev World Economic Forum i et innlegg nylig. «The Global Commission on the Economics of Water, lansert på World Economic Forums årsmøte i 2022, vil rapportere om dette, å verdsette og administrere vann som et felles gode,» skrev World Economic Forum i det samme innlegget.

Akkurat som Paris-avtalen lovet en slutt på forurensning – hvis bare mennesker ville slutte å ta fly og kjøre biler, og varme opp hjemmene sine og bruke gassovner – vil nå denne drikkevannavtalen uten tvil love en slutt på tørst – så lenge verdens mennesker forenes og overholder alle de kommende FN-vanndiktatene.

Denne truende modellens diktater er ennå ikke kjent, men hintene er der. FN planlegger å beskytte vann som brukes til bading; vann som brukes til utbygging; vann som er hjemsted for sjøliv; og vann som brukes til transport. Så de kommende forordningene vil sannsynligvis fokusere på begrensninger for vannbruk i boliger, kostbare prisøkninger for å få tilgang til vannet; om forbud mot bruk av vann i landbruket, kostbare prisøkninger på vann for bøndene; streng kontroll av typer og antall skip som kan seile på hav og elver og kanaler, og kostbare prisøkninger for denne transportformen.

Deretter vil utligningskravene komme – som med karbonkompensasjon, vil FN’s vann-Tsarer kreve at handel skal balansere den antatte forurensningen av vannveiene. Så å fiske i helgene med familien blir for dyrt – og regulert. «Naturressurskriser, inkludert vann og mat, er de 10 største farene menneskeheten står overfor i det kommende tiåret,» skrev World Economic Forum.

Hysteriet etableres. De hysteriske påstandene blir hypet opp av media. «Som den globale oppvarming fortsetter, vil vanlig vær bli i ferd med å være en saga blott, noe som forverrer vannkrisen», skrev World Economic Forum. Klimaalarmisme og en hypet vannkrise sammenlagt: Frykten i befolkningene øker. «Det er klart at vi må revurdere vår tilnærming til hvordan vi best kan administrere og verdsette vann,» skrev World Economic Forum. «Hvordan kan vi dele kostnadene med å forhindre eller redusere tørke og flom som forverres av global oppvarming?».

Det er et spørsmål de globale byråkratene ønsker å få svar på på denne måten: Ved å overlate all menneskelig aktivitet under styring av FN og dets utvalgte partnere i global politikk. Det er dette vannkonferansen leder frem til. Globalistene vil ikke slutte før de gjør alle mennesker i alle nasjoner maktesløse- selv om de må gjøre det en dråpe om gangen.

Kommentar av Northern Light:

FN og den globale finanselitens offisielle organisasjon World Economic Forum, inngikk partnerskap for noen år siden, som ikke blir omtalt av deres hovedstrømpresse. De opptrer stadig mer offentlig med FN. Finanseliten vil ha full kontroll og eierskap på det eksistensielle for mennesket; Drikkevann og mat. Som en av dem – Henry Kissinger sa: «Kontrollerer du drikkevannet og maten, styrer du befolkningene».


Fra News Punch, publisert 2. april 2023. skrevet av Sean Adl-Tabatabai, tidligere i BBC, grunnlegger av News Punch. Oversatt av Northern Light fra engelsk. Linker og video i originalartikkelen.
Originalartikkel: The UN and WEF Order Government’s To Begin Rationing Water Supply Into People’s Homes.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • » – hvis bare alle verdens regjeringer vil gi avkall på sin suverenitet, bøye seg for diktatene fra FN og gi opp kontanter, frihet og valg. For felleskapets beste, så klart.»

  Og innbyggerne blir nok også PÅLAGT å gå til en årlig legekontoll.
  Enkeltindividet , som den enkelte nasjon, skal ikke kjenne eller å ha tiltro sin egen kropp/nasjon.
  Vi får nok nok en ‘PCR-test’ som skal fortelle deg om du er syk, selv om du ikke er syk.

  Ett trinn om gangen. Slik man koker frosker.
  – Eller leder sauer, med frykt og skremsler..

  Svar
 • Northern Light.
  11 april 2023 14:36

  World Economic Forum i Davos fremmer en umulig nullutslipps grønn agenda.
  Alt dette for en vitenskapelig svindel kalt menneskeskapt global oppvarming?

  Av F. William Engdahl.
  Del 1. Hvorfor fremmer vestens regjeringer, selskaper, tenketanker og WEF, alle en nullutslipps global agenda for å eliminere bruk av olje, gass, kull? De vet at overgangen til sol- og vindbasert elektrisitet er umulig. Det er umulig på grunn av de svimlende antall billioner i kostnader for et «pålitelig» 100 % fornybart elektrisk nett. Det er også umulig uten å forårsake en kollaps av vår nåværende levestandard, og et sammenbrudd av matforsyningen vår som vil bety massedød av sult og sykdom.

  Dette som får selv korrupsjonen rundt vaksinepresset fra Big Pharma og myndighetspersoner globalt til å blekne, er det tankeløse presset fra spesielt EU- og USA, med å fremme en grønn agenda hvor kostnader kontra fordeler aldri har blitt undersøkt. Det med god grunn: Det er en uhyggelig agenda for å ødelegge industrielle økonomier, og redusere den globale befolkningen med milliarder av mennesker.

  Vi kan se nærmere på det uttalte målet om nullutslipp av karbon globalt innen 2050, FNs Agenda 2030, angivelig for å forhindre det Al Gore og andre hevder vil bli et stigende havnivå, «kokende hav», smeltende isfjell, og global katastrofe. Noe av det første Joe Biden gjorde i 2021, var å vedta at USAs økonomi skal oppnå nullutslipp innen 2050 innen transport, elektrisitet og produksjon. Den europeiske union, under den notorisk korrupte Ursula von der Leyen, har annonsert lignende mål i Fit for 55, og utallige andre grønne Agenda-programmer.

  Landbruket blir ofre for falske påstander om klimagass-skader. Olje, naturgass, kull og til og med CO2-fri kjernekraft fases ut. Vi blir presset for første gang i moderne historie fra en mer energieffektiv økonomi til en dramatisk mindre energieffektiv økonomi. Ingen i Washington eller Berlin eller Brussel snakker om de virkelige nødvendige naturressursene som må brukes for denne svindelen, enn si kostnadene.

  Ren grønn energi?
  En av de mest bemerkelsesverdige aspektene ved den falske globale hypen for såkalt «ren, fornybar» grønn energi, sol og vind, er hvor ikke-fornybar og miljømessig forurensende den faktisk er. Nesten ingen oppmerksomhet går til de svimlende miljøkostnadene med å bygge de enorme vindturbin- og solcelleanleggene eller EV-litiumion-batterier. Denne alvorlige unnlatelsen er bevisst.

  Solcellepaneler og gigantiske vindkraftanlegg krever enorme mengder råmaterialer, som betong, stål, aluminium og kobber. Vindkraft forbruker 5931 tonn materiale per TWh, og solenergi 2441 tonn, begge mange ganger høyere enn kull, gass eller kjernekraft. Å bygge en enkelt vindturbin krever 900 tonn stål, 2500 tonn betong og 45 tonn ikke-resirkulerbar plast. Solkraftanlegg krever enda mer betong, stål og glass – for ikke å nevne andre metaller. Energieffektiviteten til vind og sol er dramatisk lavere enn for konvensjonell elektrisitet.

  En fersk studie fra Institute for Sustainable Futures beskriver de umulige kravene til gruvedrift, for ikke bare elbiler, men også for 100 % fornybar elektrisk kraft, hovedsakelig sol- og vindparker. Fordi de er langt mindre energieffektive per dekar, blir landarealet som må brukes til å produsere nullutslipps energi enormt. Vind og sol krever opptil 300 ganger arealet som kreves for å produsere samme mengde elektrisitet som et typisk kjernekraftverk. I Kina krever et Sol-anlegg 25 kvadratkilometer for å generere 850 MW, dette er på størrelse med et typisk kjernekraftverk.

  Totalkostnad.
  I 2021 publiserte professor Simon P. Michaux fra Geological Survey of Finland (GTK), en studie av materialkostnadene for råvarer for å produsere en global nullkarbonøkonomi. Kostnadene er svimlende. Han peker først på den nåværende virkeligheten av nullutslipp-agendaen. Det globale energisystemet i 2018 var 85 % avhengig av karbondrivstoff – kull, gass, olje. Ytterligere 10 % kom fra kjernekraft for totalt 95 % energi fra konvensjonell energi. Bare 4 % kom fra fornybar energi, hovedsakelig sol og vind. Våre politikere snakker om å erstatte 95 % av vår nåværende globale energiproduksjon innen 2050, og en stor del av dette innen 2030.

  Svar
  • «Olje, naturgass, kull og til og med CO2-fri kjernekraft fases ut.»

   Feil, N.L. det fases nå inn.
   Krig er viktigere enn klima. Også for Venstre og MDG. – Som også Ap/Sp, Høyre og Rødt, Frp og SV som også stemmer videre for krig i sammen med Nato.
   Vi bør le av disse offentlig/skatte-betalte naverne på Løvebakken som lever av folks godtroenhet.
   Men enda bedre: Fei de ut. La de forsørge seg sjøl ved produktivt arbeide.
   Vi har ikke råd til å fø de lengre. Vi skal bygge landet med kunnskap.

   Svar
 • Northern Light.
  11 april 2023 14:43

  Del 2. Når det gjelder andelen av elektriske kjøretøy biler, lastebiler eller busser, av den totale globale bilparken på rundt 1,4 milliarder kjøretøy, er mindre enn 1 % nå elektriske. Han anslår at «den totale ekstra elektriske kraftkapasiteten som må legges til det globale nettet må være rundt 37 670,6 TWh. Hvis en går ut ifra energimiksen for ikke-fossile brensler som i 2018, betyr dette at 221594 ekstra kraftverk må bygges. For å sette dette i sammenheng, det totale antall kraftverk i 2018, inkludert fossilt brensel kraftverk, var bare 46 423.

  Hvis vi bare skal ha elektriske biler; «For å lage bare ett batteri for hvert kjøretøy i den globale kjøretøyflåten, ville det kreve 48,2 % av den 2018 globale forekomsten av nikkel, og 43,8 % av litiumet. Det er heller ikke nok kobolt til å møte denne etterspørselen. Hvert av de 1,39 milliarder litiumionbatteriene kan bare ha en brukstid på 8 til 10 år. Så, 8-10 år etter de er produsert, vil det være nødvendig med nye batterier, enten fra utvunnede mineraler eller resirkulerte metaller. Dette er usannsynlig».

  Han peker også på den svimlende etterspørselen etter kobber, og bemerker at «for kobber alene er det nødvendig med 4,5 milliarder tonn kobber. Det er omtrent seks ganger den totale mengden som så langt har utvunnet fra jorden. Stein-til-metall-forholdet for kobber er mer enn 500, så det ville være nødvendig å grave opp og prosessere mer enn 2,25 billioner tonn malm». Og gruveutstyret måtte være dieseldrevet for å fungere.

  Michaux konkluderer med at, «For å erstatte bruken av olje i transportsektoren med en fullstendig elektrisk kjøretøyflåte, kreves det en ekstra kapasitet på 10 895,7 Twh fra det globale kraftnettet for å lade de 1,416 milliarder kjøretøyene i verden. For å gjøre elbil-revolusjonen levedyktig, kreves det en ekstra kapasitet på 66,7 % av den eksisterende globale kapasiteten. Dette er kun for å erstatte forbrenningsmotorer globalt.

  Vind og sol?
  Hvis vi så ser på den foreslåtte erstatningen med solcellepaneler og vindkraft på land, og til havs for de nåværende 95 % konvensjonelle elektriske kraftkildene, for å nå det absurde og Nullkarbon-målet i løpet av de neste årene. Alt for å avverge Al Gores falske «vippepunkt» på 1,5 C økning i gjennomsnittlig global temperatur, som i seg selv er en absurd forestilling, blir beregningen enda mer absurd.

  Hovedproblemet med vind- og solcelleanlegg er det faktum at de ikke er pålitelige, noe som er avgjørende for vår moderne økonomi, selv i utviklingsland. Uforutsigbare strømbrudd var nesten ikke-eksisterende i USA eller Europa før introduksjonen av store sol- og vindenergianlegg.

  «Hvis elektrisk kraft generert med fossilt brensel ikke er tilgjengelig som backup for den svært variable sol- og vindenergien, og bare batterier kan brukes som backup, blir batteribackupen ekstremt dyr. Den totale kostnaden for å elektrifisere USA er 290 billioner dollar med 2020-profilen».
  Den skjulte agendaen.
  Det er klart at kreftene bak denne gale nullutslipp-agendaen vet om dette. De bryr seg ikke, siden deres mål ikke har noe med miljøet å gjøre. Den handler om depopulasjon av den «menneskelige flokken» som avdøde prins Philip berømt bemerket.

  Maurice Strong, grunnlegger av FNs miljøprogram, erklærte i sin åpningstale til Rio Earth Summit i 1992: «Er ikke det eneste håpet for planeten at de industrialiserte sivilisasjonene kollapser? Er det ikke vårt ansvar å få det til?» På Rio-toppmøtet hadde Strong tilsyn med utarbeidelsen av FNs «bærekraftige miljø»-mål, Agenda 21 for bærekraftig utvikling som danner grunnlaget for Klaus Schwabs store tilbakestilling, og opprettelsen av FNs panel for klimaendringer (IPCC). Strong, en protégé av David Rockefeller var den klart mest innflytelsesrike figuren bak det som i dag er FNs Agenda 2030. Han var styremedlem i Klaus Schwabs World Economic Forum.

  Fra Global Research, publisert 10 april 2023.
  Oversatt fra engelsk, en del forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Davos WEF is Promoting Impossible Zero Carbon Green Agenda.

  Svar
  • Nå tuller du fælt N.L:

   » «For å erstatte bruken av olje i transportsektoren med en fullstendig elektrisk kjøretøyflåte, kreves det en ekstra kapasitet på 10 895,7 Twh fra det globale kraftnettet for å lade de 1,416 milliarder kjøretøyene i verden.»

   Elektriske motorer er mange ganger så effektive som forbrenningsmotorer.
   Uansett om vi velger batteri-elektriske eller hydrogen-elektriske ( som trenger 1/10 av kobolt, litium m. fl. ) så SPARER verden heller 30-60 Twh ved å gå over til elektrisk drift.
   ( I tillegg til å redusere SMOG i byer og tettsteder som har vært/er et problem i mange tiår. )

   Kampen mot stadig bedre elektriske biler skyldes antagelig at Kina er i front når det gjelder å tilby slike. (?)
   Kapitalister liker konkurranse .
   -Men ikke når de taper. ;-)

   Svar
   • T.:

    En elektrisk bilmotor er mange ganger så effektiv som en forbrenningsmotor.
    Slik sett kunne vi etablere et par store forbrenningsmotorer ( som kunne rense avgassene MYE mer effektivt enn de millioner av forbrenningsmotorene på veiene) for å produsere elektrisitet og sende dette på nettet etter behov. Og komme ut med et stort energi-overskudd samlet.

  • Svar
   • Northern Light.
    12 april 2023 12:52

    Jeg begynte på den i går, så jeg håper å få den ferdig i dag.

 • «Hysteriet etableres. De hysteriske påstandene blir hypet opp av media. «Som den globale oppvarming fortsetter, vil vanlig vær bli i ferd med å være en saga blott, noe som forverrer vannkrisen»

  Ja, når det er tørke i Calefornia må vi spare på vannet i Norge. :-)

  Vannet er tilbake . Ekstremt! Krise! Krise! :

  ‘– Årets stormer og flommer er det seneste eksempelet på at klimaet i California er blitt mer ekstremt,…’
  nrk.no/urix/vannet-er-tilbake-_-na-frykter-california-flom-1.16366637

  Svar
  • ‘– Slik det er nå er det Sør-Norge som har nedbør og lavtrykksaktivitet, mens det er Nord-Norge som har fint vær.
   Men det vil endre seg. – På søndag er det ventet at det kommer litt regn og da går vi inn i et værskifte, dessverre for nordlendingene.’
   nrk.no/nordland/sterk-kuling-og-atmosfaerisk-elv-i-nordland-1.16371285

   Uffda. Forandrer vær & klima seg sjøl?
   Skal ikke været styres av politikere og
   de som har gått på universitetet og får betalt for å surfe makta ? ;-)
   Men, men. Vi skal frykte, og betale, det er det vesentligste.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Folkehelseinstituttets fagdirektør:

Putin må brennes langsomt.

Forrige innlegg

USA har over tid bare ansatt ja-folk som fortalte det ledelsen ville høre.

USA har blindet seg selv.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.