POSTED IN Globalisering

De kan nå sine mål

Finanskapitalenes langsiktige strategi: Ødelegge offentlige tjenester i Europa

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

Wall Street bankkartellet har som kjent hovedsete i USA, og blir hovedeier av Europas snart ubetalbare gjeld. Storkapitalen vil nå feste taket på Europa med gjeldsvåpenet, på samme måte som med mange U-land, og kjører flere løp samtidig for å tømme Vest-Europeiske lands sine statskasser.

Med covid-plandemien har finanskapitalen klart å øke gjeldsbyrden betydelig, likeledes med de enorme investeringene i utilstrekkelig og upålitelig vindkraft. Masse-innvandringen fra MENA-land som storkapitalen står bak, fortsetter for fullt, enda Europas økonomi allerede begynner å bli anstrengt, og de fleste går rett inn i den passive delen av økonomien og parallell-samfunn. Det i en situasjon hvor vertbefolkningene har en negativ fødselsrate og som står for skattegrunnlaget, som dermed reduseres år for år.

Selv tredje generasjon av innvandrerne fra MENA-land integreres ikke, og binder opp mer og mer ressurser år for år i den passive økonomien, sammen med de nyankomne innvandrerne fra MENA-land. De aller fleste økonomiske flyktninger, som får flyktningstatus fra landenes UDI, med god hjelp fra finansfolkets NGO-er, som også har sine folk i europeiske lands utenriksdepartement.

Den enorme kriminaliteten fra immigranter med opprinnelse i MENA-land binder nesten opp alle ressursene i de fleste europeiske lands ordensmakter, som for eksempel Sverige. Likeledes binder de opp mye av ressursene i skolevesen, helsevesen og sosialvesen i alle land. Finansfolkets strategi har lykkes, nå kan de bare lene seg tilbake i skinnstolene; Ødeleggelsen av europeiske lands økonomier går nå av seg selv, og kan ikke reverseres.

Wall Street bankkartellet kan snart forvalte Vest-Europa som de vil, gjennom sine instrumenter Verdensbanken (WB) og IMF. De vil ta landenes aktiva som betaling for deres ubetalbare gjeld, som Europas high-tech industri, landressurser og infrastruktur. De som får betale prisen, er Europas aldrende befolkning, som med WB og IMFs «restrukturering», les minimalisering av utgifter for kapitalen, vil demontere Europas velferdsstater som var ment for vertbefolkningenes eldre og syke.

Alt Vest-Europas folk har sett på som sosiale rettigheter i flere generasjoner, som gratis skole, helsevesen og et offentlig sosialt sikkerhetsnett, vil privatiseres. EU-kommisjonen vil privatisere helsevesenet i alle EU-land. Vest-Europa får massefattigdom som i Sør-Amerika, Karibia, Afrika og store deler av Asia. Wall Street bankkartellet har gått løs på de svakeste landene først etter annen verdenskrig med sin økonomiske krigføring, nå er det Vest-Europas tur.

Allerede når Europa var svekket av masseinnvandringen fra MENA-land, startet storkapitalen den konstruerte covid-plandemien. Selv om «vaksineringen» stoppet nå i dag, vil langtidsbivirkningene og effekten av et redusert immunforsvar på grunn av mRNA-injeksjonene kalt vaksiner, helt overvelde helsevesenet i landene det er snakk om. De fleste vil ikke få behandling, og befolkningen blir desimert, først og fremst eldre og syke.

Akkurat som den globale storkapitalen har planlagt, og som administrator av Europas ubetalbare gjeld, vil de forme Europa som de ønsker. Det er ikke bare statsgjeld som blir ubetalbar, det samme blir husholdningenes gjeld. Millioner kastes ut i arbeidsløshet med stor gjeld, og arbeider- og middel-klassens boliger tas over av finanskapitalen, som de gjør i USA.

Uunngåelig vil storkapitalen få eierskap og monopol på matproduksjon, drikkevannsforsyning, energi og boliger, og Europas befolkninger blir slaver under kapitalmakten som landene i sør, og finanskapitalen kan velge hvem som skal få bli en del av slaveklassen i deres nye verdensordning. Finansfolkets har brukt militær -og økonomisk krigføring for å ta landene i sør. For å ta Vest-Europa holder det med økonomisk krigføring og politisk list.

Finansfolket har langsiktig og tålmodig, bygget sine nettverk innen finans og politikk gjennom flere hundre år, for å komme i posisjon til å erobre landene i sør og nå Vesten. Den amerikanske statsmannen John Adams (USAs president fra 1797 til 1801) sa: «Det er to måter å erobre og slavebinde et land på; Den ene er ved sverdet. Den andre er ved gjeld». Noe finansfolket i dag har bevist til fulle.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • «Det er to måter å erobre og slavebinde et land på; Den ene er ved sverdet. Den andre er ved gjeld». Noe finansfolket i dag har bevist til fulle.»

  Dessverre også i Norge ved hjelp av våre politikere.:

  ‘Før nyttår sendte Statnett ut en advarsel til Olje- og energidepartementet om at Norge styrer mot et effekt- og kraftunderskudd innen få år.
  – Advarselen fra Statnett må tas på dypeste alvor. Utfordringen nå er å raskt realisere store mengder ny fornybar kraftproduksjon. Uten dette vil vi gå glipp av industrietableringer, få høye strømpriser og i verste fall vil husholdninger og næringsliv miste tilgang på kraft, sier Solberg.’
  tu.no/artikler/her-er-hoyres-12-tiltak-for-a-oke-kraftproduksjonen/524893/

  Nå sier jo også Solberg : ‘ Hvis det haster og man vil, får man det til. Dette vet vi blant annet fra måten vi håndterte pandemien på, ‘
  En slik politiker, uten evne til refleksjon, bør vi holde oss unna.:

  Vi har ikke mangel på kraft NÅ, Solberg. Og husstandenes energiforbruk har gått nedover de siste ti-årene. En dugnad betalt av innbyggerne selv med eller uten et byråkratisk fordyrende Enova, gjennom varmepumpeinstallasjoner og småskala solceller fordi de ikke stoler på egen regjerings politikk. Og ser at politikerne har lagt seg under over-nasjonale herrer istedet for egne innbyggeres ve og vel.
  Hvis Norge skal ha NY kraftkrevende industri framover kan/bør selvfølgelig dette ikke etableres før ny kraftproduksjon er satt i gang. Og den nye kraftproduksjonen må selvfølgelig industrien kartlegge og få tillatelse til, først. Det HASTER altså ikke mer enn det.
  Hvis man vil/skal etablere en industri så må vi selvfølgelig sørge for nødvendig råvaretilgang først. Slikt trenger ikke ‘haster’ til, men planlegging og nasjonal styring.
  Det regjeringen Solberg gjorde, i sammen med Ap/Sp, var å skattelegge vannkraftindustrien hardere hvis industrien oppgraderte og satt inn flere turbiner i eksisterende kraftverk, og gjorde en slik utbygging ulønnsomt. Og å legge ut innbyggernes kraftproduksjon på børs, slik at høyeste bud fastsatte innbyggernes strømpris. Uansett tilgang og produksjonspris. Og dermed ødela eksisterende industri og innbyggernes forutsigbarhet og velferd.

  Norske politikere krangler altså om å ødelegge Norge på hver sin måte.
  Enten ved å danse ‘pandemidansen’ på ordre og/eller ved å øke rentene etter den falske musikken fra Fed. Fellesnevneren er idioti og å underleggelse seg en overnasjonal mafia.

  Svar
 • Nordlyset opplyser, og her er litt ekstra opplysing.
  Verdens eldste jødiske frimurertempel frå 1717 i City of London Corporation er sentrum for verdens bankmakt. The square mile, med over 800 bankar er kasharjødisk i tusen år, betalar ikkje skatt, med eige styre, politi, taxi mm. The City styrer og delvis eig England, men også Wall Street og Federal Reserve. Straumen av all verdens svarte forbrytarkapital blir kamuflert av ein like stor del legal handel. Kapitalmakta er enorm og global. Det er her krigar bli starta, med plyndringstoktene mot alle verdens land sine statskasser. Makta er så stor at alle føyer seg.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nok en spiker i USAs kiste.

FN-flertall for å be domstolen i Haag vurdere lovligheten i Israels okkupasjon.

Forrige innlegg

Dr. Aseem Malhotra

Ledende kardiolog knuser Big Pharma, kolesterolmedisiner og covid-vaksiner på Tucker Carlson Show

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.