POSTED IN Helse

Florida går igjen foran:

Covid 19 uskadelig for nesten alle voksne og barn. Sykehustallene ble oppblåste.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Storjury i Florida avdekkjer at covid-nedstenging og munnbindpåbod var ineffektivt og skadeleg

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Etter ei fleire månader lang etterforsking fann ein storjury i Florida ut at covid-politikken ikkje berre var ineffektiv, men fysisk og psykologisk skadeleg. Dette melder Emily Mangiaracina på nettstaden LifeSiteNews. Det står å lese (mi omsetjing):

«Ein storjury i Florida fann ut at covid-æraens nedstengingar og munnbindpåbod mangla grunnlag, ifølgje deira nyleg offentleggjorde interim-rapport.

På førespurnad frå Florida-guvernør Ron DeSantis og autorisert av Florida sin Høgsterett i desember 2022, fekk storjuryen i oppdrag å avgjere om farmasøytiske selskap og andre medisinske organisasjonar ‘tok del i kriminell aktivitet eller gjorde noko gale’ då dei deltok i utrullinga av covid-19-‘vaksinar’.

‘På ein måte har denne Storjuryen late oss gjere noko som dei fleste amerikanarar rett og slett ikkje har tid, tilgang eller evne til å gjere: Følgje vitskapen,’ står det i interim-rapporten.

Fire hovedfeil. Dette var ikke et av dem.

Etterforskinga til storjuryen, som enno ikkje er fullført, har so langt peikt ut fire hovudfeil i den offisielle covid-politikken til regjeringa, der enkelte av dei har påført fysisk og psykologisk skade på menneske. Denne grunnlagslause politikken nådde utover covid-injeksjonane.

Hovudfunna i interim-rapporten er følgjande:

 1. Nedstengingar gjorde meir skade enn godt.
 2. Munnbind er ineffektive.
 3. Covid var ‘statistisk nesten uskadeleg’ for barn og dei fleste vaksne.
 4. Det er ‘høgst sannsynleg’ at tala for sjukehusinnlegging med covid vart blåsne opp.

Nedstengingar gjorde meir skade enn godt

Det er verdt å merkje seg at storjuryen fann ut at jurisdiksjonar med langvarige og omfattande nedstengingar opplevde høgare ‘overtalsdødelegheit’.

‘Dette er spesielt tydeleg når ein samanliknar med jurisdiksjonar som retta sin verneinnsats mot høgrisiko-gruppene i staden for å påby storskala, langvarige og omfattande periodar med karantene for alle,’ slo interim-rapporten fast.

Storjuryen tilskreiv denne overtalsdødelegheita fleire ‘tilleggskonsekvensar’ inkludert avlyste legetimar, nedstengingsrelatert ‘økonomisk depresjon’ og auka fattigdom, og ei ‘drastisk’ forverring av mentalhelse og relatert høg auke i narkotika-relaterte dødsfall.

Husker du nedstengningene?

I tillegg viste nedstengingar seg å vere ineffektive i å hindre covid-sjukdom. Etterforskarane fann ut at den grunnleggjande feilen ved nedstengingar i dagens samfunn er at ‘nedstengingar lek’. Det vil seie at folk må forlate heimen for essensielle varer, og ‘essensielle arbeidarar’ må forlate heimen for å levere desse varene.

Rapporten viste òg til Verdas helseorganisasjon (WHO) sine eigne innrømmingar før covid-19 at nedstengingar er ineffektive. Til dømes skreiv WHO i 2006 at ‘sjuke personar… burde halde seg heime når dei fyrst blir symptomatiske, men tvinga isolasjon og karantene er ineffektivt og upraktisk.’

Munnbind er ineffektive

Storjuryen observerte at kirurgiske munnbind og munnbind laga av tøy har avgrensa effektivitet mot aerosol-partiklar som inneheld covid-19-viruset, og at ‘veltilpassa N95-masker berre vil beskytte brukaren, ikkje nokon andre, og berre so lenge filteret held seg intakt og maskene er tørre.’

Rapporten peikte òg ut at ‘menneske er nesten alltid ufullkomne munnbindbrukarar’, sidan vi må ta av oss munnbinda for å ete på ein restaurant eller for å halde ein tale, og på grunn av faktorar som kor godt eit munnbind passar [ansiktsforma] eller filterintegritet.

Storjuryen merkte seg faktisk at der ‘aldri’ har vore ‘rimeleg evidens’ på at munnbind er ‘effektive mot SARS-CoV-overføring’.

Dei som laga covid-retningslinjene valde i staden å ‘fylle diskursen med mislykka observasjons- og laboratoriestudiar,’ fann rapporten ut.

Covid er ‘nesten uskadeleg for barn og dei fleste vaksne’

Ved å bruke ein analyse av infeksjonsdødelegheitsraten (IFR [infection fatality rate]), fann storjuryen ut at ‘covid-19 statistisk sett er nesten uskadeleg for barn og dei fleste vaksne’, sidan IFR-estimat var ‘høgt lagdelt av alder, som med stor margin utgjorde den største risikoen for død.

Til dømes, medan IFR var på berre estimerte 0,029% for 25 år gamle vaksne, og 0,28% for 45 år gamle, steig dette til 4,4% for 75-åringar, og 12,9% for 85-åringar.

‘Høgst sannsynleg’ at sjukehusinnleggingstala for covid vart blåsne opp

Storjuryen sette søkjelys på ein vanleg kritikk hefta ved offisielle tal for sjukehusinnlegging for covid, noko som stammar frå det faktum at sjukehus ikkje gjorde skilnad mellom pasientar som var innlagt på grunn av covid og pasientar som vart innlagt for andre grunnar, men som tilfeldigvis testa positivt for covid.

Denne risikoen for unøyaktig helsestatistikk vart forverra av det faktum at, som storjuryen merkte seg, CARES Act, som vart vedteken av Kongressen og signert av president Donald Trump ‘skapte finansielle subsidiar for Medicare- og Medicaid-pasientar’ som vart innlagt på helseføretak, og skapte ‘incentiv for å rapportere meir enn berre sjukehusinnleggingar på grunn av covid-19-sjukdom’.

Som The Federalist skreiv, peikte storjuryen ut at feil i covid-retningslinjene vart gjort ikkje på grunn av mangel på informasjon, men på svikt i vurderingsevna. Dette er fordi der var rikeleg med allereie eksisterande forsking når det gjaldt effektiviteten til, til dømes, nedstengingar og munnbind (eller snarare mangel på det).»

Forsidebilde: engin akyurt

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Jeg håper inderlig dette smitter over til «Steinrøysa» her hvor jeg bor.

  Svar
 • SARS-CoV-2 viruset er ekstremt uskadelig, av den enkle grunn at det ikke eksisterer.

  Som tidligere nevnt har selv Dr. Mike Yeadon innsett dette, noe som ifølge ham selv skjedde for ca. 1 år siden:

  No virus, no contagion, no future pandemics – Dr. Mike Yeadon
  https://www.brighteon.com/04820f07-bf87-49c7-a403-1e72ead35610

  Dersom man setter seg inn i saken, så blir det raskt innlysende at dette må være sannheten: virologi er en pseudovitenskap, sykdomsfremkallende virus eksisterer ikke og hele smitteproblematikken er ren skremselspropaganda, ivrig promotert av folk flest som har falt for den massive løgnen.

  Det betyr at hver gang man promoterer artikler som støtter virusløgnen, så støtter man denne svært skadelige propagandaen. Jeg ser ingen alternative medier her i landet som har forstått dette, og det er skuffende at det virker å være så liten vilje eller evne til å utfordre den tradisjonelle forståelsen på dette punktet.

  Mange tenker kanskje at de må ha spesiell kompetanse for å kunne avgjøre spørsmålet om virologi er en reell naturvitenskap eller ikke, men så komplisert er det ikke. Dette handler først og fremst om logikk, f.eks. at man må ha identifisert det man tenker seg er en årsak til noe, før man kan gjøre et naturvitenskapelig forsøk for å se om en observert virkning er resultatet av denne årsaken. Det er også essensielt å ikke forveksle årsak og virkning, og falle for fristelsen å tro at man kan utlede årsaken av virkningen, og at man derfor ikke trenger å identifisere årsaken direkte i første omgang.

  Dr. Jordan Grant bruker et eksempel i doku-serien End of Covid som nå går på Mike Adams’ Brighteon University, gratis for alle, bare gå til brightu dot com og registrer deg. Dr. Grants eksempel er at dersom bilen hans en dag har blitt våt, så kan han ikke ut fra det faktumet alene utlede eksakt hva som er årsaken til at bilen har blitt våt. Virkningen i seg selv gir ikke noen sikker indikasjon på hva årsaken er, slik at man f.eks. ikke kan si at det må ha vært enhjørninger i himmelen som har pisset på bilen.

  At folk blir syke, betyr ikke at det må ha vært et virus involvert. Sykdom beviser ikke virusers eksistens.

  Det er mange slike logiske fallgruver. At majoriteten av eksperter tror på virus, betyr ikke at virus eksisterer. Å tro det, er en appell til autoritet, i dette tilfellet majoritetens autoritet. Men det er en tankefeil, og når det gjelder virus er det en alvorlig og svært farlig tankefeil, som har ledet millioner av mennesker i døden ved at de har latt seg eksperimentere med.

  Vi settes alle nå på prøve: evner vi å tenke selv, tenke kritisk og stille spørsmål ved alt vi får presentert?
  Hva er sant, og hvordan kan vi finne ut om det er sant eller ikke? Hva koster det å velge sannheten, og er vi villige til å betale den prisen? Kan sannheten sette oss fri, og hvor sterkt ønsker vi den friheten, både for oss selv og for andre?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Medvedev:

Russland har «ikke noe annet valg» enn å utløse en kjernefysisk «Apokalypse» hvis de blir angrepet av NATO.

Forrige innlegg

Kissinger fikk fredsprisen.

Nå vil partiet Venstre v/Abid Raja vil gi fredsprisen til Jens Stoltenberg.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.