POSTED IN Konspirasjoner / Sammensvergelser, Virkelighetsforståelse

Finnes det konspirasjoner?

Hvis svaret er nei, er du grenseløs naiv. Hvis svaret er ja er du konspirasjonsteoretiker.

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette er en artikkel som i sitt innhold er selvsagt, men som mange vil slite med å fordøye. Å være stolt av å være konspirasjonsteoretiker? Er ikke det egentlig å si at en er stolt av å være dum, paranoid og ha helt håpløse forestillinger om hvordan verden er skrudd sammen.

Men hele  konspirasjons-teoretiker begrepet er meningsløst i utgangspunktet. At det brukes som argument er egentlig uttrykk for en slapphet i tenkningen. En orker ikke argumentere og stempler meningsmotstandere i stedet.

Det er første spørsmålet er naturligvis dette: Finnes det konspirasjoner?  Svaret er åpenbart ja og vi kjenner ikke til noen av disse for de er av natur hemmelige. En konspirasjon er en hemmelig sammensvergelse. Hvordan kan da noen si at andre er konspirasjonsteoretikere når de selv heller ikke vet hva som foregår?

six fighter jets
Irak-krigen ble utløst av en konspirasjon: «Saddam Hussein har masseødeleggelsesvåpen», noe som var en blank løgn men som ble brukt som påskudd til å starte krigen. Etter hundretusenvis døde er ennå ikke noen stilt for krigsforbryterdomstol.

Poengene mine er følgende:

1. Det skjer konspirasjoner hele tiden, både små og store. (De små feks. mellom unger som har hemmeligheter sammen osv.). Foretillinger/tanker om konspirasjoner kalles konspirasjonsteorier og springer ut av at det faktisk finnes konspirasjoner, mange konspirasjoner og hele tiden. Det er mange merkelige forstillinger om konspirasjoner, noen er sykelige og har daiagnose-navn (Paranoia). Men langt flere enn det vi liker å tenke er reelle og noen er livsfarlig og utløser kriger (Bombingen av Nord-Vietnam, Irak-krigen er f.eks. utløst av konspirasjoner).

2. De som hevder at noen teorier om sammensvergelser er usanne må enten selv vite hva som faktisk skjer eller så bløffer de. Det er det siste som er tilfellet stort sett hele tiden.

3. Konspirasjonsteorier brukes til å stemple andres tanker om hva som skjer i all hemmelighet som forskrudde. Men hvis de som stempler andre ikke vet hva som skjer, da er bruken av begrepet en hersketeknikk.

4. Begrepet ble først tatt i bruk av CIA på 1950-tallet for å kneble kritiske stemmer. Det var særlig effektivt etter mordet på president Kennedy. Det stanset all kritisk tenkning om det egentlig kunne være Lee Harvey Osvald som var drapsmannen. I dag tror de fleste i USA at det var andre som stod bak,  men saken er ikke lenger politisk betent.

Er Koronakrisen utløst av en global konspirasjon? Det er det spørsmålet som ligger til grunn for denne artikkelen:

God lesning!

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)                

Konspirasjonsteoretiker – eller bare realist?

Av Rune G

Såkalte konspirasjonsteoretikere er ganske enkelt ofte bare realister som tør å se åpenbare sammenhenger som andre ignorerer, mener sjefredaktør i den østerrikske nettavisen Wochenblick, Elsa Mittmannsgruber.

Alt har jo blitt sagt. Har du ofte tenkt det i det siste? Overrasker det deg ikke i det hele tatt hva som skjer? Undrer du deg ikke over at regjeringene på løpende bånd ignorerer samtlige rettsavgjørelser og vitenskapelige studier? Fordi du vet at det er en del av planen. Du er altså en konspirasjonsteoretiker, og jeg håper at du er stolt av det. For konspirasjonsteoretikere er ganske enkelt ofte bare realister som tør å se åpenbare sammenhenger som andre ignorerer. Det krever kraft og mot, man betaler en høy pris så snart man begir seg ut på leting etter sannheten. 

silver foil on white ceramic plate
Å fremstille folk som mener noe annet enn en selv som noen med forskrudde ideer (går med foliehatter) er egentlig uttrykk for en slapphet i tenkningen. En orker ikke argumentere, men stempler heller motstanderen.

Denne prisen er mange ikke villige til å betale. Da foretrekker de heller å gjemme seg bak masken, er ensomme og utsetter seg for en ukjent fare gjennom vaksinasjonen og ser på hvordan barn og eldre lider. Alt synes å være bedre enn å innse de ubehagelige faktaene. Hvilke jeg sikter til? Her lar jeg den tidligere presidenten for Det føderale byrå for forfatningens beskyttelse, Hans-Georg Maassen, komme til orde, som i et nylig intervju med Epoch Times ganske klart presenterte poenget: «Etter ett år må jeg si: Det er ikke lenger overbelastning, det er ikke lenger manglende evne, men for meg som jurist er mistanken om at det skjer med forsett påtrengende.»

Massive skader blir påført mennesker og økonomi ganske bevisst, for regjeringene har hatt god nok tid til å vurdere forholdsmessigheten og virkningene av tiltakene og åpent legge dette fram. Men de vil ikke gjøre det da de åpenbart har andre planer, og det er en skandale som helt åpent skjer foran øynene på oss alle. De som fortsatt nekter å innse disse faktaene, spiller enten med eller vil ikke erkjenne det. De vil ikke erkjenne disse ubehagelige sannhetene – de vegrer seg for å trekke logiske slutninger. De holder med all kraft fast på at tiltakene nok har sin logiske berettigelse. Men hvorfor er det slik? Hvorfor aksepterer de den grufulle situasjonen som vi har i øyeblikket, heller enn å sette spørsmålstegn ved den?

Nå, det har blant annet følgende grunner: Så snart jeg setter spørsmålstegn ved mitt eget lands koronapolitikk, må jeg nødvendigvis også sette spørsmålstegn ved andre lands koronapolitikk og erkjenne sammenhengene. Jeg må altså stille systemspørsmålet og kommer da ikke utenom en mulig global sammensvergelse. For sannsynligheten for at alle skulle begå de samme «feilene» uavhengig av hverandre samtidig som Kina, som profitterer på krisen, gjør alt riktig, er relativt liten.

Men hva betyr det? Jeg må forholde meg til en svært ubehagelig og truende forestilling som kanskje ødelegger mitt verdensbilde, nemlig: De der oppe er utrolig mektige og vil meg ikke vel. Jeg kan ikke føle meg sikker, på samme måte som et traumatisert barn som oppdager at det ikke er elsket av sine foreldre. Vil du det? Nei, men det blir verre.

Hvis sannheten blir for ubehagelig velger mange å fornekte den, særlig hvis den truer vår samlete virkelighetsoppfatning.

Denne ubehagelige erkjennelsen får konsekvenser: Jeg må foreta meg noe, gjøre undersøkelser og stå opp mot uretten. Ellers gjør jeg meg bevisst til medskyldig. Jeg må altså bli aktiv og tre ut av komfortsonen. Det er i strid med menneskets naturlige tilbøyelighet til å spare energi. Enhver aksjon koster overvinnelse, hver gang man står opp for noe, hver gang man tenker etter. Det mest behagelige er jo å ikke gjøre noe, ikke å tenke. Og så kommer det mest ubehagelige i tillegg. 

Selv om mennesket har en medfødt trang til å tilhøre flertallet, må det da svømme mot strømmen og gå imot det som oppleves som et flertall. Det kan føre til avvisning og til at man blir sosialt utestengt. En riktig ubehagelig posisjon, for mennesket ønsker jo å være en del av et fellesskap. Det vil jo naturligvis ikke bli sett på som gal eller asosial, men oppleve anerkjennelse. I verste fall kan det være fare for at man mister jobb, venner eller kontakt med familiemedlemmer som ikke aksepterer meningen. 

Alt dette spiller regjeringene og deres systemmedier på i tillegg og forsterker disse tendensene. De spiller på våre instinkter og vår menneskelighet. De vet at vi strever etter trygghet og sikkerhet. Derfor opptrer de som beskyttende foreldre som bare vil oss vel.

De gir oss ordre, ros, klandrer oss, men til grunn for alt ligger premisset om at de bare vil oss vel og at vi kan føle oss trygge. De vet også at vi gjerne velger den enkleste veien. Derfor presenterer de én sannhet for oss – den eneste sannheten: Denne hevder de er allment akseptert, og den trenger derfor ikke å stilles spørsmål ved – nei den slett ikke stilles spørsmål ved. Som et sinnbilledlig symbol blir masken satt på som en munnkurv. I tillegg skapes illusjonen om et flertall: Alle tenker slik, alle gjør det, bare du vil være så usolidarisk? Om noen likevel skulle være så modig å ytre sin kritikk åpent, blir vedkommende straks klubbet ned: Galning, konspirasjonsteoretiker.

Studier blir bestilt som skal bevise at disse kritiske tenkerne enten er mentalt forstyrret, ressurssvake, udannede eller ekstremister. Ingen skal tro på dem.

Slik skjer det at flertallet ender opp i en passiv, nesten barnlig rolle, hvor den selvstendige analytiske tenkningen er blokkert. I denne rollen fungerer man i all hovedsak bare mekanisk og blir styrt av følelser, press og manipulasjon. Det fører også til barnslig oppførsel, outsidere blir sladret på, pekt på, utskjelt, utstøtt. Det blir blindt akseptert, blindt adlydt. Et farlig våpen for makthaverne da disse spiller på følelser. Den rasende mobben som tenner på husene til annerledestenkende, er ikke lenger langt unna.

Nå, kan de annerledestenkende da bare se på? Svaret er nei. Men som mange av dere kanskje allerede har lagt merke til, er det ganske vanskelig å nå inn til de virkelige fornekterne. De er lite mottakelige for rene argumenter. Som sagt, de ønsker jo ikke å overbevises, de ønsker ikke at man ødelegger deres naive verdensbilde, og de ønsker ikke å være en av outsiderne, en av konspirasjonsteoretikerne. 

white and black graffiti on wall
Alternativet til å stille kritiske spørsmål er for noen å jatte med.

Ellers hadde de gjennom de utallige andre skandalene fra politikk, industri og medier erkjent at de mektige ikke alltid ønsker oss vel, og at de nå ikke helt plutselig alle sammen i ren uskyld bare er opptatt av vår helse. Altså må menneskene først bli mottakelige for motargumenter og også ville høre ubehagelige sannheter. Å tillate tanken om at personer som de ønsker å ha tillit til, kan misbruke denne tilliten. Dette er en modningsprosess som framfor alt drives framover av egne erfaringer. En eller annen gang kommer øyeblikket hvor man virkelig ønsker å finne ut av det. Denne prosessen kan man godt støtte opp under, idet man finner mottrekk mot taktikken til makthaverne og deres medier.

De kritiske borgerne må vise at de er mange og etter hvert ødelegge illusjonen om at de andre er i flertall. Du kan prøve å opplyse dem som er åpne for det, og stille spørsmål for å få dem til å tenke. Du kan spre informasjon for å yte motstand mot den eneste sannheten som blir presentert for oss. Du kan vise ansikt og slik være et forbilde for andre. Du kan danne nettverk og være en støtte, slik at færre føler seg alene. Og virkelig alle må komme ut av forsvarsposisjonen. 

Hvor mange mennesker har jeg ikke møtt som begynner setningen med å rettferdiggjøre seg: «Jeg er ikke en tinnfoliehatt, men. Jeg er ikke en vaksinemotstander, men. Jeg er ikke en konspirasjonsteoretiker, men.» Ikke gjør det. Det er svært viktig å presentere sin uenighet på en selvbevisst måte. Når man straks inntar en forsvarsposisjon, har man allerede tapt. Vær ganske enkelt stolt av å bli regnet som gal eller konspirasjonsteoretiker. Som sagt, det er bare andre ord for selvtenker. Så: Mer mot for konspirasjonsteorien!

Knut Lindtner har lag til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • Jeg er en «konspiasjons-teoretiker» og stolt av det. Men ved å følge mottoet «følg pengene for å finne skurken» havner jeg alltid ved 1% klanen. Er jeg «sykelig» opptatt av denne klanen av Zionister (som kaller seg jøder) eller er det fordi alle kjeltringstrekene i verdensmålestokk ender opp der? Eller vil jeg ganske enkelt at alt «skal» være deres skyld? Høna og egget. NWO, Plandemi, utryddelse av menneskeheten? Muligens er Zionistenes Vise Protokoller et falskneri, muligens er det en fremvisning av planene til disse «undermålerne» som må vise frem og skryte av sine «bragder», tidligere og fremtidige. Hvem vet, uansett kan disse protokollene ikke sees bort fra, da fremgangsmåten som der beskrives er «uhyggelig» likt det som foregår i dag, med eierskap over 90% av media og medkvakkere i stort sett alle «regjeringer» i verden. De eier den internasjonale økonomien, Big Pharma og Big Data, alle som ikke kvakker med utestenges og snakkes ned, oppegående mennesker blir fjernet over en lav sko. Uansett hva man mener bør det faktisk være konsensus om at «noe» foregår, noe som IKKE er til fordel for «sammensuriet» til eRNA og co. her i Norge, og heller ikke i resten av verdens land. Hvis noen overhodet ikke greier å se dette: Ta «sprøytene», sett deg i kjelleren med sveisebriller og 4 «bleier» på, og vent til du enten omkommer av «sprøytene» eller de kommer for å hente deg, ditt valg.

  Svar
  • Er du sikker på at du har kommet i mål Per ?.Konspirasjonsjegere har blitt sendt i alle himmelretninger i sin streben ettter å avsløre makten og den katolske kirke,sort pave,ja nesten alle religiøse organisasjoner inkl. den jødiske har vært under lupen og youtube mm er full av skråsikre mennesker som vet.Kongehusene må ikke glemmes,så har vi alle enkeltmenneskene med Bill Gates,Rotschild,Soros,Rockefeller osv osv,men om det er så enkelt,hvorfor rydder ikke verdens demokratiske land og riker opp,det burde jo være enkelt,de er jo demokratiske og de ønsker absolutt å informere sine velgere om det som truer i horisonten,ikke ?..
   Det jeg har funnet ut,det er at de som styrer kraftproduksjon + telecom,det er de som styrer alt.
   Ta en kikk på ABB,Erickson og Wallenbergfamilien.Så vidt jeg vet er Wallenberg ikke jødiske.

   Svar
   • Sikker kan man aldri være på noen ting? Men at land og riker er «demokratiske» er vel kun i navnet? Ser man nærmere på dem ser det ikke særlig pent ut noen steder. Er Norge demokratisk? Hvis så, hvorfor blir alle som har en divergerende mening om f.eks. «vaksiner» utestengt, i fare for å miste jobb og levebrød, og hånet offentlig? Hvorfor kommer ikke eRNA og co. på banen og rydder opp i dette? Vi har jo ytringsfrihet eller? For alle? Ikke bare de som hyller Zionismen, for det er den det dreier seg om og alltid har dreid seg om. Den jødisk/kristne kanalen GAB, kan ikke «huse» Trump fordi den er «Anti-Semittisk» sier hans svigersønn. Hvis de ikke hyller zionismen, ingen Trump der? Beviselige jøder som ikke hyller zionismen er Anti-Semittiske? WTF! Så joda, du har nok rett, det er nok kraftproduksjonen + telecom alt dreier seg om. Sorry, men det er nok bare en del av pakka, ABSOLUTT ALT av verdi ligger i den store «forundringspakka» til Zionistene, hverken mer eller mindre. Og for å uttrykke meg klart, ALLE «raser» og avskygninger av mennesker kan tilhøre zionismen, også jeg hvis jeg hadde følt for det. Man måtte ikke være tysker for å «tilhøre» nasizmen som kjent, heller ikke islamismen krever en spesiell «rase». Det som blir uttegnet er at det ser ut til at de fleste av «toppen av isfjellet» (1%’n) tilhører Khazar-klanen, som i 674 på de tyrkiske stepper «plutselig» ble «jøder». Om dette er «tilfeldig» eller ikke overlater jeg til andre å mene noe om. Og siden alle skal få ha sin egen mening får du ha din «tro», slik jeg har min, men å «overbevise» meg om at «verdensherredømmet» kun går på energi og tele-com greier du ikke. Beklager.

   • Takk for svar og du behøver ikke beklage noe som helst,det er virkelig forvirrende og ikke lett å se i riktig retning.
    I et intervju med SVT ble Wallenberg spurt om strategisk tenkning,tenker og planlegger dere 1 år eller 5 år fremover i tid,Svaret var,legg på hundre år.
    Når det gjelder telecom,Google Twitter Facebook youtube mm.,de må signere lisensavtaler av eierne av nettet.
    Når det gjelder telecom,de overvåker alt,om politi eller etteretning vil ha ut «RETTSLIg»hvem som snakker med hvem er det eierne de må henvende seg til.Så kan dere spørre dere hvem som eier telenett og telecom globalt i kina,Usa,Russland,Europa om hvem som eier telenettet og svaret blir Erickson.Det er makt det.

   • Om jeg husker rett så var en av Wallanderne styreformann i Norsk hydro i den tiden Tungtvann ble skaffet til veie til Israelerne.Håkon Lie,vi skal bygge det nye Jerusalem.En av Wallanderne var involvert i Deutche Bank.En av Wallanderne var involvert i I G Farben,skandinaviska enskilda banken mm.Wallanderne er involvert i dagens krigsindustri og er leverandør av styringssystemer for Raketter b.l.a Yemen..
    Det er utrolig for meg at dere oppegående konspirasjonsjegere har latt dette gå under radaren.
    Ref Matthias Andersson You Tube,Carl Norberg youtube.

 • Vidar Johansen
  13 juli 2021 12:25

  «Er Koronakrisen utløst av en global konspirasjon?»

  Visst er den det! Men å fortelle folk flest om det er nytteløst. Da dukker motargumenter i form av k-ordet opp og en får høre alle slags teorier om hvorfor det ble så få døde i «pandemi»-året 2020. F.eks. at vi var så flinke til å holde avstand, bruke mundbind osv. at færre fikk influensa enn normalt. Nå er det jo ingenting som kalles influensa lengre. Nå er det covid-19 for alle penga, og jeg, som den k-ordtullingen jeg er, ville satset alle penga på at hele «pandemien» er oppspinn fra a til å. Det eksisterer intet annet enn tvilsomme RNA-sekvenser som liksom kan detekteres og skal kunne påvise at noen er syke. At det mangler kliniske symptomer på å være syk er ikke lenger vesentlig, selv om en aldri tidligere har kunnet hevde sykdom uten. Hvem, hvordan eller hva som har snudd opp ned på dette det siste halvannet året er et omfattende tema, men vi vet i det minste litt om hvem som drar inn de store pengene som følge av dette.

  Svar
 • World economic forum,Jacob Wallenberg er ordstyrer i european round table,s komite for Handel.Elon Musk kanskje bare en puppet for Wallenberg ?..Iallefall er det noe som heter Erickson/Tesla og er etablert i Krotia..Elon Musk må møte i retten om eierskap.
  Abb leverandør av atomreaktorer til IRAN.
  Ja wallenbergerne er nok ingen småspillere.,på tide det blir skrevet litt om denne familien,både på Steigan og Derimot,noen andre vet jeg ikke som vil ta i dette.

  Svar
  • Svensk «blåblodet adel» har absolutt ikke sitt på det tørre for å si det mildt. I store trekk springer vel alle kongehus og adel ut fra den tysk-østerikske Habsburgerslekten (som kom tidlig fra øst? fra Babylon fall muligens?), via inngifte, søskenbarnekteskap og andre «forordninger» for å holde denne klanen på toppen av samfunnet, og svensk «adel» er godt inne i denne «familien». Resultatet av disse «disposisjonene» kan man enkelte stedet se svært tydelig, andre plasser er den mer skjult. Hvorfor har vi «Judas-løver» i det norske riksvåpnenet, hvorfor er den maskuline del av vår kongefamilie stadig å se i sammenheng med jødiske feiringsdager, med kalott på hodet? Alt dette er en del av problemet, alt henger sammen med alt. Så til 1%. Hvis du Jan har forstått det dithen at det du snakker om ikke er notert av de fleste «konspirasjons-teoretikere» (for en betegnelse!) beklager jeg dette. Det er riktig som du sier, det blir ikke nevnt så ofte, men vi kan jo også snakke om mat – B. Gates har kjøpt og kjøper opp enorme jordbruksarealer som skal brukes til å dyrke gen-modifisert «mat» i følge ham selv. Vi kan snakke om friskt vann – Obama fikk lagt enorme områder med innsjøer og elver inn under «staten» Usrael, hvor vanlige mennesker ikke har tilgang. I Australia har også enorme vannkilder blitt «privatisert», bøndene går konkurs pga for dyrt vann. Slik kan vi ta for oss punkt etter punkt av absolutt alt som har en verdi, eller kan brukes til å ta makten over «sammensuriet». Men da vil man måtte skrive lange avhandlinger, og det gidder de fleste ikke å lese, og derved mister de poenget ditt, derfor skriver de fleste om Big Pharma, Big Øko og Big Tech, i korte enkle innlegg. Håper du ikke ser på dette som et ovenfra og ned budskap, for det er alldeles ikke ment slik, men vet egentlig ikke hvordan jeg skal si hva jeg mener på en annen måte.

   Svar
 • Hei Per,jeg tåler en debatt.
  Om en tryllekunsner vil ut du skal se dit og ikke hit,da må han trylle litt.Det er de tankene jeg har om hvordan verdens befolkning er lurt opp i stry så lenge vår historie er kjent.
  Det som kommer her er etter min hukommelse.I 1933 bestemte Rotschilderne seg for å bli moderne og effektive,så de satset på kommunikasjon,brevduer og kurerer ble kastet på skraphaugen og inn kom Erickson med sine moderne kommunikasjonsmidler,det var da Erickson fikk nakketak på Rotschilderne.
  Vi vet jo at ingen konflikter av større omfang ikke kan startes uten finansiering og vi vet at ofte satser Bankene på flere hester i ett løp,de vinner jo uansett.Men de må jo kommunisere.
  Det er bare å google i vei,Erickson Russland,Erickson USA,erickson Kina,Erickson Columbia osv osv.
  Det er viktig å ha i bakhodet,hvem kontrollerer hvem.

  Svar
  • Vi har også historien med kryptografene,de ble solgt til forskjellige aktører for å knekke fiendens koder,problemet var at disse kryptografene kunne selges til flere og hovednøkkelen,den satt Erickson på.Så noen pingler er definitivt ikke Wallenbergerne.

   Svar
  • Hei Jan, godt å høre. I store trekk er vi nok svært enige, men kanskje litt uenige i hva som er middelet og hva som er målet. At verden har blitt rundlurt og svindlet er vi vel absolutt enige om (siden vårt år 0?) Det forslitte begrepet NWO er rett og slett de galeste av de gales megalomaniske tanker om sin egen fortreffelighet, og deres «selvklare» rett til å bestemme over hele verden (slik jeg «trykker» mine tanker på andre :D:D:D – men dog uten maktbruk og drap). For å skremme «sammensuriet» ned i kjelleren med sveisebriller og fire bleier trenger man selvfølgelig fryktpropaganda, levert gjennom «eteren». Det interessante for meg er dog ikke med hvilke «midler» de leverer propagandaen, men hva de gjør mens «sammensuriet» sitter blindet, alene med raspende pust og dårlig oksygenopptak i hver sin kjeller skjelvende av redsel for neste «ukjente» virus. Du sier at Erickson fikk «nakketak» på Rotschildene, de samme «Røde Skilter» (navnet på «jøde»gata i Kiev, Ukraina) som pr. i dag vel eier det meste av verdensøkonomien i form av FED, BIS, Verdensbanken, og har sine «tentakler» i hver eneste «sentral» bank i verden (også den norske) foruten alle eiendommer, landområder osv. De som har startet og avsluttet kriger og revolusjoner etter eget forgodtbefinnende, og fortsatt gjør dette. (FED gir ikke mer kreditt – Usrael er ferdig i Afghanistan) Ser helt klart din påpekning av nødvendighet for tele-com for å få ut propagandaen, men tror nok at jeg vil snu på flisa og si at Erickson ble startet av de «Jødiske» Røde Skilter for å kunne nå flere i «sammensuriet» med enkle midler, samt selvfølgelig «håve inn» penger samtidig. Hvis hjernen til brukerne samtidig ble kokt var vel det bare et ekstra pluss å regne, for det er virkelig slike «mennesker» vi snakker om her. En divergerende avslutning: Rotschild er tysk for Rødt Skilt – innkjøring forbudt / stopp. Og nettopp derfor bør navnet Rødskiltet brukes om hele denne «klanen» – forbudt å ha noe med den å gjøre, ikke gå den veien de peker ut for deg, stopp alt som har med disse å gjøre, isolerer dem fra absolutt alt som har med «vår» verden å gjøre, kun da vil menneskeheten ha en mulighet til å leve i fred og fordragelighet med hverandre, med forståelse for andres rettigheter.

   Svar
   • Fortsatt bra, Per.:
    «…som pr. i dag vel eier det meste av verdensøkonomien i form av FED, BIS, Verdensbanken, og har sine «tentakler» i hver eneste «sentral» bank i verden (også den norske) foruten alle eiendommer, landområder osv. De som har startet og avsluttet kriger og revolusjoner etter eget forgodtbefinnende, og fortsatt gjør dette.»

 • I startfasen av plandemien leste jeg hos nrk.no at Erna og Bent må sees som en mor og far; så klart og tvers igjennom tåpelig kan det sies. Jeg er for gammel til adopsjon, og vil heller være foreldreløs enn å gå på den bløffen. Å ha sett at eks-venner stiller meg opp ved siden av nazister for å påpeke det åpenbare, det gjorde litt vondt i begynnelsen, men så barnaktige og feige venner har jeg egentlig ikke bruk for uansett.

  Svar
 • Konspirasjonsteoriens mest karakteristiske kjenneteikn er at han er sann.

  Eit teikn på det er at sanninga sine fiendar kjem trekkande med sine åndlause ‘flat earth’-historier som ingen kjenner.

  Begrepet vart konstruert av CIA etter at usa sin siste truverdige president JFKennedy vart rituelt avretta. Dei sanne forklaringane fekk denne nedsettande nemninga.

  Svar
 • Professor Asbjørn Dyrendahl har forsket på konspirasjonsteorier i ca10 år, iflg NRK. I intervju om dette er han likevel mest opptatt å karekterisere en typisk konspirasjonsteoretiker; Lite urdanning, falt utenfor samfunnet, ofte ensomme raringer osv…. Han må ha fått godt betalt, denne professoren. Teoriene hans brukes effektivt for å støtte segregering av kritisk tenkende mennesker.

  Svar
  • Det eneste de avslører, de som kaller oss for kospirasjonsteoretikere, er sin egen mangel på kunnskap og evne til å tenke kritisk, og å stille kritiske spørsmål. Å bli kalt konspirasjonsteoretiker er en hedersbevisning. De med «høy utdanning» har gått så lenge i systemet at evnen til å være kritisk er radert bort. De er så autoritetstro at det er tragisk å registrere fraværet av selvstyring.

   Svar
 • Her er en som har oppsummert noen av løgnene avslørt av «konspirasjonsteoretikerne»!

  DE LYVER FOR DEG OG VIL FORTSETTE Å LYGE FOR DEG TIL VI STOPPER DET!

  1) De løy til deg om Russland-samarbeid
  2) De løy til deg om Ukraina-krigen
  3) De løy til deg om Ukraine Biolabs
  4) De løy for deg om Cov-i-d 19 Plandemic
  5) De løy til deg om Lockdowns
  6) De løy til deg om ubrukelige ansiktsmasker
  7) De løy for deg om Vaxinerne
  8- De løy til deg om Ivermectin
  9) De løy for deg om hydroksyklorokin
  10) De løy til deg om Twitter-sensur
  11) De løy til deg om Fake Steele-dossieret
  12) De løy for deg om 2020 Ele-ct-io-n
  13) De løy til deg om 2022-midtperioden
  14) De løy for deg om Hunter’s Laptop
  15) De løy til deg om Hillarys e-poster
  16) De løy til deg om at FBI/CIA spionerte på dine sosiale medier
  17) De løy til deg om Fast & Furious
  18) De løy til deg om valginnblanding
  19) De løy for deg om 9/11
  20) De løy for deg om at Saddam og Irak hadde masseødeleggelsesvåpen
  21) De løy til deg om PizzaGate
  22) De løy til deg om Child S-e-x Trafficking
  23) De løy for deg om Epstein S-e-x Island
  24) De løy til deg om The Patriot Act
  25) De løy for deg om The Global War on Terror
  26) De løy for deg om The Southern Border
  27) De løy for deg om 6. januar
  28) De løy til deg om Vietnam
  29) De løy til deg om Watergate
  30) De løy til deg om JFK
  31) De løy til deg om RFK
  32) De løy til deg om MLK, Jr.
  33) De løy til deg om Benghazi
  34) De løy til deg om Afghanistan
  35) De løy for deg om The War on Drugs
  36) De løy til deg om HIV/AIDS
  37) De løy til deg om kreft
  38) De løy til deg om klimaendringer
  39) De løy for deg om The Green New Deal
  40) De løy til deg om mat, vann, rengjøringsprodukter
  41) De løy til deg om Federal Reserve
  42) De løy for deg om Washington Act av 1871 der Kongressen gjorde en avtale med utenlandske makter og intl. bankfolk og tok $10 sq. miles av DC suveren og endret oss fra Republic FOR The United States of America til United States Corporation hvor vi alle er «borgere» med privilegier i stedet for rettigheter gitt av Gud!
  43) De løy for deg om masseskyting
  44) De løy for deg om The Great Reset
  45) De løy til deg om Agenda 21
  46) De løy til deg om Agenda 2030
  47) De løy for deg om den bærbare datamaskinen Anthony Weiner
  48) De løy til deg om Wikileaks og Julian Assange
  49) De løy til deg om Waco
  50) De løy til deg om Ruby Ridge
  51) De løy til deg om Nashville
  52) De løy til deg om Las Vegas
  53) De løy til deg om Hollywood
  54) De løy for deg om OKC-bombingen
  55) De løy for deg om Andrew Breitbarts død
  56) De løy for deg om gull
  57) De løy til deg om Michael Obama
  58) De løy til deg om Obamas barn
  59) De løy for deg om Margaret Sanger
  60) De løy til deg om Joan Rivers’ død
  61) De løy til deg om Haiti
  62) De løy til deg om Hunter’s Cocaine
  63) De løy til deg om Investing on Wall St.
  64) De løy for deg om kinesiske spionballonger
  65) De løy for deg ca 15 min. Byer
  66) De løy til deg om feminisme
  67) De løy for deg om Antarktis
  68) De løy for deg om frimurere
  69) De løy til deg om Operation Mockingbird
  70) De løy til deg om MK Ultra
  71) De løy for deg om Chemtrails
  72) De løy for deg om jorden, Roswell, NASA, verdensrommet, månelanding

  Noe annet?? ALT ~David Wilcock Telegram

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Den internasjonale domstolen ICJ.

Er den en nøytral part i konflikten mellom Israel og Hamas?

Forrige innlegg

Norges selvstendighet oppgis.

USA får 8 nye militærbaser i Norge

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.