POSTED IN Helse

Flokkimmunitet i India:

Dei fleste visste ikkje at dei var smitta.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hyderabad: 54% testa positivt for antistoff mot koronaviruset

Over 75 prosent av desse visste ikkje at dei hadde hatt koronavirusinfeksjon.

Indian Express, 4. mars, 2021

Den siste kartlegginga av smittesituasjonen i den indiske millionbyen Hyderabad avslørte at kring 54 prosent av byens innbyggarar hadde utvikla antistoff mot SARS-CoV-2, altså at dei har vore eksponert for koronaviruset. Kartlegginga avdekka og at over 75 prosent av dei seropositive ikkje visste om at dei nokon gong hadde blitt infiserte med koronaviruset.

Hyderabad er en by i delstaten Telangana i India. Byen er felles hovedstad for delstatene Telangana og Andhra Pradesh. Hyderabad hadde 6 809 970 innbyggere i 2011 og er sentrum for det sjette største urbane tettområde i India. 40 % av innbyggerne er muslimer. Regner man med storbyområdet har byen 7 749 334 innbyggere. Wikipedia

Studien – som vart gjennomført i eit samarbeid mellom Rådet for vitskapeleg og industriell forskning (Council of Scientific and Industrial Research , CSIR), Senter for cellulær og molekylær biologi (Centre for Cellular and Molecular Biology, CCMB), Det indiske rådet for medisinsk forskning (Indian Council of Medical Research, ICMR), Det nasjonale instituttet for ernæring (National Institute of Nutrition, NIN) og det indiske bioteknologiske selskapet Bharat Biotech – hadde til mål å finne eit estimat på førekomsten av antistoff mot koronaviruset i Hyderabad.

Vitskapsfolka sjekka ovar 9000 testar for virusantistoff frå 30 ulike område av byen. Minst 300 frå kvar del, samtlege eldre enn 10 år, vart testa under kartlegginga.

Dei fleste av bydelane hadde ein antistoff-førekomst på 50-60 prosent. Men nokre få av dei hadde så høg som 70 prosent eller så låg som 30 prosent.

Kvinner hadde ein marginalt større seropositivitetsrate (56%) enn menn (53%). Dei over 70 år hadde lågare seropositivitet (49%), kanskje p.g.a. lågare mobilitet og større omsynstaking hos den eldre befolkninga under pandemien.

Ikkje overraskande viste studien at den største antistoff-førekomsten (78%) fanst blant dei som budde i hop med Covid-19-positive. Følgd av dei med kjende Covid-19-kontaktar utanfor heimen (68%).

I ei pressemelding fortalde dr. A. Laxmaiah, vitskapsmann ‘G’ ved NIN, at eit større tal rom i huset og færre i familien gir lågare førekomst av koronavirusinfeksjon.

«Denne studien, som er gjort i fleire steg og med eit tilfeldig utval av 9000 menneske i byen Hyderabad, viste at meir enn 75 prosent av dei seropositive ikkje visste at dei hadde vore utsette for koronavirusinfeksjon. Dette tyder på serokonversjon, d.v.s. antistoff-formasjon har skjedd sjølv ved stille infeksjonar,» sa dr. R Hemalatha, direktør for NIN.

dr. R Hemalatha

I følge studien hadde både dei med utprega Covid-19-symptom og dei utan like stor førekomst av antistoff på rundt 54 prosent.

Omlag 18 prosent av studiens testa hadde vore testa tidlegare og funne positive for koronaviruset. Minst 90 prosent av dei var seropositive, noko som tyder på at dei har bevart antistoffresponsen.

«Denne studien tilfører eit omfattande perspektiv på den potensielt beskyttande immunresponsen mot koronaviruset i byens befolkning. Dataa indikerer at innbyggarane i Hyderabad sakte går mot flokkimmunitet, og det vil akselererast ytterlegare med vaksineringsprosjekta som er i gang,» sa dr. Rakesh Mishra, direktør for CCMB.

Kjelde: The Indian Express

Fritt omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Shiv Prasad

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Må det grønne skiftet på vent i Tyskland?

Utfaset kullkraftverk reddet det tyske strømnettet i vinter.

Forrige innlegg

Egentlig dreier dette seg om våre medier:

Tausheten om krigen i Donbass.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.