POSTED IN Coronavaksiner, Helse

FHI trikser med statistikken.

Er det for å skjule at vaksineringen har ført til mye sykdom og død?
0
Print Friendly, PDF & Email

–Tallene fra FHI så uetterrettelige at jeg måtte slutte å lage summeringer

Av Julia Schreiner Benito 29. juli 2022

Frode Klevstul liker tall. I halvannet år laget han grafer for meldinger om rapporterte bivirkninger av mRNA.
– Inntil datakvaliteten ble for dårlig til at jeg kunne fortsette.

Fra begynnelsen av pandemien, presenterte FHI tall jevnt, trutt og omfattende. Først om døde, siden om smittede og innlagte. Riksmediene viste stor iver etter å gjengi dem.

__________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hemali
__________________________________________________________________


– Media var ekstremt flinke til grafiske framstillinger. I 2021 begynte vaksineringen, men grafer som viste bivirkninger meldt til Statens legemiddelverk, uteble. Jeg får lage dem selv, tenkte jeg.

At antall vaksinerte kan minke med flere tusen fra én uke til en annen, viser at man ikke kan stole på tall fra FHI.

Dette er Frodes siste oversikt, nylig sluttet han arbeidet, av flere grunner:

 • For dårlig datakvalitet
 • Stadig sjeldnere og tynnere rapporter fra FHI og Statens legemiddelverk
 • Endring av definisjoner, og uklare definisjoner
 • Vaksinerte omtales som uvaksinerte fordi FHI kategoriserer en som uvaksinert de første to ukene etter første dose

Orket ikke å bo i Norge lenger

Frode og samboeren Miriam Eklund flyttet til Azorene i 2021. De syntes at Norge ble for konformt, trangt, og for preget av jantelov. Sammen driver de podkasten Antijantepodden, og begge har utgitt bok.
I starten av 2021 begynte Frode å lage ukentlige grafer over rapporterte bivirkninger. I begynnelsen mest for seg selv, siden vokste arbeidet.

Miriam og Frode står bak Antijantepodden. Frode har også brukt mye tid på å utvikle grafer for bivirkninger, men det måtte han slutte med fordi FHIs data er mangelfulle.

Mye data fra legemiddelverket og FHI har blitt borte, og det i en tid da covid-dødsfallene nå er langt høyere enn i 2020 da de kalte det «krise».

– Jeg brukte blant annet de såkalte ukerapportene fra FHI, Folkehelseinstituttet, som viste vaksinestatus, innleggelse og dødsfall. Det var disse som ble vridd på, og som egnet seg til skremsel ved å fremstille det som om de uvaksinerte var overrepresentert blant de innlagte.

– I ukene 14, 15, og 16 i 2022 var det flere innlagte som var vaksinerte enn uvaksinerte per hundre tusen. De tallene forsvant noen uker senere, det er spesielt. De reelle tallene var relevante for å se hvor godt «vaksinene» virker, sier Frode.
Han understreker at vaksiner bør skrives med anførselstegn fordi de har vist seg å ikke fungere som vaksiner.

Data forsvinner

– Mye data fra legemiddelverket og FHI har blitt borte. Og det i en tid da covid-dødsfallene er langt høyere enn i 2020 da de kalte det «krise». Nå kommer ikke rapportene ukentlig fra FHI lenger, og de fra Statens legemiddelverk kommer sjeldnere. Samtidig viser tallene fra SSB, Statistisk sentralbyrå, overdødelighet. Etter at vaksineringen startet, steg dødstallene betydelig. Sett mot et snitt på antall døde fra 2000 til 2020, har man i flere uker ligget på mer enn 10 prosent høyere totaldødelighet etter sommeren 2021. Vanligvis er dødeligheten lav om sommeren, men nå ser vi en voldsom økning, viser Frode til. (Kildehenvisninger nederst.)

Manipulering, dårlig kontroll, eller begge deler

– En kan lure på hvorfor FHI tar ned detaljeringsgraden for vaksinestatus, covid-19 dødsfall og innleggelser. Jeg vet ikke om det er bevisst manipulering, manglende kontroll, eller en kombinasjon. Legemiddelverket har svart på mine henvendelser, men aldri FHI. Annet enn et automatisert om at de ikke «prioriterer privatpersoner».

FHI har systemet SysVak, en oversikt over antall vaksinerte.

Frode kommenterer noe av det som skurrer over.
– At antall vaksinerte kan minke med flere tusen fra én uke til en annen viser at man ikke kan stole på tall fra FHI.

Hvor er «faktasjekkerne» når FHI ikke gjør jobben?

Han humrer litt på telefonen fra Azorene.
– Men hvis Hemali skriver noe feil, da kommer Faktisk med én gang. For meg framstår det som om FHI og legemiddelverket har en agenda der ønsket om å vaksinere går langt foran hensynet til folks helse. Paradoksalt nok oppgir FHI selv at «de færreste bivirkninger blir registrert i registre».

De færreste bivirkninger blir rapportert

En rekke studier, som The Lazarus Report og en studie omtalt i Tidsskriftet den norske legeforening, viser at kun 1-10 prosent av faktiske bivirkninger blir meldt. Likevel er nasjonale og internasjonale rapporter om bivirkninger høyere etter mRNA enn etter noe annet legemiddel. Også tall for alvorlige bivirkninger med varige skader og død.

I Norge viser legemiddelverket til at 88 av disse gjelder unge mellom 12 og 17 år, og noen er under 12 år. Tall fra Statens legemiddelverk viser at én av 200 doser med mRNA fører til bivirkningsmelding. Andelen «vaksinerte» som ender med rapportert melding hos legemiddelverket er altså 0.52 prosent av alle injeksjoner.

«Vaksinene» har ført til at nesten like mange som det totalt bor i Trysil kommune har fått alvorlige bivirkninger.


Frode illustrerer dette det ved å vise til Trysils befolkning: Ca. 6 600. Tallet for rapporterte, alvorlige bivirkninger i mai-22 var 6 418.  
 – «Vaksinene» har ført til at nesten like mange som det totalt bor i Trysil kommune har fått alvorlige bivirkninger. La oss tenke oss at så og si alle innbyggerne i Trysil ble forgiftet via drikkevannet slik at de døde, ble livstruende skadet, eller alvorlige syke. La oss videre tenke oss at myndighetene og politikerne la lokk på det. Samt at de i stedet for å rense vannet, fremholdt at vannet i Trysil var rent. La oss også tenke oss at myndighetene og politikerne oppfordret folk til å flytte til Trysil for helsens skyld.

Tall fra Statens legemiddelverk viser at én av 200 doser med mRNA fører til bivirkningsmelding.

– Summen av alt dette gjorde at jeg sluttet å utvikle de ukentlige grafene. Når det i løpet av én uke «forsvinner» 8000 folk fra rapportene … da er ikke tallene til å stole på.
Derimot er tallene fra SSB for dødsfall etterrettelige, erfarer Frode.
– Der kan ikke FHI endre definisjoner. SSBs tall viser en markant økning i antall dødsfall etter vaksinene. Denne sommeren ser vi en unormal, kraftig økning i antall døde. Da har jeg sett på snittet fra år 2000 til 2020. Sammenlignet med årene -21 og -22, finner jeg flere uker med mer enn 10 prosents økning i dødsfall.
– Vanlige innvendinger er at det skyldes «en gammel befolkning», og «at folk ikke oppsøkte legen i 2020», men det er jo ikke logisk.

«Vaksinene» forhindrer ikke smitte

– Covid-19- relaterte dødsfall skøyt i været etter at man startet med vaksinering. At «vaksinene» ikke kom til å hindre smitte, har man vært klar over fra før man begynte «vaksineringen.» «Faktasjekkerne» vil påpeke at sammenheng i tid ikke nødvendighet er sammenheng i årsak.

– Det er uansett spesielt at det skjer ettersom vi ble fortalt at vaksinene var veien ut av pandemien. «Vaksinenes» manglende effekt er åpenbar ettersom det hittil i år har vært flere covid-dødsfall enn i hele -20 og -21. I 2020 sa professor Terje Ingemar Traavik til TV2 at, sitat: «Når vaksinerte personer infiseres med viruset kan de fortsatt skille ut virus og smitte andre.»

Av retorikken til politikere, helsemyndigheter og medier, så blir vel dødsfall snart kategorisert som «milde dødsfall»

– Det står klart for meg at myndighetene ønsker at det skal settes flest mulig doser. Og en undersøkelse fra 2020 viser at Norge ligger på topp i å stole på myndighetene. 94, 3 prosent oppgir at de gjør det.
Han sukker litt.
– Av retorikken til politikere, helsemyndigheter og medier, så blir vel dødsfall snart kategorisert som milde dødsfall, sier Frode Klevstul.


Om mangelfulle rapporter og endring av definisjoner

 • Juni-rapporten over bivirkninger fra Statens legemiddelverk.
 • Det er så langt behandlet 6 418 meldinger om hendelser som klassifiserer som alvorlige. Dette utgjør 17 % av alle behandlede meldinger.
 • Sykehusinnleggelse er den vanligste årsaken til at en hendelse klassifiseres som alvorlig, og dette gjelder 45 % av de alvorlige meldingene.
 • FHI har endret definisjoner, samt hvilke tall de presenterer i rapportene.
 • FHIs rapporter har blitt tynnere: I uke 17 var de på 69 sider.
 • Fellesrapporten for både uke 21 og 22 var på kun 34 sider.
 • Legemiddelverket har hele tiden vært på etterskudd med rapporteringen.
 • I juni-22 utgjorde de ubehandlede meldingene ca. 21 000

Observasjoner av rapporterte dødsfall til Statens legemiddelverk etter vaksinering

Covid-19 assosierte dødsfall (FHI)

 • FHI har sluttet å rapportere totalt antall covid-19 assosierte dødsfall. Men tallene finnes «gjemt».  
 • I uke 10 begynte FHI å inkludere covid-dødsfall uten bekreftet SARS-COV2 test i disse tallene.
 • Dermed ble tallene langt vanskeligere å sammenligne med tidligere tall.
 • Likevel, før ny definisjonen og endret tellemåte, så vi rekorduke etter rekorduke, for covid-19 assosierte dødsfall i slutten av 2021 og starten av 2022.

Smittetall (FHI)
Smittetallene eksploderte i etterkant at vaksineringen begynte.

Vaksinestatus for C19 sykehusinnleggelser (FHI)

Ukentlige døde (SSB)

 • Etter at vaksineringen startet, steg dødstallene betydelig.
 • Sett mot et snitt på antall døde fra 2000 – 2020, har man i flere uker ligget på mer enn 10 % høyere totaldødelighet etter sommeren 2021.
 • Nå på sommeren, når dødeligheten tidligere har vært lav, ser man en voldsom økning.

Årsrapporter for bivirkninger (LMV)

Legemiddelverket har ikke årlige totalt antall bivirkningsrapporter og dødsfall grunnet medisiner etter 2019, men dersom man tar snittet fra tidligere år, og benytter dette snittet for 2020 og 2021, ser man en voldsom økning.
https://pqq.gitlab.io/c19vaxno/#vax.yearly_side_effects_reports
https://pqq.gitlab.io/c19vaxno/#vax.percentage_with_reported_side_effects https://pqq.gitlab.io/c19vaxno/#vax.total_vaccinated
https://pqq.gitlab.io/c19vaxno/#vax.covid_deaths_per_week
https://pqq.gitlab.io/c19vaxno/#vax.total_covid_deaths_by_vax_status
https://archive.ph/8RP2S
https://frodr.com/journal2205a_vaccines_i.html

Flere kilder:
https://pqq.gitlab.io/c19vaxno/#vax.total_deaths_per_week
https://pqq.gitlab.io/c19vaxno/#vax.avg_deaths_per_week

Forsidebilde er av Frode Klvestul og er hentet fra hemalis artikkel

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Da dødstallene i befolkningen gikk ned i 2020 og 2021: store medieoppslag!

I dag med sterk økning i antallet døde: ingen oppslag i mediene.

Forrige innlegg

Tidligere leder i Pfizer snakker ut:

Nedstengningene var nøye planlagt og bygger på 8 løgner.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.