POSTED IN Klima

Finsk klimaundersøkelse:

Nesten ingen bevis for menneskeskapte klimaendringer.

36 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

For 20 år siden var jeg overbevist om at jorden stod overfor en klimatisk katastrofe. I dag tror jeg det hele er en gigantisk bløff som har flere hensikter. Jeg har derfor besluttet at på denne bloggen vil jeg offentliggjøre stoff om dette temaet som belyser det motsatte perspektivet. Alle store medier er i dag propagandister for at jorden står overfor en klimatisk katastrofe og NRK er verst.

Noen hevder nå at det er 99,99% sikkert at den globale oppvarmingen i hovedsak er menneskeskapt. Da er i så fall det finske forskerteamet det eneste av 10 000 forskningsrapporter som hevder det motsatte. Naturligvis er tallet 99,99% bare uttrykk for at de som fortsatt tror på den menneskeskapte klimaendringene begynner å gå tomme for argumenter. Når overdrivelsene når slike proporsjoner virker de mot sin hensikt.

Personlig vil jeg beklage om det er denne typen vær vi risikerer å få mer av i fremtiden.

Jeg er ingen klimaekspert men velger likevel å betvile klimatrusselen slik den fremstilles i mediene. Jeg har hørt om denne oppvarmingen i 30 år men ser svært lite til den. For 30 år siden stod Bryggen i Bergen under vann som følge av springflo. Dette skulle ha vært en ukentlig foreteelse hvis avsmeltingen av Grønland og på det Arktiske kontinentet hadde vært slik mange truet med.

Tvert imot ser det ut til av vi går kaldere tider i møte, hvis de som forsker på solflekkene får rett. Men dette vet jeg for lite om. Det jeg vet er at slike rapporter som det vises til i artikkelen under aldri vil bli presenter for befolkningen vår. For meg er det god nok grunn til å publisere den på norsk på derimot.no.

Denne er fortsatt aktuell etter en lengre kuldeperiode i Sør-Norge vinteren 2021.

Knut Lindtner

En finsk undersøkelse finner «praktisk talt»  talt ingen bevis for menneskeskapte klimaendringer.

En ny undersøkelse gjennomført av fiske forskere har funnet svært få bevis som støtter ideen om at klimaendringen er menneskeskapte. 

Resultatene fra denne studien vil snart bli bekreftet av forskere i Japan.

Universitetet i Turku

Et dokument ble publisert forrige måned med tittelen «Ingen undersøkelser kommer med bevis på at det finnes betydelige klimaendringer forårsaket av mennesker». I den har en gruppe vitenskapsmenn ved Turku Universitet i Finland kommet til at de nåværende klimamodellene ikke har tatt hensyn til effekten av den globale temperaturen. Det får de nåværende modellene til å overvurdere virkningen av menneskeskapte drivhusgasser.

Modellene som blir brukt av organer som Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) «kan ikke komme med data der den naturlige komponenten som inkluderer global temperatur», sier forskerne, og legger til at «modellene mangler viktige tilbakemeldinger om skyer».

Dersom man legger til faktoren om dekning av skyer og utslippet av drivhusgasser har forskerne funnet ut at menneskeheten faktisk ikke har særlig effekt på Jordens temperatur.

Dersom vi er oppmerksomme på det faktum at bare en liten del av den økte CO2-konsentrasjonen er menneskeskapt må vi  anerkjenne at den menneskeskapte klimaendringen faktisk ikke eksisterer.

Forfatterne av denne studien står i sterk motsetning til den typen modell som klimaforskerne ved IPCC og ekte beviser. De slår fast: «Vi ser ikke på deres datamaskin-resultater som eksperimentelle beviser». De bemerker at modellene ofte kommer med motstridende konklusjoner.

Det er skyene som i stor grad bestemmer klima.

Når det gjelder bevisene det finske teamet presenterer i sitt dokument, så konkluderer de med at «vi finner praktisk talt ingen menneskeskapt klimaendring», og legger til at «det er det lave skydekket som stort sett kontrollerer global temperatur»

Teamets resultater går klart mot påstandene som blir hevdet av mange miljøforkjempere, inkludert kongressmedlemmer i USA som Alexandria Ovasio-Cortez. Hun argumenterer for at klimaendringen ikke bare er en øyeblikkelig trussel mot planeten, men også at det for det meste er et menneskeskapt fenomen. .Ocasio-Cortz, bedre kjent som «AOC» har foreslått en «Grønn ny avtale» for å møte den antatte forferdelige trusselen.

Japanske forskere ved universitetet i Kobe har kommet til liknende resultater som teamet i Turku. Deres funn ble publisert tidlig i juli. De mener også at skydekket kan skape en slags «paraply-effekt» som kan endre temperaturene på måter som ikke blir fanget opp av de nåværende modellene.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.rt.com/news/464051-finnish-study-no-evidence-warming/1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 11 528 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

36 kommentarer. Leave new

 • Dagens overskrift på NRK: «Klimaforsker: Mest klimavennlig å fly trangt»

  Den lange artikkelen forklarer oss at det er mest drivstoffeffektivt å ha så mange passasjerer på flyet som mulig. Hvem kunne ha tenkt det? Ikke ta jumbojeten alene når du drar på ferie heretter!

  Svar
 • Ola Henriksen
  15 juli 2019 10:33

  «Det jeg vet er at slike rapporter som det vises til i artikkelen under aldri vil bli presenter for befolkningen vår. »

  Man kan lure på hvorfor.
  Er det fordi en (parti)politisk side vil ha noe å kjempe for?
  Er det fordi det er lettere å styre en befolkning som er engstelig, w.w., og som da stiller færre spørsmål om politkk og politiske historie-fortellinger?
  Er det fordi det har blitt en ny intektskilde, for det akademiske liv og nærings(?)livet ?
  Pussig er også denne trangen, som har vært i tiår, til å stoppe de som tviler og som vil ha mer dokumentasjon.

  Svar
  • Jeg sammenligner oss( og de også) med en stor flokk med høner i et lukket hønsehus, slipper du en rev (frykt) i den vil du finne mange døde kropper rundt om og resten vil de gjemme hodet og føler seg trygge , men i realitetet er de fryktlammet. …….til deres tur kommer ,at den kommer vet ikke eller vil det ikke vite og leve lykkelig i sin uvitenhet…så lenge det værer.

   Svar
  • Øystein Jørgensen
   22 mars 2023 13:36

   Det er for å skremme/tvinge menneskene på planeten til å underkaste seg global styring.
   Mer presist; et tyranni.

   Hvis dette oppvarmingsproblemet er reelt så må det meste av menneskers aktivitet reguleres fordi energi brukes i både næringsliv og privatliv.
   kull og hydrokarboner utgjør mesteparten av energien.
   Det gir påskudd til å detaljregulere livet til folk, noe som for alltid vil være maktmenneskers drivkraft.

   Co2 kjenner heller ingen Landegrenser så lokal styring duger ikke.
   Kun globalt styrte reguleringer kan klare å redde verden.
   Så løgnen om at co2 ødelegger verden for framtidige generasjoner er et ypperlig påskudd for å innføre et globalt tyranni.
   Maktsyke menneskers søteste drømmer går i oppfyllelse.

   Club of Rome har selv sagt det med rene ord:
   Husker ikke helt nøyaktig ordene men det var omtrent som » I søken etter noe som kan forene oss kom vi på at forurensing, ressursmangel og lignende skulle passe til formålet.
   I alle tilfellene er det mennesker som skaper problemet. Da er det Mennesket selv som er fienden».

   Den som er drevet av trang til å ta kontrollen over andres liv trenger et påskudd, helst noe skremmende.
   De to mest gigantiske truslene er klima og fæle virus.
   Begge oppdiktede Fenomener.

   Derimot finns et annet Problem som er høyst reellt, nemlig bobleøkonomi.
   Det problemet har de skapt selv med en sinnssvakt løs pengepolitikk gjennom alt for mange år.
   Dette velger søppelmedia å være helt tause om.
   Sånne korthus må nødvendigvis kollapse en gang.

   De lagde en sånn boble på 1920-tallet og da den nødvendigvis kollapset ble det en økonomisk katastrofe.
   Nå har de gjort det igjen, bare mye større.

   Skylden for den kommende katastrofen vil skurkene legge i fanget på sine motstandere sånn at de Selv kan gi seg ut for å være redningsmenn.
   Redningen blir selvfølgelig global styring av alt som har med penger å gjøre.

   For å oppsummere:
   2 oppdiktede problemer og 1 reelt, alt for å legge verdens mennesker i lenker.
   Etter hvert som nå flere begynner å våkne opp til faenskapen, spesielt i USA, blir globalistene desperate og enda mer aggressive.
   Den neste Truselen er at de vil forsøke å vikle vesten inn i krig.
   Krig gir statsmakta anledning til å fjerne folkets frihet som intet annet.
   Tendensen er tydelig; brennpunkter er Ukraina og Taiwan.

   Hvilket spill som egentlig foregår bak kulissene er jeg usikker på.
   Krigen i Ukraina kom som bestillt.
   Putin invaderte Ukraina på Nøyaktig samme tidspunkt som globalistene måtte gi opp koronasirkuset, i hvertfall inntil Videre.
   (Verdens mennesker bør sende vennlige tanker til Floridas guvernør DeSantis for Det).
   Nøyaktig i det øyeblikk koronasirkuset måtte stanses og det trengtes noe annet for å lede folks oppmerksomhet vekk fra virusbløffen startet en Krig.
   Krigen i Ukraina kom veldig beleilig.
   Sånt kan ikke skyldes noen tilfeldighet.

   Jeg mistenker At storbankeierne står bak og påvirker politikerne i både øst og vest for å manipulere fram en passende krigsstemning, men jeg vet det ikke sikkert.
   Uansett; De vil spille På økonomiske problemer og Krigsfrykt for å akselerere innføringen av det totalitære Samfunnet med Styrt pengevesen, digital valuta og Vaksinepass.
   Nå etter hvert med direkte sensur også.
   Tankegodset hos samfunnets «eliter» leder tankene i retning av Nord Korea.

   Svar
  • O.H:
   » Pussig er også denne trangen, som har vært i tiår, til å stoppe de som tviler og som vil ha mer dokumentasjon.»

   ‘…. liker ikke at geoforskning.no slipper til kritikk av «godt etablert kunnskap». Det tyder på at han ikke har forstått hvilken status den vitenskapelige kunnskapen har i vårt samfunn. Hadde alle tenkt som Raaen, ville forskningen stått bom fast.
   Utøvende eksperter, ingeniører og leger er forpliktet til å forholde seg til den etablerte kunnskapen, men ikke forskere. Vi er forpliktet til å kritisere den.
   …Vitenskapshistorien er nemlig full av eksempler på at eksperter har påført folk lidelser. Helt frem til for 150 år siden ble de som oppsøkte leger påført mer lidelse (og tidlig død) enn de som ikke oppsøkte leger.
   …De feilene jeg har oppdaget (se også innlegget om hva som driver Golfstrømmen) er imidlertid så graverende at om jeg hadde myndighet til det, ville jeg beordret Klimapanelet tilbake til tegnebrettet for å utarbeide oppdaterte råd – før «skremte» politikerne rekker å påføre mennesker lidelser som kunne ha vært unngått. ‘
   geoforskning.no/det-er-feil-og-mangler-i-klimapanelets-fagrapporter/

   Svar
 • Ola Henriksen
  15 juli 2019 10:34

  / Påstanden om en kommende klimakatastrofe er gentaget så ofte, at der ikke længere sættes spørgsmålstegn ved dens ”sandhed”. Medier og politikere sætter derfor fokus på ”katastrofen” og taler om at ”redde verden og klimaet”, mens vi sidder tilbage med det indtryk, at vi står over for en klimakatastrofe, som kræver øjeblikkelig handling. Det har skabt en folkestemning på grænsen til et massehysteri med religiøse undertoner – et bål, som også mange forskere har bragt ved til. /

  https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11490785/Den-ensidige-klimadebat-udfordrer-det-oplyste-demokrati/?fbclid=IwAR2y0sNIHLuc7B25_ZD_Qo96FTCBuq0ZRyYJkFYtkuGGdMyCfNINhGaoatA

  Svar
 • Mange lurer på hva som egentlig er bakgrunnen for klimaløgnene, og mange tror at grunnen for klimaløgnene er politikernes ønske om skatteøkninger, og det er nok delvis riktig, men den viktigste grunnen til klimaløgnene er elitens ønske om befolkningsreduksjon. Oftere og oftere ser vi oppfordring til at man skal få færre barn for å redusere CO2-utslippene, og det er selvsagt HVITE barn som ikke skal få lov til å bli født.

  https://www.npr.org/2016/08/18/479349760/should-we-be-having-kids-in-the-age-of-climate-change?t=1563190246600

  Her hjemme argumenterer Jørgen Randers for å gi en million norske kroner til kvinner som ikke føder barn.

  https://www.youtube.com/watch?v=96jorhpCKoI

  Svar
  • Ola Henriksen
   15 juli 2019 19:56

   «er elitens ønske om befolkningsreduksjon. »

   Hvorfor skal «eliten» ønske dette?
   Arbeidere er selvforsørgende, det er de som styrer pengene w.w. som trenger arbeidere & forbrukere. Dvs. slaver.
   Men de som styrer vil helst ha en redd/frustrert/pasifisert befolkning.
   De er lettere å styre. Via pengepolitikk & renter ( rentefrykt) , der folk løper omkapp etter høyere lønninger & priser, og gjennom krigstrusseler eller «klimakriser».

   Svar
   • Eliten har planlagt å redusere jordens befolkning med 90-95%. Dette er formulert i FNs plan Agenda 21, som er vedtatt av 178 nasjoner. Den norske regjeringen vedtok Agenda 21 den 11 februar 1998 under navnet Fredrikstad-erklæringen.

    Befolkningsreduksjonen er også formulert i de beryktede Georgia Guidestones, hvor det heter at «Jordens befolkning skal holdes på 500 millioner for å opprettholde perfekt balanse med naturen».

    Se f eks http://endoftheamericandream.com/archives/al-gore-agenda-21-and-population-control

    eller google «agenda 21 population reduction».

    Svar
    • Ola Henriksen
     16 juli 2019 15:50

     Det var da en spenstig plan. 😉
     500 000 ! Så viser det vel ikke annet enn at disse folka ER spenna gærne!

     Men hver nasjon burde selvfølgelig holde befolkningen på et nivå der nasjonen kan dekke egen matproduksjon og (fornybar ) energi med egne arbeidskrefter.
     Så kunne (de frie) nasjonene samhandle og bytte spesialiteter med hverandre etter lyst & behov.
     For å komme unna grepet til gærningene som ønsker En verden/En valuta og En leder.

     Svar
     • Ola Henriksen
      16 juli 2019 15:53

      500 millioner selvfølgelig. De gærne har det godt, men det får være en grense.

  • FRIHET !!!!
   9 mars 2022 10:41

   Klima handler om det samme som corona hysteriet… De hyper-rike og de med makt har slått seg sammen i korrupt forening om å ødelegge økonomien til hele verden slik at de senere kan «redde oss» med sin globale verdens regjering som de ønsker å skape for å lage et paradis for «eliten». I den verden som vil oss vanlige folk leve som slaver, uten å eie noe, uten makt og uten frihet under slagordet «you will own nothing and be happy». Les boken «the great reset» skrevet av WEF lederen Klaus Schwab, der står disse planene om verdens herredømme forklart i detalj.

   Svar
 • Ola Henriksen
  16 juli 2019 23:50

  Uffda – er båtene dårligere i dag enn de gamle treskutene på 18 hundrede tallet, eller er isforholdene blitt verre siden 1895 – ? Det skulle vel vært enkelt å forsere 86 grader 14 minutter nord i følge alle beregninger fra FNs klimapanel og fremskrivningene til Al Goore om isfrie hav .
  I polarkretser er 86 grader 14 minutter nord et velkjent tall. Da Nansen og Hjalmar Johansen måtte snu under Fram-ekspedisjonen i 1895, var de lenger nord enn noen hadde vært før dem.
  Dagens «Kronprins Haakon» skulle etter planen tangere den tidligere rekorden nå i helgen, men måtte snu på grunn av isforholdene. Skipet kom så langt nord som 85 grader.
  https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/07/14/195594106/kronprins-haakon-matte-snu-for-nansen-breddegrad

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  27 juli 2019 22:34

  «Jeg har hørt om denne oppvarmingen i 30 år men ser svært lite til den.»

  Det er ikke krig i verden fordi vi ikke ser så mye til det?

  Svar
  • Wasan Totland
   7 mars 2022 12:22

   Komiske Ali ville være stolt over deg. Når kommer den siste sjekken fra CIA til deg slik at du kan legge inn årene?

   Svar
 • At det ikke finnes bevis for menneskeskapte klimaendringer, har vært kjent lenge for de som følger litt med. Men de som bare leser mainstream media, har selvsagt ikke fått med seg dette.

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/97-scientists-do-not-agree-with-climate-change-or-the-solution/

  Svar
 • Jan Magne Skogan
  31 januar 2020 10:29

  Jeg er også en av dem som har beveget seg bort fra å støtte det jeg da mente var et solid vitenskapelig grunnlag. Mye fordi jeg oppdaget at konsensus undertrykket motforestillinger. Da melte det seg en tvil, som ikke har blitt svekket.

  Og etter å ha lest siste rapport fra Havforskningsinstituttet i Bergen, der det slås fast at temperaturen i Barentshavet de siste tyve år har hatt en fallende trend, stikk motsatt av påstanden i den rådende klimahypotesen, er det ikke mye rom for tvil tilbake.

  Den teoretiske delen av hypotesen kan ikke bevises via vitenskapelige praktiske observasjoner. Tvert imot, observasjonene viser at teorien bygger på feil premiss.

  Via denne erkjennelsen er det god grunn til å advare mot en såkalt klimapolitikk, som bak skalkeskjulet flytter milliarder dollar fra fellesskapets interesser, over til snevre internasjonale kapitalinteresser.

  Svar
 • Tore Landmark
  3 februar 2020 10:09

  Følgende reviews av den finske artikkelen vil kanskje være av interesse https://climatefeedback.org/claimreview/non-peer-reviewed-manuscript-falsely-claims-natural-cloud-changes-can-explain-global-warming/
  Den ser ikke helt til å hole mål.

  Svar
 • Hvordan forklarer man at dagens temperatur på Svalbard ligger nesten 6 grader over normalen og at denne temperaturen i hele 9 år hver eneste måned har ligget over normalen? Det er ganske spesielt det som nå skjer på Svalbard og dette kan ikke bare dreie seg om såkalte naturlige variasjoner og om tilfeldigheter. Slikt som dette må ha en årsak. Samtidig ligger feks temperaturen i Oslo bare 2 grader over normalen.

  Svar
  • Jan Magne Skogan
   4 februar 2020 20:58

   Hva er normal temperatur på Svalbard? Ja si det. Målingene startet i 1912 og fra 1920 til 1950 var det like varmt der som nå. Nå brukes gjerne et gjennomsnitt av temperaturer målt fra 1960 til 1990 for å fastslå ‘normal’ temperatur. Klimaet på Sør-Svalbard har alltid vært mildere enn på Nord-Svalbard.

   Svar
 • Nå har vår økonomiske modell kommet langt med å ødelegge ferskvannet, havvandet, matjorda, skogene, dyr, insekter og luften. Opplagt at været også blir rammet.

  Svar
  • J. M.:
   Ja, det er det økonomiske, det kapitalistiske systemet vi er lurt til å bruke som er med på å ødelegge. Der vi forveksler penge-«velstand» og virkelighet.
   Da får vi natur-krise når vi konstuerer/læres opp til et overforbruk, og økonomisk krise når vi reduserer overforbruket.
   Og frykt, uforutsigbarhet, og redsel for (penge-) fattigdom gjør at vi glemmer hva velstand er.
   ‘ Fremskritt, hva er det? At vi kan kjøre fortere på veiene?. Nei,nei.
   Fremskritt det er legemets nødvendige hvile og sjelens nødvendige ro.
   Fremskritt er menneskets trivsel.’
   – Knut Hamsun

   Svar
  • Det er vel heller sånn, du Jens, at været er det eneste som ikke er rammet. Det ville da ha vært rent for jævlig om bankene skulle bli rammet av slutt på overfisket, slutt på fiskeoppdrettet med alskens følgeskader, slutt på genforurensning og Monsantos genmanipuleringer, på artsutryddelsene og avskogingen, kjemisk forurensning og mikroplasten som de får sine inntekter og politiske makt fra. Da er det vel tusen ganger bedre å la bølingen få bekymre seg om en ren bløff om miljøvern som hverken affiserer profitørene eller hindrer dem i å tjene sine surt fortjente penger?

   Svar
 • «…aldri vil bli presenter for befolkningen vår. For meg er det god nok grunn til å publisere den….»

  Alt som blir stoppet av divergerende meninger bør selvfølgelig nettopp diskuteres. Det er sannheter og søkende samtale vi trenger ( og ikke styrt av de som sitter med kontrollen over media w.w., partipolitiske grupperinger eller kjøpte akademikere) Et samfunn, og verden, ødelegges av sensur/ensretting, frykt, frustrasjon og håpløshet.

  Svar
 • Det er vel heller sånn, du Jens, at været er det eneste som ikke er rammet. Det ville da ha vært rent for jævlig om bankene skulle bli rammet av slutt på overfisket, slutt på fiskeoppdrettet med alskens følgeskader, slutt på genforurensning og Monsantos genmanipuleringer, på artsutryddelsene og avskogingen, kjemisk forurensning og mikroplasten som de får sine inntekter og politiske makt fra. Da er det vel tusen ganger bedre å la bølingen få bekymre seg om en ren bløff om miljøvern som hverken affiserer profitørene eller hindrer dem i å tjene sine surt fortjente penger?

  Svar
 • Jeg må flire…, dere «Klimarealister» har det veldig greit, det er bare å velge «å tru eller ikke tru», bare trekke på skuldrene over kunnskap fremskaffet av tusentalls forskere over flere tiår. Men heldigvis er det ikke trua som har utviklet sivilisasjoner:

  1) Den svenske fysiker og kjemiker Svante Arrhenius viste allerede i 1896 at karbondioksid og vanndamp regulerer klima ved å redusere utslipp av varme fra jorda til verdensrommet, kalt Drivhuseffekten.
  2) Det som skiller oss fra dyra er at vi kan telle, måle, veie, observere, kalkulere, for deretter å beskrive, handle og prognosere.
  3) Karbondioksid er påvist i atmosfæren, hydrosfæren, litosfæren og biosfæren.
  CO2 absorberes av havet og gjør det surere hvilket påvirker flora og fauna.
  4) Karbondioksid fordeler seg homogent i atmosfæren og kan måles med et instrument som du kan kjøpe på nettet til en pris rundt 1000 kroner. Temperaturen måles med et instrument tilsvarende det du stikker i rompa for å måle feberen.
  5) Karbondioksid avgis når fossile brensler som kull, olje og gass forbrennes, det er en kjemisk naturlov. 1 kg bensin avgir 2,32 kg CO2 .
  6) Ja, karbondioksid absorberes av de grønne plantene i fotosyntesen som krever lys, der blir det laget glukose og avgitt oksygen. I mørke ånder plantene på samme måte som hos oss og dyra, oksygen tas opp og karbondioksid avgis.
  7) I så måte burde det være klokt å øke antall planter, men hittil i år har vi mennesker fjernet, hovedsakelig regnskog, 800.000 hektar med skog ≈ 1,2 millioner fotballbaner.
  8) I løpet av de siste 70 år viser målinger at klimagassen karbondioksid har økt for hvert år, samtidig har klima i snitt blitt varmere – begge som proporsjonale størrelser. Hva skyldes det? Dyra i skogen?

  Svar
 • Bjarne Sørensen
  24 februar 2021 12:43

  Så ett program på TV hvor 10 forskere/professorer fløy kyst til kyst over USA i luftskip… de målte ALT, innsekter, temp, fuktighet, skyer osv osv I Huston Texas som var en av USAs mest forurensende byer startet de ett opprenskningsprogram på 80 tallet… men i de siste årene hadde byen blitt mere og mere plaget av extremvær… noe som selvfølgelig skyldes menneskelig påvirkning… på en måte hadde de rett… skyene over Huston hadde blitt “tynnere” og slapp gjennom mere solskinn som igjen varmet opp havet og skapte dette exstremværet… så det var fjerning av forurensning i lufta som var skyld i klimaendringene… Har forsøkt å finne igjen programmet… men det er bare “borte”…..

  Svar
 • ­­­R­­e­­g­­i­s­­t­­r­e­­­r d­­e­­­g o­g k­­­l­­a­­s­­s­­­i­­f­­i­s­­­e­r m­­­i­­n u­­­n­g­­e s­­e­­x­y f­­­i­­t­­t­e ­­­-­­­ http://photo0466663.e17.club

  Svar
 • Erik Ollestad
  1 september 2021 13:58

  Klima hysterikerne her spådd jordens undergang 10 år frem i tid siden tidlig 1970 tall og bommet hittil med hver ensst prognose de har lagt frem… I eikke vitenskap det de driver med men religøst hysteri som har ingenting med fornuft eller vitenskap, akkurat slik som med korona hysteriet…

  Svar
 • THE GREAT RESET !!!
  7 mars 2022 13:27

  I over 40 år så har klima hysterikerne ropt ULV ULV og hevdet at verdens undergang er bare 10 år frem i tid, hvert år… I tilleg så har de i over 40 år bommet TOTALT med alle sine prognoser. Hvorfor er det fortsatt noen som overhode hører på disse bløffmakerne? Klima og corona hysteriet brukes nå av hyperrike psykopater for å bringe frem «the great reset» som World Economic Forum kaller det, de hyperrike ønsker å ødelegge økonoien til middelklassen og lavere for å gjøre seg selv ENDA mer rik og mektig… De ønsker faktisk å gjøre hele verden om til et paradis for de rike og mektige i «eliten». Les boken «the great reset» skrevet av Klaus Schwab lederen i WEF, han prøver ikke engang å legge skjul på sine megalomane planer om verdensherredømme og å gjøre hele verdens befolkning om til hans slaver…

  Når det er sagt så skryter WEF lederen av at hans folk har infiltrert mesteparten av verdens regjeringer og hans folk er 50% av Canadas regjering… WEF og Klaus Schwab bør klassifiseres som en terrorist organisasjon og alle medlemmene og de som samarbeider bør arresteres.

  Svar
 • FRIHET !!!!
  9 mars 2022 10:44

  Klima og corona hysteriet handler kort sagt om «the great reset» som WEF kaller det… De ønsker å gjøre hele verden om til et paradis for «eliten» under slagordet «you will own nothing and be happy» (mens de som har makten eier alt)

  Svar
 • Det er grunn til å gi honnør til redaktør Knut for ei flott innleiing til denne posten.

  Det er jo ei gladsak, heldigvis er det inga klimakrise. Co2 er ikkje noko problem, men gjer planeten grønare og gjev oss meir mat. Hurra!

  Brukar å seie at det er sola, havet og gud som styrer klimaet. Dei menneska som vil konkurrere og utfordre sola og gud, er gale i hovudet.

  Av den grunn gjer samtlege stortingsrepresentantar meg trist og mismodig. Like eins alle businessfolka som skal lure skattepengar frå folk til grøne prosjekt.
  Og alle ekstraskattane : miljø-, klima- og co2avgifter frå personar og bedrifter. Statssvindel.

  Svar
 • Svar
 • Northern Light.
  23 september 2022 16:21

  Wall Street Journal Opinion: Ikke tro på hypen om Antarktis smeltende isbreer.
  Av Professor Steven Koonin.
  Alarmerende rapporter om at isdekket i Antarktis krymper gir en feilaktig fremstilling av vitenskapen som er i ferd med å forstå en svært kompleks situasjon. Antarktis har vært dekket av is i minst 30 millioner år. Innlandsisen rommer omtrent 26,5 millioner gigatonn vann (et gigatonn er en milliard metriske tonn). Hvis det skulle smelte helt, ville havnivået stige 190 fot. En slik endring ligger mange årtusener i fremtiden, hvis den i det hele tatt kommer.

  Et mye mer beskjedent istap er normalt i Antarktis. Hvert år slippes rundt 2200 gigatonn (eller 0,01 %) av isen ut i form av avsmelting og isfjell, men snøfall legger til nesten samme mengde. Forskjellen mellom utslipp og tilførsel hvert år er innlandsisens årlige tap. Dette tallet har økt de siste tiårene, fra 40 gigatonn i året på 1980-tallet til 250 gigatonn i året på 2010-tallet.

  Men økningen er en liten endring i en kompleks og svært variabel prosess. For eksempel har Grønlands årlige tap variert betydelig i løpet av det siste århundret. Og mens tapene i Antarktis virker overveldende store, utgjør de siste årlige tapene 0,001 % av den totale isen, og hvis de fortsatte med den hastigheten, ville de bare heve havnivået med 7,5 cm på 100 år.

  Mange frykter at en oppvarmende klode kan få isbreer til å trekke seg raskt tilbake, øke avrenningen og forårsake raskere havnivåstigning. For å komme videre fra det forenklede bildet, er det viktig å forstå hvordan isbreer har strømmet i fortiden for å forutsi bedre om de kan strømme raskere i fremtiden. To nyere studier omtalt i media fokuserer på endestasjonen til isbreer – det vil si hvor isen, havet og grunnen kommer sammen.

  En studie brukte en undervannsdrone for å kartlegge havbunnen på en dybde på 2000 fot, omtrent 35 miles fra endestasjonen til Thwaites-breen i Antarktis. Detaljerte sonarskanninger viste et vaskebrettmønster av rygger, de fleste mindre enn 8 tommer høye. Ryggene er forårsaket av daglig tidevann og fungerer som en registrering av hvor isen berørte havbunnen tidligere. Forskere kunne lese av dette for å konkludere med at isbreen på et eller annet tidspunkt tidligere, trakk seg tilbake i et halvt år med mer enn dobbelt så høy hastighet enn som ble observert mellom 2011 og 2019.

  Årsaken til den spesifikke hendelsen ved Thwaites-breen er fortsatt ukjent, delvis fordi tidspunktet for den raske tilbakegang ennå ikke er fastsatt. Det skjedde sannsynligvis for mer enn 70 år siden, om ikke flere århundrer siden. Men media har denne vinklingen: «En ‘dommedagsbre’ på størrelse med Florida går i oppløsning raskere enn antatt.» En korrekt overskrift ville lyde: «Thwaites-breen trekker seg tilbake mindre enn halvparten så raskt i dag enn den gjorde tidligere».

  En andre studie testet ideen om at ferskvann fra smeltingen av en isbre kunne føres med strøm langs kysten for å akselerere utslippet av nærliggende isbreer. Fordi globale klimamodeller ikke er detaljerte til å beskrive havet nær kysten, konstruerte forskere en spesiell modell for å bevise ideen deres. Hvis avrenningen fra fjerne isbreer kan føres med havstrømmer, vil det øke kompleksiteten og variasjonen til endringer i Antarktis-isen.

  Under scenarier som anses som sannsynlige av FNs panel for klimaendringer, vil en sammenheng mellom havstrømmer og avrenning, øke den totale avrenningen i en region på kontinentet med rundt 10 % innen slutten av århundret. Men for å understreke ideen som testes, gjorde modell-byggerne menneskelig påvirkning nesten tre ganger større. Selv om dette faktum er uttalt i avisen, fanger journalister sjelden slike nyanser, og media går ut med overskrifter som «Antarktisk issmelting kan være 40 prosent raskere enn trodde», med den absurde uttalelsen at «en massiv tsunami ville oversvømme New York City og omegn og drepe millioner. London, Venezia og Mumbai ville også bli akvarier.» En mer nøyaktig overskrift ville vært: «Havstrømmer som forbinder isbreer i Antarktis kan akselerere smeltingen av dem».

  Disse to studiene illustrerer fremgangen som gjøres med å forstå en skremmende kompleks blanding av is, hav, land og vær, med smarte metoder for å kartlegge tidligere forhold, og sofistikert datamodellering for å vise potensielle fremtids-scenarier. Disse rapportene beskriver vitenskapen med presisjon og forbehold, men det er synd at media gir en feilaktig fremstilling av forskningen for å vekke panikk. Det forhindrer befolkningene i å ta informerte beslutninger om «klimatiltak», og muligheten til å undre seg over vitenskapen.

  Fra Wall Street Journal, publisert 19 September 2022. Skrevet av Steve Koonin.
  Oversatt fra engelsk, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Don’t Believe the Hype About Antarctica’s Melting Glaciers.

  Svar
 • Klimaet er mer stabilt enn noen gang siste 700 år. Skyene bestemmer klimaet? Jeg mener det ikke er korrekt. Hva som bestemmer skydannelsen er 1000 kroners spørsmålet. I følge Svensmarks hypotese er det sola og kosmiske partikler som bestemmer skyene. Ellers aner jeg ikke hvorfor hvert ord plutselig startet med stor bokstav

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Hele verden kan bli rammet

USA har lagt til rette for en verre finanskrise enn i 2008

Previous Post

Vestens ledere.

De har plassert seg i en politisk og militær hengemyr.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.