POSTED IN Migrasjon og flyktninger

FN-forslag:

Fri flyt av alle mennesker.

De skal ha fulle rettigheter der de slår seg ned.

58 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Jeg legger ut denne artikkelen på nytt til tross for at konferansen i Marokko vedtok traktaten som ikke er bindende – men som vil være førende også for norsk politikk fremover.

Naturligvis stemte Norge for dette som vil bidra ytterligere til å svekke norske velferdsordninger, men også undergrave U-lands muligheter til utvikling fordi det vil føre til hjerneflukt. Fristelsen til å søke individuell velferd i vesten vil for mange bli langt sterkere enn plikten til å løfte eget land.

Jeg legger den ut på derimot.no for å minne om hva våre politikere stemmer for uten diskusjon i befolkningen og uten å informere de som har valgt dem.

I tider med korona-stengninger av landegrenser stanser naturligvis den ulovlige overføringen (migrasjonen) av mennesker fra Afrika til Europa for en kortere periode. På noe lengre sikt vil korona-saken (som er kortvarig) ikke føre til en endring av den politikken denne artikkelen under viser til: fri flyt av arbeidskraft. Detter er kapitalens frihet og den vil føre til store sosiale konflikter og et nedover-press på lønninger.

At vi nå står overfor en matvarekrise og en kommen sultkatastrofe vil bare forsterke denne utviklingen.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

FN-konferanse i Marokko: Migrasjon er en menneskerett!

FN legger opp til en traktat på en konferanse som skal avholdes i Marokko 10 desember. Her skal det vedtas et dokument om at Migrasjon er en menneskerett. 

Hvis dette er et korrekt er det et radikalt dokument som, under forutsetning av at det gjennomføres, vil kunne føre til kaotiske internasjonale tilstander. Det handler ikke om flyktninger som flykter fra krig og forfølgelse, men om mennesker som ønsker å flytte til land med bedre levekår.

I dokumentet fremholdes også den forestillingen om at migrasjon uansett motiv er noe som må fremmes, beskyttes og støttes.

I Forslaget fra FN-utvalget som er ikke-bindende sies det at migrasjon må sees på som en menneskerett.

I Afrika viser undersøkelser at en stor del av den milliarden som bor på kontinentet ønsker å migrere.

Her heter det blant annet at:

Flyktninger og migranter har de samme grunnleggende rettigheter og friheter som må respekteres, beskyttes og oppfylles i alle tilfeller.

Nesten alle FNs medlemsland med unntak av USA, Østerrike, Australia, Kroatia, Ungarn og kanskje til og med Tsjekkia og Polen forventes å undertegne denne avtalen.

Det foreslås også at hvem som helst skal kunne flytte til hvor som helst av verdens land at det skal informeres om hvilke retter og plikter og regler som gjelder for disse landene.

Og forholdene må legges til rette for at de som migrerer skal kunne finne seg til rette. De ulike mottakerlandene må åpne for kulturelt mangfold og kulturell utfoldelse for de ulike som bestemmer seg for å slå seg ned i et land. Migrantenes kultur og skikker må det også taes hensyn til.

Er Shariadomstoler, steining, kjønnslemlestelse osv. kulturuttrykk som må respekteres?

De skal ha samme tilgang til de sosial velferdsordningen som befinner seg i de landene de ankommer

Pressefriheten må også justeres slik at informasjonen om migranter og fremmkulturelle blir etisk høyverdig:

«Främja självständig, objektiv och kvalitativ rapportering av mediekanaler, inklusive internetbaserad information, inklusive genom att göra medieanställda känsliga för och utbilda inom migrationsrelaterade frågor och terminologi, investera i etisk rapporteringsstandard och annonsering och sätta stopp för fördelning av offentliga medel eller materiellt stöd som på ett systematiskt sätt främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och andra former av diskriminering mot migranter, i full respekt för pressfriheten.»

Det betyr alle alle medier som ikke støtter regjeringens migrasjonspolitikk mister støtte.
Mitt spørsmål er hvorfor vi ikke har hørt noe om dette radikale FN-forslaget. Og hva mener den norske regjeringen om det?

Vi skal ikke bare åpne landets grenser for alle som ønsker seg hit, men vi skal informere om det vi forventer oss av dem og om alle velferdsordningene vi har, noen er helt unike i verdenssammenheng. Og Norge er et lite land mindre enn 1 promille av verdens befolkning.

For de som vil lese hele FN-forslaget er teksten her

Hvis FN-forslaget settes ut i livet vil det vi opplevde i 2015 bli småtteri sammenlignet hva en kan risikere fremover.

For min egen del vil jeg føye til at jeg oppfatter dette som en oppskrift på kaos og nedbryting av alle nasjonale grenser. Det må sees i sammenheng med ønske som om «One World Government» og med globalismen som ideologi. En får da en verden hvor det er fullstendig fri flyt av kapital, varer og arbeidskraft og hvor enhver velferdsordning vil bryte sammen på grunn av tilstrømning.

Dette er ideelt for kapitalismen for de slipper å bidra til alle velferdsordningene og kan få den billigste arbeidskraften som tenkes kan.

Det vil ikke være mulig å opprettholde ordninger med sykemelding med full lønn, mors- og svangerskapspermisjon eller pensjonsordninger, vanlige tariffavtaler og alt som følger med disse av beskyttelsestiltak for lønnstakerne. Disse er forankret i nasjonalstatenes lovverk og avtaler i det nasjonale arbeidslivet.

Og selv om ikke dette vedtaket vil være bindende vil det bli brukt for å fremme utvikling i den retningen. Det vil både  bidra til en lite ønsket utvikling men også til økt mistillit til FN-systemet.

Men hva sier den norske regjeringen?

Knut Lindtner

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

58 kommentarer. Leave new

 • Åsmund Sørli
  13 november 2018 8:28

  Underskrift-kampanje: NEI til FN’s Global immigrations plan! som ligger klar for Norge til signering Den 10-11 Desember 2018. Finnes på http://www.opprop.net Initiativet er gjort av Resett-journalist Erling Martinsen – 3.juni 2018

  Svar
  • Leser jeg rett så er det lusne 2.200 som har skrevet under. For en skam. Og det siden 14.10. = en hel måned har vi klart å holde det skjult. Rent beundringsverdig.

   Svar
  • VIKTIG BESKJED !

   Demonstrasjon mot Marrakesh-avtalen (FNs migrasjonsavtale) Sted: Eidsvoll plass, utenfor Stortinget. Dato: Søndag 25 november Tid: 13.00-15.00

   DEMONSTRASJON FORAN STORTINGET EIDSVOLLS PLASS I MORGEN SØNDAG KL 13.00

   Talere vil bli annonsert fortløpende på arrangementets Facebook-side. I juli ble representanter for et flertall av FN-landene enige om en migrasjonsavtale. Den kalles Global Compact, som er rettet mot å fremme innvandring og multikulturalisme, samt initiere tiltak for å forhindre motstand mot masseinnvandring.

   https://www.ordetermitt.com/sondag-25-november-arrangeres-det-demonstrasjon-mot-fns-migrasjonsavtale-i-oslo-sentrum/

   Svar
   • Denne avtalen vil føre til kaos og krig.

   • Kamal Ali Sharif
    1 desember 2019 22:14

    Det er solidaritet sanninga.
    Det er meget bra forslag.

   • Rolf Ollestad
    11 april 2020 21:19

    Et helt uhørt forslag. Må hindre at en masse kriminelle og snyltere kommer til Norge før å beslaglegge goder det har tatt generasjoner av nordmenn å bygge opp. Håper Koronakrisen viser at globalismen ikke er noe å satse på. En må ha suverene nasjonalstater med streng kontroll på hvem som slipper inn

  • Lillian Moe Wilhelmsen
   20 august 2019 9:49

   Nei til FN’s immigrasjons plan.

   Svar
  • Inger Thorbjørnsen
   12 oktober 2020 9:43

   Jeg ønsker ikke globalismen og andre lover

   Svar
   • Det er bra.
    For både EU/EØS-lover, globalisme ( og bombing av andre land som ikke angriper oss) er brudd på norsk Grunnlov.
    De som bryter norsk Grunnlov og kaller seg norske politikere bør derfor dømmes. – etter norsk lov.

 • Vel, bare nok et skritt i retningen mot å bryte ned kjernefamilien, religionen, etnisiteten og nasjonalstaten. Altså en varslet katastrofe. Men bra dere tar det opp.

  Så kan vi gjøre som vi har for vane: Først være bestyrtet, så etter hvert sakte bare resignere og akseptere. Eller vil noe snu denne gangen?

  Fra artikkelen: «Dette er ideelt for kapitalismen for de slipper å bidra til alle velferdsordningene og kan få den billigste arbeidskraften som tenkes kan».
  Dette er også helt i tråd med kapitalismen medpart kommunismen. To sider av samme sak. For hva annet er dette enn et utslag av «arbeidere i alle land, foren eder»?

  Svar
  • Godt uttrykt. Du fikk det meste med. Alvorlighetene, eller farlighetene, de snakker vi ikke om – slikt som eliminering på USSR historisk vanlig vis. Mye venter oss og våre.
   Svebbtv.se
   Peterkrabbe.wordpress.com
   anthropocene.live

   Svar
 • Wasan Totland
  13 november 2018 11:27

  https://www.youtube.com/watch?v=3BRRZ7My3Wg

  Det vil gi fullstendig anarki. Hvem vil jobbe og betale skatt i et slikt system. Landene blir totalt ødelagt. Det skinner mer og mer gjennom at vi styres av idioter. Her er noen flere refleksjoner.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=tl0Bo4GKQ-U

  Svar
  • Audhild Østgård
   13 november 2018 15:15

   Wasan T
   I lørdagsintervjuet (på slutten) nevner prof. Arnstberg at Sverige er på veg inn i helvete, inn i Dantes inferno!

   Den guddommelige komedie;
   «Komedien består av tre deler (cantiche): Inferno (Helvete), Purgatorio (Skjærsilden) og Paradiso (Paradiset)»
   https://no.wikipedia.org/wiki/Den_guddommelige_komedie

   Jeg har det med å «trekke linjer» mulig de kan betegnes som
   ley lines/energetiske linjer mellom hendelser, folk og fè!
   Til forargelse for mange, til amusement for andre!

   Nå er småbyen Paradise i California utbrent!
   Her er en beskrivelse av hendelsen;

   Byen Paradise nær utslettet:
   – Helvetes porter åpnet seg
   https://www.dagbladet.no/nyheter/byen-paradise-naer-utslettet—helvetes-porter-apnet-seg/70443261

   Det er forøvrig laget video-games over Dantes Inferno!

   Alle disse instruksjonene om god oppførsel, ikke kritikk (av noe som helst), all betegnelse på kritisk polemikk med omskrivingen;
   hatprat og rasciseme
   …alt fører i bunn og grunn fram til;
   BEHAVEIOUR/OPPFØRSEL!
   Altså hvordan vi pålegges å oppføre oss!

   Hvis vi splitter det første ordet «be» fra «haviour»
   og ser mer nøye etter, re-spekterer (respectare) ordet;
   haviour,
   får vi faktisk en ny mening/betydning av ordet som følger;

   «the fact of owning or having; possession»!
   https://www.thefreedictionary.com/haviour

   Her er enda en;
   «First Known Use of aiver

   1786, in the meaning defined above
   History and Etymology for aiver

   Middle English aver, aveyr property, goods, from Middle French aver, aveir, from Old French, from aver, aveir to have, from Latin habēre»
   https://www.merriam-webster.com/dictionary/aiver

   Kan være interressante puslebiter om vi legger bitene
   til- for å søke etter ett helere bilde på situasjonen!

   https://no.wikipedia.org/wiki/Den_guddommelige_komedie#/media/File:Michelino_DanteAndHisPoem.jpg

   Svar
  • Ingjerd Martin
   24 september 2019 17:59

   Nei til EU går til rettssak mot regjeringen, den 24.sep, men regjeringsadvokaten vil ikke slippe dem til.

   Svar
 • Audhild Østgård
  13 november 2018 12:24

  Deborah Shapley;
  «McNamara is a naive beliver in tecnological miracles»
  https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_McNamara

  Og denne naive tiltroen til teknologien førte videre til;
  Project 100,000/ McNamara’s 100,000/ the Moron Corps
  https://en.wikipedia.org/wiki/Project_100,000

  Er
  «Eagerness to please»
  ett av forsknings-resultatene til McNamara etter project 100,000
  og den viktigste erfaringen etter prosjektet?
  Og er denne «oppdagelsen» blitt brukt i militær, politisk og sivile sammenhenger i ettertid?

  «I Forslaget fra FN-utvalget som er ikke-bindende sies det at migrasjon må sees på som en menneskerett.»

  Formuleringen;
  Ikke-bindende,
  er en gedigen forføring.
  Dersom nabolandet/landene skriver under på avtalen og mitt eget land nekter,
  er konsekvensene åpenbare!
  Det/de land som nekter vil etter kort tid få kjenne ett enormt press mot sine egne grenser fordi migrasjonen stadig vil expandere!

  Jeg tror ikke at en hel befolkning(Norge) har så lav IQ at vi ikke skjønner når vår egen existens virkelig er truet. Jeg tenker at virkningen av dette FN-forslaget KAN gi oss og verden forøvrig,
  den sårt tiltrengte masse-oppvåkning og dypere søken etter ekte informasjon og kunnskap om hvordan vi og hele verden er kuppet!

  Jeg mener vi allerede er underlagt tung teknologisk surveillance, styring og husker godt alle bildene av de unge, up-to-date kledde menn med smart-mobilen i hånd da de flommet inn over Europa i 2015!

  Mitt spørsmål i første omgang er;
  Hvordan bryter folket i Norge og i Europa seg løs fra den teknologiske Over-Lorden,
  slik at vi kan overleve som Real Humans og ikke som kloner og AI-dukker..?

  Dette foredraget kan være nyttig
  https://www.youtube.com/watch?v=_J2VwFDV4-g

  https://www.youtube.com/watch?v=ciDWDJ1x4TU

  Svar
 • Utenriksdepartementet

  «Den globale migrasjonsplattformen» Artikkel | Sist oppdatert: 07.11.2018

  https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/fn/plattform_migrasjon/id2617886/

  Statsministerens kontor

  «Norge slutter seg til FNs migrasjonsplattform» Nyhet | Dato: 13.11.2018

  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-slutter-seg-til-fns-migrasjonsplattform/id2618844/

  Svar
  • Ang.’meldingen’ fra regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/fn/plattform_migrasjon/id2617886/ – så går det tydelig fram at sannheten er omskrevet/tilpasset saueflokken;

   ‘’Dokumentet er ikke en internasjonal traktat, konvensjon eller avtale som overstyrer norsk lovgivning. Den samler prinsipper, rettigheter og forpliktelser som følger av eksisterende folkerett, herunder menneskerettighetene. Plattformen vil bli brukt som utgangspunkt for dialog mellom statene og overstyring av nasjonale beslutninger. Norge har deltatt aktivt i de mellomstatlige forhandlingene som har pågått i 18 måneder.’’

   Svar
 • FN`s mennekerettigheter et våpen mot Vesten.

  «FN ER BANKENES REDSKAP FOR Å BYGGE EN VERDENSREGJERING, SLIK FN GJØR AKKURAT NÅ BJENNOM FN MARRAKESH ERKLÆRINGEN FOR Å GJØRE ENDE PÅ VESTLIG KULTUR – nå klar til å bli undertegnet av hjernevaskede politikere.

  FN`s kommunistiske «bærekraftige» en verdensregjering program heter Agenda 2030.

  Forfatteren av denne artikkel husker 1950 og -60 årene når FN brukte frasen menneskerettigheter i nesten hver eneste setning – i dag er frasen sjeldent brukt.
  Nå i Marrakesh Pakt Erklæring FN nevnes «menneskerettigheter for migranter og flyktninger» 5 ganger:

  FN GJØR faktisk FRI IMMIGRASJON TIL EN MENNESKERETTIGHET!»

  https://new.euro-med.dk/20181108-uns-communist-one-world-government-program-why-did-uns-human-rights-were-forged-into-a-weapon-against-the-west.php

  Svar
 • Ola Henriksen
  13 november 2018 21:54

  Fra S. Fjellbakk Taftø:

  / Når var det jeg oppdaget at alt ikke var som det skulle være i den norske statsforvaltningen? Allerede i barndommen hørte jeg om litt av hvert, oppvokst som jeg var i årene like etter krigen, men det var i 1975 at det gikk opp for meg at de

  verdier som jeg holdt for hellige var i overhengende fare.
  Jeg var faglærer ved Kongsvegen vgs og der kom jeg over et stortingsdokument som sjokkerte meg. Det var et forslag om midlertidig innvandringsstopp. Utad forsøkte forfatteren å få det til å se ut som om det var et sosialt tiltak, men for meg var det øyeblikkelig klart at forslaget, om det ble vedtatt, ville forandre en helt vesentlig grunnforutsetning.
  Etter norsk rett har det til alle tider vært nabolaget som har hatt rett til å
  bestemme hvem som skulle få slutte seg til samfunnet.
  Dersom en av samfunnets medlemmer tar en fremmed i sitt hus og sørger for vedkommende, er det hevdvunnen kutyme at han eller hun får bli sålenge lover og regler blir fulgt.
  I stortingsdokumentet var dette snudd helt på hodet. Statsansatte skulle bestemme hvem som skulle få komme til landet og så skulle kommunene tilpliktes å fø og kle disse utvalgte innvandrerne. For meg var dette et dobbelt brudd på de mest elementære menneskerettighetene for det første ved om i verden, ble suspendert og for det andre ved at stortingsrepresentanter ble oppfordret til å vedta plikter for kommunene som grovt krenket det lokale selvstyret. Der og da besluttet jeg å prøve å identifisere den eller de personer som sto bak denne uhyrligheten. Det var bakgrunnen for at jeg i 1977 søkte aspirantopptaket i UD. /

  http://www.bmonline.no/download/Nornens_beretning.pdf?fbclid=IwAR2FH_KOITFE1gsESiPYJAzB423nPVnP

  Svar
 • Northern Light.
  14 november 2018 15:27

  Den ikke bærekraftige masseinnvandringen fra MENA (Midt Østen/Nord Afrika) land er et angrep på vestlige land. Det er krigføring med masseinnvandring fra tredje verden som våpen. Det er den globale storkapitalen NWO som står bak, det er deres folk i FN, EU, og bla Soros med alle sine NGOer som hjelper de stort sett økonomiske immigrantene inn i Europa, som blir utrustet med flyktningestatus fra saksbehandlerne i UDI. Mens NWOs vestlige presse og media skjønnmaler innvandringen, underrapporterer alle problemene, og driver alle kritikere tilbake med rasismebeskyldninger.

  Med flyktningestatus får de økonomiske immigrantene gratis bolig til millioner, utbetalinger som minstepensjonister bare kan drømme om, fulle pensjonsrettigheter fra første dag, gratis førerkort, de går foran nordmenn i helsekøen, får gratis tannhelse som nordmenn må betale selv, gratis barnehage plass, hvis strømregningen ikke kan betales, få de den betalt, mens etniske nordmenn får beskjed om å betale den selv etc. Så påløper kostnaden for tilleggkriminaliteten for innvandrerne også vertbefolkningen.

  Målet er økonomisk, sosialt og kulturelt kaos, som tømmer statskassene så raskt som mulig. Det er ingenting som gjør det raskere enn ikke bærekraftig masseinnvandring, spesielt når vertbefolkningene i europeiske land er i kontinuerlig tilbakegang. Dette tvinger europeiske stater til å ta opp lån på tusener av milliarder fra den NWO kontrollerte IMF og Verdensbanken for å finansiere den ikkebærekraftige masseinnvandringen, som bla Soros og høyere tjenestemenn i FN har ivret for.

  Lån som en aldrende vertbefolkning i tilbakegang ikke kan betale tilbake. For vertbefolkningene får flere og flere eldre og færre yngre på grunn av den kontinuerlige negative fødselsraten, mens innvandrerne fra tredje verden har en sterkt positiv fødselsrate og blir flere og flere. Og når 75% av dem ikke kan integreres, selv 3 generasjon, øker utgiftene raskt mer og mer år for år, mens vertbefolkningene kan betale mindre i skatt og avgifter for å finansiere det, siden vertbefolkningene blir eldre og eldre.

  Dette gjør at IMF og Verdensbanken vil ta landressursene og infrastruktur som betaling som planlagt, kreve «restrukturering» av statene, dvs kraftige nedskjæringer og innføring av deres markedsøkonomi, en sjokkdoktrine som de har gjort med stor suksess i latin Amerika, Asia og Afrika. Ikke betalbar statsgjeld er NWOs favoritt ikke-militære våpen for å ta over stater og nasjoner. Først ut i Europa var Hellas, nå er det Vest-Europas tur, deretter andre vestlige land. I USA står det bare utskiftning av den hvite kristne befolkningen igjen, alt de andre eier og kontrollerer NWO allerede.

  Svar
  • Ola Henriksen
   14 november 2018 17:22

   «Ikke betalbar statsgjeld er NWOs favoritt ikke-militære våpen for å ta over stater og nasjoner. »

   Det har vært et kjent våpen i hundre år.
   Men skjult for folk, fordi det økonomiske systemet bevisst er laget for at folk ikke skal forstå gaskapen. ( – og knapt nok for økonomer.)

   Ellers synes jeg, som Taftø og tidligere kotyme; innvandring/besøk i nasjonen/landsbyen burde være fritt.
   Så lenge de innvandrede/besøkende kan livnære seg selv eller har ( norske) innbyggere som vil påta seg forpliktelsene til de kommer inn produktiv situasjon selv. ( Altså virkelig produksjon, ikke som betjenter på asyl-institusjoner. )
   Nasjonal frihet er viktig. Enda viktigere er at innbyggerne er de frie; ikke politikerne eller over-nasjonale institusjoner.

   Svar
 • Et nytt begrep «bærekraftig migrasjon» (sustainable migration) er i gjære.

  Bærekraftig migrasjon fra fattige til rike land
  Pressemelding | Dato: 20.06.2018 Nr: 47

  Justis-, beredskaps og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP) holder torsdag 21. juni innlegg på konferansen «Bærekraftig migrasjon fra fattige til rike land.»

  Konferansen strømmes direkte på nett-tv.
  Dette er en heldagskonferanse i Det europeiske migrasjonsnettverket (EMN). Konferansen arrangeres av EMN Norway ved Justis- og beredskapsdepartementet og Utlendingsdirektoratet. Den foregår i sin helhet på engelsk.

  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barekraftig-migrasjon-fra-fattige-til-rike-land/id2605117/

  I innledningen til konferansen sier Terje Sjeggestad at «Sustainable migration» er et nytt begrep med få treff og med ingen definisjon. Målet med konferansen er å finne en passende definisjon.

  I rapporten fra Instittut for Fredsforsking, Peace Research Institute Oslo (PRIO) av Erdal, Marta Bivand; Jørgen Carling; Cindy Horst & Cathrine Talleraas (2018) Defining Sustainable Migration, PRIO Paper. Oslo: PRIO

  foreslåes en mulig definisjon av «bærekraftig migrasjon»:

  «migrasjon som sikrer en velbalansert fordeling av kostnader og fordeler for individer, samfunn og stater det angår, i dag og i fremtiden.»

  «A possible definition of sustainable migration would be migration that ensures a well-balanced distribution of costs and benefits for the individuals, societies and states affected, today and in the future.»

  Denne konferansen «Bærekraftig migrasjon fra fattige til rike land»
  er høyaktuell, men foredrag og papers er på engelsk.

  https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/innsikt/barekraftig-migrasjon-fra-fattige-til-rike-land/id2604563/?expand=factbox2606175

  Svar
  • Audhild Østgård
   14 november 2018 22:24

   Marie,
   Ingen forandring vil skje til beste for land, folk og fè
   før folket er villige til å erkjenne at verden og vårt samfunn er delt inn i 2 separate blokker.
   Dvs kongen/kongehus, politikerne, næringslivstoppene, akademikerne, utdanningssystemet, militære m.fl i herskerens blokk og
   folket uten reell påvirkningsmulighet i den andre!

   Vi er stemmekveg UTEN påvirkningkraft ift til de bestemmelser som virkelig betyr noe for våre liv lokalt, nasjonalt og globalt!

   Endel info tilflyter de få som graver, resten av folket forblir uinformert!
   Slik er det!

   Den statlige forhandlingen om FNs migrasjonsplan er diskutert i 18 mnder.
   Norge har deltatt og hvor mye info har jevnlig kommet ut til folk?

   Slik får den vanvittige ubalansen lov til å fortsette!
   Den viktig infoen skjule mer og mindre mens vi fòres med glassperler, dop og brennevin!
   I prinsippet etter samme mal som the indigenous/indianerne i Amerika da de ble kuppet og deres land stjålet!

   Jeg minner om protestene mot asylmottak på Bolkesjø, Telemark,
   Montebello, Ullern i Oslo.

   Sist men ikke minst;
   det planlagte asylmottaket for utagerende asylsøkere i Øyer kommune!
   Her er dokuen, absolutt severdig;
   https://tv.nrk.no/program/DMHO51002718/svarteperspelet
   Andre kan sikkert komme med flere exempler!

   Det er et vanvittig press som blir rettet mot små lokalsamfunn og ofte er det mer «tilfeldigheter» enn kraftig og utvetydig protest som avgjør ett være eller ikke være for asylmottak på bekostning av lokalbefolkning!

   Presset vil øke i takt med implementering av FNs dristige plan og migranter vil mene de har rett til både land, jord, eiendommer og alle andre goder!
   Ikke tro en millimeter på all disse løgnaktige forsikringen om annet!

   På Montebello møtte myndighetene kraftig protest!
   Da tørr de ikke å gå videre!
   Der bor det ressurssterke folk som VET å sette sine grenser!

   Folk flest er for veike i dette landet pr dato,
   for mette,
   for selvtilfredse!
   For lydige!
   For servile!

   Imens mange i Norges toppskikt lider av sykdommen;
   «Eagerness to please»,
   som medfører hva som helst for selv å komme til topps og spise jordbær med de store!

   Sjekk ut Atlantic Council og Erna Solbergs rolle i den forbindelse!

   Så lenge vi fortsetter å fòre trollet (konge, regjering, storting etc) og er mer opptatt av neste ferietur, handleopplevelser til Sverige og ellers i verden og fortsetter å oppføre oss som lydige små puslinger,
   ser det ut til at vi ikke fortjener bedre enn å bli innvadert!
   Først sakte, så hurtigere
   og så overflommes vi og drukner!

   Med akklamasjon;
   Halleluja!

   Min sympati går til den fattige bonden i utplyndrede land som forsøker å holde svelt-i-hjel fra heimen mens maten han/hun produserer går til fleskeberga høgt på troner i Vest-Verden som bruker våpenmakt og det som enda verre er om stakkaren åpner kjeften og kommer med en aldri så liten protest!!
   Fysj, for en jævelsk stygg verden vi lever i!!

   Svar
   • Takk for utdypende kommentar. Angående det du skriver om den fattige bonden minnet meg på boken «Nektar i et såld» av den indiske forfatteren Kamala Markandaya (1924-2004), som skildrer en fattig bondekvinnes skjebne i et sør-indisk miljø.

   • Audhild Østgård
    15 november 2018 0:52

    Selv takk.
    Fant denne av samme forfatter;
    Some Inner Fury
    https://www.goodreads.com/book/show/4966556-some-inner-fury

    Kanhende aktuellt lesestoff i disse dager nå når egoismen er blitt så stor at få er villige til å «ofre»det som trengs for at vi/folk/land/verden en gang igjen skal oppnå frihet!

    Jeg kjente i forkant på «some inner fury» da jeg begynte å skrive svaret til deg og da jeg kom til den fattige bonden akselererte raseriet mitt, gitt!

    Iblandt kan ordtaket;
    Uttakk er verdens lønn,
    virkelig være betegnende spesiellt når vi ser de fattige, les miserable som pålegges å fòrer de overmette, de grådige som aldri får nok!

    Denne sangen har jeg lyttet til uendelig mange ganger,
    vakker, vemodig bærer den samtidig bud og håp til verden om en ny tid!

    https://www.youtube.com/watch?v=wERM3-2Acyk

   • Ola Henriksen
    15 november 2018 0:27

    https://tv.nrk.no/program/DMHO51002718/svarteperspelet

    «Du må ikkje gå rundt å væra redd»

    Nei det ER ikke greit. Politikere som tar slike folk inn i landsbyen Norge burde sjøl innkvartere de i egen bolig.

    Fra Taftø:
    / innvandring/besøk i nasjonen/landsbyen burde være fritt.
    Så lenge de innvandrede/besøkende kan livnære seg selv eller har ( norske) innbyggere som vil påta seg forpliktelsene til de kommer inn produktiv situasjon selv. /

  • Følg pengene. Norges bidrag i dollar innen september 2018 år på lista : http://reporting.unhcr.org/sites/default/files//2018%20UNHCR%20Donor%20Ranking%20-%2024Sept18.pdf

   Svar
  • Svar
   • Jeg må gjenta det jeg har skrevet til mange her: Ikke bare legg ut linker om saker, men skriv litt på norsk om hva de inneholder. Det holder med en setning.

 • Halvor Raknes
  14 november 2018 18:27
  Svar
 • Siste video av Lauren Southern viser at NGO’ene forsøker å bringe flest mulig falske flyktninger inn i Europa. Videoen viser advokaten Ariel Ricker, som innrømmer at hennes organisasjon, Advocates Abroad, instruerer falske «flyktninger» om hvordan de skal late som de er virkelige flyktninger slik at de får oppholdstillatelse i Europa. Deler av undervisningen innebærer å vise dem hvordan de skal late som de er kristne, hvordan de skal be som kristne og instruerer dem å si at deres favoritt-høytid er «Julehøitiden, dagen vår Herre og Frelser ble født.»

  https://www.youtube.com/watch?v=K4XhLiiu0is

  Denne kvinnen, og hennes falske «veldedighets» organisasjon er bare en liten del av alle de NGOene som bistår, aktivt og bevisst, invasjonen av Vesten. Røde Kors er en slik organisasjon. Medarbeidere i Røde Kors innrømmer at de assisterer såkalte «flyktninger» selv om de er fullt klar over at disse falske flyktninger ankom i Vesten med forberedte historier som er svært tvilsomme, lette å tilbakevise men likevel blir akseptert. Røde Kors produserte en video for sine ansatte som informerte de ansattte om at, selv om de visste at «flyktningene» ikke var reelle flyktninger, skulle ikke de ansatte varsle politiet eller utlendingsmyndighetene, men i stedet sende disse «flyktningene» til ulike frivillige organisasjoner som ville påta seg å beskytte dem og se til at de forble permanent i Vesten. Med de enorme midlene som nå blir betalt ut av FN og EU til frivillige organisasjoner som er villige til å sende sine skip eller ansatte til å tilby alle former for økonomisk, sosial, medisinsk, juridisk hjelp til disse «flyktningene», har problemet økt til et nivå som det er nesten umulig å gjøre noe med. Vi her i Vesten kjemper mot gigantiske krefter som ønsker å gjøre oss til minoriteter i våre egne land.

  Svar
 • Audhild Østgård
  16 november 2018 0:19

  Minner om den gamle Romerretten.
  Her er ett avsnitt under kapittelet;
  Bakgrunn

  «I løpet av 200- og 100-tallet f.Kr. økte Roma sitt territorium enormt, og ifølge romersk lov tilfalt den erobrede jorden staten, men den skulle fordeles til romerske borgere mot en avgift. Ifølge våre kilder (Appian og Plutark) var det opprinnelig formulert i loven: At man ikke må overta mer jord enn man selv kan dyrke. Men etter hvert endret den seg så: Man kan overta den jord man regner med å kunne dyrke opp. Situasjonen i Italia på 100-tallet f.Kr. var at de rike langsomt presset de fattige ut av landbruket, og i stedet for de tradisjonelle familiebrukene oppsto det store slavedrevne gods. De mange krigene betydde også at mange ble rekruttert som soldater, men de hadde etter endt tjeneste ingen andre steder å dra enn til Roma, der de kom til å inngå i byens store gruppe av arbeidsløse.»
  https://no.wikipedia.org/wiki/Romerretten

  Opp igjennom historien har regenter igangsatt kriger og dem som har utkjempet krigene om territoriene er folket underlagt øverste ledelse i landet.
  Mens kongen beordrer og administrerer (forenklet sagt) er det menigmann som konkret utkjemper kampene og som dør på slagmarken og i skyttergravene.

  Den kommende krigen kommer til å utkjempes,
  folk mot folk!
  Mens herskerne og militæret-/ledelsen blir bivånere!

  Den krigen som kommer blir i hovedsak en terror-krig, der alle maktmidlene framvises slik at folket skal få vite hva som finnes av verktøy og taktiske-/strategiske virkemiddel for kontroll!

  Den mentale-/ og teknologiske måten å føre krigen framover blir åpenbar for den forberedet og informerte.
  Psykologisk sjokk for den som ikke er forberedt kan resultere i tilstanden;
  Granatsjokk!

  «Granatsjokk, betegnelse fra første verdenskrig for akutte psykologiske angstreaksjoner som oppstod blant soldater under krigshandlingene.»
  https://sml.snl.no/granatsjokk

  Videre kan det også være lurt å kjenne til Force majeure

  «Force majeure eller vis major er et begrep som daterer seg tilbake til romerretten. Det beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge

  I moderne rett benyttes uttrykket ofte om den opphørsgrunn for en forpliktelse som henger sammen med at uforutsette og uavvendelige begivenheter gjør det umulig for en debitor å oppfylle sine forpliktelser. Force majeure innebærer da ansvarsfrihet for skyldneren.

  Den som rammes av force majeure må varsle den annen part om dette innen rimelig tid. Det kreves ofte at slik varsel også skal gis når force majeure-situasjonen opphører. Unnlatt varsel kan føre til erstatningsansvar eller at den forpliktede mister retten til å påberope seg force majeure.

  I folkeretten benyttes også begrepet force majeure, og det refereres da til uimotståelige eller uforutsette hendelser utenfor statens kontroll, som setter staten ute av stand til å gjennomføre internasjonale forpliktelser.»
  https://lovdata.no/artikkel/force_majeure/103

  TENK OM DE LAGET EN KRIG OG INGEN KOM….

  https://www.youtube.com/watch?v=mfmrPu43DF8

  Svar
  • Folk flest er for veike i dette landet pr dato,
   for mette,
   for selvtilfredse!
   For lydige!
   For servile!

   Politikere og eliter med klart patologisk sosiopatiske og andre avvikende menneskelige trekk.
   DET er desverre saken i et nøtteskall

   Svar
   • Eric. Audhild Østgård er blokkert på dette forumet og kan ikke svare deg. Jeg sletter ikke kommentaren din som ikke var ufin, men som er sendt en person uten svartilgang.

 • Dette er innføring av «new world order» rett å slett. Stammer frå 1700-talet om ikkje eldre, og arbeids prosedyren er beskrevet svart godt i «sion vises protokoll» men dette er også svært godt inplantert i både Agenda 21 og Agenda 2030.

  Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   1 desember 2018 18:35

   Rent bortsett fra at «Sions vises protokoll» er et beviselig falsum, og har vært det i nesten 100 år.

   Svar
   • Henry Ford sa i 1921: «Protokollene har passet med hvordan verdenssituasjonen har utviklet seg fram til i dag». I dag, snart hundre år senere, ser vi at veldig mye av det som protokollene forutså, er blitt virkelighet. Ta følgende sitat fra protokollene, f eks: «Det vi skal arbeide for, er at det i alle verdens stater, våre unntatt, kun skal være proletariatets masser, noen få millionærer som er hengivne til våre interesser, politi og soldater..»

    Dette blir presist oppfylt i dag. De rike blir rikere og rikere, middelstanden forsvinner, og de fattige blir flere og fattigere. Statene blir militarisert og omdannet til politistater.

    Jeg vil anbefale alle å lese protokollene. Første gang jeg leste dem fikk jeg en eiendommelig følelse av at jeg hadde lest dette før. Og etter hvert forsto jeg årsaken til denne deja vu-følelsen: DET VAR DET TYVENDE ÅRHUNDREDS HISTORIE som jeg leste. Da protokollene ble utgitt, var det en dreiebok for et skuespill som enda ikke var blitt oppført. Skuespillerne, Wilson, Churchill, Hitler, Roosevelt, Stalin osv., har dukket opp etter hvert og spilt de rollene de er pålagt å spille, og produsert de begivenhetene som er forutsagt i protokollene.

    Jeg vil også anbefale Douglas Reed sin omtale av protokollene i kapitel 27 i hans bok «The Controversy of Zion». En norsk oversettelse av denne boken kan leses her:

    https://ingridberg.com/filer/Reed_Kontroversen.pdf

 • Magnus Skrunes
  30 november 2018 19:08

  Det var ille å lese Knut Lindtners dystre spådommer her. Tvert om bør denne FNs plattform for en mer human migrasjon følges opp av Norge slik at vårt land bidrar til en mer human politikk på dette området både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har lest den nokså nøye, og her kan du også gjøre det i norsk oversettelse:

  https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/fn/migrasjonsplattform_norsk.pdf#page=27

  Svar
 • Ola Henriksen
  30 november 2018 22:08

  «Hvis dette er et korrekt er det et radikalt dokument som, under forutsetning av at det gjennomføres, vil kunne føre til kaotiske internasjonale tilstander. Det handler ikke om flyktninger som flykter fra krig og forfølgelse, men om mennesker som ønsker å flytte til land med bedre levekår.

  Er det noen som IKKE ønsker frie nasjonalstater som har trengt seg inn på banen her?
  Er det muligens disse som har satt i gang krigene og de indre motsetningene, og vil eksportere dette/disse til alle nasjoner som ønsker å bygge en homogen nasjon med indre forståelse og samarbeid?
  Er det noen som tror at ikke alle nasjoner/folkeslag er i stand til å samarbeide for å bygge velstand i eget land, på tross av ledige arbeidskrefter i nasjonen ; altså rasister?
  Er det noen som vil inbille oss at penger/byttemidler har større verdi en arbeidskrefter for en nasjon?
  Er det noen på banen her som ønsker En verden / En leder, – og En valuta?
  -Gjemt som trojanske hester?

  «Så vis meg en tid hvor en jøde ble forfulgt i alle land på grunn av sin religion. Det har aldri skjedd. Det er alltid deres innflytelse på de politiske, sosiale eller økonomiske skikker og tradisjoner i samfunnet som avgjør dette. «
  http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm

  Svar
 • Ola Henriksen
  9 februar 2019 13:04

  / Tallene Dagbladet i dag kan presentere har aldri tidligere vært publisert i Norge. De viser en mer og mer delt hovedstad. /

  https://www.dagbladet.no/nyheter/slar-alarm-om-nye-oslo-tall–en-totalt-segregert-by/70744856

  Hva er poenget med å forstyrre en nasjons kulturoppbygging?
  Er det fattigdom som lager masse-innvandring?
  Er det forfølgelse?
  Eller er det vestlige land , inkl. Norge, sine militære og økonomiske kriger mot andre land, som legger grunn til dette?

  Enkelt-mennesker i et land kan ha grunn til å flykte, og ville blitt tatt i mot av enkeltmennesker i den nye nasjonen og dens kultur de vil TILHØRE.
  Masseinnvandring er noe annet.
  Folk er knyttet til sin nasjons geografi, kultur, og religion. Og det tar lang tid å utvikle en kultur. Masseinnvandring fører til gettoer og segregering.
  Alle land/nasjoners folk har rett og mulighet til å bygge sin kultur/religion og sin ønskede velstand, etter sitt sinnelag, innenfor sitt geografiske område. ( Også Norge.) Pengemangel i en nasjon gir ikke fattigdom. Det er ledige arbeidskrefter, arbeidslyst og riktig fordelingspolitikk som er en nasjons gull. Nasjonal-sosialisme.
  Hvis masseinnvandring er kalkulert ødeleggende (trojansk) politikk, kamuflert som godhet, bør vi FORBY de partiene i Norge som tilllater dette. ( Og som – i «godhetens» falske navn, bomber og truer andre land som ikke har angrepet oss. )

  Svar
 • «Hvis masseinnvandring er kalkulert ødeleggende (trojansk) politikk, kamuflert som godhet, bør vi FORBY de partiene i Norge som tilllater dette.»

  HVEM ER VI? HVEM skal forby dette? Disse partiene som fører kalkulert ødeleggende (trojansk) politikk, kontrollerer politikken, media, læreanstalter, rettsvesenet, politiet, militæret. Vi vanlige folk, som er imot den nåværende utviklingen, blir fratatt makten dag for dag.

  Jeg må innrømme at jeg blir mer og mer pessimistisk. Jeg tror at det nå er for sent å få til en endring av politikken med demokratiske midler. Muligens kan et «Gul vest» opprør gjøre en forskjell. Muligens ikke.

  Svar
 • Magnus Skrunes
  10 februar 2019 2:59

  Dette er en gal analyse av migrasjonsplattformen, noe som man i dette tilfellet pleier å kalle et venstreavvik. Samtidig gir det opphav til hesteskoteorier på grunn av det slette selskap man havner i lag med.

  Svar
 • Å skrolle seg nedover her var interessant. Her må det være mange som er blokkert av KL. De ble visst bare borte! Men er de informert om at de ble blokkert? Og er det kanskje sånn at blogg eieren selv kan blokkere enkelte innlegg? Som en forklaring på at noen innlegg ikke blir besvart. Det kan jo være greit å vite. Men det kalles vel sensur, eller? Eller sabotasje!

  Svar
 • De 11 som har kommentert her i tiden november 2018-2019 (forskejllige navn) har eg ikke sett her på lenge. Og dette kaller du få? At du blir bombardert med lange intetsigende innlegg og ikke synes om det, er ok. Men her inne er det vel stort sett Hassel, Hårstad og Henriksen som fremdels får dele stt vås. Les; konspriasjonsterorier.. Nei dette tyder ikke på ytringsfrihet. Takke meg til resett der Hårstad fremdeles får ytre seg og gjerne reklamerer for denne bloggen, endog. Men ikke mange likes ser det ut til. Og hvor blir det så av dem. Er de på resett ikke interessert i Stalinistisk propaganda?

  Svar
  • Du tar helt feil, bare to er blokkert og de fikk advarsel begge to. Hvor de andre er vet ikke jeg.

   Svar
  • » stort sett Hassel, Hårstad og Henriksen som fremdels får dele stt vås. »

   Vås er det vel når man tar mannen istedet for ballen ?
   Ihvertfall på et nettsted som ønsker fri meningsytring.
   Men dessverre er det noen som ser på fri meningsytring som en trussel.
   Trist nok.

   Svar
 • […] For de som lurer på innholdet i denne avtalen kan det leses her. […]

  Svar
 • Jan Hansen
  20 mai 2022 8:41

  Dette handler egentlig om «the great reset» som er ment å gjøre alle utenom de rikeste og mektigste i «eliten» fattige slik at de senere kan redde oss med sin fascistiske totalitære verdens regjering hvor ifølge WEF/ UN «you will own nothing and be happy» (mens de rike i eliten eier alt…)

  Svar
 • Om vi «virkelig er så frihetselskende som vi liker å slå oss på brystet for å väre,om vi virkelig er for fri yttring og fri meningsutveksling,da må man jo tåle at andre mener noe annet enn seg selv.Selv om det kan väre tungt til tider.Det man ikke skal tåle er såkalte Bot,er som noen ganger bombarderer kommentarfeltene.
  Jeg vil benytte anledningen til for min del si min erfaring med Derimot og Knut Lindtner.
  Knut Lindtner har aldri,aldri noen gang nektet meg å yttre meg på Derimot.Det til tross for at han har måttet tåle ganske så hard kritikk fra meg mot han selv.
  Äres den som äres bör.

  Svar
 • Det er mange fremmedfolk i Norge,mange av de vet godt hvem som drev de på flukt,men de holder seg i ro,det er nesten så de venter på noe.
  Det er også mye fremmedfolk i Norge som ikke er her for noe annet enn hat,det er disse vi har fokus på og dömmer som en enhet,det blir feil,de bråkmakerne fölger lommeboka,de må ut eller vekk,de kan få sin egen stat eller område,men vi skal bygge samfunn,ikke rive ned.

  Svar
 • Northern Light.
  20 mai 2022 15:29

  «Vestens kriger har ført til at millioner av mennesker flykter og søker det de håper vil bli ei bedre framtid i Europa. Uten krigene, som også Norge deltar aktivt i, ville denne masseflukten ikke ha skjedd. Hvis vi ikke hadde gått i spissen for å ødelegge Libya, ville det ikke ha vært noen desperat masseflukt derfra, og mange tusen menneskeliv ville ha vært spart. Hvis ikke våre allierte, med Norges aktive støtte, hadde støttet de jihadistiske leiehærenes ødeleggelse av Syria, så hadde det heller ikke vært noen masseflukt derfra. Den såkalte flyktningkrisa i Europa er derfor i høyeste grad et produkt av våre egne forbrytelser, ikke for femti eller hundre år siden, men det siste tiåret».
  Fra Steigan no. Utdrag fra artikkel: Massemigrasjonen er en villet politikk.

  Det er den globale storkapitalen som for det meste er årsaken til tilstanden på det afrikanske kontinent og Midt-Østen siden annen verdenskrig. Først en økonomisk krigføring med at Verdensbanken og IMF ga og gir store lån som de vet de ikke kan betale tilbake til svake stater. Når lånene ikke kan tilbake-betales, tar de landenes rike naturressurser som betaling, en strategi de også har brukt med stor suksess også i Sør-Amerika.

  Naturressursene går ut av landene mens befolkningene får ingenting, bare de korrupte regimene som betaler sine generaler og offiserer godt, og som knuser opprør med hjelp av utenlandske styrker. Tyvegodset av olje, metaller, mineraler gull og diamanter transporteres ut av landene med militær bevoktning, noen ganger fra Norge, kalt «fredstyrker».

  «Det er ikke noe oppsiktsvekkende i at milliardærklubben ønsker massemigrasjon. De 1000 største selskapene i verden opererer globalt. For dem er nasjonalstatene gammeldagse hindringer. De ønsker størst mulig tilgang til alle ressurser over alt, når som helst, enten det gjelder råvarer, energi, matjord, vann – eller arbeidskraft. For dem er folk brikker som skal måkes fram og tilbake over jordkloden etter hvor det er mest behov for dem. Dette er nyliberalisme av den moderne globalistiske typen. En stor ulempe med nasjonalstater, sett fra milliardærenes side, er at de kan sørge for nasjonal, demokratisk kontroll av arbeidsmarkeder, råvarer og ressurser. Dette er uakseptable hindringer sett fra korporasjonenes ståsted». Fra Steigan no. Utdrag fra artikkel: Massemigrasjonen er en villet politikk.

  Strategien er også at den stort sett ikke-integrerbare masseinnvandringen fra Afrika og Midt-Østen skal belaste den passive delen av økonomien så mye at vestlige land må låne for å finansiere det. Soros, som står bak mye av fergetrafikken av innvandrere fra Afrika til Europa, ivret i en tale i WEF Davos for at vestlige land skulle ta opp flere hundre milliarder Euro for å finansiere innvandringen.

  Den etnisk opprinnelige befolkningen som står for skattegrunnlaget i Vesten har en negativ fødselsrate, mens innvandrerne fra MENA-land har en sterkt positiv fødselsrate, men for få kan kvalifiseres for et europeisk arbeidsliv, selv tredje generasjon. For få kan settes inn i den produktive delen av økonomien, og den passive delen av økonomien i vestlige land øker sterkt.

  Det er bare de positive unntakene som vises frem på NRK, TV2-Nyhetene og i riksavisene, storkapitalens MSM skjønnmaler masseinnvandringen fra MENA-land og «multikulturismen» som de kaller parallell-samfunnene som er resultatet. De som påpeker dette henges ut som rasister, en vellykket strategi.

  Nå trenger ikke den globale storkapitalen lenger masseinnvandringen fra MENA-land for å få vestlige land i samme gjeldssituasjon som u-landene. Nedstengningene som har vært finansiert med store lån fra WB og IMF, har gjort at statsgjelden for mange land begynner å nærme seg ubetalbar. Verdens gjeld er nå snart passert 230 000 milliarder dollar, som gjør at bankkartellet snart kan omforme økonomien som de vil, og det de vil er å innføre en digital sentralbankvaluta, og de får sin New World Order.

  Svar
  • » «Vestens kriger har ført til at millioner av mennesker flykter og søker det de håper vil bli ei bedre framtid i Europa»

   Det er vel litt underlig at flyktninger fra Ukraina ikke bosetter seg vest i Ukraina der det ikke er krig( som flyttingen fra Finnmark i 1943 ) istedet for å flyttes til f.eks. Norge og en helt annen kultur og språk.
   Antagelig er det kun politikk og en del av demoniseringen av Russland . (?)

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USAs enorme økonomiske hjelpepakke vil krympes kraftig av villige hender både i Ukraina og i USA:

Vi kaller det korrupsjon.

Forrige innlegg

Moxnes tar feil:

Trygdeetaten/NAV har fulgt Stortingets lovvedtak

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.