POSTED IN Endring av politikken, Helse, Migrasjon og flyktninger

FN: Krisetiltakene mot Korona:

Vil utløse langvarig hungersnød og død.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det fremgår ikke klart av reportasjen under. Derfor vil jeg presisere dette. Det som kalles Korona-krisen er egentlig to saker. Koronainfeksjonen, den første og minst viktige saken, brukes til begrunnelse for å utløse det som i virkeligheten er krisen: Krisetiltakene med Lockdown og nedstengning av økonomier verden rundt.

Koronakrisen er ikke sykdommen Covid-19, men tiltakene mot sykdommen. Det er disse tiltakene som vil få så store katastrofale konsekvenser som artikkelen under forteller om.

Det er medisinen mot sykdommen som dreper – i liten grad sykdommen sjøl. Og nå kommer det hele tiden ny meldinger inn om at tiltakene tar livene av millioner barn i den tredje verden. Men siden disse ikke er viktige overser vi dem og tar ikke de med i regnskapet for tiltakene.

Selv om tiltakene avsluttes nå i Norge er vi et unntak i verden hvor de i mange land fortsetter for fullt.

Knut Lindtner

«Hungersnød av bibelske proporsjoner» truer menneskeheten på grunn av Covid-19, advarer FNs matsjef.

Covid-19-pandemien kan føre til katastrofer uten like i historien, Vi kan få se millioner som står overfor sult verden over advarer FNs matvareprogram.

Dette er noen av dem som kan rammes.

«Alle data vi har, inkludert de vi har fra FNs Verdens matvareprogram, spår at antallet mennesker som vil oppleve underernæring vil vokse med 80 prosent ved utgangen av året. Det kan bli en virkelig katastrofe» sier David Beasley, administrerende direktør for FNs matvareprogram (WFP).

Vi risikerer en hungersnød av bibelske proporsjoner.

Den raske økningen av antall mennesker som ikke kan skaffe seg mat selv vi bli det øyeblikkelige resultatet av pandemien. Den fører til forstyrrelse av matvekstene og logistikken rundt dem over hele verden.

Mer langsiktig ødeleggelse kommer til å vise seg i årene som kommer.

«Sannsynligvis vil de sosiale spenningene tilta, migrasjonen vil øke, konflikter vil eskalere. Og sult vil antakelig berøre folk som ikke har opplevd det før», sa en ansatt til det russiske nyhetsbyrået TASS.

WFPs beregninger sier at de latin-amerikanske nasjonene vil oppleve de mest dramatiske forandringer i sin situasjon. De mener antall feilernærte mennesker vil øke med så mye som 269 prosent, sier Beasley.

Tilsvarende tall for det østlige og sentrale Asia vil være 135 prosent. 

Landene sør for Sahara vil komme til å se at antallet som sulter vil doble seg.

Global sult er allerede stor, advarer Beasley. Dersom det ikke gjøres noe dristig nå «vil mange dø. Barn vil lide fra konsekvensene av underernæring i mange år framover. Og verden vil miste alle de framskritt vi har gjort i kampen mot sult i de siste tiårene», sier han.

Prisen på passivitet vil bli trolig stor.

I år er det 138 millioner mennesker i 83 land som stoler på WFP for matforsyninger, sier folk i WFP.  For mange av dem er FNs humanitære tiltak «det siste håpet for å overleve».

I Sør-Sudan kom det 1,6 millioner mennesker i år, i tillegg til de 5 millionene som allerede trenger assistanse.

I Jemen er det 13 millioner mennesker som får mat fra WFP.

Situasjonen i Libanon ser ut til å bli særlig ille etter den ødeleggende bomben i Beirut for to uker siden.Eksplosjonen ødela ikke bare lagre med korn, men også forsyningslinjene, fordi den skadde havnen ble brukt til å levere rundt 85 prosent av maten libaneserne trenger.

Beasley etterlyser nå internasjonale donorer til å skaffe den tilleggsfinansiering som trengs for å organisere tiltak mot denne truende katastrofen. 

WFP trenger 4,9 milliarder dollar i de neste seks månedene for å kunne opprettholde sitt humanitære program. 

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde v/Vijendra Singh

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.rt.com/news/498719-global-famine-covid-un/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Ser ut som «planene» til de internasjonale bangstere går på skinner. «Useless eaters» som ikke kan skaffe dem inntekter er nettopp det – «useless» (for dem). «Konspirasjonsteoriene» forteller om «Zion Vises Protokoller» som forteller om nettopp dette, «de» har kun bruk for ca. 500 millioner «slaver», resten av verdensbefolkningen må derfor «forsvinne» så fort som mulig. Vil man ta dette opp på et religiøst kristent nivå, kan man si at i dag styrer «Antikrist» verden. Hvem er så denne «Antikrist» og hans følgere? Da må man se på rasetilhørighet til de som står bak Big Tech, Big Pharma og Big Echonomics (de internasjonale bangstere). Disse kaller seg «Jøder», men er i virkeligheten etterkommere etter en rase fra de tyrkisk/mongolske stepper kalt Khazarer. Disse konverterte til Samaritanernes «jødedom» rundt år 740 A.D. Dette blir nå offisielt bekreftet av fremstående «jøder» i bl.a. IsRaEl, (Isis, Ra/Horus, El/Osiris, de viktigste «guder» i det Babylonske panteon) «Det Nye Khazaria» opprettet i 1948. Dette er «Djevelens Yngel», men den virkelige djevelen sitter i Roma, i Vatikanet, som er det «Nye Babylon». Paven har fortsatt tittelen «Pontifex Maximus» (Den Øverste Yppersteprest), arvet fra yppersteprestene som flyktet fra det babylonske rike da det falt. Og for de som ikke vet noe særlig om dette, det finnes 3 «paver» i Vatikanet. Den hvite (som alle har sett), den grå som er øverste myndighet for jesuittsoldatene, og den sorte pave, som er den virkelige «Antikrist». Her vil mange le og si jeg er langt ute på viddene, til de vil jeg si: Gjør dine egne undersøkelser, stol ikke på meg, men dette er faktisk bekreftet av flere høytstående kardinaler i dette systemet opp gjennom tidene. Se på hvem som styrer Vatikanets økonomi, les om alle skandalene rundt denne «kirken», tenk på alle avsløringene om pedofili blandt katolske «prester». Tenk på «paven» når han sier at han tilgir dødsynder, det er det KUN Gud som har makt til, ingen mennesker har blitt gitt denne makt på jorden. Så i følge Jesus og den kristne tro (den ekte) går vi nå mot endetiden. Når man ser på hva som skjer i dag, må man nesten være enig, det ser ikke bra ut for menneskeheten i det store og hele. «Dyrets merke» (vaksinepass) for å kjøpe, selge og reise? Menneskeofringer an mass (vaksiner og sultkatastrofer)? Listen blir bare lengre og lengre.

  Svar
 • Dette viser viktigheten av at hver nasjon bruker nødvendige deler av egne arbeidskrefter til å produsere egen mat. (og vann og fornybar energi)
  Gjør alle nasjoner dette vil det også være et overskudd av mat for å dele med de nasjonene som innimellom rammes av naturkatastrofer.
  Det trengs ikke penger til dette.
  Vi kan ikke spise penger.

  Svar
 • Northern Light.
  26 september 2021 18:00

  Den globale storkapitalens mål er er få hundre prosent kontroll over verdens matproduksjon, distribusjon, salg og pris på mat og drikkevann. De har i flere tiår kjøpt opp dyrkbar jord og drikkevannskilder verden over i en rasende fart. Først i u-land, som de har kontroll over med å forgjelde dem ved å lure dem til å ta opp enorme lån via Verdensbanken og IMF. Lån med betingelser om at de må for eksempel tillate at utenlandsk kapital kan kjøpe matjord og andre landressurser.

  Siden EU-reglene tillater at utenlandsk kapital kan kjøpe jord i EU-land, eier nå under 4% av eierne over 50% av dyrket mark i EU. Og dette er selskaper, ikke bønder. Over 90% av verdenshandelen med korn styres og kontrolleres av enorme agroselskapene ADM, Bunge, Cargill, COFCO International, Louis Dreyfus Company og Glencore Agriculture, og deres interesser ivaretas av World Economic Forum, som ble slått sammen med FN for et par år tilbake.

  Det er god grunn til å tro at FNs matvaredirektiver dikteres av global storkapital. Med klima, miljø og «matvaresikkerhet» skal millioner av småbønders bruk legges ned og slås sammen til gigantiske industribruk på alle kontinenter. GMO såkorn og frø eies av de som har patentet på dem, og kan gi de enorme agroselskapene nesten enerett på produksjon av mat, når FNs matvaredirektiv for de 193 medlemslandene utformes for stordrift og for en elektrifisert maskinpark for å «redde klimaet».

  I Australia for eksempel tvinges tusener av gårdbrukere med buskap til å selge gårdene sine, for de privateide vannverkene priser drikkevann til buskap og vanning for høyt. Eiendomsselskaper som har samme finansielle eiere som vannverkene, kjøper opp gårdene. Den globale storkapitalen har en lokal tilpasset strategi for å ta over matproduksjonen på alle kontinenter.

  Den konstruerte koronakrisen gir storkapitalen mulighet til oppkjøp av millioner av bønders jord, som må legge ned fordi de ikke får levert mat til markedene på grunn av tiltakene. Globaliseringens sentralisering og monopolisering av verdens matvareproduksjon gir ikke matvaresikkerhet for befolkningene, det gir hundre prosent kontroll på pris på mat for kapitalen.

  Den frembrakte hungersnøden og sulten som følge av kapitalens konstruerte koronakrise, kan gjøre at WEF/FN (som det heller burde hete) kan utnytte situasjonen til å utforme matdirektiv som kan gi agroselskapene nesten monopol på matproduksjon og distribusjon. «Globale løsninger for å sikre verdens folk mat og å redde klimaet» blir det sikkert presentert som av MSM til befolkningene.

  Det motsatte av globalisme er at landenes dyrkbare areal eies av bønder og ikke av ikke agroselskaper Små og middelstore bruk som leverer maten lokalt, og selger et eventuelt overskudd til andre land, etter at et beredskapslager for mat er opprettholdt. Dette gir mest sikkerhet for at ikke internasjonale matproduksjonskriser vil ramme Norge. Nå i dag har Norge en selvforsyningsgrad på bare 40 prosent, vi må importere 60 prosent av maten fra 150 land med lang transportvei.

  Dette på grunn av den globalistiske politikken i flere tiår av Stortinget. Vi har ikke beredskapslagre, og AP og de andre høyrepartiene har ført en distrikts og landbruksfiendtlig politikk for å bygge ned norsk landbruk. Blir det matmangel i Norge, er det politiske beslutninger som har 100% ansvar for det, av politikere som representerer global storkapital og ikke folk og land.

  Svar
  • Ja, heldigvis produserer Norge fiskemåltider til 10 ganger befolkningens behov, både fra sjøfiske og oppdrett. Og vi kan også produsere for til oppdrettsfisken sjøl hvis vi vil, istedet for å importere.
   Og vi har store ubrukte utmarksarealer for kjøtt og melkeproduksjon, hvis vi vil.
   Og vi har ledige arbeidskrefter til dette, hvis vi vil.
   Så vi kan si nei til «storkapialen», hvis vi vil.
   Det gjelder bare at vi, befolkningen og administrasjonen, ser forskjell på fantasi og virkelighet, på penger og reell velstand og trygghet.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hans Husum om Vestens kriger:

Det går pokker så fint!

Forrige innlegg

I stedet for forsøksgrupper:

Israels befolkning er prøvekaniner for den nye vaksinene.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.