POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Fikk varige vaksineskader.

Får ingen erstatning.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

– Jeg tok vaksinen for samfunnet. Dette er takken

Av Guro Skjelderup

Line kjenner ikke igjen kroppen sin etter at hun tok AstraZeneca-vaksinen. Siden mars i fjor har hun vært avhengig av smertestillende. Ett år etter at hun søkte erstatning, kom svaret: Avslag.

Jeg doserer meg gjennom døgnet med Paracet, Ibux og Ipren. Jeg kan ikke ta sterkere smertestillende fordi jeg er avhengig av å kjøre bil i jobben. Når jeg har tidligvakt, har jeg vekkeklokken på om natten for å ta smertestillende slik at kroppen fungerer når jeg står opp.

Mars 2021 får Line Merethe Ølmheim Aaserud (35) vaksinen fra AstraZeneca. To dager senere blir vaksinen pauset i Norge, senere fjernes den fra vaksinasjonsprogrammet.

Fire dager etter vaksinasjon ligger Line på akuttmottaket med store smerter i kroppen, trykk i brystet og pusteproblemer.

– Prøvene er normale, men jeg har enorme smerter og kjenner ikke igjen kroppen min. Utallige undersøkelser gir ingen svar på hva som feiler meg.

Det hun ikke vet, er at hun halvannet år senere fortsatt er syk. At hun daglig må ta smertestillende for å klare jobb og familieliv med mann og tre barn. På toppen skal hun få avslag på søknad om erstatning.

Line ble skadet av AstraZeneka
Line Merethe Ølmheim Aaserud fikk livet sitt snudd på hodet av AstraZeneca-vaksinen. Her er hun på akuttmottaket fire dager etter vaksinen ble satt.

– Jeg tok vaksinen for samfunnet. Dette er takken, sier Line.

Akuttmottaket

Line jobber som helsefagarbeider i hjemmetjenesten og ble prioritert for vaksinering. Fordi hun jobber innen helse, følte hun på presset om å takke ja. I tillegg har hun en kreftsyk far som hun ønsket å beskytte.

– Det er viktig for meg å presisere at jeg ikke er i mot vaksiner generelt, men jeg opplevde at alt hadde gått fort med utviklingen av denne vaksinen.

Før vaksineringen hadde Line god helse. Hun var imidlertid noe overvektig, hadde ryggvondt som en konsekvens. Ellers var Line frisk.

– Når jeg har tidligvakt, har jeg vekkeklokken på om natten for å ta smertestillende slik at kroppen fungerer når jeg står opp.

Etter vaksineringen er Line på jobb, men på kvelden får hun feber og influensasymptomer, og må reise hjem.

– Jeg ble sengeliggende i tre dager og har aldri kjent med så dårlig før. Jeg fikk en liten bedring, før jeg den fjerde dagen ble enda verre. Det var samme dag som AstraZeneca virkelig blusset opp i media, sier Line.

Fire dager etter vaksineringen er hun så dårlig at hun ringer legevakten. De sender henne til akuttmottaket på Kalnes sykehus med mistanke om blodpropp.

Sendt hjem med smertestillende

– Da jeg kom til akuttmottaket hadde jeg sterke smerter i bena og klarte nesten ikke gå. Jeg var svimmel, hadde kraftig hodepine og vondt i magen. Samt trykk i brystet og vansker med å puste.

Det blir tatt blodprøver, blodtrykk og EGK (hjertetest). Prøvene viser normale blodplater, ingen forhøyet D-dimer (markør for blodpropp), alle andre målinger er fine.

– Nettopp det har blitt mitt problem: Prøvene er normale, men jeg har enorme smerter og kjenner ikke igjen kroppen min. Utallige undersøkelser gir ingen svar på hva som feiler meg.

Line blir natten over for observasjon. Dagen etter blir hun sendt hjem med råd om å ta smertestillende. Det har hun gjort daglig i halvannet år.

– Utallige undersøkelser gir ingen svar på hva som feiler meg.

– Fibromyalgi, lyder diagnosen

Hver morgen starter med at Line må kjenne etter hvordan kroppen er. Mange dager det siste halvannet året har hun måttet bli i senga.

– Jeg har fått endometriose og irritabel tarm også. Livet er snudd på hodet, og det står på vent. Jeg har dager som er bedre enn andre, men ingen dager er helt uten smerter.

Siden mars i fjor har Line vært til utredning hos gynekolog, fått kolosokopi, nevrografi av begge beina, og MR av hodet. Hun har gått ned betydelig i vekt. I mai og november 2021 tar hun andre og tredje dose med Pfizer.

– For å beskytte min kreftsyke far.

Helseplagene er uendret etter dette.

Våren 2022 får hun noe som ligner et svar: Fibromyalgi og sterk fatigue som grenser til kronisk utmattelsessyndrom (ME).

– Legen og nevrologen sier at det er eneste forklaring. Jeg vil ikke slå meg til ro med det svaret. Jeg ønsker å finne årsaken slik at jeg kan få andre løsninger enn daglig inntak av smertestillende.

– Livet mitt er snudd på hodet og står på vent. Jeg har dager som er bedre enn andre, men ingen dager er helt uten smerter, forteller Line.

Hemali møtte nordmenn med ulike plager etter vaksinering. I denne filmen hører du deres historier.


Søknad om erstatning

I august 2021 sender Line søknad om erstatning til Norsk pasientskadeerstatning. Det skal gå ett år før svaret foreligger. I begrunnelsen heter det: “Vår vurdering er at plagene dine med fibromyalgi, som du mener har gitt deg magesmerter, smerter i beina, svimmelhet og utmattelse, ikke kan skyldes vaksinasjonen. (…) For å ha rett til erstatning må vaksinen være årsak til skaden, og det må ikke være andre årsaker som er mer sannsynlige. Det innebærer at en sammenheng må kunne forklares med egenskaper ved vaksinen og medisinsk viten.”

– Det er jo ikke rart at folk ikke orker å ta kampen det er å søke erstatning. Det virker alt for enkelt å gi et avslag. Hva med å ta en telefon til pasienten det gjelder for utfyllende opplysninger? Det er pasienten selv som kjenner sin kropp. Det er umenneskelig å bli behandlet på denne måten, sier Line.

Hun har nå sendt klage på vedtaket til Pasientskadenemnda. Der er behandlingstiden 20 måneder.

– Norsk pasientskadeerstatning er ferdige med meg, alle henvendelser skal videre rettes til Pasientskadenemnda. Jeg får egentlig ikke gjort noe annet enn å vente. Kanskje helt til et godt stykke inn i 2024.

– Jeg har lært meg å leve med smertene, og skjuler dem godt. Men hvor lenge klarer jeg det?

“Ikke tilstrekkelig alvorlig”

Line synes at avslaget er arrogant og dårlig begrunnet. I tillegg stusser hun over den lange behandlingstiden.

– Jeg har spurt meg om det skyldes at det kommer inn veldig mange søknader om erstatning, dårlig bemanning, eller likegyldighet. Jeg er redd det skyldes det siste.

I avslagsbrevet heter det videre:
Kortvarige plager i form av hodepine, kvalme, feber, muskel- og leddsmerter, slapphet og uvelhet er kjente bivirkninger etter vaksinasjon mot Covid-19. Vanlige bivirkninger kan være plagsomt, men at kroppen reagerer på denne måten er et tegn på at den jobber og gjør immunforsvaret rustet til å møte dette viruset vaksinen skal virke mot. Disse forventede bivirkninger går hos de fleste vaksinerte over etter kort tid. Slike plager er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig alvorlige til at de er en pasientskade, selv om det kan sies å være bivirkninger.

Det er kjent at vaksinen fra AstraZeneca kan føre til forbigående plager med myalgi. Per i dag foreligger det ingen medisinsk forskning som viser at vaksinen kan utløse vedvarende/kroniske plager med myalgi og/eller fibromyalgi. Det foreligger ingen biologisk forklaringsmodell som kan forklare hvordan vaksinen kan utløse slike kroniske tilstander.

Vi mener det mest sannsynlig er andre årsaker enn vaksinen til at du utviklet fibromyalgi, og har fått plager med magesmerter, smerter i beina, svimmelhet og utmattelse
.”

Konklusjonen er vanskelig for Line å ta inn. Spørsmålene er flere enn svarene. Hvordan kan det konkluderes så bastant så kort tid etter at en ny vaksine ble tatt i bruk? Avslagsbrevet er signert en rådgiver.

– Hvilken kompetanse har disse menneskene som har fattet dette vedtaket? Hvem er de? Jeg var med på en dugnad som jeg oppfattet som en plikt. Nå er jeg overlatt til meg selv.

Åpenhet for økt bevissthet

Line takker staheten, sitt gode humør og sin omsorgsfulle mann for at hun klarer å stå i det. Hun har valgt å være åpen, og bruker Instagram for å nå ut med budskapet. Line er overrasket over hvor mange som tar kontakt og over hvor mange som sliter med det samme som henne.
– Mange har ikke koblet at dette kan være bivirkninger fra vaksinering, men ser sammenhengen når de ser hva jeg går igjennom.

– Derfor må vi snakke om dette! Det kan ikke dysses ned! Til alle som strever med helsen etter vaksinering: Snakk høyt om det og ikke gi deg før du får svar!

Drømmen er å komme på God morgen, Norge! fordi hun der vil nå ut til mange. Etter et intervju med TV2 i april i fjor ble hun invitert, men planene ble trukket i siste liten. Begrunnelsen lød at “nyhetsbildet hadde endret seg og at temaet ikke var like aktuelt lenger.”

– Det har jeg vanskelig med å forstå. Derfor skal jeg aldri slutte å snakke om dette. Penger er ikke viktig, men å bli hørt. Det skal jeg aldri gi opp. Jeg har lært meg å leve med smertene, og skjuler dem godt. Men hvor lenge klarer jeg det?

Innlegget er hentet fra hemali

Forsidebilde: nikko macaspac

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Så synd! Og for en hån mot de lydige, med på dugnaden, de samvittighetsfulle som tok en for laget, for å ikke drepe bestemor, skjønt plandemien utrydder bestemødre for full maskin, så de er borte og ikke trenger pensjon. Tonen hat vært der fra FHI helt fra starten, i ordelaget «gamle og skrøpelige». Dette er stygge ting som skjer. Ungdom stuper. Småunger er helt etter på språk på grunn av galskapen. Tilgi det den som kan.

  Svar
 • Line er bare dum.
  Hun kunne bare fortalt at det antagelig er ‘langtidsskader etter Covid.’
  Så ville hun blitt klappet opp på podiet.

  Svar
 • Northern Light.
  16 september 2022 16:22

  New England Journal of Medicine: Studie bekrefter at covid-vaksiner svekker den naturlige immuniteten.

  Av Ethan Huff.
  I løpet av de første månedene etter «vaksinasjon» for covid, har en ny studie funnet at en persons immunsystem svekkes til et punkt hvor det utvikler negativ immunitet.

  New England Journal of Medicine (NEJM) publiserte den urovekkende rapporten, som så på 887193 barn i alderen fem til 11 år i North Carolina, hvorav 30,8 prosent (273157) fikk minst én dose av Pfizers mRNA-injeksjon mellom November 1, 2021 og 3 Juni, 2022.

  Ved å bruke statistisk modellering som nøye justerer for faktorer som underliggende helsetilstander, slo forskerne fast at injeksjonene ganske raskt tærer på immuniteten på en måte som ligner på AIDS – derfor er det mange som nå kaller det vaksinefremkalt AIDS, eller VAIDS.

  Injeksjonene ga ikke beskyttelse for barna lenger enn noen få måneder, men de ga også barna dårligere immunitet generelt. Studiens forfattere skrev at selv om covid-injeksjoner ser ut til å «gi betydelig immunitet mot Omicron-smitte», gjør de det bare i noen få måneder. Etter det resulterer injeksjonene «en rask nedgang i beskyttelse», som til slutt snur immunsystemet mot seg selv.

  «Dette er veldig urovekkende fordi det antyder ikke bare at vaksinene gir negativ ‘beskyttelse’ etter noen måneder, men også at de ødelegger beskyttelsen som burde vært gitt av naturlig immunitet,» rapporterte Daily Skeptic om studien. «De uvaksinerte beholder sin beskyttelse mot tidligere smitte, men de vaksinerte ender opp med en negativ virkning selv om de tidligere har vært infisert. Dette betyr at vaksinene ser ut til å ødelegge en persons naturlige immunitet, og gjøre ham eller henne mer sårbar for smitte enn han eller hun var før».

  bioRxiv-studien finner at mRNA covid vaksinene også skader immuniteten mot andre sykdommer. NEJM-studien fastslår det faktum at covid-injeksjoner skader medfødt immunitet mot covid, men hva med de andre patogenene? En annen relatert studie publisert på bioRxiv, «The Preprint Server for Biology,» avslører at mRNA-injeksjoner skader både medfødt og adaptiv immunitet generelt, uavhengig av sykdommen. BioRxiv-studien beskriver Fauci Flu-injeksjoner som «svært inflammatoriske» med «lang in vivo halveringstid», og understreker at mRNA-spikeproteiner forårsaker kroniske betennelser, som noen vil hevde er den underliggende årsaken bak alle sykdommer og helseskaden de forårsaker – inkludert tidlig død.

  «Vi fant at forhåndseksponering for mRNA-LNP eller LNP alene førte til langsiktig hemming av de adaptive immunresponsene, som kunne overvinnes ved å bruke vanlige hjelpestoffer,» forklarer studien. En av sykdommene som ble sett spesielt på var Candida Albicans. Covid-injeksjoner ble funnet å redusere resistens mot denne soppsykdommen, noe som resulterte i en «generell nedgang i blod-nøytrofil prosentene.

  Oppsummert forårsaker mRNA-vaksinene langsiktige uventede immunologiske endringer som påvirker både adaptive immunresponser og beskyttelse mot smitte» konkluderte studien.

  Fra Natural News, publisert Torsdag 15 September 2022, skrevet av: Ethan Huff.
  Oversatt fra engelsk, noe forkortet. Linker, og link til NEJM studien i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: NEJM study confirms that covid jabs destroy natural immunity.

  Svar
 • 😉

  ‘ Forhåpentligvis kan dette åpne for ny kunnskap og nye framtidige behandlinger for å minske langtidseffektene av covid-19, som ellers kommer til å bli en stor påkjenning for samfunnet ‘

  forskning.no/covid19-ntb/forskere-vil-finne-ut-hvordan-korona-pavirker-nervesystemet/2079620

  Grei nok det. (?)
  – Men vi skal (nok) ikke ta et oppgjør med den Grunnlovstridige nedstengingen, HYSTERIET , og den unisone enighetene mellom makt og media i disse to årene. (Eller talltriksingen over døde/innlagte i forhold til tidligere influensa-år.)

  – Eller injeksjons-skader og langtidsvirkninger av disse. Dette skal under teppet.
  Media kan kanskje rope i den politiske skogen, eller spørre Høie, Solberg og Nakstad? 😉

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dette er ikke bare en krig i Ukraina.

Det er en krig mellom EU og USA.

Forrige innlegg

EU-tilhengere: Hvis ikke EU får styre Norge gjennom EØS, knuser de oss

Men nå kan EU ikke få nok gass fra Norge, samtidig som de vil ha all fortjenesten også!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.